Falun Dafa Minghui.org

Prijedlog zakona o borbi protiv trgovine ljudskim organima prošao drugo čitanje u kanadskom parlamentu

(Minghui.org)

Prijedlog zakona u Kanadskom senatu, Bill S-240 je prošao drugo čitanje u Donjem domu na Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembar. Usvajanjem ovoga zakona bi se krivičnim djelom smatralo primanje organa uzetog bez saglasnosti donatora. Kazna za to bi se kretala do 14 godina zatvora. Prijedlog zakona također uskraćuje ulazak u Kanadu onim osobama koje su uključene u ilegalnu trgovinu organima kao imigranti ili izbjeglice.

Poslanici su raspravljali i glasali o načelima zakona te uputili zakon na razmatranje Odboru za vanjske poslove i međunarodni razvoj. Predlog zakona je već u oktobru mjesecu prošao u Senatu. Sljedeći korak je treće čitanje, nakon čega će Bill (prijedlog) postati zakon kada dobije Odobrenje kraljice.

Konzervativni poslanik Garnett Genuis je u Donjem domu predstavio Bill S-240.

Poslanik Borys Wrzesnewskyj (u prvom redu desno) je i prije deset godina predstavio sličan zakon.

Praktikanti Falun Gonga su se 20. novembra okupili na Parliament Hillu u znak podrške prijedlogu zakona Billu S-240, dok je prijedlog zakona prolazio prvo čitanje u Domu.

Bill S-240 cilja na prisilnu žetvu organa u Kini

Poslanik Garnett Genuis, koji je predstavio zakon Donjem domu je tokom prvog čitanja 20. novembra rekao: "Dva ugledna kanadska građanina, David Matas i David Kilgour, su otkrili nešto šokantno. Njihovo mukotrpno istraživanje je otkrilo da se u kineskim bolnicama svake godine transplantira između 60.000 i 100.000 ljudskih organa, a da u Kini praktično ne postoji sistem dobrovoljnog doniranja organa."

Dalje je kazao: "Većina organa dolazi od zatvorenika savjesti, prije svega praktikanata Falun Gonga. Danas predajem ovaj zakon Senatu i molim Donji dom da odluči o ovom prilično jednostavnom prijedlogu, to jest da je uzimanje vitalnih ljudskih organa od živih pacijenata, bez njihovog pristanka, moralno nedopustivo da i mora biti zaustavljeno."

Poslanik Genius je u drugom čitanju 10. decembra rekao: "Mi idemo na princip zakona. Ovo je četvrti prijedlog zakona u posljednjih 10 godina. Mislim da bi se svi trebali složiti sa principom da Kanada ne može mirne savjesti biti saglasna sa trgovinom i žetvom ljudskih organa od ljudi koji na to nisu dali svoj pristanak, da možemo zauzeti jasan i moralni stav o ovom temeljnom pitanju ljudskih prava, te da je to princip na osnovu kojeg komitet može definisati pojedinosti (zakona) u mjeri u kojoj to bude potrebno."

Poslanica Hardcastle: "Kineska industrija žetve organa je sistematski razvijena u tandemu s sistemskom represijom Falun Gonga"

Poslanica Cheryl Hardcastle je, kao potpredsjednica Podkomiteta za međunarodna ljudska prava, u debati 10. decembra ustvrdila: "... predmet crnog tržišta žetve organa nije nov. Zaista, Bill S-240 je četvrta varijanta zakona koji je prošao kroz mnoge parlamente. Ovaj je prijedlog zakona uglavnom napisan kao odgovor na vjerodostojne i užasne izvještaje o žetvi organa u Kini."

"Podkomitet za međunarodna ljudska pravi je u više navrata proučavao pitanje žetve organa u Kini i izdao najmanje dva opširna izvještaja te izdao i nekoliko saopštenja. Izvještaji govore o groznim detaljima osnivanja kineske industrije žetve organa."

"Prema iskazima koje je naš pododbor čuo 3. novembra 2016. godine, kineska žetva organa je industrija koja se razvila u tandemu sa sistematskom represijom Falun Gonga."

Poslanica Hardcastle je rekla da njena stranka, Nova demokratska stranka (NDP), podržava Bill S-240. "Budući da je ovo četvrti prijedlog zakona o trgovini ljudskim organima u 10 godina, NDP poziva na međupartijsku saradnju kako bi se osiguralo brzo usvajanje prijedloga zakona S-240 te da se ovaj problem konačno shvati ozbiljno. Pored podrške ovoj inicijativi, potrebno je učiniti više da se potakne etičko, sigurno doniranje organa na domaćem nivou."

"Kanada doprinose švercu organima prvenstveno kroz fenomen koji se naziva transplantacijskim turizmom. To je najčešći oblik trgovine organima preko državnih granica. Primaoci putuju u inostranstvo da se podvrgnu transplantaciji organa i trenutno u Kanadi nema zakona protiv ove prakse."

S-240 sprečava građane Kanade da u inostranstvu krše ljudska prava

Poslanica Hardcastle je takođe rekla: "... gledajući uopšteno, veoma je mudro ostaviti da se krivičnim gonjenjem ovih zločina bavi država u kojoj su se zločini desili. Međutim jasno je da se ova normalna praksa ne može primjenjivati u slučajevima kada su lokalna vlast indiferentne, kada ne mogu adekvatno na nju odgovoriti ili ako direktno olakšavaju teško kršenje osnovnih ljudskih prava."

"U takvim slučajevima Kanada može i mora krivično goniti Kanađane koji idu u inostranstvo i ondje krše ljudska prava. Ljudska prava se ne primjenjuju manje na ljudska bića u drugim zemljama. Nacionalna države pruža praktičan okvir kroz koji se generalno utvrđuju i čuvaju ljudska prava, ali to ne bi trebalo biti bude izgovor da se njenim građanima dozvoli da budu sudionici u teškim kršenjima ljudskih prava."

Poslanik Jamie Schmale je 10. decembra izjavio: "Ovaj zakon bi, kao što uvažene kolege već znaju, učinio krivičnim djelom primanje organa uzetih bez pristanka pacijenta. Ovo pitanje je moralno veoma jasno, i mislim da su svi govornici prihvatili ovu osnovnu ideju."

Takođe je istakao da onda kada se zakazuje transplantacija organa u zemljama poput Kine, to znači da će ondje neko biti ubijen zbog uzimanje njegovih organa. Rekao je da bi prijedlog zakona, ukoliko bude usvojen, pomogao ljekarima da odvrate svoje pacijente od transplantacijskog turizma.

Kanađani podržavaju Prijedlog zakona

Nekoliko poslanika je kazalo da prijedlog zakona, Bill S-240, ima podršku njihovih glasača i da su dobili potpise podrške iz njihovih okruga. Poslanici Arif Virani i Kevin Lamoureux su istakli napore praktikanata Falun Gonga u podizanju svijesti javnosti o ovom pitanju, kako u njihovim okruzima tako i u inostranstvu.

Poslanik Murray Rankin je tokom prvog čitanja u novembru mjesecu rekao: "Kanada je u vezi s ovim problemom malo u zaostatku. Napominjem, na primjer, da Evropljani već duže vrijeme imaju konvenciju pod nazivom "Konvencija Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima". Počasni član je već istakao međupartijsku podršku koju ova inicijativa na ovom mjestu uživa već dugi niz godina, pa mu se čini da je došlo vrijeme da se pridružimo Evropljanima kao i drugim zemljama u borbi za kažnjavanje trgovine organima koju ovaj prijedlog zakona želi riješiti."

Progon Falun Gonga i nasilna žetva organa

Komunistička partija Kine (KPK) je pokrenula progon Falun Gonga u julu mjesecu 1999. godine. Jiang Zemin, bivši glavešina komunističkog režima, je izdao naređenja da "praktikanti Falun Gonga budu fizički uništeni, da se uništi njihov ugled i da se oni i finansijski unište".

S obzirom na porast potražnje za ljudskim organima za transplantaciju, policija, vojska i bolnice u Kini su pronašli novi način zarađivanja novaca - ubijanjem zatvorenika savjesti zbog uzimanja njihovih organa. Zbog politike protiv Falun Gonga na nacionalnom nivou, nije bilo reperkusija za one koji su uključeni u zločine žetve organa. Vijesti o prisilnoj žetvi organa su se po prvi puta pojavile 2006. godine.

Cijene za organe, koje plaćaju stranci, se kreću od 30.000$ za rožnjače pa do 180.000$ za kombinaciju jetra / bubreg, prema izvještaju Davida Kilgoura i Davida Matasa u: "Krvava žetva: Žetva organa praktikanata Falun Gonga u Kini" (Revidirani izvještaj).

Praktikanti Falun Gonga čine većinu žrtava u žetvi organa, jer čine najveću grupu zatvorenika savjesti, a uz to imaju tendenciju da budu u vrlo dobrom zdravstvenom stanju zbog zdravog načina života povezanog sa ovom praksom.

Hiljade istražnih telefonskih poziva koje je napravila 'Svjetska organizacija za istraživanje progona Falun Gonga' (WOIPFG) su otkrili da je prisilna žetva organa pokrenuta po direktnom naređenju Jiang Zemina. Jiang je odgovoran za smjer "militarizacije i komercijalizacije" biznisa ubijanja praktikanata Falun Gonga zbog uzimanja njihovih organa.

Glavno logističko odjeljenje Narodne oslobodilačke vojske je bila temeljna organizacija za funkcije prikupljanja organa, zadužena za upravljanje i raspodjelu "donatora" - uglavnom pritvorenih praktikanata Falun Gonga - koji su bili meta prisilne žetve organa. Vojne bolnice i policijske bolnice KPK su postale glavne bolnice za transplantaciju organa.