Falun Dafa Minghui.org

Nemojte dopustiti da vas uništi vezanost za vlastiti interes

(Minghui.org)

Mnogi kolege praktikanti su ovisni o kupovini putem interneta i dobivanju povlastica i popusta. Neki čak sudjeluju u aktivnostima sličnim piramidalnim marketinškim shemama i brane se riječima da nisu prekršili nikakve zakone.

Stare sile iskorištavaju takve propuste i kao rezultat toga, mnogi praktikanti trpe dugotrajne nevolje. Njihova vezanost za vlastiti interes postaje sve jača i jača. Puno se vremena gubi u ovom kritičnom razdoblju za spašavanje živih bića.

Kao Dafa praktikanti, mi znamo da se trebamo disciplinirati na temelju Dafa, a ne samo na zakonima društva. Na primjer, zakonito je špekulirati na tržištu dionica. Zakonito je ići u ribolov. U nekim zemljama homoseksualnost je ozakonjena. Možemo li mi, kao kultivatori, raditi ove stvari?

Svaki praktikant veteran razumije što ne bismo trebali raditi. Ali ponekad ljudi pronađu izgovore za sebe jer ih pokreću vezanosti, teže slavi i osobnom interesu. Učitelj nam je ispričao priču o Shakyamunijevim učenicima koji su sakupljali zdjele za prošnju i uspoređivali ih međusobno. Shakyamuni je predavao posebnu lekciju o tim zdjelama za prošnju. Rekao je da, budući da ste postali redovnici, zašto ne možete otpustiti zdjele za prošnju? Možda želite ići kući i vratiti se u ovozemaljski svijet, gdje možete imati sve? Ali ako se želite kultivirati, morate se osloboditi svake ovozemaljske vezanosti.

Učitelj je dao dva druga primjera u Zhuan Falunu. Jedan se odnosio na praktikante koji rade u tvornici tekstila. Vratili su sve ukradene ručnike u tvornicu. Drugi je bio o praktikantovom djetetu koje je kupilo lutriju i osvojilo bicikl. Praktikant je htio donirati vrijednost bicikla svom poduzeću.

Moje razumijevanje je da su to standardi Dafa praktikanata i da su oni najispravniji put koji kultivatori trebaju slijediti u budućnosti.

Nalazimo se u završnim trenucima Fa-ispravljanja. Moramo razmišljati o sebi. Kakav položaj Dafa zaista ima u našim srcima? Kakvo je stanje naše vlastite kultivacije? Sve dok imamo pohlepne misli, vezanost ka vlastitim interesima preobrazit će se u stvari kako bi namamile naš um, oslijepile nas i uništile.

Učitelj je rekao:

„Da bi nešto imalo uporište na ovom svijetu, da bi moglo da se drži i da se uspostavi, nužan je ključni faktor: mora se formirati polje u ovoj dimenziji, polje koje ima materijalno postojanje." (Fa predavanje na konferenciji u Europi)

Kada smo razvili vezanost za vlastiti interes, razvija se materijalno polje za njegovo postojanje. Zla bića to iskoriste kako bi ometala i progonila praktikante.

Tijekom dvadesetogodišnjeg progona, mnogi praktikanti žive u financijskim teškoćama. Međutim, sve dok imamo čvrstu vjeru u Dafa i hodamo ispravnim putem u kultivaciji, bez obzira na to koliko teške okolnosti mogu biti, nemamo se čega bojati.

Sadašnje vrijeme koje imamo za kultivaciju, rezultat je Učiteljevog produženja i njegove ogromne izdržljivosti. Drugim riječima, mi ne posjedujemo svoje vrijeme. Vrijeme je resurs Dafa. Učitelj ga je produžio da bismo se kultivirali i spasili živa bića. Trošiti naše vrijeme ili biti neodgovoran u kultivaciji znači počiniti grijeh.

Hajde da svi cijenimo finalne trenutke Fa-ispravljanja, ostanemo bistre glave i dovršimo posljednji dio našeg puta kultiviranja.

To je moje razumijevanje. Kolege praktikanti, molim vas suosjećajno ukažite ako je nešto neprimjereno rečeno.