Falun Dafa Minghui.org

Praktikanti razgovaraju o shvatanjima nakon konferencije o razmjeni iskustava u New Yorku

(Minghui.org)

Oko 10.000 Falun Dafa praktikanata iz cijelog svijeta okupilo se u New Yorku kako bi prisustvovali godišnjoj konferenciji za razmjenu iskustava u petak, 17. maja 2019. godine.

Osnivač Falun Dafe, gospodin Li Hongzhi je prisustvovao konferenciji, koja je održana u Barclays Centru u Brooklynu, i održao predavanje u trajanju od gotovo dva sata. Praktikanti su ustali sa svojih sjedišta da bi zahvalili gospodinu Liju toplim, dugotrajnim aplauzom. Kasnije popodne, praktikanti su razgovarali o svojim shvatanjima iz predavanja gospodina Lija i njihove individualne prakse kultivacije.

Raditi zajedno

Lin Shenli, praktikant iz Toronta, emigrirao je iz Kine u Kanadu 2002. godine nakon uspješnog spašavanja uz pomoć kolega praktikanata.

Praktikant iz Toronta Lin Shenli počeo je prakticirati Falun Gong u Kini prije 23 godine i nekoliko puta je bio zatočen zbog svog uvjerenja. Proveo je dvije godine u radnom logoru. Strani praktikanti su saznali za njegovu situaciju i tražili su pomoć od međunarodne zajednice kako bi ga spasili. U Kanadu je stigao u februaru 2002. godine.

„Mislim da su praktikanti izvan i unutar Kine blisko surađivali“, rekao je Lin. Dok su mnogi praktikanti u Kini uhapšeni, zatočeni i mučeni, praktikanti u inostranstvu naporno rade poslednje dvije decenije kako bi razotkrili brutalnost u Kini i dobili podršku međunarodne zajednice.“ Učitelj Li je govorio o tome u predavanju i mogao sam da osjetim da je veoma važno da radimo dobro bez obzira gdje se nalazimo”, rekao je Lin.

Međusobno razumijevanje i saradnja su se manifestovali na različite načine, rekao je Lin. Na primjer, jednom su gospodin Lin i drugi praktikanti otišli da promovišu Shen Yun distribuirajući materijale u stambenim područjima. Pošto karte koje su dobili nisu bile jasno odštampane, praktikantima koji su vozili je bilo teško pronaći put. „Na početku sam bio jako uznemiren i mnogo sam se žalio na praktikante koji su dostavili mape“, prisjetio se gospodin Lin.

Kasnije se prisjetio da, kada su praktikanti u Kini odlazili u udaljena ruralna područja kako bi distribuirali materijale kako bi raskrinkali propagandu komunističke partije, često bi se suočili sa lošim vremenom i ponekad se izgubili. „U takvim okolnostima, praktikanti bi vjerovali jedni drugima i podržavali jedni druge, i zamolili bi Učitelja za pomoć, umjesto da se ljute“, rekao je Lin. Tako je podsjetio ostale praktikante koji su putovali s njim da ne odustaju, i upravo u tom trenutku su ispred sebe vidjeli cestu koju su tražili.

Tročlana familija: Smatrati sebe praktikantima

Praktikanti iz New Yorka Wu Shengyong i Feng Ling prisustvovali su konferenciji u Brooklynu sa svojom kćerkom Emily.

Wu Shengyong i Feng Ling, suprug i supruga iz New Yorka, prisustvovali su konferenciji sa svojom kćerkom Emily.

Gđa Feng je rekla da je Falun Dafa naučila da bude obazriva prema drugima i da se fokusira na pozitivne strane drugih ljudi. Otkrila je da joj je ovakvo ponašanje omogućilo da puno lakše izađe na kraj s teškim situacijama. Ona takođe podučava svoju kćer da se isto tako ophodi u školi ako je maltretiraju njeni kolege iz razreda.

"Bez obzira o kome se radi, bilo da su to praktikanti ili ne-praktikanti, naučila sam da cijenim druge i uvijek pokušavam da se poboljšam bez obzira na to što se dogodi", rekla je gđa. Feng.

Gospodin Wu je medicinski istraživač koji je počeo prakticirati Falun Dafa u decembru 1997. godine u Tianjinu, Kina. "Nedavno sam naišao na praktikanta koji mi je predstavio Dafa kada sam bio radiolog u Kini", rekao je on. "Prošlo je dvadeset i dvije godine i ovaj nedavni susret me je podsjetio da cijenim priliku za praksu kultivacije."

Asimilacija sa principima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije zahtijeva marljivost i istrajnost, rekao je on.

“Učitelj je spomenuo neka područja [u našoj kultivaciji] gdje možemo bolje i slažem se s tim. Naročito, Učitelj je spomenuo neke probleme koji postoje među praktikantima koji su nedavno izašli iz Kine, i kada o tome bolje razmislim, shvatio sam da se oni odnose i na mene. Stvarno nisam učinio dovoljno kada sam bio u Kini, a nakon dolaska ovdje trebao sam učiniti više da to nadoknadim. Moram postupati bolje i ne popuštati kako ne bi iznevjerio Učitelja”, rekao je g. Wu.

Zahvalnost iz Hrvatske

Hrvatski praktikant Kristian Palaček po prvi put je prisustvovao konferenciji za razmjenu iskustava u New Yorku.

Kristian Palaček, praktikant iz Hrvatske, prakticira Falun Dafa već 16 godina. Ovo je bio prvi put da lično čuje predavanje Učitelja Lija.

„Nije bilo lako doći u New York da prisustvujem ovoj konferenciji, jer sam morao srediti mnoge stvari da bi se to ostvarilo. Ali ja sam ovdje i zahvalan sam Učitelju na njegovoj podršci tokom svih ovih godina”, rekao je.

G. Palaček planira pridružiti se medijskoj kompaniji kako bi pomogao većem broju ljudi da saznaju za Falun Dafa.

„Učitelj je govorio o ogromnoj ulozi koju su mediji odigrali i koliko su moćni mediji za spasavanje ljudi“, rekao je. „Istinski želim naporno raditi, marljivo učiti Fa, i raditi vježbe svaki dan, jer samo ako sami sebe dobro kultiviramo, bit ćemo u stanju dobro raditi posao potvrđivanja Fa. Moram biti marljiv, inače neću biti u stanju da održim korak.”