Falun Dafa Minghui.org

Kako sam se podsetio da moramo sasvim poreći sve smetnje

(Minghui.org)

Jednog dana oko podneva, počeo je da me boli abdomen, a bol se uskoro pretvorio u agoniju. Do večeri, porodica me je odvela u bolnicu. Bilo je to kao da se moja glavna svest odvojila od mog tela i nisam mogao da čujem snimak Učiteljevog predavanja, koji mi je moja žena puštala da me ohrabri. Čak nisam mogao da se setim ničeg iz učenja Fa, koje sam memorisao vrlo dobro.

Žena me je podsetila da govorim: „Falun Dafa je dobra. Istinitost-Blagost-Trpeljivost su dobri.“ Mogao sam da ponovim ovo tek pošto je ona izgovorila, posle čega sam odmah zaboravio tekst.

Posle nekog vremena kao da sam halucinirao: ugledao sam praktikante i članove porodice kako nose čoveka uvijenog u belo platno, na drvenoj nosiljci. Svi su bili obučeni u odeću za sahranu. Uvijeno telo je bilo moje.

Čim sam ugledao ove lažne prizore, strogo sam rekao: „Ja sam Dafa praktikant i moj život je priredio Učitelj. Ti prizori su fabrikovani i nemaju ništa sa mnom.“

Ostali praktikanti su slali ispravne misli da me ojačaju. Uz pomoć Učitelja sam otpušten iz bolnice.

Tri dana posle povratka kući, dok sam se spremao da pošaljem ispravne misli, začuo sam hrapav glas kako mi govori glasom punim mržnje: „Ko kontroliše tela praktikanata?“

Strogo sam rekao: „Ne priznajem te! Učitelj vodi računa o svim Dafa praktikantima. Svako ko nas ometa čini zločin. Eliminisaću te slanjem ispravnih misli.“

Kad sam pet dana kasnije seo da šaljem ispravne misli u ponoć, u mene je iznenada ušla misao: „Učitelj vodi računa o tebi na temelju Fa principa.“ Znao sam da je to ponovo ta smetnja.

Momentalno sam rekao: „Kad pošaljem ispravne misli, objasniću ti na koji način se kultivacija praktikanata temelji na principima Fa.“ Mogao sam da osetim da me Učitelj ojačava.

Pošto sam završio sa slanjem ispravnih misli, počeo sam razgovor sa tim bićem koje me je ometalo. Rekao sam: „Postoji fundamentalna razlika između Dafa praktikanata i kultivatora iz prošlosti; mi, praktikanti Dafe, pripadamo Dafi, pa nismo obični kultivatori.“

„Pošto pripadamo Dafi, naš cilj nije samo da dostignemo ispunjenje. Mi snosimo istorijsku odgovornost i misiju. Mi sledimo Učitelja da bismo potvrdili Fa i spasili živa bića tokom perioda Fa-ispravljanja.“

„Drugo, način na koji se mi kultivišemo je drugačiji od bilo kog načina kultivacije kroz istoriju. Mi se kultivišemo gledanjem unutar, prepoznavanjem svojih nedostataka, i učenjem i saobražavanjem s Fa.“

„Nikome nije dopušteno da ometa kultivaciju Dafa praktikanata. Naš Učitelj ne priznaje bilo kakvo ometanje praktikanata.“

„Treće, Fa ispravlja kosmos, i svi životi će dobiti nove pozicije. Ako želiš da budeš spašen, ne smeš učestvovati u progonu Dafa praktikanata i moraš shvatiti da je Falun Dafa dobra.“

Upozorio sam to biće: „Ako ometaš, ili namerno prouzrokuješ nedaće za Dafa praktikante, činiš zločin, jer na taj način ometaš naše potvrđivanje Fa i spašavanje živih bića. Čak i ako te ja ne budem eliminisao, Fa univerzuma će te eliminisati.“

Kad sam sutradan ujutru poslao ispravne misli, ponovio sam sve što sam rekao prethodne večeri. Osećajući umor, legao sam. Zaspao sam i usnio živopisan san: stajao sam na širokoj raskrsnici gde su se ukrštala četiri puta.

Jedan auto je vozio uzbrdo. U tom času, mišićavi čovek u četrdesetim godinama je pošao kao autu. Mahnuo je rukom da bi zaustavio auto, a onda se srušio ispred njega. Točak mu je prešao preko glave. Iznenada sam začuo glasan zvuk, a onda još jedan. Pomislio sam da on mora biti zdrobljen.

Auto se odvezao dalje kao da se ništa nije desilo. Prišao sam da pogledam čoveka. Na mestu gde je stajao, ostala je samo barica crne vode. Kad sam se probudio, shvatio sam da mi je Učitelj dao znak da je negativno biće eliminisano.

Posle toga, kad sam razmislio o onom što se desilo, shvatio sam da je to ometajuće biće htelo da bude priznato. Htelo je da ga njegove žrtve priznaju kao nekog ko je učestvovao u progonu. Takođe je želelo priznanje drugih učenika Dafa.

Da mu nisam rekao s jakim ispravnim mislima da ja ne pripadam u Tri domena i da nemam ništa sa starim univerzumom, ili starim bogovima, ono bi imalo opravdanje da me progoni.

Tada bih ga priznao i ono bi imalo prava da me progoni, pa čak i da mi uzme život!

Ako tokom teškoće praktikant porekne smetnju i stavi svoj život u ruke Učitelja, onda će Dafa i Učitelj eliminisati tu teškoću. To je zbog toga što je on izabrao Dafu i Učitelja.