Falun Dafa Minghui.org

Drugi pogled na „Znao sam Fa- principe, ali ih nisam mogao slediti“

(Minghui.org)

U mnogim člancima za razmenu iskustava, često nailazim na citat sledeće sadržine: „Znao sam Fa-principe, ali ih nisam mogao slediti.“

Kad praktikanti međusobno dele iskustva, takođe čujem istu izjavu.

Neko vreme me je taj problem čudio, ali posle nešto ozbiljnog učenja Fa i solidne kultivacije, mislim da sam shvatio nekoliko stvari i hteo bih da ih podelim. Molim da mi se ukaže ako bilo šta nije u redu.

1. Ne shvatati Fa principe istinski

Svi znamo da su učenja Učitelja izložena „jednostavnim principima i jezikom“. ”(Fa predavanje na Fa konferenciji šireg područja Njujorka)

Učitelj koristi najjednostavniji jezik, najlakši za razumevanje, da govori o mnogim nedostižnim principima na visokom nivou, tako da ljudi mogu naučiti praksu i shvatiti Fa. Međutim, bukvalno razumevanje Fa je svedeno na manifestacije Fa na ljudskom nivou, u skladu sa obrazovanjem svake osobe, njenom kultivacijom, predstavama i vezanostima. Razumevanje bilo koje osobe ne može da obuhvati potpuna, istinska značenja Fa na ljudskom nivou, a da ne govorimo o istinskom značenju Fa na višim nivoima.

Samo istinski kultivator može postepeno da shvati pravo značenje Fa. Učitelj je rekao:

„Kultivator može razumeti konkretne manifestacije Buda Fa samo na nivou do kog se kultivisao.“ (Džuan Falun)

Kad zbilja shvatiš značenja Fa na nivou koji je dostigla tvoja kultivacija, tvoj misaoni domen će dostići taj nivo, i tvoji postupci će se svakako saobraziti sa zahtevima Fa na tom nivou.

Kad kažemo da razumemo Fa principe, ali nismo sposobni da se vladamo u skladu s njima, mi zapravo shvatamo samo površinsko značenje Fa, umesto pravog značenja Fa, koje se prezentuje kultivatorima. Zašto smo osetili da ne možemo da sledimo te principe? Jer imamo previše vezanosti i one su prejake. Kako uopšte možemo razumeti značenja Fa na visokim nivoima, kad imamo toliko ljudskih vezanosti?

Učitelj nam je takođe rekao da:

„Za učenika Dafe iz doba Fa-ispravljanja, lično oslobođenje nije cilj kultivacije: kad ste došli, vaša velika želja je bila spašavanje živih bića, i to je odgovornost i zadatak koji vam je u Fa-ispravljanju poverila istorija.”

(Bitno za marljiv napredak, VOL. III, „Oslobodite se ljudskih vezanosti i spasite ljude sveta”)

Svaki praktikant shvata ove reči, ali svaka osoba se drugačije ponaša u svojoj kultivaciji. Neki praktikanti su zaista mogli da shvate važnost i urgentnost spašavanja ljudi i vredno se bave objašnjavanjem istine na dnevnoj bazi; neki su osetili da to treba da rade pošto je to Učitelj tražio – inače neće moći da dostignu Ispunjenje - pa su to radili s idejom da obave posao; neki uopšte nisu obratili pažnju na objašnjavanje istine, pa se time nisu ni bavili; neki i dalje ne mogu da iskorače jer se plaše.

Zašto? Zato što je nivo svakog praktikanta drugačiji, i njihovi misaoni domeni su drugačiji. Svaka osoba drugačije razume površinska značenja Fa na ljudskom nivou. Ako shvataš samo površinsko značenje Fa na ljudskom nivou, ti nisi sposoban da zadovoljiš zahteve Fa kao kultivator. Ako zaista tretiraš sebe kao kultivatora i shvataš Fa principe kao praktikant, osećaćeš slavu učenika Fa-ispravljanja koji je sposoban da pomaže Učitelju u Fa-ispravljanju; shvatićeš da je objašnjavanje istine i spašavanje živih bića privilegija koju smo dobili od Dafe.

Svi smo proživeli trilione godina teškog rada i ogromnih patnji, da bismo danas postali učenici Dafe, koji mogu da pomažu Učitelju u Fa-ispravljanju i spašavanju ljudi. Bez obzira na kakvu nedaću naišli, to ne bi trebalo da nas spreči da objašnjavamo istinu i spašavamo ljude. Treba da cenimo ovu neprocenjivu priliku za kultivaciju, koja se neće ponoviti ni za hiljadu godina. Kako uopšte možemo pomisliti da postoji mogućnost da ne budemo dobri, da ne budemo u stanju da održavamo korak?

Kad osećamo da ne možemo da se ponašamo u skladu s Fa, moramo shvatiti da je to zbog našeg ograničenog nivoa u kultivaciji. Jedino rešenje je više učiti Fa i istinski se kultivisati. Tek kad unapredimo svoj nivo kultivacije, moći ćemo da vidimo manifestacije Fa na datom nivou. Tek tada ćemo prirodno moći da zadovoljimo zahteve Fa na tom nivou.

2. Ne želeti slediti principe

Neki praktikanti koji su naišli na ovakve situacije su se zaglavili jer su imali nečiste namere kad su postali praktikanti, i nisu istinski verovali u Dafu. Njihova kultivacija nije bio povratak pravom, izvornom biću; umesto toga, oni su težili boljem životu. Iako su svakodnevno učili Fa i vežbali, usled svojih vezanosti, oni nisu mogli da shvate pravo značenje Fa, i tako su bili onemogućeni da se istinski kultivišu.

Ti praktikanti takođe su rekli da su shvatili Fa principe, ali nisu bili sposobni da se ponašaju u skladu s njima. Ali ovo nije bila stvar sposobnosti, baš kao što jeste bila stvar namera: oni u osnovi nisu imali želju da slede principe Fa. Neki od njih svakodnevno uče Fa i mogu vrlo elokventno da pričaju o principima Fa, ali oni uistinu ne veruju u Fa.

Na primer, Učitelj nam je rekao: „Pravi kultivatori nemaju bolesti.“ (Objašnjavanje sadržaja Falun Dafe, “Objašnjavanje Fa za asistente Dafe u Čangčunu“)

Svaki praktikant shvata ovaj princip, ali neki praktikanti ne veruju u njega. Kad im nije dobro, oni to smatraju za bolest i koriste metode običnih ljudi da se izleče. Oni nisu verovali u Učitelja ili Fa, jer nisu istinski shvatili Fa principe.

Praktikant koji istinski shvata Fa neće sumnjati u njega. Ali ti praktikanti koji se nisu istinski kultivisali i razumeli Fa će sumnjati u Fa. Prirodno, oni nisu mogli raditi stvari na osnovu zahteva Fa.

Kad nismo dobri u kultivaciji, moramo pogledati unutar. Je li to zbog lošeg kultivacionog stanja, ili jednostavno nismo hteli da se ponesemo u skladu sa Fa principima? Ako je samo zbog lošeg kultivacionog stanja, onda samo treba da se brzo korigujemo putem više učenja Fa i solidne kultivacije. Ako to naprosto nismo hteli, onda treba da pazimo i ne dopustimo da nam ova dragocena prilika za kultivacijom promakne.

Jedan način da procenimo prave kultivatore je videti da li mogu da rade stvari na osnovu zahteva Fa, i da li rade ono što pravi praktikant treba da radi. Ne treba jednostavno da koristimo opravdanje da „razumemo Fa principe, ali ih ne sledimo“, i da nas to blokira da pogledamo unutar.

Razlog zbog kog nismo bili dobri, ili nismo mogli biti dobri, su naši nedostaci u kultivaciji i naše vezanosti. Ako se zaista unapredimo kroz solidno učenje Fa i kultivaciju – kad imamo manje vezanosti – moć Fa će sijati kroz nas. Tada će ovo pitanje „razumevanja, ali ne i postupanja“ biti nepostojeće.

Za kultivatora koji ide putem koji je Učitelj odredio, svaka poteškoća u ljudskom svetu je prilika da se uzdigne, da gradi moćnu vrlinu i da se iskupi. Treba da iskoristimo ove dragocene prilike bez presedana da ubrzamo svoju kultivaciju i da radimo šta učenici Dafe treba da rade, da bismo ispunili svoje svete misije.