Falun Dafa Minghui.org

Posvuda objašnjavati istinu

Sa 9. konferencije za razmjenu iskustava za praktikante u Kini

(Minghui.org)

Posvuda objašnjavati istinu

Dok svakodnevno sve više praktikanata usmeno objašnjava istinu, smanjuje se distribuiranje tiskanih materijala. Neki od praktikanata govore, premda smo u prošlosti distribuirali mnogo tiskanih materijala, da sada to više nije potrebno. Neki, opet, govore kako su materijali zastarjeli i kako se sada trebamo usredotočiti na usmeno „licem u lice“ objašnjavanje istine. Kako bilo, kada zatražimo od ljudi da napuste Komunističku partiju Kine (KPK) i njoj srodne organizacije, ponekad je teško u kratkom vremenu objasniti mnoge stvari. Rezultat toga je to da unatoč tomu što su neki ljudi napustili KPK i njoj pridružene organizacije oni još nisu u potpunosti razumjeli istinu. Zbog toga još uvijek trebamo koristiti sve vrste materijala za objašnjavanje istine.

Nakon što sam o ovome prodiskutirala sa „A“ koordinatoricom, obje smo shvatile važnost ovakvog pristupa i odlučile smo distribuirati materijale u velikom opsegu. Ponekad smo to radile zajedno, ponekada bi nam se pridružilo i nekoliko drugih praktikanata. Ja bih, obično, prvo pročitala materijale, a onda bismo ih počeli dijeliti, distribuciju smo često radili po danu. Jedne prilike, nakon što smo napustili zgradu u kojoj smo dijelili materijale za objašnjavanje istine, prošli smo pokraj grupice studenata koji su čitali materijale koje smo netom bili podijelili. Drugom prilikom smo vidjeli tri gospođe, sve tri u petom desetljeću života, kako sjede za stolom sa četiri naša letka.

Iz nekog razloga sam bila uvjerena da će religioznim ljudima biti teško prihvatiti istinu, pa sam veoma često izbjegavala vrata na kojima su bili izvješeni religiozni citati. Jedne sam prilike, šaljući ispravne misli, ugledala kako su naši letci u stvarnosti bili tako veliki da su prekrivali cijela vrata. Postalo mi je jasno kako ne trebam zaobilaziti takva vrata već trebam svima pružiti priliku. Od tada, ne zaobilazim ni jedan dom.

Dok sam slala ispravne misli, vidjela sam kako se gong praktikanata objedinjuje i hitro kat po kat, nalik vodopadu, pročišćava zgrade. Pokatkada bi ovako objedinjeni gong, poput grmljavine, čistio i veća područja. Energija bi dosezala do svake zgrade i širila se do svih vrata. Spoznala sam da su to u stvari materijali koje smo dijelili. Također smo uvijek prije izlaska distribuiranja materijale prvo slali ispravne misli. Jedne sam prilike, šaljući ispravne misli, vidjela kako se u sivome nebu otvara kapija iz koje izlazi četa mandžurskih stražara. Kretali su se veoma elegantno i odisali snagom. Ubrzo je veliki crveni zmaj bio savladan. Mnoge su se zgrade ponovno pojavile, a nebo se razvedrilo. Postalo mi je jasno kako mi praktikanti baštinimo veličanstvenu prošlost i kako smo sada u velikoj misiji. Ako sada ne uspijemo spasiti živa bića, to za posljedicu može imati vječno kajanje.

Jednom sam prilikom sama ujutro dijelila materijale, a poslijepodne sa drugim praktikantima. Kada sam u 18h sati slala ispravne misli ugledala sam kako me okružuje mnogo nebeskih ratnika. Počeli su aplaudirati govoreći: „Učinila si to danas dva puta, i to je doista dobro.“

Drugom sam se prilikom, nakon što sam dijelila materijale, vratila kući na biciklu. Bila sam sretna i puna energije. Pomišljala sam, ma kako teško bilo, ja jednostavno želim spasiti živa bića. Potom sam briznula u plač. I tada sam ugledala u ogromnoj dimenziji bezbrojne ljude koji su klečali iza onih u prvome redu koji su držali transparent na kom je pisalo: „Veliki Kralj“.

Eliminiranje spoznaja

Jednom prilikom dok sam stavljala materijale u vrećicu, primijetila sam da su se dva reda teksta preklopila. Počela sam se pitati da nije problem u štampaču te kako to praktikant zadužen za tiskanje nije primijetio. Uzela sam pregledati i druge kopije i vidjela istu grešku na sedam do osam primjeraka. Pomislila sam kako se radi o beznačajnoj grešci i kako je praktikant već utrošio dosta novca i vremena te bi doista bilo šteta odbaciti ih. Kao je bila noć i već je bilo jako kasno bila sam previše umorna da pregledam svaki primjerak teksta.

Kada sam o ovome sutradan razgovarala sa praktikantom „B“ on je rekao kako se radi o Dafa materijalima i kako oni moraju biti savršeni i bez ikakve pogreške. Greška u tiskanju može stvoriti negativan utisak kod ljudi koji onda neće željeti da ih sačuvaju. On je bio protiv toga da se dijele materijali sa greškom, no ja ga nisam željela poslušati.

Dok sam dijelila materijale sa greškom, spazio me neki dječak i počeo mi se smijati, govoreći: „ti imaš mentalnih problema.“ Zatim se ponovo nasmijao, a njegov smijeh nije nalikovao smijehu djeteta. Zvučao je demonski. Nakon što sam završila distribuciju u jednoj zgradi i prešla na drugu već sam u ulazu našla nekoliko bačenih primjeraka materijala koji sam podijelila. Pokupila sam ih i osjetila kako je nešto pošlo po krivu toga dana. Toga sam dana također osjetila i izvjestan otpor.

Poslije sam sa praktikantom „B“ razgovarala o ovome, a on je rekao da je to uzrokovala greška u tiskanju. Postalo mi je jasno da se primjerci sa greškama nisu trebali distribuirati. Kada sam nakon toga slala ispravne misli u svom sam srcu rekla Učitelju da nisam ispravno postupila. U drugoj sam dimenziji vidjela kako su moje suze pale na preklopljene retke teksta i učinile da se razdvoje, a zatim su se ukazale Učiteljeve riječi:

„ Kada učenici imaju dovoljno ispravnih misli
Učitelj ima moć da preokrene plimu“

(„Veza Učitelj – Učenik iz Hon Yin II)

Otvorila sam vreću i provjerila preostalih trideset primjeraka. Ni na jednom nije bilo grešaka. U tom sam trenu spoznala, da je, čim sam spoznala svoju grešku, Učitelj pomogao da se svi primjerci isprave.

Prije nisam pokušavala uraditi stvari bez greške. Sada znam da je to pogrešan put, posebno kada potvrđujemo Fa. To je zato što kvaliteta rada može utjecati na to mogu li ljudi biti spašeni. Štoviše, kada ispravljamo određene predodžbe, veliki dio univerzuma može biti ispravljen.

Gledanje unutra da bi se prevladale prepreke

Ponekad bismo se praktikantica „A“ i ja prepirale vezano za distribuciju materijala. Moje kritike kao i kritike drugih praktikanata su učinile da postane veoma pesimistična, i jednom je izjavila kako namjerava prestati biti koordinator. Jednoga dana, nakon što sam distribuirala materijale, praktikantica „A“ me zamolila da uzmem još materijala od drugoga praktikanta. Njen zahtjevni ton u glasu me iznervirao i ja sam samo razmišljala kako da se vratim kući skuhati jelo za goste. Zato sam rekla kako to ne mogu napraviti. Ona se usprotivila, „Moraš ići. Starija sam od tebe, i dužnost ti je poslušati me.“ Ponovila sam da to ne mogu napraviti. Dok smo nastavili koračati, jedan mi je praktikant, koji je koračao iza mene nagazio na cipelu, tako da sam pala. Praktikant mi se počeo smijati: „Vidiš da si bila u krivu i da si trebala gledati unutra“. Bilo mi je još neprijatnije zbog njenoga podsmijeha i nisam ništa rekla.

Došavši kući loše sam se osjećala i dobila sam glavobolju. Kada su nakon ručka gosti otišli, kleknula sam pred Učiteljevu sliku i rekla: „Učitelju, pogriješila sam, trebala sam potvrđivati Fa, a ne samu sebe“, zatim sam nastavila učiti Fa. Vidjela sam tada neku gustu crnu tvar na svojoj glavi i shvatila sam kako je to zbog moje ljutnje. Ta se tvar smanjivala kako sam nastavila učiti Fa i potpuno je nestala nakon što sam pročitala dva poglavlja. Bila sam zahvalna za Učiteljevu pomoć. Spoznala sam kako sam imala vezanost za želju da budem poštovana, i da je sada ta vezanost nestala.

Dok smo dijelili materijale, zbog toga što se nismo dovoljno dobro pripremili, neke smo dijelove grada ponavljali, a neke smo dijelove preskakali. Pripisivala sam to praktikantici „A“ i zbog toga sam bila žalosna. Tada sam shvatila da se služim ljudskim shvaćanjem. Odlučila sam ga se osloboditi. Došavši kući još uvijek sam mislila o tome. Onda sam u drugoj dimenziji ugledala Učitelja sa mnogo bogova ispod njega. Učitelj je kazao: „Eliminirao sam pola loših tvari za tebe.“

Sljedećega jutra ponovno sam kleknula pred Učiteljevu sliku. Sa rukama u heshi poziciji sam rekla: „Oprosti Učitelju, imala sam nevaljale misli i kritizirala sam druge praktikante. Bila sam u krivu.“ Onda sam vidjela kako se Učiteljeva slika počinje svijetliti zrakama svjetlosti koje su išle u svim pravcima, koje su uklonile crni sloj koji je bio na meni. Učitelj je također uradio na meni guanding i bila sam pročišćena. Začula sam suosjećajni glas Učitelja koji je kazao: „Svi ste vi moja djeca.“

Dugo vremena, nekoliko nas praktikanata je bilo usredotočeno na nedostatke praktikantice „A“. Sada sam puno sposobnija da vidim stvari iz njene perspektive. Postojalo je nekoliko praktikanata koji su rijetko sudjelovali u aktivnostima objašnjavanja istine. Praktikantica „A“ ne samo da ih je pozivala da dijele materijale već im je u isto vrijeme pomagala u njihovoj osobnoj kultivaciju. Nadalje, praktikantica „A“ je sa svakim ponaosob razgovarala, određivala vrijeme, i pripremala materijale. Mi smo bili usredotočeni na njene nedostatke, a zanemarivali njen uporan i težak rad.

Tako sam zahvaljujući praktikantici „A“ prepoznala mnoge vezanosti i otpustila način razmišljanja običnih ljudi.