Falun Dafa Minghui.org

Najpouzdaniji poreznik

(Minghui.org)

Falun Dafa sam počeo prakticirati prije nego što je kineski komunistički režim pokrenuo progon ove duhovne discipline 1999. godine. Tada sam radio u centralnom uredu našeg poreskog biroa. U svome sam se poslu pridržavao Falun Dafa principa Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije, a izvještaji o mome radu su uvijek bili dobri.

Nakon početka progona, dobio sam niži rang i radio kao poreznik u jednoj filijali. Premda to nije bila pozicija na visokom nivou, moj novi posao je značio da ću se direktno baviti poreznim obveznicima. S obzirom na veliki broj propusta u kineskom poreskom sistemu, za ovo mjesto se često smatralo da pruža mogućnost bogaćenja neetičkim sredstvima.

Kao Dafa praktikant, uvijek sam odbijao poklone, mito i druge vrste korupcije od poreskih obveznika. U međuvremenu sam proveo puno vremena u unapređivanju svojih tehničkih vještina i bio sam poštovan među svojim radnim kolegama.

Na poslu sam primjenjivao Falun Dafa principe i prema našim sam klijentima bio ljubazan i iskren. Zbog toga su mi vjerovali i često su mi se obraćali kada im je trebala pomoć i uvijek bi našli ono što im je bilo potrebno.

Jednom mi je trebala približno cijela sedmica da provjerim sve vrste dokumenata i da riješim jedno veliko pitanje za jednog poreskog obveznika. Donio je kovertu novca da mi zahvali za moju pomoć. Kada je nekoliko mojih kolega vidjelo da ponovno odbijam "poklon", rekli su mi da sam pravo glup. "Neki poreznici čak traže novac od poreskih obveznika, ali ti odbijaš novac koji ti se nudi na poklon. Jednostavno to ne mogu da razumijem", rekao je jedan od njih.

Ali se to mojim klijentima dopadalo i hvalili su me zbog moje radne etike. "Već deset godina sam računovođa i radio sam sa mnogo poreskih biroa. Vi ste najbolji", kazao mi je jedan klijent. "Vi ste drugačiji od drugih zato što se zaista brinete o nama i tretirate nas jednako", dodao je jedan drugi klijent.

Nakon što me je čula kako sa kolegama i klijentima razgovaram o Falun Dafa, direktorica je došla da razgovara sa mnom. "Znam da ste iskrena osoba i dobri u onome što radite. U gradu postoje hiljade poreznika, ali ste vi najpouzdaniji", rekla je. "Vi ste pravi član komunističke partije!"

Izgleda da je direktorica time mislila da mnogi članovi Partije u Kini koji zloupotrebljavaju svoju moć i uzimaju mito, uistinu ne vjeruju u komunizam, jer da vjeruju ne bi bili korumpirani.

Rekao sam joj da ja svoj integritet dugujem Falun Dafa i da komunizam, u svojoj borbi da održi vlast, koristi prevaru što je u suprotnosti sa Dafa principima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije.

"Ja sam samo običan Falun Dafa praktikant. Svako ko istinski primjenjuje Falun Dafa principe bi se ponašao onako kako se ja ponašam", kazao sam. "Ja nisam član komunističke partije i ne želim postati jedan od njih, jer komunizam nema ništa pozitivno da doprinese svijetu."