Falun Dafa Minghui.org

Namijenjeno kolegama praktikantima koji pate od karme bolesti

(Minghui.org)

Učitelj je govorio o pitanju karme bolesti u svom predavanju na Falun Dafa konferenciji za razmjenu iskustava u kultivaciji u Washingtonu 2018. Željeli bismo podsjetiti praktikante koji možda nisu obratili pažnju na ovo pitanje na sljedeće. Vaše srce je veoma dragocjeno; vi ustrajavate u objašnjavanju istine na javnim mjestima poput turističkih lokacija i ispred kineskih ambasada i konzulata. Ovo ste radili dobrovoljno, dajući tome veći prioritet čak i u odnosu na vaš posao i porodicu i radeći sve ovo bez naknade. Međutim, mi moramo uzeti u obzir stvarni uticaj spašavanja ljudi i razmisliti o racionalnosti, izdržljivosti i nesebičnosti učenika Dafa. Razmislite o tome, ako bismo trpjeli karmu bolesti, pa čak i možda došli u situaciju da koristimo štake ili invalidska kolica, onda naš imidž i stanje ne bi potvrđivali Dafa. Možda bi čak doveli do zbrke ili nesporazuma kod ljudi. Kineska komunistička partija je zla i može iskoristiti situaciju da stvori lažnu propagandu i našteti ljudima. Ovo je suprotno uticaju koji težimo postići povisujući sebe kako bi ispunili našu misiju spašavanja živih bića. Možda bi za vas bilo bolje da se privremeno pritajite i radite druge stvari, odvojite vrijeme da više učite Fa, i gledate unutar sebe kako biste se kultivirali. Kada prebrodite neprilike, onda opet možete ići na javna mjesta i spašavati ljude kao učenici Dafa u normalnom zdravom stanju.

Uređivački tim Minghui
30. Juni, 2018. godine