Falun Dafa Minghui.org

Naša polazna točka mora biti suosjećanje

(Minghui.org)

Kad zovem telefonom u Kinu da kažem ljudima da kineska komunistička partija (KKP) progoni Falun Gong praktikante, neki ljudi odbijaju slušati i spuste slušalicu. Često sam postajao obeshrabren i mislio da je preteško razgovarati s takvim ljudima.

Gledao sam u sebe, ali nisam našao nikakve vezanosti. Jednog dana sam iznenada shvatio da trebam imati srce suosjećanja da bih istinski pokrenuo ljude.

Smirio sam se, izbacio sav strah i lutajuće misli i onda nazvao prvi broj na listi. Nastavio sam zvati iduća dva sata. Održavao sam samo misao u umu, da ih želim spasiti. Četvoro ljudi je napustilo KKP i njene pridružene organizacije. To je bilo prvi puta da sam mogao tako brzo pomoći ljudima da napuste KKP.
Iz ovog iskustva sam razumio da nije da ljudi ne žele slušati što im mi imamo reći. Oni nisu slušali jer ja nisam bio fokusiran na njihovo spasenje. Moje misli nisu bile suosjećajne i moje dimenzinalno polje nije bilo čisto. Shvatio sam da naše misli moraju biti fokusirane i čiste, inače nećemo moći spasiti ljude.

Učitelj je rekao:

„Kada neka osoba s negativnim mislima misli o nečemu lošem, ona također može, pod jakim utjecajem tvog polja, promijeniti svoje misli i možda u tom trenutku više neće misliti ni na što loše. Možda netko upravo želi psovati, ali odjednom se predomisli i više ne želi psovati. Samo energetsko polje kod kultivacije ispravnog Fa može imati ovakav učinak.“ (Zhuan Falun)

Jedino ako se dobro kultiviramo i održavamo ispravne misli i srce suosjećanja, možemo zaista spasiti ljude.