Falun Dafa Minghui.org

Praktikanti izvan Kine izvlače pouke iz kineske Fahui

(Minghui.org)

14. kineska Fahui na Minghui je održana od 8. do 20. novembra 2017. godine. Ove je godine odabrano i objavljeno trideset i osam tekstova.

Web stranica Minghui od 2004. godine organizuje kinesku Fahui (konferenciju za razmjenu iskustava) na internetu jer progon u Kini sprečava praktikante da uživo organizuju vlastite konferencije velikih razmjera.

Ispravne i čiste priče praktikanata uveliko ohrabruju i inspirišu praktikante širom svijeta.

Slijede pouke koje su neki praktikanti izvan Kine izvukli čitajući tekstove na kineskoj Fahui.

Zahtjevi za praktikante u Kini i izvan Kine su isti

Gđa. Huang Zhijiao, koja je u Kanadu emigrirala 2008. godine, u Kini je prošla kroz okrutan progon. Kazala je da je okruženje izvan Kine prilično povoljno, no da su zahtjevi u i izvan Kine isti.

Članak objavljen na Fahui pod naslovom „Najsigurnije je mjesto ondje gdje dobro radimo tri stvari” ju je duboko impresionirao. Ona nam je rekla: „Autor teksta je pokazivao svoju ispravnost dok je bio pritvoren zbog toga što je prakticirao Falun Dafa. Kada su stražari zabranili ilegalno pritvorenim praktikantima da slave Svjetski Falun Dafa Dan, on je bio prvi koji se usudio glasno protestovati protiv te zabrane. Onda su stražari naredili drugim zatvorenicama da lupaju njegovom glavom o zid nastojeći ga tako usmrtiti. Međutim, zločinci su izgubili dah udarajući ga, a on čak nije zadobio niti jednu ogrebotinu. Njegova glava nije natekla niti je dobio vrtoglavicu. Bilo je to kao da se ništa nije desilo. Ovo, kao i druga čuda koja je doživio, potvrđuju veličinu i dostojanstvo Dafa.“

Gđa. Huang je dalje kazala: „Što otpuštamo više vezanosti i što postajemo čišći, više se manifestuje snaga Dafa. Moj je trenutni projekt objašnjavanje istine vladinim uposlenicima.
Moje je samopouzdanje neko vrijeme bilo umanjeno zbog pomanjkanja radne snage, mojih ograničenih sposobnosti i spoljnog pritiska."

Nakon što sam pročitala ove članke nadahnula su me čuda i širokoumnost kolega praktikanata", kazala je gđa. Huang.

Autor kaže: „Najsigurnije je raditi ono što Učitelj od nas traži.“ Shvatila sam da kada istinski radimo ono što nas Učitelj uči da radimo, onda ćemo biti u stanju spasiti više živih bića.

Zapadnjački praktikant: „Podsjetnik na važnost vjere u Učitelja i Fa

Zapadnjački praktikant Kacey Cox iz Toronta u Kanadi je bio nadahnut tekstom „Moj put kultivacije". On kaže: „Autorica je ispričala kako je pobijedila strah pomoću ispravnih misli dok je brutalno bila mučena u zatvoru. Čak i pod ovakvim okolnostima, ona je stražarima i zatvorenicama objašnjavala istinu sve dok nije bila puštena na slobodu. Ovaj tekst praktikantice me podsjetio od kolike je važnosti snažna vjera u Učitelja i vjera u Fa".

Još je kazao: „Tekst me motivirao da počnem razmišljati o svom radu na objašnjavanju istine i o tome koliko je dragocjena prilika i važnost objašnjavanja činjenica. Bio sam veoma dirnut upornošću autorice."

Dafa učenica iz Sjeverne Amerike: Osjetila sam snagu istine

Gđa. Huang Yuemei je, pročitavši tekst „Objašnjavanje istine u svim selima okruga", otkrila kod sebe jaku vezanost za komfor.

Gđa Huang je komentirala: „Praktikantica iz ovoga iskustva je posjetila mnoge domove objašnjavajući činjenice o Falun Dafa i progonu. Ja živim van Kine i ne idem od vrata do vrata objašnjavajući činjenice, ali dok radim na projektu i objašnjavam istinu, često osjećam umor i gorčinu. U umu se žalim i zaboravljam da bih trebala imati zahvalno srce i postajem ravnodušna dok spašavam ljude. Kada sebe usporedim sa praktikanticom iz ovoga članka - osjećam stid."

Jedno iskustvo autorice se podudarilo sa iskustvom gđe Huang: Kada je autorica sa još jednim praktikantom bila uhapšena zato što je ljudima govorila o progonu Falun Dafa, u policijskom je vozilu održavala ispravne misli, ne osjećajući strah i ostala je nedirnuta situacijom. U isto je vrijeme uspjela policajcima govoriti o Dafa i progonu. Na kraju su policajci pustili praktikante na slobodu.

Gđa Huang je kazala: „Ovo mi je iskustvo pomoglo da razumijem ono šta nas Učitelj uči, da je istina „…kao univerzalni ključ," (Predavanje Fa na Fa konferenciji u Atlanti 2003. ) koje može otključati srca mnogih ljudi.

Praktikant sa Tajvana: Otkriti gdje smo podbacili

Gosp. Bing Yin je kazao da ga je dirnuo tekst „Dobrodušnost Dafa“ učenika u kojem se opisuje praktikantica koja ima osjećaj koliko je važno spasiti puno ljudi. Ona rizikuje svoju sigurnost i odlazi ljudima objašnjavati istinu svakog dana, cijele godine, ne obazirući se na kišu ili sunce. Ona živa bića tretira kao svoje najdraže.

Gosp. Bing je rekao: „I ja sam razmišljao o principu „…pojave proizlaze iz uma"' („Fa predavanje na sastanku Epoch Timesa" iz Predavanje Fa na konferenciji X).

Gosp Bing je razumio da um praktikanata ima energiju i što su jače ispravne misli, energija je sve jača -baš kao praktikantica koja je podijelila iskustvo o objašnjavanju istine turistima na turističkim lokacijama. Ona je iznijela svoje shvaćanje da u vezi onih čiji je stav prema nama loš ili onih koji nas ne razumiju poput policajaca, vozača ili drugih ljudi, mi moramo promijeniti shvaćanje i pomisliti: „Oni si su ovdje došli po Fa i oni će se promijeniti i podržati Dafa!"

„Kada bi svako imao tako snažne i odlučne misli, okruženje bi se istinski promijenilo", kazao je gosp. Bing.

Na kraju je gosp. Bing još rekao: „Otkrio sam da je moja najveća vezanost težnja ka komforu." Moram je se osloboditi i iskreno uzeti učešće u potvrđivanju Fa i spašavanju ljudi."

Praktikant sa Tajvana: Oslobađanje od skrivene ljutnje

Gđa Jin sa Tajvana koja radi u putničkim agencijama je kazala da se praktikanti u Kini pridržavaju visokih standarda i da je kod sebe otkrila nedostatke čitajući članke sa konferencije.

Kazala je da ju je posebno dirnuo članak „Prestao sam zamerati tokom 37 dana.“

Gđa Jina kaže da je autor bio uhapšen u svojoj kući i da ga je policija odvela u lokalnu policijsku stanicu u aprilu 2017. On je sudiji i policajcima objašnjavao istinu i 37. dana je oslobođen. Jedan je policajac, posebno, učestvovao u hapšenju i mučenju autora bezbroj puta u zadnjih 17. godina progona. On je također učestvovao i u zadnjem hapšenju autora članka. On je u početku zamjerao policajcu, ali je shvatio da njegove misli nisu čiste i potpuno je odbacio ljutnju. Prije nego je napustio pritvorski centar, policajac mu je pokazao znak podrške i kazao: „Ove se godine desilo puno stvari, ali ti o meni nisi kazao ništa loše. Ti si plemenita osoba.“

Autor je kazao kako je svjestan da, premda su ove riječi došle kroz njegova usta, to je također bilo i ohrabrenje od Učitelja. „Kad sam odbacio mržnju prema tom policajcu, onda je Učitelj uklonio i njegova negativna osjećanja prema meni.“

Gđu Jin je impresionirala dobrodušnost autora. On je kazala kako je jednom mrzila zubara koji joj je prije mnogo godina oštetio nervus facialis vadeći joj zub. Kroz dugogodišnje učenje Fa i nakon što je od toga prošlo mnogo godina, gđa Jin je otkrila da joj se izgled vratio na staro. Čitajući ovaj članak, gđa Jin se podsjetila od kolike je važnosti imati čisto srce.