Falun Dafa Minghui.org

Minghui.org pokrenuo novu web stranicu „Izvještaji o smrtnim slučajevima progonjenih Falun Gong praktikanata"

(Minghui.org)

Minghui.org je pokrenut 25. juna 1999. godine. Učitelj Li Hongzhi je održao predavanje „Podučavanje Fa na konferenciji na Srednjem zapadu SAD-a", u Čikagu 26. juna 1999. Kineski komunistički režim je počeo progon Falun Gonga u cijeloj zemlji 20. jula 1999. godine.

U ovom istorijskom trenutku, uredništvo Minghui.org pokreće novu internet stranicu „Izvještaji o smrtnim slučajevima progonjenih Falun Gong praktikanata". Na novoj web stranici objavljen je spisak Falun Gong praktikanata čija je smrt potvrđena kao posljedica progona i biće redovno ažuriran. Nova web stranica će svima pomoći da razumiju i šire činjenice o progonu.

Pored nedavno pokrenute stranice „Izvještaji o smrtnim slučajevima progonjenih Falun Gong praktikanata" i već ažuriranog „Minghui radija“, uredništvo Minghui.org takođe radi na reorganizaciji, stvaranju ili ažuriranju i drugih postojećih web stranica, uključujući Minghui biblioteku, Spisak počinitelja zločina, Slučajevi progona, periodično izdanje Minghui i web stranicu o 200.000 ljudi koji su tužili Jiang Zemina. Tražimo od praktikanata da obrate pažnju i podrže ove naše napore.

Spisak praktikanata ubijenih u progonu

Fotografije preminulih praktikanata

Za više informacija o novoj web stranici, posjetite https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/DeathDate