Falun Dafa Minghui.org

Razvijati suosjećanje za druge praktikante

(Minghui.org)

Prije nekoliko dana, sreo sam gospođu Wang (pseudonim), kolegicu Falun Dafa praktikanticu. Dok smo pričali, primijetio sam neke od njenih vezanosti, ali sam odlučio popričati s njom kasnije. Predložio sam joj da se ponovo nađemo i ona se je složila.

Na našem putu kući, počeo sam ju okrivljivati i koriti jer ne cijeni to malo preostalog vremena za Fa-ispravljanje i za njen očigledan manjak hitnosti u spašavanju živih bića. Naravno da su moje negativne misli o njoj utjecale na ishod našeg idućeg susreta i ona je odbila slušati moje prijedloge.

Suosjećanje je učinilo razliku

Iako je ona odbila prihvatiti što sam rekao, osjetio sam da je moja odgovornost da joj pomognem i ja sam upregnuo mozak u potrazi za boljim pristupom. Shvatio sam da se ne radi samo o pomaganju drugom praktikantu da uvidi svoje greške, već je to i prilika da pogledam u sebe, posebno jer sam imao neke nedostatke.

Učitelj je rekao:

„… kad dve osobe imaju konflikt i treća osoba to vidi, čak i ta treća osoba bi trebalo da razmisli postoje li ikakvi problemi s njegove strane — “Zašto se desilo da to vidim?” Ovo još više važi za one koji su uključeni u taj konflikt. Oni još više treba da se preispitaju, pošto oni treba da se kultivišu iznutra.“ (Predavanje Fa na Fa-konferenciji Istoka SAD, prijevod na srpski)

Čim sam to shvatio, počeo sam u sebi tražiti nedostatke i korigirati ih. Potom sam od Učitelja zatražio pomoć u održavanju stanja suosjećanja i nesebičnosti kad budem ponovo s njom razgovarao.

Kad smo se idući put sreli, osjećalo se je masivno polje pozitivne energije koja nas je okružila. Naš međusobni odnos je bio topao i srdačan i imali smo iskrenu i ugodnu raspravu. Gospođa Wang je govorila o svojim nedostacima te je rekla da je odlučna učiniti bolje.

Od tada nisam mogao postići osjećanje iskrenog i čistog suosjećanja kad sam razgovarao s drugim praktikantima. Kasnije sam shvatio da je Učitelj aranžirao to jedno iskustvo tako da mogu osjetiti snagu suosjećanja te da me ohrabri.

Učitelj je rekao:

„Dobrodušnost je ogromna energija, energija ispravnih bogova. Što više dobrodušnosti postoji, to energija postaje veća i ona može dezintegrirati sve ono što je loše.“ („Fa predavanje na međunarodnoj Fa konferenciji u Washingtonu 2009.“ iz Predavanje Fa na konferenciji IX)

Dobro surađivati i otpustiti svoje ja

Nažalost, praktikanti u našoj regiji nisu dobro radili po pitanju međusobnog postupanja sa suosjećanjem. Dodatno, uz stalna neslaganja, mnogi inzistiraju na tome da rade stvari na svoj način i krive druge kad stvari krenu naopako.

Najočitiji primjer je stalno kritiziranje naših lokalnih koordinatora. Na primjer, kolega praktikant je prošle godine bio ilegalno uhićen i osuđen. Mnogi praktikanti, uključujući mene, su bili jako frustrirani zbog pokazanog manjka hitnosti spašavanja tog praktikanta i korištenja te prilike za objašnjavanje činjenica o Dafa onima koji su bili u to uključeni.

Sada razumijem da smo krivo radili. Vezanosti koje odbijamo otpustiti, kombinirane s našim negativnim mislima, mogu uzrokovati nepotrebnu nevolju koordinatorima i praktikantima u toj oblasti. Nije važno tko je u pravu, a tko u krivu; ono što je zaista važno je kultivacijsko stanje svakog praktikanta. Ako sebe iskreno ispitamo i damo sve od sebe da imamo međusobno suosjećanje i da međusobno surađujemo, onda ćemo dobro surađivati.

Odlučio sam da se ne fokusiram na nedostatke kolega praktikanata, već da gledam u sebe i otkrijem moje nedostatke. Kad se pojavi problem, ako svi gledamo u sebe, otpustimo naša ega i pokušamo se prilagoditi drugima, naše kultivacijsko okruženje će biti suosjećajno i harmonično.