Falun Dafa Minghui.org

Negiranje starih sila i temeljito kultiviranje

(Minghui.org)

Obično sam svjesna da se kultiviram u Falun Dafa i u mogućnosti sam promatrati svoje misli po pitanju kultivacije. No dva tjedna ne radim srcem već samo površno obavljam tri stvari i učim Fa.

Pokušavala sam pogledati unutar sebe pregledavajući svaku svoju misao, ali me nešto sprječavalo da to učinim. Rekla sam drugima za svoju situaciju kada sam idućom prilikom prisustvovala grupnom učenju Fa i shvatila sam da nisam bila marljiva u pogledu slanja ispravnih misli.

Slanje ispravnih misli duže vremena

Primijetila sam nakon jednog ponoćnog slanja ispravnih misli da me ometaju zle supstance iz moje dimenzije. Stoga sam počela slati ispravne misli u dužim vremenskim intervalima.

U početku je svaka minuta bila praćena velikim teškoćama i misli su mi bile neodlučne. Međutim, osnažila sam ih znajući da su zle supstance bile odgovorne za moju nesposobnost slanja jakih ispravnih misli.

Misao prestanka slanja ispravnih misli je nakon jednog sata nestala, ali sam i dalje osjećala da moja dimenzija nije čista. Stoga sam nastavila slati ispravne misli. Nakon dva sata sam osjetila da loše supstance bivaju eliminirane i odlučila sam nastaviti slati ispravne misli do vremena za jutarnje vježbe. Do tada sam uvidjela da su nestale dvije velike nakupine loših supstanci koje su se nalazile u stražnjem dijelu moje glave.

Osjećajući se mnogo lakše, još dublje sam pogledala unutar sebe i otkrila sam zašto mi je bilo toliko teško te zašto toliko mnogo praktikanata biva progonjeno bilo putem nezakonitih uhićenja ili doživljavanjem žestoke karme bolesti.

Veliki broj bića starih sila biva uništen kako se približava kraj Fa-ispravljanja pa se snažno bore uoči vlastite eliminacije.

Stare sile se grčevito drže za vezanosti praktikanata budući da su to jedina mjesta gdje se ona mogu sakriti kako bi odgodila svoju sudbinu. One onda ojačavaju te vezanosti povlačeći praktikante prema dole, pogoršavajući progon tog praktikanta.

Um mi je postao vrlo jasan nakon trosatnog slanja ispravnih misli. Čvrsto sam zaspala i usnula san nakon vježbanja svih pet vježbi.

Povratak ka dobrom kultivacijskom stanju

U snu sam hodala pokraj ceste, ali sam se vremenom pomaknula više u stranu te pala u bazen s prljavom vodom. Glava mi je bila potpuno uronjena i izgubila sam svijest. Ustala sam i došla svijesti te primijetila kako mi je voda bila na razini grudi i nedovoljno visoka da bih se utopila. Pokušala sam izaći iz bazena no bila sam umotana u deku koja je bila natopljena prljavom vodom te samim time i veoma teška. Uspjela sam odstraniti deku, bacivši je sa sebe. Onda sam sanjala da sam jela zdjelu s rižom u kojoj se nalazilo nekoliko velikih žohara.

Nakon buđenja sam shvatila što mi Učitelj želi poručiti. Trenutno je zima, a ta velika deka se obraća mojoj vezanosti potraživanja udobnosti. Vođena tom vezanošću sam postupno skrenula s puta i pala u bazen s prljavom vodom. Bazen prljave vode predstavlja loše supstance koje su ispunile prostor gdje se nalazila vezanost za udobnost i ona me prikliještila čineći me nepokretnom. Ipak, nisam shvatila značaj riže i žohara. No ono je upućivalo na prisutnost kukaca u mojem dimenzionalnom polju.

Te noći sam spoznala da me više ne kontrolira vezanost za potraživanje udobnosti. Tri sata slanja ispravnih misli je uništilo te loše supstance i povratila sam svoje istinsko kultivacijsko stanje.

Otkrivanje i eliminiranje vezanosti

Bila mi je jasna svaka misao koja nije bila u skladu s Fa nakon što sam se vratila u dobro kultivacijsko stanje. Uspjela sam prepoznati svoje vezanosti i, bez obzira koliko su one bile jake, bila sam ih u stanju ukloniti. Također sam mogla osjetiti Učitelja pokraj sebe. Kada sam ustrajna u poricanju tih tvrdoglavih vezanosti, Učitelj će mi pomoći da ih se riješim.

Također sam osvrtom na svaku svoju misao u stanju razlikovati one koje su mi nametnute od starih sila, one koje pripadaju mojim vlastitim vezanostima i one koje su posljedica moje neuravnoteženosti u Fa. Bila sam ustrajna nastaviti jačati svoju vjeru u Fa i Učitelja kako me te vezanosti više ne bi mogle sputavati.

Ako izađem van objašnjavati istinu s mrvicom straha u sebi, ignorirat ću ga. Gledat ću unutar sebe pitajući se čega se to bojim. Bojim li se biti uhićena i progonjena? Ti aranžmani pripadaju starim silama. Stoga ću ih negirati jer mi nameću takvu misao. Strah je vezanost koju ću eliminirati jer nisam ja ta koja se boji, vezanost se boji i ja ne želim tu vezanost. Zašto se onda bojim da ću biti uhićena? Zato jer uistinu ne vjerujem u Učitelja i Fa? - Učitelj je tu pokraj mene, štiti me. Stoga sam ojačala ispravne misli u pogledu vjere u Učitelja i Fa.

Toliko je mnogo vezanosti koje trebam pronaći i eliminirati. Jedna od njih je strah od bolesti. Moram ga otpustiti jer mi je nametnut od starih sila.

Ponekad brinem kako će se nešto dogoditi mom suprugu ili djetetu. Čim prepoznam takvu misao, kao i neke druge pogrešne misli, eliminiram sve one koje trebam eliminirati. Nastojim eliminirati stare sile, poboljšavam xinxing i osnažujem vjerovanje.

Negiranje starih sila

Negiranje starih sila ne činimo samo onda kada smo suočeni s progonom, već i kad se stvara svaka naša misao. Valja nam analizirati misli u umu, jasno ih shvaćajući. Tako ćemo pronaći tragove starih sila u umu, eliminirajući one koje stoje iza tih loših misli.

Trebamo negirati stare sile u umu i u našem okruženju – bilo da je riječ o neposrednoj okolini ili cjelokupnom području.

Stare sile sačinile su aranžmane za svačiju pojedinu misao, za svaku određenu stvar, za svakog člana obitelji – sve je aranžirano. Stare sile su aranžirale različite vrste vezanosti te kako će se ljudi ponijeti kada se te vezanosti pojave.

Praktikanti se i dalje kultiviraju, ali se i nastavljaju suočavati s problemima. To se možda događa jer se ponašaju u skladu s aranžmanima starih sila. Oni moraju negirati te aranžmane i slati ispravne misli kako bi ih eliminirali.

Kada policija uhiti praktikante, ili praktikanti preminu zbog karme bolesti, svi praktikanti trebaju zajedno surađivati kao jedno tijelo negirajući sve ono što bi moglo biti povezano sa starim silama.

Povezani problemi

Kad se radi površno

Mnogi praktikanti u našem području znaju jedino površno činiti stvari. Uče Fa, ali se ne kultiviraju. Ako se netko ne zna kultivirati to nije mala stvar. Baš kako je mi je to prikazano u snu, njih stare sile već povlače prema dole.

Praktikant se mora smjesta probuditi ako ne uspijeva pronaći niti jednu svoju vezanost tijekom jednog tjedna jer tada sigurno ima veliki problem u svojoj kultivaciji. Osoba protokom vremena prestane primjećivati takve stvari što se ni u kojem slučaju ne bi smjelo događati.

Negiranje prešutnog dogovora sa starim silama

Povećava se broj praktikanata koji su progonjeni i među njima su i oni koji su preminuli ili bili uhićeni. To je zbog toga što nisu obraćali pažnju na svaku svoju misao i nisu spoznali da je to uplitanje starih sila.

Kada naše misli jednostavno dopuste da se stvari dogode, to je jednako našem prešutnom slaganju s aranžmanima starih sila. To je kao da se bojimo biti uhićeni, ili se bojimo da ćemo se razboljeti – mi već priznajemo aranžmane starih sila i one će nas moći progoniti.

Važnost slanja ispravnih misli

Praktikanti ne obraćaju dovoljnu važnost slanja ispravnih misli. Ponekad praktikanti šalju ispravne misli u samo četiri određena vremena, ali to je nedovoljno. Učestalost potrebe slanja ispravnih misli ovisi o osobnoj situaciji tog praktikanta.

Četiri osnovna termina su obvezna. Međutim, slanje ispravnih misli u ta četiri termina ne znači nužno da smo postigli cilj eliminiranja smetnji i napada starih sila.

Možda ćemo trebati produžiti vrijeme i povećati učestalost slanja ispravnih misli kada naše kultivacijsko stanje nije najbolje. To bi trebalo potrajati sve dok zla bića u našoj dimenziji nisu temeljito počišćena. To je zaista važno.

Neki praktikanti imaju ometajuće misli prilikom slanja ispravnih misli, zaspu, ili zapadnu u stanje meditacije. Oni moraju biti svjesni onoga što čine.

Oni koji ne znaju slati ispravne misli moraju više učiti Učiteljeva predavanja na tu temu. Ako ih ne mogu shvatiti nakon što su ih pročitali jedanput, trebaju ih pročitati ponovo dok ne dobiju dobro razumijevanje.

Ustrajemo dok ne uspijemo

Pojedini se ne znaju kultivirati. Nisu u stanju razlikovati koje su im misli nametnule stare sile, a koje pripadaju vezanostima. Stoga ne znaju kako se riješiti takvog razmišljanja.

Oni koji ne znaju kako se uhvatiti se u koštac sa svojim vezanostima kao što su požuda, strah, žudnja, ljubomora, sebičnost itd, trebaju shvatiti da je takve vezanosti teško eliminirati.

Ako osjećaju da ih je veoma teško odbaciti, oni se moraju nastaviti truditi dok ne uspiju. Učitelj će za nas odstraniti loše supstance ako smo ustrajni.

Učitelj kaže:

„Kultivacija zavisi od nas samih, a gong zavisi od Učitelja.” („1. Lekcija” Zhuan Falun)

Kultivacijski proces

Još jedan fundamentalni problem s kojim se trebamo suočiti – koliko je duboka naša vjera u Učitelja i Fa?

Ponekad me obuzme panika kad sam suočena s naglim problemom. No podsjetim se da bez obzira na sve moram vjerovati u Učitelja i Fa, govorim sebi kako ništa neće poći po krivu jer je Učitelj pokraj mene. Pokušavam se kontrolirati kako bih prestala paničariti i mogla vjerovati u Učitelja.

To je proces tijekom kojeg se nastavljamo poboljšavati postupno osnažujući naše vjerovanje. Od nepotpunog vjerovanja u Učitelja do konačnog vjerovanja u Učitelja i Fa – to je dio kultivacijskog procesa.

Obavljanje tri stvari

Obavljanje tri stvari i učenje Fa mora biti važnije od bilo čega drugog. Učitelj kaže:

„...ti obvezno moraš temeljito učiti Fa na visokim razinama,...” („3. Lekcija” Zhuan Falun)

Samo kada temeljito učimo Fa ćemo znati kako se kultivirati i biti dobri u svemu na našem kultivacijskom putu.