Falun Dafa Minghui.org

Kineska Fahui: Objašnjavanje istine u svim selima okruga

(Minghui.org)

Pozdravljam Učitelja. Pozdravljam kolege praktikante.
 
Kolegama praktikantima i meni je 2015. godine postalo jasno da trebamo početi objašnjavati istinu ljudima koji imaju predodređene veze sa Dafa u zabačenim dijelovima okruga. U zadnjih godinu i pol dana smo posjetili sve i jedno selo u našem okrugu. Pri tome smo se sretali sa maltretiranjem, prijetnjama i svakakvim drugim rizicima, no puno smo češće dobivali pohvale, poštovanje i zahvalnost od ljudi koji su doznali istinu.
 

Posjeta domaćinstvima u svrhu objašnjavanja istine.

 
U svakom selu koje smo posjetili kucali smo na sva vrata. U početku, nisam imao dovoljno ispravnih misli, pa nisam znao šta da kažem kada bih se našao pred puno ljudi. Zbog toga su me neki ljudi odbili. Ne samo da se vrlo često nisu sa mnom slagali, već su o nama govorili loše stvari.
 
Jednoga mi je dana kolega praktikant rekao: „Moraš promijeniti svoja shvaćanja. Izgleda da ti misliš da će te, ako te odbije jedna osoba, odbiti i druga osoba. Umjesto toga trebaš misliti da kada se nađemo među puno ljudi onda ćemo moći spasiti više njih, i ako se jedna osoba slaže sa tobom onda će se složit i druge osobe“.
 
Ovaj je praktikant bio u pravu. Zašto ja nisam razmišljao na taj način? Bio je to primjer pravih ispravnih misli. Od tog sam trenutka ispravio svoje razmišljanje i više nisam brinuo dok sam razgovarao sa ljudima.
 
Jednoga smo dana posjetili kuću u kojoj su ljudi upravo igrali karata. Ja sam kazao: „Oprostite, možete li mi posvetiti trenutak vašeg vremena? Želio bih vam kazati nešto veoma značajno“. Prestali su igrati. Ja sam im govorio o zloj istoriji Komunističke Partije, o tome da će nebesa kazniti Partiju i o rastućem trendu napuštanja Partije.
 
Objasnio sam im da bi trebali napustiti Partiju kako bi sebi obezbijedili svijetlu budućnost te da onda kada nebesa kazne Partiju to na njih neće imati uticaja. Svi su se složili da napuste Partiju. Onda smo im dali sve vrste Falun Dafa materijala uključujući kalendare i talismane.
 
Prije odlaska smo im kazali: „Molim vas da zapamtite da je Falun Dafa dobar i da su Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija dobri“. Bili su sretni i zahvalili su nam se.
 
Drugog smo dana posjetili kuću u kojoj je bilo nekoliko ljudi. Kazali smo im da dolazimo iz drugog grada i da im želimo kazati nešto što će im donijeti sreću. Govorili smo im zašto bi trebali napustiti Partiju. Bili su nam zahvalni i svi su se složili da napuste partiju.
 

Ne propustiti niti jednu osobu

 
Jednoga smo dana otišli u jedno selo za koje su nam kolege praktikanti kazali da su ga već ranije posjetili i da ih je samo nekoliko stanovnika pristalo slušati. Zato smo, prije nego smo ušli u selo, slali ispravne misli. Ubijedili smo jednu porodicu da napusti partiju, a onda otišli kod druge porodice.
 
Pored nas je prošao momak vozeći bicikl. Pozdravili smo ga i kazali mu za trend napuštanja Partije. Pristao je da napusti Partiju. Dali smo mu nešto Dafa materijala. Prije nego li smo otišli došla su još dvojica, pa smo i sa njima porazgovarali. Obojica su željeli saznati više pa smo im dali Dafa materijale.
 
Nakon toga je došlo još desetak ljudi. Sa svakim smo pojedinačno razgovarali i svi su napustili Partiju. Dok smo odlazili čuli smo nekoga kako viče iz daljine: „Komunistička Partija ne brine o nama i nadamo se da će ubrzo propasti. Falun Dafa je dobar!“
 
Ponekad smo nailazili na ljude koji su prilegli i prošao bih pored njih. No, jedan je praktikant rekao: „Zašto da ih obilazimo. I oni trebaju biti spašeni. Ako im ljubazno objasnimo razlog, oni se neće protiviti. Možemo im kazati: 'Oprostite na smetnji, ali vam želimo kazati nešto veoma važno. Ne želimo vas izostaviti'. Kada sam ranije radio ovako oni su me slušali i napuštali Partiju.“
 
Vidio sam da postoji razlika u kultivaciji između mene i kolega praktikanata pa sam od tada promijenio svoj pristup. Shvatio sam da, kada istinski želimo spasiti ljude, većina njih će me saslušati, pa čak će mi biti i zahvalna. Prava je dobrodušnost veoma moćna i pomoći će nam da se spasi puno ljudi.
 

Ništa nas ne može spriječiti da spašavamo ljude

 
Prošle zime putovi su bili klizavi i mi nismo išli u sela.
 
Kolega praktikant je kazao, „Ništa nas ne može zaustaviti“. Ovo me je probudilo. Bio je u pravu. Zar bi smo prestali ići na posao zbog klizavog puta? Zašto bi smo onda prestali odlaziti da spašavamo ljude.
 
Onda sam nazvao kolege praktikante. Oni su se složili da je snijeg samo miješanje starih zlih sila i mi ne smijemo biti zavarani ovom iluzijom. Moramo samo raditi ono što moramo raditi. I tako smo odlazili u sela. Toga smo dana ubijedili više od 100 ljudi da napuste Partiju. Narednog je dana izašlo sunce i snijeg se počeo topiti.
 
Jednog drugog dana je snijeg počeo padati čim smo stigli u selo. Mi nismo odustali već smo jednu po jednu posjećivali sve kuće. Snijeg je padao sve jače i jače no mi smo posjetili sve kuće u tom selu.
 
Jedan je praktikant rekao da u blizini postoje još dva manja sela i da bi smo trebali i njih posjetiti. I tako smo, uprkos teškom snijegu, objasnili istinu u svim kućama ova dva sela. Kada samo završili, svi smo bili promoćeni, no niko nije bio prehlađen.
 

Sretni zbog njega

 
Jednoga dana smo posjetili jednu porodicu u kojoj nas je pozdravio jedan čovjek star oko šezdesetak godina. Dali smo mu kalendar. Zahvalio nam je i rekao: „Vi ste momci sjajni, a ne kao oni koji svima govore o Falun Gongu“.
 
Shvatili smo da kod njega postoji nerazumijevanje Dafa.
 
Kolega praktikant mu je rekao: „Brate, da budemo pošteni, mi prakticiramo Falun Dafa“. On se iznenadio: „Doista? Vi mi momci izgledate kao dobri ljudi. Zašto to prakticirate?“ Onda smo mu objasnili šta je stvarno Falun Gong i kako se Komunistička Partije koristi lažima da kleveće Falun Gong. Kazali smo mu za principe Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije, a onda smo ga upitali: „Zar nisu ljudi koji slijede ove principe dobri ljudi?“
 
On se složio: „Da, to je stvarno je tako. Ne bih sve ovo znao da nije bilo vas.“
 
Onda smo mu kazali za napuštanje partije i on je napustio Partiju.
 
Kada smo htjeli otići, on je kazao: „Molim vas ostanite na ručku. Pada snijeg. Danas ste za nas tako naporno radili.“ Mi smo to odbili. Na odlasku smo mo se zahvalili i kazali: „Vrijedi sve dok vi ljudi budete znali istinu.“ On nam se iznova i iznova zahvaljivao.
 
Bili smo tako sretni vidjevši ga da je sada saznao istinu da smo zaboravilo na teški snijeg.
 

Teškoće nas ne mogu omesti

 
Jednoga je dana prva osoba koju smo sreli u selu odbila napustiti Partiju. Ona je imala rođaka koji je prakticirao Falun Gong koji je puno puta od nje tražio da napusti Partiju. Kazala nam je: „Samo idite dalje. Niko iz ovoga sela vas neće slušati. Čak će vas neki seljani prijaviti policiji. Prije nekoliko dana je ovdje uhapšeno nekoliko praktikanata Falun Gonga. Ovo vam govorim za vaše vlastito dobro. Samo idite dalje.“
 
Naša srca su ostala nedirnuta. Posjetili smo druge kuće i 90% ovih ljudi je napustilo Partiju. Dok smo se vraćali, bili smo veoma srećni zbog činjenice da nismo dopustili da nas ona uplaši, jer u protivnome ovi ljudi ne bi bili spašeni.
 
Drugog smo dana naišli na momka koji je na nas počeo vikati: „Znate li vi šta je moj posao? Kako se usuđujete da mi to govorite?“ Odgovorili smo mu: „Nije važno šta radite. Mi vam pokušavamo spasiti život. Svima je poznato da će se Komunistička Partija raspasti. Ono što mi radimo je dobro djelo.“ On se malo primirio i rekao: „OK, ali molim vas da izbjegnete moga susjeda. On nije tako lagan kao ja. Ako uđete u njegovu kuću, nećete iz nje moći izaći. On je državni službenik“.
 
Mi smo ipak pokušali da ga ubijedimo da napusti partiju ali je to on dobio. Onda smo otišli.
 
Međutim, nismo bili dirnuti njegovim riječima pa smo otišli u dom njegovog susjeda. Objasnili smo mu šta je u stvari Falun Gong i govorili o trendu napuštanja Partije. Kazao nam je da je on član Partije, no pažljivo nas je saslušao i složio se sa nama.
 
Nakon što je napustio Partiju, mi smo mu dali kalendar i još materijala. On je sve to radosno uzeo.
 
Drugog smo dana našli na zlog čovjeka koji nas je teško proklinjao. Počeli smo slati Ispravne misli i zamolili Učitelja za pomoć. Onda smo mu kazali: „Brate nije dobro da nas tako kuneš. Zar mi nismo dobri ljudi koji smo ti, po ovakvo hladnom vremenu, donijeli kalendar?“
 
On nas je prekinuo i povikao: „Ja sam član Partije. Ne pokušavajte da mi isperete mozak. Ja sam mu kazao: „Poštujem tvoj izbor. Sve što želim uraditi je da ti objasnim da će nebesa ukloniti Partiju.“
 
Onda smo mu objasnili žetvu organa koju u Kini provodi država. On se složio sa nama da je bivši šef partije Jiang Zemin zao, no insistirao je da su Partija i njene vođe dobri. Onda smo sa njime diskutovali o zloj istoriji Partije.
 
Kazao sam mu: „Partija je ubila tako mnogo ljudi. Zar je nebesa zbog toga neće kazniti? A ti si njen član. Zar i ti nećeš biti umiješan? Ti si njen član. Zašto ostaješ u vezi sa tom zlom Partijom. Samo ako je napustiš, tada ćeš biti zaštićen od propasti.“
 
Drugi je praktikant skoro kroz suze kazao: „Samo će dobri ljudi imati svijetlu budućnost. Zašto bi ti ostao povezan sa zlom Partijom?“
 
Ovoga je momka dirnula naša iskrenost, pa je pristao da napusti Partiju. Dok smo odlazili, on je neprestano ponavljao: „Hvala vam.“
 
Bili smo veoma sretni što smo snagom dobrodušnosti uspjeli promijeniti njegov stav.
Učitelj je rekao:
 

„Suosjećanje može harmonizirati Nebesa i Zemlju, uvodeći proljeće. Ispravne misli mogu spasiti ljude ovog svijeta“ („ Fa ispravlja kosmos“ iz Hong Yin II“)

 

Policija nas pušta nakon što su shvatili istinu

 
Prije Kineske Nove Godine smo bili u jednom selu i baš kada smo skoro bili gotovi pred nas je izašlo policijsko vozilo. Policajac nam je kazao: „Neko vas je prijavio. Pođite sa mnom.“
 
U automobilu smo pokušali policajcima objasniti istinu. U početku nam nisu htjeli dozvoliti da govorima. Kolega praktikant je kazao: „Mi smo dobri ljudi i nismo počinili nikakav zločin.
Dolazi Nova Godina. Trebali bi ste, zbog vašeg vlastitog dobra, učiniti neko dobro djelo.
 
Onda smo im počeli pričati o svim lažima kojima se Partija služi da napada Falun Gong. A također smo im objasnili da se veliki broj ljudi umiješanih u progon Falun Gonga, uključujući i policajce sa visokog nivoa, već susreo sa karmičkom odmazdom.
 
Nastavili smo im govoriti a oni su pažljivo slušali.
 
Odvezli su nas u jedan miran kraj i tamo nas pustili. Mi smo im se zahvalili i kazali. „Bit ćete blagoslovljeni.“
 
I drugog smo dana izašli objašnjavati istinu.
 
Od ljeta do zime i od zime do ljeta smo posjetili mnogo domova. U početku su ljudi bili uplašeni. Ali sada, kad čuju riječ Falun Dafa oni odgovaraju „Falun Dafa je dobar.“
 
Tokom ovoga procesa smo kultivirali same sebe i poboljšavamo vlastiti xinxing. Razvili smo puno ispravnije misli i postali zreliji i dobrodušniji.
 
U stvari sve je to učinio Učitelj. Ono što smo mi uradili je da smo bili ustrajni u ispravljanju nas samih u skladu sa Fa. Sve dok vjerujemo u Učitelja, on je uz nas. Ako smo svakoga trena svjesni da smo mi Dafa učenici onda smo uz Učiteljevu pomoć u stanju prevazići sve teškoće.
 
U ovom periodu Fa ispravljanja hajde da dobro radimo i ne iznevjerimo Učiteljevo spasenje.