Falun Dafa Minghui.org

Prizori iz drugih dimenzija: Kolege praktikanti, molim vas, budimo još marljiviji!

(Minghui.org)

Jedne prilike dok sam slao ispravne misli, spazio sam zlatni prsten koji se polako izdigao i rotirao oko mojih ruku koje sam držao u položaju lotosovoga cvijeta. Kada sam odašiljao natprirodnu snagu koristeći obje ruke kako bih ju ojačao, opazio sam da je sva loša materija iz moga tijela eksplodirala. Njene su krhotine poletjele u nebo raspršujući se u plavome kozmosu.

Ja sam sjedio u središtu moga univerzuma, miran i sabran. Ptice su zastale sa svojom pjesmom, leptiri su stali u letu, djeca su stala sa svojim igrama, a stari su ljudi prestali veslati u svojim čamcima. Zajedno sa mnom sva su živa bića sjedila u transu. Bezbrojni su se cvjetovi krina spuštali sa neba nalik snježnim pahuljama, donoseći mir i utjehu. Polako sam tonuo u trans. Um mi je bio lagan i pun dobrodušnosti, kao da je iz ljudskog svijeta iščezla sva borba i prljavština. Kontrolirao sam svoj univerzum, dok su moja dobrodušnost i čistoća prekrivala sve.

U tom prekrasnom svijetu, nisu postojale ljudska priroda, svjetovna borba, kažnjavanje, hladnoća, glad, bolesti ili, pak, mučenje. Vladalo je vječno proljeće.

Drugom prilikom, dok sam odašiljao ispravne misli, vidio sam kako su stare sile stvorile u ovoj našoj dimenziji čudnu pticu, koja je nalikovala sovi. Njen je kljun bio dug i tvrd. Dok su joj velike i okrugle oči sjale mutnim zelenim svjetlom. Bila je tu da nas stalno nadzire. Kad god bi se pojavo propust u našoj kultivaciji ona bi dolijetala i kljucala nas.

Starija praktikantica je bila pomoćnik na mjestu za vježbanje u našemu selu. Ona je počela sa kultivacijom veoma davno i već se kultivirala dugo godina. Kasnije, zbog kućanskih dužnosti je usporila rad na svojoj kultivaciji. Prepustila je svoj koordinatorski rad mlađem praktikantu. Postepeno je srce ove starije praktikantice postajalo sve više nalik srcu običnih ljudi, a ona je sve manje prisustvovala našem učenju Fa. Dok bi mi izmjenjivali naša shvaćanja, činilo bi se kako ona za to ne mari ili se pak sa nama ne slaže. Naposljetku, ova ju je velika ptica zgrabila za njenu vezanost za ljubomoru. Gledao sam kako ptica kljucanjem otvara njen stomak, a zatim, kljuca u njenu utrobu. Slijedećeg dana je dobila akutnu upalu slijepoga crijeva i nesnošljive bolove. Njena ju je obitelj zatim smjestila u bolnicu.

Nekoliko dana kasnije, vidio sam, dok se Fa ispravljanje nastavljalo, kako su stare sile spremile još opakije čudovište, nalik krokodilu, na naš prostor za vježbanje. Čudovište je imalo dugu rijetku bradu. Kada bi otvorilo usta vidjelo se da su mu zubi nejednake dužine. Kada bi ono zagrizlo ljudsko srce, ugriz bi bio smrtonosan.

Kolega praktikant iz sela u blizini našega je bio samac u petom desetljeću života. No njegova je vezanost bila vezanost za požudu. Pravio je pogreške u pitanju seksa, koje dugo vremena nije uspio ispraviti. Nedavno su mu počeli trunuti prsti na nogama i rukama, što se ubrzo proširilo i na cijelo tijelo. On se danas nalazi u kritičnom stanju.

Druga je starija praktikantica imala jaku vezanost za strah. Kada su policajci došli po nju ona je odlučila poštovati njihova naređenja. Zato je Dafa izučavala samo kod kuće. Nedavno je preminula od bolesti koju joj je zlo nametnulo.

Postoji još dosta primjera kao što su ovi gore navedeni. Kolege praktikanti, sve ljudske vezanosti postaju planine koja se stavljaju na naš put kultivacije. Fa ispravljanje napreduje, a stare sile neprestano mijenjaju „testove“ kojima nas iskušavaju. Kultivacija je ozbiljna. Kako se primiče kraju suočavat ćemo se sa još težim testovima.

Drugom prilikom dok sam slao ispravne misli, vidio sam sjajan dugački povijesni svitak nalik brokatu, malo odmotan. Osvjetljavao je cijeli univerzum. Imena svih Dafa učenika i njihovo dostignuće u kultivaciji bilo je ugravirano u ovoj knjizi. Vido sam da imam samo 26 (od mogućih 100) i nisam mogao povjerovati. Otvorio sam oči i ponovno provjerio. Još je uvijek bilo 26. Praktikanti koji su mi bili bliski su imali 30, 36, 38, 78 i 90. Praktikant koji nije bio u stanju proći test bolesti bio je zaposjednut od starih sila. Njegovo je postignuće bilo ravno nuli.

Također sam vidio da je najniža kapija neba bila otvorena. Nitko još nije bio ušao. Stajao sam ispred i gledao unutra: božanski svijet je bio tako lijep i topao.

Drugoga dana, vidio sam božansko biće u žutom oklopu, kako nosi devet strijela na svojim leđima. Odapeo je prvu strijelu prema Diaoyu otoku, drugu prema Sun Moon jezeru na Tajvanu, treću prema Fengtai četvrti u Pekingu, četvrtu prema Tibetu, a petu, prema Hong Kongu. Stavio je šestu strijelu na svoj luk i spremao se da ju odapne. Gdje kod da su strijele pogađale digao bi se rat i kaos. Sve je bilo pod kontrolom.

Prije četiri dana, dok sam slao ispravne misli, spazio sam na obzorju Učitelja koji je upravo stigao. Zatim je Učitelj izašao iz svojih kola. Suzdržavajući suze, uzvišen i veličanstven Učitelj je stajao u svjetlu zalazećega sunca. Sunce je bilo skoro zašlo iza obzorja. Danas ( 26. listopada 2012. godine) dok sam slao ispravne misli, spazio sam sunce kako dotiče obzorje. Učitelj je bio u zlatnoj odori, njegova plava kosa kovrčava, a njegovo zlatno Buddha tijelo je bilo ogromno. Također sam ugledao par prelijepih paunova sa živopisnim perjem. Vrat im je bio dugačak i tanak. Stajali su zajedno. Oči su im bile bistre i blage, iščekujući mirno u ovoj dimenziji. Znao sam da će mi jednoga Učitelj podariti. Za koga je onda bio onaj drugi? Upitao sam Učitelja koji mi je rekao kako je on za praktikanticu iz moga sela. Ona je bila naš koordinator. Ona i ja smo bili dragocjeni Učiteljevi štićenici: zlatni mladić i žad djevojka.

U 21h 27. listopada, dok sam slao ispravne misli, spazio sam da je sunce zašlo i skrilo se iza planina. Samo je pola sunčevog diska bilo vidljivo. Ženka pauna je raširila svoje perje za ženu praktikanta i mene, pokazujući da će nas uskoro povesti Kući.

Učitelj je rekao u „Što je Dafa učenik“:

„Pošto su grupe života iza onih koje spašavate zaista veoma krupne, što bi onda budućnost donijela Dafa učenicima? Ovo će donijeti uzdizanje bića čak veće razine i većega kalibra - boga čak većega kalibra i čak veće uzvišenosti.“

Kolege praktikanti, molim vas da budemo još marljiviji. Shvatio sam da se velika drama bliži kraju. I naposljetku, kako je samo sretna okolnost za nas što smo Dafa učenici u vremenu Fa-ispravljanja! Učitelj nas je podario krunidbenom slavom i moćnom vrlinom.

Ovo je što sam vidio sa svoje razine. Molim vas da ni ukažete na moje propuste. Heshi.