Falun Dafa Minghui.org

Oglas za ponošenje aplikacija za studij muzike na „Fei Tian umjetničkoj Akademiji“ i odsjeku za Muziku na koledžu Fei Tian (obnovljen)

(Minghui.org)

Studij muzike na „Fei Tian umjetničkoj akademiji“ i odsjeku za muziku na koledžu Fei Tian od danas primaju prijave za polaznike.

1. Traženi uslovi za kandidate koji dolaze izvan Kine:

Kandidati moraju imati muziku kao glavni predmet u prethodno završenoj školi, trebaju biti Falun Gong praktikanti ili biti iz porodice praktikanata Falun Gonga, a prihvatit će se i prijave onih koji se izjašnjavaju kao potencijalni praktikanti Falun Gonga. Svi studenti moraju biti zdravi.

Godine starosti: minimalno 15 godina starosti ili između 13-14 godina starosti ako imaju izuzetno dobre kvalifikacije.

Stručna osposobljenost:

Muzički program: Muzičke sposobnosti na nivou predškolskog konzervatorija, minimum.

Odsjek muzike: Muzičke sposobnosti na nivou koledža za muziku, minimum.

Instrumenti:

Tražimo izvođačke sposobnosti za slijedeće instrumente: violina, viola, čelo, kontrabas, flauta, harfa, oboa, truba, fagot, francuski rog, trombon, pipa i erhu.

Materijali za prijavu:

1. Svaki kandidat treba dostaviti generalni životopis, profesionalni životopis te lična ili porodična iskustva u kultivaciji.

Generalni životopis treba sadržavati ime kandidata, pol, starost, datum rođenja, mjesto rođenja, visinu, težinu, adresu stanovanja, e-mail adresu i kontakt telefon.

2. Svježu fotografiju (u zadnjih mjesec dana); sliku sa kompletnom figurom, slikanu „en face“.

3. Svjež audio i video snimak: ako postoji problem sa uploadovanjem video fajla, kandidati mogu kontaktirati Minghui urednički savjet.

4. Svi traženi materijali trebaju biti poslani objedinjeno kako bi se prijava smatrala da je i zvanično zaprimljena. Preliminarni rezultati konkursa će biti poznati u roku od tri sedmice od primitka prijave.

Ako prijava ne bude prošla preliminarni nivo, ili pak nisu dostavljeni svi traženi materijali, ili neki od podataka nije dostavljen ili se utvrdi falsifikat podataka, ili materijali nisu dostavljeni u traženom obimu, podnosioci neće dobiti pojedinačni odgovore.

5. Osobe koje su prošle preliminarnu kvalifikaciju će dobiti termin za audiciju na „Fei Tian umjetničkoj akademiji“ i odsjeku za muziku na koledžu Fei Tian.

Kontakt:

Telefon: +1 845-796-8230
Email adresa za prijave izvan Kine: admission@feitianacademy.org

2. Zahtjevi za kandidate unutar Kine:

Uz gore navedene zahtjeve, molimo vas da vodite računa da kandidati moraju imati minimalni nivo profesionlnog iskustva za ulazak na konzervatorijum ili muzički koledž van Kine.

Email adresa za praktikante unutar Kine: feitian@minghui.org

Fei Tian umjetnička akademija i odsjek za Muziku na koledžu Fei Tian
28. februar 2018. godine