Falun Dafa Minghui.org

Za praktikante koji često greše u čitanju Fa

(Minghui.org)

U grupi za učenje Fa moje majke bila je jedna starija praktikantkinja, G. Ona je često grešila čitajući Fa, ili je tu i tamo izostavljala reči tokom učenja. Drugi praktikanti su je često ispravljali i to ju je iritiralo.

Kad je praktikantkinja Z ispravila G puno puta jedne prilike, njih dve su počele da se raspravljaju. Kasnije su prestale da govore. Z je htela da napusti grupu i priključi se drugoj, ali moja majka ju je nagovorila da to ne čini.

Jedna od formi kultivacije koje nam je Učitelj dao je zajedničko učenje Fa. Da je Z napustila grupu, ona bi išla putem priređenim od strane starih sila.

Na kraju je shvatila da stare sile seju podele među praktikantima da bi sabotirale sredinu za kultivaciju, pa je preuzela inicijativu da porazgovara sa G. Na kraju su njih dve postale prijateljice.

Uglavnom su stariji praktikanti, s nižim obrazovanjem, ti koji greše u čitanju Fa. Ti praktikanti, zavedeni svojim ljudskim predstavama, smatraju da je to normalno.

Fa je svemoćan. Ako pazimo dok učimo Fa, sve se može promeniti. Ne smemo gledati na probleme kao obični ljudi. Pogrešno čitati Fa znači da nemamo jaku volju glavne svesti i da nismo fokusirani na Fa.

Posle nekog vremena, osoba prestane da shvata principe Fa dok uči, i njen šinšing se ne popravlja. Ovo često rezultuje zdravstvenim problemima, posebno kod starijih praktikanata. G i dalje uzima lekove i njeno razumevanje ostaje na nivou zdravstvenih poboljšanja.

Iza svake reči u Fa se nalaze brojne Bude, Tao i Bogovi. Ako konstantno pogrešno čitamo reči, to nije samo nepoštovanje prema Učitelju i Fa, to je menjanje Fa. Ne možemo učiti Fa valjano ako ga neprekidno pogrešno čitamo.

Svojevremeno nije bilo korejskog prevoda Džuan Faluna, a jedna starija korejska praktikantkinja nije umela da govori i čita kineski kad je počela s praksom. Pokušala je da nauči kineski od svoje unuke. Kasnije ju je unuka učila pinjin romanizaciju. Koristila je kineski rečnik i zapisivala kineske znake. Posle 6 meseci je mogla da čita Džuan Falun sama.

Kad smo obe bile u zatvoru, ja sam je učila da memoriše pesme iz Hong Yin. Nije mogla da razume značenje reči, a kamo li suptilna značenja u pozadini, ali to je nije odvratilo.

Rekla mi je da će pokušati stotinu puta, ili čak dve stotine, ako je to potrebno da nauči napamet. Konačno je naučila sve pesme iz Hong Yin.

Kad smo ja i ostali otišli, ona je bila jedini praktikant u ćeliji. Kako su joj drugi praktikanti ostavili ručne prepise Fa predavanja, ona ih je svaki dan učila. Kad je bilo reči koje nije znala, ona bi upitala druge zatvorenice. Ovo je radila svakodnevno, čak i kad su je zatvorenice vređale.

Srele smo se nekoliko godina kasnije, i dala mi je da pregledam pismo koje je napisala, da bi ga poslala nekom policajcu. Pošto sam unela neke ispravke, ona je počela da piše na drugom papiru. Pažljivo je prepisala svaki potez svakog znaka, i znaci su izgledali kao da su odštampani s matrice. Pohvalila sam njen rukopis, a ona reče da je to njoj više kao crtanje.

Nikad nije prestala da popravlja znanje kineskog. To je praktikantkinja koja je devet puta zatvarana. Znajući da se nikad neće odreći svoje vere, uprava zatvora je na kraju odbila da je primi.

Iskreno se divim ovoj praktikantkinji. Njena volja da pobedi sve probleme s učenjem Fa, kao i njena vera u Učitelja i Fa, ne može se videti kod mnogih praktikanata koji su visoko obrazovani i smatraju da dobro poznaju Fa.

Nadam se da će praktikanti koji često pogrešno čitaju Fa obratiti pažnju na ovo pitanje. Pokušajte da ne činite ovu grešku, niti da se bunite kad vas drugi isprave. Oni koji su stariji i nisu dobro obrazovani ne treba da veruju da je to normalno stanje. Čuda će se desiti ako eliminišete ljudske predstave. Učitelj od nas traži da:

„Studiraj Fa, dobij Fa, uspoređuj u studiranju, uspoređuj u kultiviranju, ispitaj svako pojedino djelo, postignuće je kultiviranje”, (iz „Solidno kultiviranje ” u Hong Yin, prevedeno na hrvatski jezik)