Falun Dafa Minghui.org

Proslava 13. maja: Poziv zapadnjačkim praktikantima na razmjenu iskustava u kultivaciji

(Minghui.org)

Ovogodišnji Svjetski Falun Dafa dan je za nešto više od tri meseca. U sklopu proslave Svjetskog Falun Dafa dana, redakcijski odbor Minghuija potiče zapadnjačke Dafa praktikante na slanje kultivacijskih iskustava.

Falun Dafa se prakticira širom svijeta. Ljudi iz mnogih etničkih grupa i iz svih starosnih doba su postali Dafa praktikanti. Svi Dafa praktikanti slijede principe Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije sa ciljem poboljšavanja karaktera i zdravlja, dok u isto vrijeme poduzimaju različite napore u zaustavljanju progona Falun Dafa od strane KPK.

Da bi pomogli zapadnjačkim praktikantima da imaju širu razmjenu iskustava u kultivaciji i da bolje rade tri stvari kako to od nas traži Učitelj u periodu Fa ispravljanja, te da bi pomogli ljudima iz svih sfera života da saznaju više o kultivaciji praktikanata iz različitih etničkih zajednica, urednički odbor Minghuija posebno poziva na dostavu iskustava zapadnjačkih praktikanata o tome kako prakticiraju Dafa. Ovo uključuje članke o razmjeni iskustava koje su napisali zapadnjački praktikanti kao i intervjue sa zapadnjačkim praktikantima koje su napravili kineski praktikanti.

Sadržaj ovih članaka treba da uključje (ali nije ograničen na) iskustva zapadnjačkih praktikanata o svome početku prakticiranja Dafa, učenju Fa, kultivaciji, gledanja unutar sebe, poboljšanju xinxinga i uzdizanje svoga uma i tijela kroz učestvovanje u projektima za objašnjavanje istine. Sadržaj mora biti specifičan i sadržajan, događaji jasni i istaknuti, izbjegavajući nejasne opise. Logika i kazivanje trebaju teći prirodno, izbjegavajući uticaj partijske kulture.

Odabrani članci će se prvo objaviti na Minghui.org na kineskom jeziku, nakon čega će slijediti izvorni članci i prevedene verzije na web stranicama Minghui na drugim jezicima.
Prilikom podnošenja članaka, najbolje je priložiti prevod na kineski jezik. Ako nema prevoda na kineski jezik, treba navesti izvorni jezik dostavljenog članka. Redakcija Minghuija će urediti da se takvi tekstovi prevedu.

Prilikom podnošenja navedite puno ime praktikanta, kao i njegov broj telefona i email adresu.

Kada jednom budu dostavljeni, uzimajući u obzir okolnosti praktikanta koji je dostavio tekst, neki članci će biti objavljeni sa punim imenom i prezimenom, a neki samo sa imenom. Ako se preferira objavljivanje pod pseudonimom, molimo naznačite pseudonim koji će se koristiti sa dostavljenim tekstom.

Ciljna publika za članke su praktikanti i druge grupe čitalaca, uključujući i one koji ne znaju mnogo o Falun Dafa. Kod dostave iskustava treba voditi računa o čitaocima ne-praktikantima i pokušati ne koristiti samo specijalizovani riječnik kao i skraćenice koje samo Dafa praktikanti mogu da razumiju.

Načini podnošenja i mjere predostrožnosti:

1. Period za dostavu članaka: od 1. februara 2018. do 1. aprila 2018.

2. Ovaj poziv je namijenjen samo Dafa praktikantima izvan Kine.

3. Molimo kod podnošenja u uvodu naglasite: „Western article call; i jezik koji se koristi" tako da ih urednička služba može razdvojiti od drugih poruka.

4. Molim dostavite na email adresu fahui@minghui. org