Falun Dafa Minghui.org

Ljudske predstave zauzdavaju mudrost i moć kultivatora

(Minghui.org)

Glavna koordinatorka u našoj oblasti, Cen (pseudonim), je nedavno doživela ozbiljan slučaj karma-bolesti. Pošto je izgubila svest, članovi porodice su je odveli u bolnicu. Mnogi praktikanti su učestvovali u akciji da joj se pomogne. Neki su takođe podelili svoje razumevanje o tome što se desilo, a ja sam napisala sažetak da bi se naši praktikanti podsetili.

Analiza situacije s karma-bolesti

Cen je godinama bila naš glavni koordinator. Ozbiljna poteškoća na koju je naišla ima veze s njenom kultivacijom, ali iz više perspektive, to je takođe bio rezultat stanja kultivacije jednog tela.

Kako je situacija bila jako ozbiljna, a ona se vraćala svesti a onda je opet gubila, praktikanti su je posećivali da podele svoje misli i razumevanja. Neki su takođe imali razne ljudske vezanosti. Rezultat je bio da je Cen razvila nekakav mentalni otpor, i mada su se praktikanti trudili da joj pomognu, njeno stanje se nije mnogo promenilo.

Suočeni s takvom situacijom, praktikanti su postepeno shvatili da se ne smeju fokusirati samo na Cen, i pokušajima da je promene, već da svaki praktikant treba da se umiri i pogleda unutar sebe. Moramo unaprediti svoja razumevanja po pitanju jednog tela, zajedno sa Cen. Moramo slati ispravne misli, sasvim poreći aranžmane starih sila i prebroditi tu teškoću sa Cen kao jedno telo.

Dugo vremena, mnogi lokalni praktikanti su se oslanjali na Cen, tretirajući je kao nekog na koga se mogu osloniti u kultivaciji. Neki su je čak štitili usled ličnih osećanja prema njoj ili prema sebi, i u njoj su videli uzor. U ishodu, ona je svaki dan imala jako puno zadataka za obaviti i jedva je mogla da se smiri i uči Fa.

Usled ljudskog načina razmišljanja stvorene velike razlike

Neki praktikanti se nisu slagali sa s tim kako je ona radila stvari, protiveći se svemu što učini, stvarajući velike razlike između praktikanata. Ima i drugih koji se s njom nisu slagali u puno pitanja, pa ni posle komunikacije s njom se nije vidio neki napredak. Tako su stvorili indiferentnost prema stvarima koje ona koordinira.

Kad se Cen susrela sa karma-bolešću, praktikanti oko nje su ispoljili svakojaka razumevanja i misli koje nisu u skladu s Fa, i sve ovo označava da su praktikanti koristili ljudski način razmišljanja u datoj situaciji.

Učitelj je rekao:

„Kad učenici imaju snažne manifestacije karma-bolesti, to nesumnjivo ima dva cilja. Jedan je da ta osoba prikaže takvo stanje, da bi se onda pokazalo kako ljudi oko njega gledaju na to. To služi da se vidi kako i da li vas to pogađa. Nije li to slučaj?” Predavanje Fa u San Francisku 2005

„Drugi cilj važi za samu osobu: koliko dobro se osoba koja ima simptome karma-bolesti kultivisala? Je li sposobna da prebrodi to s jakim ispravnim mislima, dok je u takvom stanju? Da li zaista tretira sebe kao boga, i uopšte na to ne obraća pažnju?” Predavanje Fa u San Francisku 2005

Gledati unutar umesto van, da bi se oformilo zajedničko telo

Kad je Cen dobila karma-bolest, mnogi praktikanti su pomislili da se radi o njenom sopstvenom problemu, pa su svi došli da podele iskustvo s njom, pokušavajući da joj pomognu da pogleda unutar. Zapravo, pokušaj da se pomogne drugome u gledanju unutar već samo po sebi predstavlja gledanje van. Učitelj nam je rekao da oformimo sredinu za kultivaciju u kojoj svi gledamo unutar kao jedno telo. Samo kad svako od nas gleda unutar, možemo oformiti jedno telo.

Kako da shvatimo koncept jednog tela kultivatora? Ne kao obični ljudi, koji se okupe i pomažu jedni drugima iz dobrote. Jedno telo kultivatora znači da se praktikanti popravljaju na osnovu Fa i uspostavljaju jedinstveno telo, pored svakog individualnog tela. Da bismo dostigli ovo stanje, moramo slediti učenja Učitelja i tražiti unutar sopstvene probleme pod svim okolnostima, umesto da izvan tragamo za tuđim problemima.

Kao deo jednog tela, kako treba da gledamo unutar kad kolege praktikanti imaju probleme?

Praktikanti razmišljaju površno, umesto da se potrude da razreše problem. Oni kažu: „Ništa nije slučajno, kao kultivatori, mi uvek treba da gledamo unutar kad naiđemo na probleme. Zbilja sam otkrio da imam puno vezanosti, poput borbenosti,“ ili „Zbilja treba dobro da se kultivišem, ali…“

Onda pređu na drugi temu, smatrajući da izjava koju su dali opravdava njihovo gledanje izvan. Čak i kad gledaju unutar, oni pričaju samo uopšteno.

Oformiti neuništivo telo

Istinsko gledanje unutar uključuje specifična pitanja. Praktikanti koji imaju tendenciju da se oslanjaju na Cen treba s razlogom da pogledaju unutar. Je li to zato što ne znaju kako da čine stvari jer nemaju Fa u svom srcu? Ili zato što su vezani za lenjost i udobnost, pa prate liniju manjeg otpora i slede koordinatora? Ili je to zato što nemaju volju da povedu sami i ponesu odgovornost, jer se plaše da ne budu uhapšeni?

Oni samo slede gomilu, misleći da će uvek postojati neko ko će preuzeti odgovornost ako nešto pođe po lošem. U umu praktikanata su skrivene svakojake vezanosti. Kako da ih eliminišemo kultivacijom ako ih prethodno ne razotkrijemo?

Učitelj je rekao:

“Neka se svaka pojedina stvar meri naspram Fa. Tek tada je to prava kultivacija. (“Solidna kultivacija”)

Gledanje unutar je početak solidne kultivacije, a ne završetak. Kad otkrijemo svoje vezanosti, treba da ih se oslobodimo kroz solidnu i bolnu kultivaciju.

Pre slučaja s karma-bolesti, Cen je imala neke druge poteškoće. Tada je pogledala unutar i rekla da ne sme stalno biti zauzeta obavljanjem stvari, već da je potrebno da više uči Fa i solidno se kultiviše. Neki drugi praktikanti su takođe shvatili da ne treba uvek da se oslanjaju na koordinatora, već da idu svojim putem. Ali kad su se te poteškoće okončale, oni su se vratili u prethodno mentalno stanje.

Kao kultivatori, kad nastanu problemi, naša prva misao treba da bude da potražimo unutar svoje probleme, istovremeno tretirajući druge s dobrotom. Kad se praktikant ovako ponaša, njegova kultivacija brzo napreduje. Kad se ovako ponaša grupa praktikanata, oni će oformiti neuništivo telo i rešiti problem.

Kultivisati se, umesto oslanjati se na koordinatora

Cen je koordinator. U koordinatorskom radu tokom godina, u našoj oblasti bilo je puno problema, pa su i korodinatori oštro proganjani. Zbilja je potrebno da održavamo miran um i pažljivo razmislimo o situaciji.

U ranim danima progona, mnogi praktikanti nisu znali šta da rade u toj situaciji. Neki praktikanti su iskoračili i odigrali veoma važnu ulogu u organizovanju praktikanata da se odupru progonu, i da objasni istina. Međutim, u tom procesu je bio toliko problema, usled toga što praktikanti, pa ni koordinatori, nisu bili dovoljno sazreli u kultivaciji, pa su u ishodu mnogi koordinatori oštro proganjani. Vrlo često, kad bi jedna grupa doživela progon, druga grupa bi iskoračila, suočavajući se sa istim problemima, i takva situacija se nastavila do danas.

Situacija s Fa-ispravljanjem se znatno promenila. Mada progon i dalje traje, zle sile su postale mnogo slabije, a praktikanti su postali zreliji. Svaki praktikant mora ići svojim sopstvenim putem. Ne treba uvek da se oslanjamo na koordinatore, kao da bez njih ne umemo da se kultivišemo.

Što se koordinatora tiče, mi moramo postati još zreliji, rešavajući situacije odgovorno prema Fa, prema kolegama praktikantima i samima sebi. U ranim danima, kad je Dafa od nas zahtevala da iskoračimo, to je trebalo bez oklevanja učiniti. Danas, ako nema potrebe za takvom koordinacijom, onda to treba da ostavimo. Ne smemo obavljati koordinatorski posao samo da bi bio obavljen, u ime jednog tela, dok podrivamo suštinu kultivacije.

Ići putem kultivacije bez forme

Koordinatori u nekim oblastima našeg grada su dobro radili stvari. Oni i njihove kolege praktikanti su išli svojim putem bez forme, minimizujući ulogu koordinatora i ohrabrujući praktikante u svakoj maloj grupi za učenje Fa da sami organizuju svoje aktivnosti.

Kad nastane problem, neko će uskočiti u ulogu koordinatora. Na neki način, svako je koordinator. Oni u tišini nude pomoć i podršku kad god je to potrebno, i harmonizuju celokupno telo na svaki način kako mogu. Oni će to činiti bez oklevanja.

U našem gradu ima i onih koordinatora koji tvrde da niko ne ume da koordinira stvari kao oni, ili da niko ne želi da iskorači da prihvati odgovornost. Zapravo, to samo pokazuje da oni nisu uspeli da idu putem kultivacije bez forme zajedno sa kolegama praktikantima. Ako i dalje ne uspevaju da isprave način kako čine stvari, put će im biti sve uži i uži.

Mi ne kažemo da li neka oblast treba da ima koordinatore, ili ne, jer sve zavisi od specifične situacije u toj oblasti. Međutim, koordinatori i praktikanti u toj oblasti treba da sagledaju stvari na osnovu naše odgovornosti prema Fa i oslobode se svojih sopstvenih viđenja i vezanosti. Sve treba rešavati u skladu sa potrebama Dafe i suštine kultivacije. Ne smemo dopustiti da forma ometa našu kultivaciju.

Učitelj je rekao:

„Bez obzira da li delujete kao grupa, ili delujete individualno, ono što radite je jedna ista stvar, i to je ono što podrazumevamo pod jednim entitetom. Svi objašnjavate istinu, šaljete ispravne misli i učite Fa, pa su detalji onog što radite različiti, ali podela uloga je ravnomerna, sveukupno postoji forma, a razdvojeni predstavljate čestice.” Fa predavanje tokom festivala Lanterne 2003

Poreći stare sile s mudrošću

Problem s bolešću Cen se nastavio nekoliko meseci, i mnogi praktikanti su potrošili puno vremena i energije posećujući je i deleći iskustva s njom. Kad je predloženo da se šalju ispravne misli za Cen, neki su rekli da se ne slažu sasvim sa slanjem ispravnih misli kao grupa.

Godinama smo od praktikanata tražili da šalju ispravne misli kao jedno telo uvek kad se neko nezakonito uhapsi, ko ima karma-bolest, ili kad progon eskalira.

Učitelj nam je rekao da čak ne treba da priznamo postojanje starih sila, a mi stalno pokušavamo da se obračunamo sa starim silama na ovaj ili onaj način. Ne samo da smo priznavali postojanje starih sila, već smo takođe bivali terani da idemo putem koji su stare sile priredile. Kako možemo poreći stare sile ovako se ponašajući? Međutim, ne možemo napustiti kolege praktikante kad ih proganjaju. Kako onda sve da izbalansiramo? Gde smo pogrešili?

Jedan od problema je što previše ozbiljno gledamo na progon i plašimo se progona. Treba da poreknemo progon i da ne razvijamo strah. Treba da poreknemo sve aranžmane i smetnje starih sila. Kad shvatimo Fa principe i dostignemo neophodno mentalno stanje, u času kad se nađemo u konkretnoj situaciji, ona neće lako na nas uticati i nećemo pasti u zamku, i imaćemo mudrost koji jedan kultivator treba da ima.

Progon dug 20 godina je ostavio je puno mračnih senki na nama, a stare sile su za mnoge praktikante postale neprekinuti košmar. Ipak, nikad ne smemo zaboraviti da smo mi učenici Dafe iz doba Fa-ispravljanja i da imamo Učitelja, koji sve može da učini.

Učitelj nas je odavno pogurao na mesto na kom treba da budemo. Zašto onda ne demonstriramo uverenje koje smo odgajili u Dafi? Zašto se ne usuđujemo da odemo korak dalje i delujemo svojom božanskom stranom? Stare sile su ništa i nemamo se čega bojati.

Kultivacija je ozbiljna

Naravno, kultivacija je ozbiljna. Jake ispravne misli dolaze iz solidne kultivacije. Svaka misao koju imamo, sve što uradimo ili izgovorimo i svaki izbor koji učinimo na osnovu svojih ispravnih misli je solidan korak na našem putu ka božanstvenosti.

Ponekad nam nedostaje samouverenost. To je zbog toga što imamo previše ljudskih predstava, koje zauzdavaju našu mudrost i moć.

Učitelj je rekao:

„Kultivacija zavisi od sopstvenih napora, dok Učitelj transformiše gong.“ (Predavanje 1, Džuan Falun

Treba samo da se fokusiramo na naš napredak na osnovu Fa i radimo dobro sve što je potrebno raditi. Učitelj je sve priredio za nas i ne smemo se plašiti lažnih pojava u ljudskom svetu.