Falun Dafa Minghui.org

Ne biti pod uticajem lažne stvarnosti: gledati unutar

(Minghui.org)

Nedavno sam naišla na izveštaj u medijima o tome kako je tim za nadzor, odgovoran za borbu protiv organizovanog kriminala, završio svoj posao u provinciji Hebei.

Njihova iskustva su sakupljena i prosleđena ostalim timovima na istom zadatku. Ovi timovi su od 31. avgusta bili razmešteni u devet regiona, uključujući provincije Šandong, Henan, Sečuan, i Liaoning. Videvši ove izveštaje, shvatila sam zašto je u provinciji Hebei u novije vreme bilo puno slučajeva zlostavljanja, progona i hapšenja.

Kao učenici Dafe, sem slanja ispravnih misli da se eliminiše smetnja starih sila, šta još treba da radimo?

Šaljući ispravne misli, videla sam sledeće: u mene je pucano iz automatske puške. Izbegavala sam metke šaljući ispravne misli. Pomislila sam da to neću stalno moći da činim, pa sam prišla oružju, zgrabila ga i počela da pucam u zlo. Onda sam u daljini ugledala nekog ko je izgledao kao Učitelj, koji mi maše. Začula sam glas: „Učiteljeve oči krvare.“ Osetivši se užasno, pomislila sam: „Učitelju, šta si pokušavao da mi kažeš? Šta treba da radim?“ Osećala sam bespomoćnost. Ispred mene je divljala vatra.

Plakala sam završavajući slanje ispravnih misli, osećajući težinu u srcu. Nisam znala šta vatra predstavlja. Pitala sam se da li mi govori da je to vatra alhemičarske retorte, ili znak da je nešto hitno, ili da moje kultivaciono stanje nije dobro. U svakom slučaju, Učitelj je plakao krvavim suzama. Sama ova misao me je navela da zaplačem. Mrzela sam sebe zbog svoje nemogućnosti da delujem.

Pronalaženje odgovora

Izgleda da mi je odgovor dao članak u novinama koji sam tog jutra pročitala, i za vreme večere sam i dalje razmišljala o požaru. Odjednom mi muž reče: „Umeš li da koristiš aparat za gašenje požara?“ Rekla sam: „Naravno. Što pitaš?“ Rekao je: „Za svaki slučaj“. Već neko vreme smo imali aparat, ali mi muž nikad nije postavio takvo pitanje. Pomislila sam da treba da podelim svoje razumevanje kad budem uspela da prenesem ovo na svoju sopstvenu situaciju. Nadam se da će nas ono motivisati da budemo marljiviji.

Tokom prethodne 3 godine, ja sam istrajala u dosta teškoća. Nakon što sam podnela krivičnu prijavu protiv Đijang Cemina, bivšeg diktatora komunističkog režima, bila sam nezakonito zatvorena na 15 dana. Zatim sam imala dva slučaja karma-bolesti. U prvom slučaju, jedva sam uspela. Otišla sam u bolnicu, ali nisu mi pomogli. U očajnoj situaciji, zatražila sam i dobila pomoć Učitelja. Ipak sam jedva ostala živa. Zatim su mi ispirali mozak, i vlast je zatražila da potpišem pokajničku izjavu. Pored svega toga, policija me je puno puta maltretirala.

Svaki put kad sam imala neku teškoću, gledala sam unutar i postepeno napredovala. Bila sam vrlo napeta i jako umorna, ali sam se trudila da pobedim umor. Međutim, postala sam depresivna i negativne misli su prevladavale.

Onda sam shvatila da se stare sile ponašaju kao da ih nešto uništava. Ja ništa nisam učinila. Tragala sam za vezanostima i oslobađala ih se, poput požude, potrebe da se potvrdim, straha, opreza i strepnje. Nisam krila vezanosti, eliminisala sam ih.

Shvatila sam da kad se uništavaju faktori zla starih sila, oni su živi i postoje u crnom polju koje se sastoji od naših vezanosti i predstava. Oni žive od konflikata među praktikantima, i ti konflikti im daju energiju – oni su njihovo utočište. Crno polje ometa praktikante i sprečava ih da oforme celo telo. Kad međusobno sarađujemo, naša saradnja slabi to polje. Moramo poreći njegovo postojanje.

Kako ga poreći? Učitelj je rekao:

„Smireno razmisli o svojim vezanostima
Ukloni svoje ljudske misli
i zlo će prirodno izumrijeti ”
(“Ne budi tužan” iz Hong Yin II)

Moje shvatanje Fa principa

Učenjem Fa sam stekla neka nova razumevanja Fa principa „plovidbe uzvodno.“

Pošto je sebičnost bila karakteristika starog kosmosa, svi životi su morali da žive u skladu sa formiranjem-stagnacijom-degeneracijom-destrukcijom i to niko nije mogao izbeći, i stvari su neminovno klizile na dole, prema kraju. Uništenje drugih i uništenje sebe – niko se nije mogao suprotstaviti ovom načelu.

Kad je život ulazio u fazu destrukcije, ojačavani su negativni elementi i sebičnost se intenzivirala da bi zaštitila sebe. Negativni elementi bi onda doveli do toga da život razvije razne vezanosti, misli i predstave, kao i zle misli i loše supstance. Pozitivni elementi više nisu bili čisti, a negativne komponente su postale još gore.

Učiteljev dar živim bićima

Učitelj Li je taj koji, svojom neizmernom milošću, pomaže da se svi spasu i daje Veliki Zakon živim bićima. Mudrost Dafe ima mehanizam za popravku i obnovu.

Kad kultivator želi da se saobrazi s Dafom i postane čestica Fa, on mora gledati unutar za vreme teškoća koje su priredile stare sile. Učitelj kaže da će ovako biti pobeđene stare sile u njihovoj sopstvenoj igri. Kad kultivator više ne beži od konflikata, ne sakriva svoje probleme, ne postaje pasivan, ili je zapeo za neku površinsku pojavu, on gleda unutar i prepoznaje i eliminiše sve negativne supstance. Dafa ga uči da se kontroliše i vrati istinskom sebi.

Kad postupamo dobro, to će potvrditi mudrost Dafe i moćnu vrlinu. Kad i dalje možemo da gledamo unutar dok smo u bolu, i fokusiramo se na spašavanje života, mi dokazujemo da smo se saobrazili s Fa. Tek tada će životi s viših nivoa prestati da nas ometaju. Kad su sposobni za to, oni čine pravi izbor i mogu da da spasu sebe.

Kad učenici Dafe zadovoljavaju zahteve Dafe, Učitelj će nam dati nešto najbolje. Ali kad ne postupamo dobro, mi zapostavljamo svoje odgovornosti. Moramo gledati unutar uvek kad se suočimo sa konfliktom ili teškoćom. Tek tada možemo da promenimo sebe i saobrazimo se s Dafom. Tek tada se naš život može obnoviti i više ne imati negativno dejstvo – tada smo slobodni od kontrole starih sila. Pošto smo mi životi i koegzistiramo s Fa, svaka pojedina naša misao je izuzetno važna, i naše odgovornosti su takođe ogromne. Od toga kakve su nam misli zavisi da li ćemo dopustiti da koegzistiraju životi u nama i univerzumu.

Jednom kad sam shvatila ove principe, umor, negativnost, brige i strepnja su nestali. Postala sam samo-pouzdanija i to je bio dobar osećaj. Osećala sam da će sve krenuti iznova. Svaka neispravna misao će biti lako otkrivena i ispravljena. Kad bih imala smetnje, rekla bih sebi da ne smem padati u zamku, i da je sve to iluzija. Tada bih to momentalno uspevala da eliminišem. Smetnja je momentalno nestajala.

Učitelj koristi vatru u peći da spali sve loše supstance u univerzumu. Ono što gubimo su nečistoće, a ono što dobijamo su zapravo čistota i obnavljanje.