Falun Dafa Minghui.org

Saslušanje u američkom kongresu s fokusom na progon Falun Gonga i žetvu organa

(Minghui.org)

Izvršni kongresni odbor za Kinu (CECC) je 18. prosinca 2012. održao saslušanje u uredskoj zgradi senata. Saslušanje pod nazivom „Falun Gong u Kini: revizija i nadopune“, sazvalo je osam svjedoka eksperta koji su detaljno diskutirali o 13 godina dugom brutalnom progonu Falun Gonga od strane KPK. Nekoliko svjedoka se fokusiralo na žetvu organa od živih Falun Gong praktikanata. Dva predsjedajuća člana odbora su postavljali pitanja vezana za sam progon i za trenutno stanje stvari te o mjerama koje bi Odbor trebao poduzeti da zaustavi progon.

Predsjedajući član odbora: Neljudski progon

Predsjedavajući član CECC-a, predstavnik Chris Smith (R – NJ), otvorio je saslušanje izlaganjem kratke povijesti KPK-ovog progona Falun Gonga u proteklih 13 godina.

Predstavnik Chris Smith (R –NJ), predsjedavajući član CECC-a

„Ranih 90-tih, kineska vlada i partijski režim su prigrlili dobrobiti koje je donosio duhovni pokret Falun Gong. Njegove qigong vježbe i meditacija donosile su zdravstvene dobrobiti. Njegovo temeljno učenje Istinitosti – dobrodušnosti – Tolerancije je promoviralo moralnost u društvu koje je sve više bilo svjesno duhovnog vakuuma“, izjavio je g. Smith.

„Međutim, sve se to promijenilo 1999. kada se nekoliko tisuća Falun Gong praktikanata u miru okupilo ispred Zhongnanhai kompleksa u Pekingu. Kineske vlasti su bile zapanjene da je Falun Gong toliko narastao i da je izvan partijske kontrole te da je moguće da je broj Falun Gong praktikanata nadmašio broj članova KPK, koji je bio 60 milijuna. Odmah nakon toga, kineska vlada i Komunistička partija su započele kampanju progona protiv Falun Gonga koja traje već duže od 13 godina.“

„Progon je detaljno dokumentiran od strane američkog državnog ureda, američkog odbora za međunarodnu religijsku slobodu, Amnesty International-a, Human Rights Watch-a, Freedom House-a i mnogih drugih ne vladinih organizacija za ljudska prava.“

Predstavnik Smith je opisao KPK-ovu kampanju protiv Falun Gonga kao „ozbiljnu, brutalnu, ružnu i zlobnu.“ Izjavio je: „Na desetke tisuća Falun Gong praktikanata je bilo uhićeno, pritvoreni su i nitko ne može izbrojati koliko ih je poslano u zatvor na dugi period i previše ih je još uvijek tamo. Još više se osuđeno na preodgoj kroz radne logore, a ostali su jednostavno nestali.

„Oslobođeni su svjedočili o dugim i brutalnim ispitivanjima, prebijanjima, zabrani spavanja i drugim oblicima mučenja. Njihovi zarobljivači su zahtijevali izjave i priznanja te su ih pokušavali natjerati da imenuju druge praktikante koji su dio pokreta. Grupe za ljudska prava su dokumentirale smrt više od 3 tisuće praktikanata kao posljedicu mučenja i zlostavljanja, a nesumnjivo je da je još veliki broj onih koji su umrli u pritvoru, a čije priče su neispričane.“

G. Smith je također dodao: „Paralelno uz taj odnos prema praktikantima postavljena je i opsežna propagandna kampanja koja je dizajnirana da demonizira pokret. Na radio postajama i na televiziji, kineski narod sluša da je Falun Gong heretična i kultna organizacija, a mladim i osjetljivim se u školama podučava pripremljen materijal.“

G. Smith je izjavio: „ Uz uhićenja, zatvaranje i osudu na preodgoj kroz radne logore, kineski režim je stavljao pritisak na Falun Gong praktikante da odustanu od uvjerenja i prestanu prakticirati. Ta kampanja transformacije je dokumentirana u našem Odboru i u godišnjim izvješćima o ljudskim pravima, kao i od strane drugih organizacija za ljudska prava. Amnesty International je opisao kampanju kao proces kojim se pojedinci prisiljavaju da se odreknu svojih uvjerenja, često putem mentalnog i fizičkog mučenja.“

G. Smith je spomenuo zajedničko saslušanje od 12. rujna koje su su-organizirala Kuća za strana pitanja odbora za nadgledanje i istrage u Africi, Globalno zdravlje i Odbor za ljudska prava. Dodao je: „Saslušali smo grozna svjedočenja po pitanju žetve organa u Kini. Svjedoci su se dotakli bojnih pitanja: transplantacije u kineskom zdravstvu, transplantacijskog turizma, donacije organa od zatvorenika sa smrtnom presudom kao i potresnog svjedočenja o Falun Gong praktikantima i drugim zatvorenicima savjesti koji nisu bili svjesni da će postati žrtve.“ Sve prisutne je podsjetio da su transkripti tog saslušanja dostupni svima koji ih žele pročitati.

KPK-ov progon Falun Gonga je „jedna od najoštrijih kampanja protiv grupe vjernika u modernom dobu“

Do-predsjedajući član odbora, Senator Sherrod Brown (D-OH), opisao je progon Falun Gonga kao „jednu od najoštrijih kampanja protiv grupe vjernika u modernom dobu.“ Pozvao je KPK da prekine supresiju Falun Gonga i da poduzme mjere kako bi zajamčili praktikantima pravo na slobodu vjerovanja, govora i okupljanja.

Do-predsjedavajući član CECC-a, senator Sherrod Brown (D- OH)

Senator Brown je izjavio: „Nažalost, KPK očito vjeruje da je jedini način za njen opstanak istrebljenje razlike u mišljenjima i uvjerenjima bilo gdje da se dogodi.“ Kazao je da to neće funkcionirati, naglašavajući: „Prijetnja slobodi samo osnažuje ljudsku odlučnost.“

Svjedoci opsežno izlažu o progonu

Osam svjedoka je govorilo o 13 godina dugom progoni iz različitih perspektiva.

Sarah Cook, viši istraživački analist za Freedom House

Sarah Cook, viši istraživački analist za Freedom House, govorila zašto je KPK lansirao progon Falun Gonga 1999, navodeći nekoliko faktora: broj Falun Gong praktikanata se u to vrijeme neprestano povećavao – a to je stvaralo nervozu KPK; postojala je ogromna razlika u principima Falun Gonga koji su Istinitost – Dobrodušnost – Tolerancija i KPK-ovoj bešćutnoj, iskrivljenoj ideologiji koja učinila da se, ponovo, osjećaju ugroženima; i činjenica da je lider KPK, Jiang Zemin, bio iznimno ljubomoran na g. Li Hongzhi-a, utemeljitelja Falun Gonga.

Gđa. Cook vjeruje da je KPK započela progon Falun Gonga zbog svoje dugogodišnje povijesti arbitrarnog tlačenja neovisne misli i sklonosti da započinje političke kampanje protiv svih potencijalnih prijetnji i neprijatelja. Bilo koju odluku KPK izvršavale svu sve vladine institucije, uključujući pravne i propagandne odjele.

Hu Zhiming, časnik kineskog ratnog zrakoplovstva

Hu Zhiming, bivši major u kineskom ratnom zrakoplovstvu i Falun Gong praktikant, govorio je o užasu pritvora i zarobljenosti u tri navrata zbog toga što je odbio odreći se uvjerenja. Izgubio je dom, svoje stvari i slobodu, jer je bio pritvoren osam godina i dva mjeseca. U zatvoru je bio žrtva različitih vrsta mučenja, uključujući ispiranje mozga, prisilno hranjenje i zabranu spavanja. Kad su ga oslobodili u rujnu 2009. bio je na rubu smrti. G. Hu je 2010. uspio pobjeći na Tajland gdje se prijavio za međunarodni status izbjeglice. Američka vlada ga je prihvatila kao izbjeglicu i dala mu odobrenje da 2012. uđe u Sjedinjene Države. G.Hu je izjavio: „Iz mog osobnog iskustva i opservacija, vjerujem da se KPK trudila istrijebiti Falun Gong tijekom progona, ali da su na kraju bili bezuspješni. Dani KPK su odbrojeni.“

Bruce Chung, tajvanski Falun Gong praktikant

Falun Gong praktikant iz Tajvana, Bruce Chung, također je bio pozvan da podijeli svoje osobno iskustvo. Rekao je članovima odbora na saslušanju da su ga u lipnju, na obiteljskom putu u Kini, državni agenti KPK zadržali u pritvoru. Opisao je brojne taktike dostojne prijezira kojima se KPK služi u progonu Falun Gonga. Naglasio je dvije stvari: kao prvo, da KPK ne progoni Falun Gong praktikante samo unutar Kine, nego da progon seže i u inozemstvo. Prema Falun Dafa Udruzi Tajvana, on je jedan od 17 tajvanskih praktikanata koje je KPK progonila.

Kao drugo, KPK unajmljuje međunarodne špijune da protuzakonito sakupljaju osobne informacije o Falun Gong praktikantima te da ih informiraju o njihovim aktivnostima. Na taj način, inozemni praktikanti će odmah biti uhićeni kad stupe na tlo kontinentalne Kine. Osjeća da međunarodna zajednica treba osuditi takve radnje. G. Chung je također dodao da su za njegov siguran povratak na Tajvan zaslužni mnogi dobri ljudi iz različitih društvenih slojeva. Smatra da KPK na sve načine pokušava prikriti svoja ružna djela, jer se boji da sve ne izađe na vidjelo. G. Chung je izjavio da se nada da će svi jednog dana saznati svaku pojedinu zlu stvar koju je počinila KPK.

Specijalist za bubrege, Xu Jianchao

G. Jinchao Xu, profesor asistent nefrologije na Mount Sinai School of Medicine, citirao je javna izvješća i rezultate koji dokazuju da je glavni izvor organa za transplantaciju u Kini od živih zatvorenika. Izjavio je da je Ethan Gutmann, pomoćni suradnik Fondacije za obranu i demokraciju, intervjuirao je žrtve koje su bile zatvorene u Kini i detaljno je iznio rezultate u knjizi „Državni organi“. Prema njegovom istraživanju, 65.000 Falun Gong praktikanata je bilo ubijeno zbog njihovih organa. G. Gutmann je saznao da su nezakonito pritvoreni Falun Gong praktikanti u logorima često izdvajani za sistematske preglede, preglede na kojima bi se utvrđivalo jesu li im vitalni organi zdravi ili ne. Nakon toga, brojni praktikanti koji su bili pregledani bi tajnovito „nestali.“

G. Smith i senator Brown su pokazali veliku zabrinutost po pitanju žetve organa od živih ljudi te su zatražili da američka vlada pomogne zaustavili ta zvjerstva.

Xia Yiyang, viši direktor za istraživanje i politiku u Human Rights Law Foundation

Xia Yiyang, viši direktor za istraživanje i politiku u Human Rights Law Foundation iz washingtona, izjavio je da progon Falun Gonga nema pravni temelj. To je isti zaključak koji su donijeli odvjetnici Falun Gong praktikanata nakon što su ispitali kineski ustav i zakone. KPK se služila raznim taktikama da zaobiđe zakon i lansira ogromnu kampanju protiv Falun Gonga. G. Xia je prisutnima pokazao kako KPK sustavno zaobilazi kineski zakon da bi nastavila progon Falun Gonga. Također je detaljno izložio o vezi između vodećih osoba KPK-ove političke borbe i progona, posebno Wang Lijunovu upletenost u zločinima žetve organa od živih Falun Gong praktikanata.

Charles Lee, Amerikanac kineskog podrijetla koji je preživio tri godine progona u zatvoru zajedno sa Jamesom Tongom, profesorom komparativne politike na Sveučilištu u Kaliforniji i Caylanom Fordom, nezavisnim istražiteljem i savjetnikom za ljudska prava koji proučava progon Falun Gonga, diskutirali su o KPK-ovom progonu Falun Gonga iz različitih perspektiva.

Predlaganje novog zakona koji cilja na KPK-ovu žetvu organa

G. Smith je osudio brutalnost žetve organa od živih Falun Gong praktikanata. Također je rekao da predlaže novi zakon koji cilja na KPK-ovu žetva organa i žestoko kažnjava počinitelje, točnije, svima koji su počinili takve zločine u Kini, zajedno s njihovim rođacima i djecom, zauvijek će stajati zabrana ulaska u Sjedinjene Države. Pozvao je Američke medije da govore o toj temi kako bi što više ljudi saznalo istinu.

On vjeruje da je transplantacija organa legitimna medicinska tehnologija, ali da postoji temeljna crta preko koje se ne može prijeći: odstranjivanje organa od živih ljudi je ilegalno, užasno, barbarski i gnusno.


Saslušanje „Falun Gong u Kini: revizija i nadopune“ koje je održao CECC je bilo preneseno uživo. Video snimku saslušanja možete pronaći na web stranici CECC-a:

http://cecc.gov/pages/roundtables/general/roundtable2/index.php