Falun Dafa Minghui.org

Božanska bića kreiraju video snimke praktikanata dok ovi potvrđuju Fa

(Minghui.org)

Učitelj je rekao:

“Ono što su Dafa učenici širom svijeta napravili je tako inspirativno i uzbudljivo, samo što o tome u ovom svijetu nisu snimljeni filmovi. Ali u kozmosu postoje filmovi o vama. (Pljesak) Niti jedna jedina dobra stvar koju ste napravili nije propuštena – za sve postoji video snimak. Uistinu postoje video snimci. Sve te stvari se snimaju, jer one su dio puta koji ste prešli i one su vaša slava.” (“Predavanje Fa na konferenciji u Njujorku 2008” iz Predavanje Fa na konferenciji VIII)

Da bi me ohrabrio, Učitelj je priredio da pogledam video snimke svog potvrđivanja Fa.

Video snimci s mog puta kultivacije

Pre nekoliko dana sam gledao video snimke mog puta kultivacije. Pojavilo se božansko biće i reklo: "Imam video snimke svega što si uradio potvrđujući Fa." Upitalo me je koji vremenski period bih voleo da vidim, a ja sam izbor prepustio njemu.

Video snimci su prikazali dosta toga iz različitih perioda. Mnoga božanska bića su mi se pridružila, i gledali smo od 16 do 18h.

Bezbrojne oči posmatraju svaku misao

Hodao sam ulicom, kad sam odjednom osetio kao da mi noge nisu iste dužine i počeo sam da hramljem. Momentalno sam porekao taj aranžman starih sila.

“Ja sam praktikant Falun Dafe", pomislio sam, "i nikom nije dozvoljeno da me progoni. Ne priznajem stare sile. Moj put je priredio Učitelj i niko ne sme da se meša."

Pokušao sam da odstranim neprijatnost i rekao sam svojim nogama: "Hodajte normalno. Ne sledite aranžmane starih sila. Slušajte moju glavnu svest i normalno se ponašajte."

Prešavši nekih 50 metara, začuo sam pucketanje, i moje kosti kao da su se vratile na svoje mesto, i noge su mi opet bile jednake dužine.

Osećao sam se vrlo mirno dok sam ovo posmatrao. Video mi je pokazao da bih postao hrom da sam imao samo jednu neispravnu misao. Video sam da u tom času bezbrojne oči posmatraju iz univerzuma posmatraju mene i svaku moju misao.

Ispravne misli određuju ishod

Bio sam na putu da pomognem kolegi praktikantu, kad me je udario auto. Čuo sam glasan prasak kad se moj bicikl sudario s autom, i osetio sam kao da su kosti u mojoj desnoj nozi dobile udarac debelom drvenom palicom. Sišao sam sa bicikla i pokušao da razgovaram s vozačem, ali on se odvezao. Uprkos bolu, vratio sam se na bicikl.

“Ništa naročito", mislio sam. "Dobro sam. Učitelj me štiti. Zla bića me ne mogu dotaći." Došao sam do kuće praktikanta, i dok sam mu pomagao da pošalje ispravne misli, ugledao sam Učitelja kako sedi na lotosovom prestolu.

Bio sam teško povređen i moji unutrašnji organi su pretrpeli oštećenja. Učitelj je uklonio jedan sloj mog tela, a onda ga je popravio i isprao ga nekoliko puta u nebeskoj reci.

Suze su mi prekrile lice. Učitelj je vratio nazad taj sloj mog tela i pogledao me milostivo. Zatim je otišao, dok su ga mnoga božanska bića sledila.

Video sam na videu da su me jedno božansko biće, i mnogi njegovi pomoćnici iz starog univerzuma, udarali gvozdenom palicom. Celo telo mi je bilo ozleđeno. Učitelj je popravio moje telo u mnogim dimenzijama. Božansko biće koje mi je prikazalo video reče: "Da si imao jednu neispravnu misao, ostao bi paralizovan."

Ispravne misli sprečavaju otkrivanje

Dok sam postavljao flajere za objašnjavanje istine u jednoj zgradi, poslao sam jednu misao: "Niko sada ne sme da izađe iz stana. Kad završim, možete izaći i uzeti flajere." Shvatio sam da je ta moja misao kontrolisala stanare, i oni koji su hteli da izađu su iznenada zastali.

Ispravne misli sprečavaju otkaz na poslu

Moj šef mi je zatražio da potpišem dokumente lokalne Službe 610 i zapretio mi otkazom ako odbijem. Odbio sam i napustio njegovu kancelariju.

“Sve će biti kako je Učitelj priredio", pomislio sam. “Niko ne sme da ometa. Eliminisaću zla bića koja ga kontrolišu."

Iako je moj šef u tom času izgledao ljut, on me nije otpustio.

Divljenje božanskih bića

Kad me je lokalni praktikant izgrdio, poslao sam ispravne misli za njega i pokušao da eliminišem faktore koji ga ometaju. Video sam na videu da me sva božanska bića u univerzumu gledaju s divljenjem.

Proslava Fa konferencije

Učitelj me je ohrabrio dopuštajući mi da vidim ove snimke. Božansko biće koje mi je dalo da gledam snimke obećalo je da će mi za nekoliko dana pokazati još. Pitao sam se: "Ko će biti na snimcima?"

Svojim otvorenim Trećim okom, video sam kako božanska bića spremaju prostor za proslavu. Ona su uzbuđeno pričala i čuo sam ih kako kažu da će biti divno.

Nekoliko dana kasnije sam otišao na Minghui sajt i ugledao objavljene članke s 13. Godišnje Fa-konferencije u Kini. Čitao sam ih pažljivo i bio sam ganut iskrenim rečima praktikanata i inspirisan njihovim napretkom u kultivaciji. Istovremeno sam sagledao mnoge svoje nedostatke i probleme.

“Osećam da se nisam istinski kultivisao", rekao sam lokalnom praktikantu. Uvek se fokusiram na tuđe vezanosti, umesto na svoje. Nisam dovoljno milostiv i treba da kultivišem svoj govor. U svojim mislima, pa čak i u nekim svojim postupcima, i dalje vidim tragove indoktrinacije od strane Komunističke Partije Kine. Moram se istinski popraviti na svom putu kultivacije."

Praktikant reče: "Dobro je što si svestan svojih nedostataka. Jednostavno se potrudi da budeš bolji." Rekao sam da hoću, ali sam ga zamolio da me podseti.

Video snimci puteva kultivacije kolega praktikanata

Članci s konferencije su me veoma inspirisali. Na moje iznenađenje, ugledao sam video snimke tih članaka.

Video sam čudesno ozdravljenje unuke Ma Džongbo; kako je praktikant potvrđivao Fa pisanjem članaka u poslednjih 15 godina; neverovatne priče u "Izvanredna snaga Falun Dafa”; napredak praktikanta tokom pedesetodnevnog testa; kako je praktikant potvrđivao Fa tokom svog desetogodišnjeg boravka u zatvoru; jedinstveni put kultivacije jednog lekara-ginekologa i priču 81-godišnje praktikantkinje.

Gledao sam kako se sve ove divne priče odvijaju. Sve ovo su snimci koje su napravila božanska bića, o praktikantima koji potvrđuju Fa.

Lekar-ginekolog: Poštovana od pacijenata

Lekarka se seća mnogih čuda koja su se desila. Jedna žena koja je rodila neuobičajeno krupnu bebu otkrila je da su joj njeni susedi rekli da potraži "Falun Gong doktorku" jer "samo ona joj može pomoći da se porodi prirodnim putem". Bio sam dirnut onim što je ta žena rekla. Poverenje u praktikanta i vera koju je ta praktikantkinja imala u Učitelja učinili su da se ovo čudo desi.

Ginekolog praktikantkinja je zaradila poštovanje mnogih pacijenata, jer je koristila svoju radnu sredinu za kultivaciju. Ona je uspostavila svoj jedinstveni put potvrđivanja Fa.

Baš kao što je rekla na početku svog iskustva: "Praktikanti Falun Gonga su podneli mnoge uspone i padove tokom deset teških godina Fa-ispravljanja, ali svaki praktikant ima nezaboravne priče za podeliti."

Ma Džongbo

Ovo je bio prvi put da sam pročitao kako je Dafa spasila unuku Ma, čiji je mozak bio oštećen. Bio sam vrlo dirnut. Ona i njena ćerka možda su bića sa visokih nivoa koja su dala zavet da će zajedno doći radi Fa. Zajedno, one su ispunile svoje zavete i ostavile da ljudi budućnosti čitaju ovu divnu priču.

Zlatni otisci stopala utkani u zlatne puteve

Svi praktikanti, njihovi likovi, njihove teškoće i borbe, njihova iskustva i napredak, sakupila su božanska bića na video snimku. Video sam zlatne otiske stopala, koje ostavljaju za sobom, utkane u mnoge zlatne puteve potvrđivanja Fa.

Videvši sve ovo, lice mi je bilo mokro od suza. Brišući suze, otkrio sam da su mnoga božanska bića koja su gledala ovaj video takođe plakala.

Inspirisan da budem bolji

Sad kad možemo da vidimo svetlost na kraju tunela, da li i dalje verujemo da će "stalno se kultivisati kao na početku sigurno rezultovati dostizanjem svog najvišeg ranga?" (“Fa predavanje na Međunarodnoj Fa-konferenciji šireg područja Njujorka 2009 iz Predavanje Fa na konferenciji). Ili smo izgubili svoju opredeljenost i labavi smo u svojoj kultivaciji?

U jednom od članaka s konferencije, jedan praktikant je rekao: "Dobio sam Fa 2002. i nisam imao priliku da budem svedok širenja Fa pre progona. Uvek sam zavideo onima koji su dobili Fa pre 1999. Verujem da su svi oni vrlo marljivi." Pročitavši ovaj deo, ja sam se postideo, jer nisam bio tako marljiv kao neki drugi stari praktikanti.

Ovaj praktikant je nastavio: "Vežbam skoro 14 godina. Čitao sam barem jednu lekciju svaki dan i puno puta izrecitovao Džuan Falun." Ovo me je veoma postidelo. Odlučio sam da se oslobodim svojih vezanosti za udobnost, ushićenje, hvalisavost i drugih ljudskih predstava.

Fa-konferencija: Uhvatiti korak i solidno se kultivisati

Učitelj je rekao:

“Namjena Fa konferencije je kultivacija. Ono što kultivator kultiviše nije ništa drugo do samog sebe.” (“Čestitka Evropskoj Fa-konferenciji)

Godišnja Kineska Fa-konferencija je velika prilika da kineski praktikanti podele svoja iskustva. Praktikanti koji pišu i dele svoja iskustva čine nesebičan čin, neophodan u našoj kultivaciji. Sva božanska bića na nebu motre na ovaj događaj.

Oni koji su poslali svoje članke konferenciji, njihove reči i postupci, naporan rad i marljivost, su nešto čemu se jednako dive božanska bića i obični ljudi. Deljenje istih mi je omogućilo da jasnije sagledam gde podbacujem. Neću ostati na jednostavnom divljenju, nakon čitanja ovih članaka. Uhvatiću korak i solidno se kultivisati.