Falun Dafa Minghui.org

Oslobađanje vezanosti za požudu

(Minghui.org)

Ranije sam bio praktikant koji je imao prilično jaku vezanost za požudu. Zbog te vezanosti sam doživio mnoge nevolje po tom pitanju. Nadam se da će moja iskustava pomoći kolegama praktikantima koji imaju slične probleme.

1. „... Ja nisam običan čovjek. Ja sam praktikant. Ne smijete tako postupati sa mnom. Ja kultiviram Falun Dafa". (Zhuan Falun)
Gore navedeni citat je iz Učiteljeve knjige i dio su Dafa, koji sadrže beskrajnu moć Dafa.

Mnogo puta kada sam se susreo sa demonom požude u mojim snovima ili tokom meditacije, nisam prošao test zbog propusta u mislima. Mnogo puta se moja glavna svijest snažno borila sa demonom požude, koji je pokušavao sve da me povuče u posmatranje i razmišljanje o požudnim stvarima. Zbog toga sam mnogo puta patio, ali još uvijek nisam mogao da prođem iskušenje. Učitelj je rekao: „Dok god se smatraš praktikantom, odmah ćeš se sjetiti šta sam rekao, moći ćeš se suzdržati pa ćeš moći proći taj test". (Zhuan Falun) Kasnije, kada bih se susreo sa sličnim testovima, ponovo bih u sebi ponavljao riječi „Ja nisam obična osoba. Ja sam praktikant. Ne smijete tako postupati sa mnom. Ja kultiviram Falun Dafa." Demoni požude bi tada oslabjeli, sve dok konačno više nisu mogli na mene da utiču.

2. Pomislio bih: „Pošto se ja kultiviram među običnim ljudima, onda se moram i ponašati u skladu sa običnim ljudima", ali takve misli su bile smetnje demona. Zapravo, u stvarnom životu, kada sam se susreo sa testom požude, u nekoliko navrata sam podbacio. Nakon toga sam primijetio da je u to vrijeme bilo prisutno i veoma jako miješanje demona. Kasnije sam shvatio da Učitelj od nas traži da se, što je više moguće, uskladimo sa svakodnevnim ljudima dok se kultiviramo, a da se ne usklađujemo sa ljudima samo po sebi. Pošto je jasno da gornja misao dolazi od miješanja demona, povisio sam svoje razumijevanje Dafa u vezi sa ovim aspektom. Kada su te vrste misli ponovo došle da mi smetaju, ja sam sebi rekao „Ja sam kultivator, a ne svakodnevna osoba." Postepeno je uplitanje ove vrste postajalo sve manje i manje.

3. Učitelj jasno prepoznaje „demona požude". Učitelj je u Zhuan Falunu govorio o ozbiljnosti „demona požude". U stvari, mnogi ljudi nemaju dovoljno duboko razumijevanje o ovom pitanju. Mnogi savremeni ljudi misle da je požuda dobra i da je to „normalna ljudska potreba". Kao rezultat toga, cijelo društvo je u takvom stanju, što na kultivatore pravi veliki uticaj.

U medijima snažno propagiraju pitanje seksa i požude. Mislim da kao praktikanti ne trebamo čitati ili gledati ove stvari. Učitelj je rekao: „Osoba je poput kontejnera i ona je sve ono s čim je ispunjena". ( „Stopiti se s Fa", iz Bitno za daljnje napredovanje)

Otkrio sam da demon požude može u velikoj mjeri nanijeti štetu ljudima, čineći ljudsku demonsku prirodu mnogo jačom u kratkom vremenskom periodu. Kao rezultat toga, mnogi ljudi u društvu koji imaju jaku vezanost prema požudi također imaju jaku demonsku prirodu.

Drevni su Kinezi govorili: „Požuda je najgore od svih zala." Kao kultivatori, jasno bismo trebali prepoznati štetu koju demon požude može napraviti nečijoj dobroj strani. Jasno prepoznajte demona i vezanosti za požudu i oslobodite ga se.