Falun Dafa Minghui.org

Oslobađanje od ljubomore

(Minghui.org)

Konačno sam shvatio da vrsta negativnih misli utiče na moje razmišljanje, a do nedavno nisam smatrao to problemom. Zatim sam odlučio da se potpuno oslobodim svih vrsta negativnih razmišljanja. Od kada sam donio ovu odluku, mnoge loše predstave, negativni načini razmišljanja, pa čak i negativan način govora mi postaje vidljiv. Odjednom sam ih video kao treću stranu, i došlo je do razdvajanja mog istinskog i lažnog sebe.

Najznačajniji pronalazak je bila ljubomora. Ali nisam je odmah našao. Morao sam da proživim negativno iskustvo da bi kroz bol to shvatio. Sagledavajući situaciju, neprijatno iskustvo mora da je bilo aranžirano od našeg dobronamernog Učitelja. U to vreme, kada bih bio u društvu drugih, počeo sam da razvijam negativne misli i osećanja, posebno kada su nepravedno postupali prema meni. Znao sam da ne treba gajiti negativne misli, pa sam se trudio da ih potisnem, ali nisam mogao da ih zaustavim da se ne osećam negativno i razdraženo. Koliko god sam pokušavao da eliminišem taj osećaj, nisam ga se mogao otarasiti, i nisam mogao da ignorišem tuđe greške.

Znam da, kao kultivator, sve na što naiđem je dobra stvar i korisno za moje poboljšanje. Kada sam se vratio kući rekao sam ženi da znam da je pogrešno imati negativne misli o drugim ljudima, ali jednostavno ne mogu preći preko njihovih grešaka. Ona je sa mnom podelila svoje razumevanje ljubomore – i tokom razgovora mi je postala jasna ljubomora, više nego ikad pre.

Shvatio sam da kada se osećam neuravnoteženo u srcu, gledam sa visine na druge ili imam negativne misli o drugima, a sve to proizlazi iz ljubomore. Kada mi je um bio manipulisan ljubomorom, isto se dešavalo i sa mojim osećajima. Shvatio sam da je ljubomora kao zli general sedam emocija i šest želja, kojima ljubomora manipuliše kako bi praktikant zaboravio svoje ispravne misli. Istina je da svi pravedni delovi postaju krhki kada ljubomora nije eliminisana.

Zatim sam ugledao sliku crvenog demona blizu mojeg ramena, koji hrani lošim stvarima moj um. Shvatio sam da je ovo ljubomora, i pogrešno sam mislio da sam ja taj demon. Mislio sam da su te negativne misli bile vrsta dijalektičkog razmišljanja. Na primer: ako bi neko rekao nešto dobro o nekom drugom, složio bi se, ali bih možda razmišljao: ,,Ali ta osoba je tako i tako….” To je bio taj demon koji mi govori.

Naravno, postoji razlika između činjenične analize nekoga ili nečega, uključujući procenjivanje njihovih prednosti i mana, što nije problem, i negativnog tipa reakcije kada se ljubomora odražava u umu. A kultivator bi trebao biti u stanju prepoznati ovu razliku iskreno gledajući u sebe. Što se tiče tih negativnih osećanja, mislio sam da su ona samo moja “prirodna” reakcija. Ali "prirodno" ne postoji; postoji razlog za sve. Shvatio sam da ljubomora ne samo što je toliko dugo manipulisala sa mnom, već me i pokušala zameniti.

Slično kao što danas mnogi ljudi ostaju nesvesni zlih uticaja marksističkih ideja u društvu i u njihovim mislima, i slepo ih prate, tako je i ljubomora ostala potpuno skrivena u meni, i nepoznata meni, do uvida tog dana. Shvatio sam da je ovaj proces kultivacije kao rat, ali se ne treba boriti kao ne kultivatori. Osećam da treći stih u trećoj vežbi rezimira moje razumevanje kako pristupiti tom unutarnjem ratu, koji je preveden kao:

,, Srce je blago, a volja jaka.“ (Falun Gong)

Rekao sam sebi da ću od sada u potpunosti ignorisati, negirati i eliminisati tog demona ljubomore iz moje sredine i strogo kultivisati svoje telo, govor i um u skladu sa Dafa principima, Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije.

Jasnost koju sam imao o ljubomori je bila veoma značajna i osetio sam da je deo mog bića doživeo određeni stepen prosvetljenja. Osećao sam se duhovno uzdignuto i srećno. Znao sam da je to značajno poboljšanje u mojoj kultivaciji. Te noći, sanjao sam da mi je praktikant ubacio čarobni špric u telo, koji je izvukao hrpu prljavštine, uključujući i one iz mojih unutrašnjih organa. Isisavanje je bilo intenzivno, ali sam znao da je moje telo očišćeno. Sledećeg dana, nakon buđenja, još uvek sam imao osećaj da se nešto snažno isisava. Tačno kako je Učitelj rekao:

,,Kad unaprediš svoj šinšing, tvoje telo će doživeti veliku promenu. Po napretku šinšinga, materija unutar tvog tela će se garantovano transformisati.” (Zhuan Falun)

Budući da smo supruga i ja doneli odluku da budemo učenici Dafe sa ispravnim mislima i ispravnim delima i potpuno da se oslobodimo negativnosti, nalazim sve više nečistoća u svom razmišljanju. Na primer, vezanosti za reputaciju, profit, zaštitu sebe i borbenost. Svaki put kad pronađem još jednu, sretan sam, jer to znači da se mogu poboljšati i postati čišći i bliži Istinitosti-Dobrodušnosti-Toleranciji.

Takođe sam došao da razumevanja da svaki put naiđem na problem, to je možda u početku, kao kad moderna nauka vidi samo česticu. Kao kultivator, međutim, prvo identifikujem problem, a zatim se fokusiram na poboljšanje svog šinšinga kako bi se ispravio ili otklonio problem. Ali tu se ne zaustavljam. Zatim dobijam veću jasnoću o onome što doživljavam kao ravan problema, a ne samo tačku. U ovom slučaju, ravan ljubomore. Dok nastavljam da se kultivišem, počinjem da vidim kako se vezanost manifestuje kroz čitav niz mojih misli, osećanja i ponašanja, i kako se ona čak može povezati sa drugim vezanostima kao što su reputacija, profit ili sentimentalnost. Tada mi postaje jasnije i jasnije, i neminovno sam u stanju da se snagom Fa uzdignem iznad i izvan. Ovaj tip procesa kultivacije govori o tome kako je kultivacija, u stvari, proces oporavka vlastitog ja, ili istinitih misli. Učitelj je napisao:

,,Kroz kultivaciju, njegov moralni karakter će se unaprediti, i jednom kad bude naučilo da razlikuje šta je uistinu dobro, a šta zlo, šta je vrlina, a šta porok, i kad iskorači izvan ove ljudske ravni, ono će sagledati i dobiće pristup stvarnostima univerzuma, kao i životima sa različitih nivoa, u drugim dimenzijama.” (O Dafi)

Sada se svesno trudim da se fokusiram samo na dobre strane ljudi i ignorišem njihove nedostatke. Ako ne mogu da vidim dobre strane neke osobe, onda se podsetim da je ta osoba nekada bila izvanredno prosvećeno biće, koje možda ima bezbroj živih bića koja žive u nadi da će im se Gospodar vratiti.

,,Dafa praktikanti prema svemu treba da budu pozitivni. U drugim ljudima nemojte gledati negativnu stranu - uvek treba gledati njihovu pozitivnu stranu. Zapravo, da li ste znali da u doba kad sam vam predavao Dafu, za vreme časova, iz publike su mi slali puno ljudskih misli? Misli koje su neki ljudi odašiljali bile su zaista loše, ali ja na ovo nisam obraćao pažnju. Ja gledam samo vašu dobru stranu, pa zato mogu da vas spasem. Kad bih stalno gledao vašu lošu stranu, kako bih vas mogao spasavati? Što bih više gledao na nju, više bi se ljutio, kako bih vas onda mogao spasiti?” (Fa-predavanje za vreme Festivala lanterne na Fa-konferenciji na zapadu SAD)

Razmišljajući o tome kako Učitelj radi stvari, shvatio sam da je to milost, saosećanje i velika tolerancija prosvetljenih bića. Takođe razumem da je proces oslobađanja od ljubomore proces kultivacije saosećanja i da je ljubomora suprotnost saosećanju.

Često podsećam sebe, čak često pred ogledalom govorim pre nego što odem iz kuće: ,,danas ću biti neko u potpunosti za druge, nesebičan, saosećajni Falun Dafa učenik koji pomaže Učitelju u ispravljanju Fa i spašavanju živih bića.”