Falun Dafa Minghui.org

Učiti Fa čistog uma

(Minghui.org)

Nakon razmene iskustava sa nekoliko praktikanata, shvatio sam da mnogi praktikanti svakodnevno čitaju učenja Falun Dafe, međutim, oni nisu skoncentrisani dok čitaju. Budući da sam i sam doživeo to stanje, želim da podelim svoje iskustvo kako prevazići takvo stanje.

Čitati učenja Dafe bez težnje

Dok čitamo učenja Dafe, moramo održavati čisto srce. Kad nemamo težnji i fokusiramo se na ono što čitamo, Bude, Taoi i Bogovi u pozadini reči će nam razotkriti relevantne principe Fa.

Učitelj je rekao:

„Mnogi idu na Tibet sa idejom da pronađu učitelja koji će ih učiti tibetanskom tantrizmu, da bi sami jednog dana postali čigong majstori, bogati i slavni. Razmislite: Pravi, živi budistički lama, koji je primio pravo učenje, poseduje veoma velike natprirodne moći, pa jednom takvom čoveku može da pročita misli. Zašto mu je došao? On će to znati momentalno, čitanjem njegovih misli: „Došao si ovamo sa namerom da stekneš znanje, da bi radi novca i slave postao čigong majstor, koji će podrivati ovu školu kultivacije budinstva.” Kako se može dopustiti da jednu tako ozbiljnu školu kultivacije budinstva tek tako naruši nečija namera da radi novca i slave postane čigong majstor? Koja je tvoja motivacija? Zato on neće pristati da išta nauči takvu osobu, niti će ona dobiti bilo kakvo pravo učenje.” (Predavanje 4, Džuan Falun)

Mi znamo da u pozadini reči u Džuan Falunu stoje Bude, Taoi i Bogovi. Međutim, ako se nečiji um ne fokusira na čitanje, mi čitamo knjigu da bismo obavili zadatak, ili ako stremimo nečem drugom, onda Bude, Taoi i Bogovi vide šta nam je zaista na umu, i neće dopustiti osobi da se prosvetli u određeni princip.

Stekavši ovaj uvid, počeo sam da praznim sve ometajuće misli pre učenja Fa. Čitam svaku pojedinu reč čistog uma, i pobrinem se da jasno znam šta sam pročitao. Ponekad mi se čini da čitam knjigu po prvi put, iako sam pročitao Džuan Falun puno puta. Učitelj odgovara na sva moja pitanja, i mogu da steknem novi uvid svaki put kad čitam Fa.

Pravi ja naspram lažnog ja

Dugo vremena nisam mogao da se oslobodim neke vezanosti, i moj um se uvek zadržavao na njoj. Iako sam znao da treba da je eliminišem, svaki put kad bi ta tema bila iznesena, moj um nije mogao da je otpusti.

Pokušavao sam da odagnam tu misao dok sam slao ispravne misli i čitao učenja Dafe. Pošto moje razumevanje Fa u to vreme nije bilo duboko, ja sam bio zakočen u tom stanju. Slanje ispravnih misli i traganje unutar je pomagalo, ali samo do određene mere. Nisam mogao da dotaknem koren mog problema.

Učitelj je rekao:

„Zamislite Budinog vernika, koji se tražeći novac bacio pred statuu nekog Bude, ili Bodisatve Avalokitešvare, ili nekog Tatagate, s rečima: „Molim te, pomozi mi da zaradim malo para.“ Ovo iskazuje jasnu nameru. Pošto je zahtev iskazan pred Budinom statuom, namera se momentalno projektuje u statuu. U drugoj dimenziji, jedan entitet može postati velik, ili mali. Kad ova misao dospe do ovog entiteta, statua Bude će imati mozak i misli, ali neće imati telo. Zatim i drugi dolaze da se mole pred tom statuom, čime joj daju izvesnu količinu energije. Još je opasnije ako je obožava praktikant, jer to obožavanje će joj postepeno dati energiju, omogućujući joj da formira opipljivo telo. Ipak se to telo oformljuje u drugoj dimenziji. Pošto se oformi, ono postoji u drugoj dimenziji, i može da nauči neke istine univerzuma. Zato može da čini ljudima, i na taj način da razvije gong. Ali ljudima pomaže uz uslove i po određenoj ceni. Slobodno se kreće u drugoj dimenziji i vrlo lako može da kontroliše običnog čoveka. Ovo opipljivo telo izgleda identično Budinoj statui. Znači da je ljudsko obožavanje ono što može da stvori lažnu Bodisatvu Avalokitešvaru, ili lažnog Tatagatu, koji izgleda isto kao Budina statua, ima spoljni izgled Bude.” (Predavanje 5, Džuan Falun)

Učiteljev Fa kaže da „ovo iskazuje jasnu nameru (mozak)“. Ovo prenosi ideju. Međutim, u mom slučaju, pogrešna misao je oformila mozak unutar mene. Da sam nastavio da dajem energiju toj vezanosti, ja bih joj omogućio da se iz „mozga“ transformiše u „opipljivo ljudsko telo“. Ono što bi bilo još strašnije je to što bi to „opipljivo ljudsko telo“ izgledalo identično meni, mada ne bi bilo pravi ja. Učitelj je rekao: „Znači, da li je Bodisatva Avalokitešvara koju si video zaista Bodisatva Avalokitešvara? Je li Buda kog si video pravi Buda? Teško je to reći.” (Predavanje 5, Džuan Falun)

Nisam uspevao da prepoznam tog „lažnog sebe“, i zapravo sam dugo vremena bio vezan za njega. Pošto je bio skriven, ja sam greškom smatrao da sam to ja.

U knjizi Put na Zapad Šuan Zang, budistički monah, nije shvatio da Beli demon koristi magiju da se pretvori u nekoliko ljudskih oblika i uhvati ga u klopku. Kad mu je Majmunski kralj rekao da su tri osobe koje je ubio zapravo bile isti demon, Šuan Zang je insistirao da su to bila tri ljudska života.

U našoj kultivaciji, ako želimo da jasno sagledamo trikove zla, onda moramo imati par „očiju“ kakve je imaju Majmunski kralj, koje u svakom trenutku mogu da razlikuju demone od nas samih.

Učitelj nam je rekao: “Fa može da slomi sve vezanosti, Fa može da uništi svo zlo, Fa može da razbije sve laži, i Fa može da ojača ispravne misli.” (“Odagnajte smetnju”, Bitno za dalje napredovanje 2)

“Nijedna darma nije definitivna”

Učitelj je rekao:

“Kad se Šakja¬muni prosvetlio ispod drveta Bodi, on nije odmah dostigao nivo Tatagate. On se konstantno unapređivao tokom 49 godina svog predavanja Darme. Svaki put kad bi dostigao viši nivo, on bi pogledao iza sebe, i zaključio da je Darma koju je do tada predavao bila pogrešna. Kad bi opet dostigao viši nivo, osvrnuo bi se i shvatio da je Darma kojoj je poučavao ponovo bila pogrešna. Pošto bi ponovo napredovao, otkrio bi da je Darma kojoj je upravo poučavao bila sasvim pogrešna. Tokom svih 49 godina on je na taj način konstantno unapređivao sopstveni nivo, a svaki put kad bi se popeo na viši nivo, shvatio bi da je Darmu koju je prethodno predavao razumeo na vrlo niskom nivou. Takođe je spoznao da je Darma na nekom nivou uvek mani¬festacija Darme na tom nivou, da na svakom nivou postoji Darma, i da nijedna od njih ne predstavlja apsolutnu istinu univerzuma, mada je Darma na visokim nivoima bliža pri¬rodi univerzuma od one na niskom nivou. Zato je rekao: „Nijedna Darma nije definitivna”.“ (Predavanje 1, Džuan Falun)

Proces kultivacije liči na „Nijedna Darma nije definitivna“. Ovo nam govori da se mi neprekidno uzdižemo, i površinsko značenje ovog gore govori da čovek može slomiti vezanost, ili oterati zlo. Međutim, stare sile su sačinile aranžmane na različitim nivoima. Da bismo se probili kroz zle smetnje ka višem nivou, moramo se neprekidno uzdizati u Fa. Zato je učenje Fa i dobijanje Fa jednako važno. Učitelj nam je rekao: “Bez Fa na visokim nivoima, ne možete se kultivisati.“ (Predavanje 1, Džuan Falun)

Ako neko ne kultiviše Fa dubokog nivoa, on se ne može uzdići. Ako praktikant ne može da se probije kroz neki nivo, traganje unutar i slanje ispravnih misli neće mu pomoći. Takav praktikant bi trebalo da razmisli o svom kultivacionom stanju i proveri da li zaista dobija Fa.

Kultivacija i prosvetljavanje

Učitelj je rekao:

„Ovaj Fa se može predavati samo do ovog nivoa, a ono što je na višim nivoima moraćete steći sopstvenom kultivacijom. Neki od vas postavljaju suviše konkretna pitanja. Ako ti razjasnim pitanja iz dnevnog života, šta će ti ostati da kultivišeš?” (Predavanje 9, Džuan Falun)

Mnogi praktikanti, uključujući i mene, stalno traže pomoć Učitelja kad se suoče s teškoćama. To je u redu raditi, ali pošto smo svi mi bili nebeski kraljevi, svi imamo veliku moć. Ako možemo da učimo Fa i konstantno gledamo unutar, naš nivo će skokovito napredovati. Onda će nam naša mudrost omogućiti da prozremo sve vrste zlih smetnji. Moći koje stičemo kultivacijom u Dafi mogu da slome zle faktore i smetnje.

Učitelj je rekao:

„Reći ću vam, već godinama neprekidno govorim da su moći učenika Dafe ogromne, a neki ljudi ipak to ne veruju, jer nije dopušteno da se te moći vide. Pod dejstvom ispravnih misli, sve oko vas, pa i vi sami, trpite promene. Ipak, nikad niste pomislili da probate.” (“Fa predavanje na 20. godišnjicu”, Predavanje na konferenciji XI)

Mi imamo velike moći i sposobnosti, pa zašto stalno uznemiravamo Učitelja? Kad učenici Dafe mogu da rade ono što Učitelj od njih traži – da konstantno uče Fa, dobijaju Fa i tragaju unutar – moći ćemo da eliminišemo zle sile u svim dimenzijama i napredujemo u kultivaciji kao jedno telo. Tako možemo da steknemo veću mudrost, spasimo više ljudi i steknemo više sposobnosti da eliminišemo više zlih sila i bolje pomognemo Učitelju u Fa-ispravljanju.

Učitelj je rekao:

„Morate učiti Fa dobro, jer to je osnovna garancija da ćete se vratiti na svoju poziciju. (Učenici aplaudiraju) Ovo nije nešto što sam tek tako smislio: ono što vam Učitelj predaje je Fa kosmosa. Ovo što sam sada rekao treba da vam kaže da apsolutno ne smete popuštati u svojoj kultivaciji, apsolutno ne smete popuštati u svom učenju Fa, i to definitivno morate činiti sa svom dužnom ozbiljnošću. Ako ranije niste dobro učili, onda to svakako treba da činite pošto danas odete odavde; čuvši Učitelja kako ponovo govori o ovome, zbilja ozbiljno morate učiti i kultivisati se, i ne smete dopustiti da vam misli lutaju.” (“Učenici Dafe moraju učiti Fa”, Predavanje na konferenciji XI)

Nadam se da će ovaj članak inspirisati više praktikanata da podele svoja razumevanja o ovoj temi. Nadam se da mnogi praktikanti koji su dugo u stanju „učenja Fa, ali ne i dobijanja Fa“ uskoro izaći iz tog stanja. Kad zaista možemo da učimo Fa, dobijamo Fa i uzdižemo se u Fa, to može pomoći Učitelju da se malo bolje oseća.