Falun Dafa Minghui.org

Neke misli o članku „Način kako postupam u svom braku (s primedbom urednika)“

(Minghui.org)

Neke misli o članku Način kako postupam u svom braku (s primedbom urednika) stavljam svima na raspravu. Najpre dopustite da počnem s drugom temom. Ženama sveta, koje trpe u bolnom braku: neki slučajevi su posledica sudbinskih veza, ili su posledica nedostatka iskustva u postupanju u ovim situacijama. Zbilja ima žena koje su obmanute i koje su u lošoj situaciji. Danas u svetu obuzetom požudom, ako praktikant ne uspe da dobro postupa u ovim stvarima, on tj. ona može naići na probleme.

U skladu s mojim zapažanjem, kolege praktikanti u ovakvoj situaciji su podvrgnuti nepotrebnim mukama i dilemama. Ovde bih volela da iznesem svoje misli o ovoj situaciji.

Pod pretpostavkom da sam žena, kad se suočim s ovakvom situacijom, s kojih aspekata treba da razmotrim da li da prihvatim ili odbijem njen nastavak? Po mom mišljenju, u ovom posebnom vremenskom periodu (periodu pre završetka Fa ispravljanja), veoma je poželjno da oni s boljim urođenim kvalitetom uđu u Dafa kultivaciju. Ne sme se dodavati uslov ako neko želi da počne da se kultiviše. Ako neko kaže da će se kultivisati tek kad mu se izleči bolest, ili pošto mu ja dam da vidi prizore bogova kako bi mogao da počne da veruje, ili ako ja pristanem da se udam za njega itd.; svi ovi ljudi dolaze s težnjom i ta osoba nije ozbiljna u vezi kultivacije. Da predstavimo malo ozbiljnije, to je uvreda za Dafu. Zadovoljiti ove žudnje je povlađivati tim nekorektnim mislima potencijalnih novih praktikanata.

Stoga, kad suprotan pol predloži brak uz reči: „Ako me prihvatiš, kultivisaću se“, treba mu direktno objasniti ovu misao i ne treba beskrajno činiti ustupke. Kultivacija mora biti bezuslovna. Ali praktikanti imaju dobre namere, a neki su već stupili u brak sa gore pomenutim osobama. U tom slučaju, praktikant može samo da posavetuje drugu stranu na pravi način i da istovremeno zamoli Učitelja za pomoć da se umanje te teškoće koje je donela pogrešna procena praktikanta. Nadam se da će svi moći da shvate ovo stanovište i da više neće činiti iste greške.

Kad se praktikant iz pogrešnih razloga venča s ne-praktikantom, to ne samo da povećava teškoće za kultivaciju tog samog praktikanta, već takođe može otežati teškoće Učitelja u spašavanju ljudi. Stoga se nadam da kolege praktikanti to više neće raditi. Učeći Fa mirnog uma i napredovanjem u kultivaciji, osoba će postepeno jasnije moći da sagleda stvari. Brak je za ceo život. Ne treba na brzinu ulaziti u to usled pritiska, ili onog što bi drugi ljudi mogli reći. Treba ozbiljno razmotriti zašto se stupa u brak.

Osim toga, osoba u pitanju treba da bude načisto s principima Fa. Ne treba slepo da sledi druge praktikante, u jednom času težeći jednoj stvari, a drugom času drugoj. Ovo pitanje je sasvim često među našim kolegama praktikantima i treba da obratimo pažnju na to. Na primer, praktikantkinja pomenuta u članku je bila vrlo sujetna i nije kultivisala svoj govor. Što sam dalje čitala taj članak, više mi je bilo žao nje. Na primer:

(1) „Imajući poverenja u nju, ispričala sam ovu situaciju koleginici praktikantkinji A. Na moje iznenađenje, ona je bila ljuta i kritikovala me je rečima da se ovako nešto ne bi ni desilo da ja nisam imala te misli. Ali ja sam takođe znala da da su joj neki muškarci nudili brak. Među njima su bili visoki oficir u armiji i načelnik u Ministarstvu obrazovanja, itd.“ Ovo je pokazalo da je praktikantkinja A strogo sudila o drugima, dok se sam nije držala istog standarda. U ovom času, ja sam pomislila na sebe. Ponekad kad sagledam nedostatke kolega praktikanata, lako mogu da se naljutim. I ja treba da obratim pažnju na ovo.

(2) „Nekoliko dana kasnije, praktikantkinja A mi je rekla da mogu da izlazim s njim i uvedem ga u kultivaciju u Dafi. U tom času mi je bilo pomalo neprijatno i nisam znala da li je to u redu. Ali sam visoko cenila praktikantkinju A, koja je bila jedan od koordinatora u našem gradu.“ Izlaziti s njim, kako je predložila praktikantkinja A, zapravo je značilo „zatražiti brak“ s njim. Kako onda praktikant da postupi u datoj situaciji? Osoba o kojoj se radi mogla bi da upita praktikantkinju A kako bi ona postupila u toj situaciji? Tada bi ona možda objektivnije razmislila o tome, mirnog uma.

(3) „Prošlo je nekoliko dana pre nego što me je sreo i rekao: „Ako pristaneš da se udaš za mene, priključiću vam se." Rekla sam: „Ti možeš početi da vežbaš, ali ja ništa ne obećavam." Razočaran, on se okrenuo i otišao. Kasnije je praktikantkinja B saznala za ovo i rekla mi: „Odbacila si osobu koja je možda mogla dobiti Fa. Ako se bude oženio za običnu osobu, on će izgubiti šansu. Ako je hteo da se priključi kultivaciji, kako ga možeš tako odbaciti?" Ovde, ono što je B rekla može zvučati razumno, ali to nije zasnovano na Fa.

Kultivacija u Dafi je ozbiljna i sveta stvar, i ne može se uzimati zdravo za gotovo načinom razmišljanja običnih ljudi. To da li neko može početi da se kultiviše zavisi od njegove sudbinske veze s Dafom iz davnih vremena, a ne od toga da li će biti uveden u kultivaciju obećanjem o braku. U mnogim prethodnim životima osobe, ona je možda razvila mnoge veze zahvalnosti i zameranja prema drugim životima, i sve te veze mogu dovesti do braka u ovom životu. Ako bi desetina takvih ljudi, pod opravdanjem započinjanja kultivacije u Dafi, došlo našoj praktikantkinji i zaprosilo je, treba li ona svima da da pristanak? Da se ovakva situacija desila praktikantkinji B, da li bi ih ona sve povela u kultivaciju obećavajući im brak?

Osim toga, praktikantkinja o kojoj je reč bi trebalo više vremena da posveti učenju Fa mirnog uma i istinski sagleda ovu stvar na osnovu Fa, a ne da pasivno prihvata te reči. Na primer: „Ostala sam bez teksta i nisam znala šta ću. U tom času sam ga začula kako jeca u hodniku. (U tom času nije bio prisutan u staračkom domu) Shvatila sam da je to njegova glavna duša koja plače, pa sam pristala da ponovo popričamo.” Praktikantkinja je mislila da je to njegova „glavna svest“, ali ja se ne slažem s tim. To su mogli biti demoni koji prave nevolje i pokušavaju da je uznemire. Istina je da kad je glavna svest osobe jaka, zli duhovi je neće lako napasti. Često je slučaj da je osoba podložnija takvim napadima onda kada ne zna šta da radi i kad je uznemirena. Kao što je Učitelj rekao:

“Možda će smetnja doći od preminulog rođaka, koji će plakati preklinjući te da učiniš ovo ili ono. Razne stvari se mogu desiti – hoće li ti posle toga srce ostati mirno?” (“Predavanje 6” u Džuan Falunu)

Prema tome, ja mislim da bi verovatno moglo biti drugih razloga za to jecanje i osoba o kojoj je reč ne bi trebalo to olako da uzima.

(4) „Onda je jedna praktikantkinja došla i rekla mi: "I Dafa praktikanti imaju porodice. Nije da se nema porodica jednom kad se počne vežbati. Ako bude uspeo da se oslobodi svega u svom srcu, moći će da prođe svaki test." Inspirisani ovim, otišli smo da se registrujemo kod matičara.” Nema ništa loše u gornjoj izjavi. Međutim, „Dafa praktikanti imaju porodice“ ne znači da praktikant mora da se venča , niti implicira da praktikant treba da se tek tako venča. Iz tog razloga, da li bi praktikantkinja C mogla da garantuje da bi praktikantkinja o kojoj je reč „prošla svaki test“? Zašto C nije razmislila o kompleksnosti ovog pitanja? Ono što je praktikantkinja C učinila može se nazvati provodadžisanjem braka upotrebom Dafe kao opravdanja, a ne ponašanjem Dafa praktikanta. Ovo nije beznačajna stvar. Danas iskreno iznosim svoje mišljenje, ne samo radi praktikantkinje C, već takođe da podsetim kolege praktikante koji uče Fa mirnog uma, i koji još uvek ne kultivišu svoj govor.

(5) Kad muškarac nudi brak, žena ne mora da mu da odgovor na licu mesta. Najpre mu može reći da joj treba vremena da razmisli. Ako ne želi da prihvati prosidbu, ali želi da mu da šansu da počne da se kultiviše u Dafi, ona ga kasnije može učtivo odbiti.

Istovremeno, dok priča s njim, ona treba da bude na visini i da ima poštovanja; tako da je ljudi poštuju, ali da se za nju ne vezuju osećanjima. Ovo ima veze s njenim kultivacionim stanjem, i ona mora biti stroga prema sebi. Kad joj je um miran i ispravan, njegove nerazumne misli biće potisnute njenim čistim poljem. Osim toga, treba da se seti da pošalje ispravne misli i eliminiše požudu iz njegovog uma. Situacije s kojima se srećemo tokom naše kultivacije ne nastaju bez razloga. Stvari se ne bi desile da nisu u vezi s našom kultivacijom. Možda nastaju da nam pomognu u kultivaciji. Takođe možda dolaze da naprave smetnju. Ali dok ga učtivo odbija, ona ne mora da pominje Dafu. Može da govori iz perspektive običnog čoveka. Drugim rečima, ne treba da namećemo ne-praktikantima principe koje shvataju učenici Dafe. Ovo ih može navesti da pogrešno shvate kultivaciju u Dafi.

Takođe, kad se odbija predlog za brak, osoba se mora suočiti s pitanjem kako da se ponaša prema tuđim osećanjima. Ako osoba koja odbija nije čvrsta, suprotna strana možda će se osetiti odbačenom i možda će nastaviti da teži istom. Kako će osoba prihvatiti odbijanje u vezi je s njenom ličnošću, ali takođe i sa tim da li osoba koja odbija pokazuje dovoljno čvrstoće i učtivosti.