Falun Dafa Minghui.org

Crtež: Objašnjavanje činjenica o Falun Gongu bez obzira na vjetar i snijeg

(Minghui.org)

Dražestan akvarel pokazuje ljude na autobusnoj stanici u Kini, koji su sretni što su upravo dobili knjigu Devet komentara o Komunističkoj partiji, od starije Dafa praktikantice. Dječak s majkom, nosi DVD Shen Yun. Transparent na drvetu s desne strane glasi: "Falun Dafa je sjajan."

Miroljubiva scena prikazana na ovom jednostavnom crtežu, ilustrira način na koji praktikanti u Kini tiho i uporno objašnjavaju istinu, tako da njihovi sunarodnjaci mogu vidjeti laži komunističkog režima i razumjeti ljepotu Falun Dafa.