Falun Dafa Minghui.org

Ja sam vesnik s neba

Sa 9. internetske konferencije za razmenu iskustava za praktikante u Kini

(Minghui.org)

Pozdrav cenjenom Učitelju!

Pozdrav praktikantima!

9. kineska Fa-konferencija na Minghui.org je otvorena za prijem članaka. Veoma sam zahvalna za spasenje od strane milostivog Učitelja. Hajde da svi zajedno prisustvujemo ovom svetom, velikom događaju.

Sažela sam delove svog procesa kultivacije da bih izvestila cenjenog Učitelja i podelila iskustvo sa kolegama praktikantima. Molim vas da mi ukažete ako išta nije u skladu sa principima Fa.

„Falun Dafa je dobra! Kako ne bih vežbala?”

U proleće 2011, novi direktor je stigao u Službu 610. Znala sam da ponovo imam odgovornost. Oktobra 2004, kad sam se vratila iz zatvora, zla Komunistička partija Kine (KPK) je nastavila svoj progon. Ukinuli su mi penziju. Takođe sam trpela česta maltretiranja i nadzor. Znala sama da je Služba 610 iza svega ovoga. Da bih iz osnova dezintegrisala progon, pored prisustvovanja Fa-učenju i slanja ispravnih misli, odlučila sam da licem i lice objasnim istinu Službi 610 i političko-zakonodavnom komitetu.

Objasnila sam istinu sekretarki političko-zakonodavnog komiteta i direktoru Službe 610. Novi direktor je bio treći po redu otkad sam se vratila kući.
Prvi direktor me je u proleće 2005. poslao u zloglasni centar za ispiranje mozga na nivou provincije. U roku od sata sam dezintegrisala progon svojim ispravnim mislima. Oni su me čak dovezli kući.

Na kraju godine, kad nisu mogli dostići kvotu za „transformaciju“, posetila sam ih da zatražim svoju penziju. Direktor Službe 610 me je upitao da li bih na nekoliko dana otišla na časove ispiranja mozga. Znao je da me neće „transformisati.” Svečano sam odbila i rekla: „Nikoga ne treba da šaljete na časove ispiranja mozga. U suprotnom ćete stvoriti puno karme.”

Naravno, objašnjavati istinu Službi 610 može završiti progonom. Ponekad bih otišla tamo i ne bih našla direktora. Tada bih posetila ostale kancelarije u političko-zakonodavnom komitetu i objasnila im istinu. Rekla bih im o lepoti Dafe i da ne treba da se upliću u progon Dafa učenika. Prenela bih im principe karmičke kazne.

Posle nekoliko puta, direktor je saznao za ovo. Kad me je ugledao, počeo je da viče: „U budućnosti, ako ja nisam tu, idite kući. Ne idite u druge kancelarije. Ovo je političko-zakonodavni komitet. Ovo nije vaša kuća. Ne možete ulaziti u sobe kako vam se prohte. Otvorite bilo koja vrata i promovišete Falun Dafu! Ovo je jedinica za sprovođenje zakona, a ne mesto za promociju prakse.”

Poslala sam ispravne misli i rekla mu: „Sekretaru, vi mi ne date moju penziju. Svaki put da bi došla ovamo moram potrošiti 2 juana. Nemam dovoljno novca ni za hranu. Zato, ako ne mogu vas da nađem, ja ću ići u druge kancelarije da se raspitam gde se nalazite, da bih mogla da vas sretnem kad se vratite. Oni znaju da ja vežbam Falun Gong. Oni me pitaju vežbam li i dalje. Ja im kažem: ‘Falun Dafa je dobra! Kako ne bih vežbala?’”

„Možete zamoliti mog Učitelja za pomoć ”

U novembru 2010, drugi direktor Službe 610 naredio je sekretarki opštinskog političko-zakonodavnog komiteta da porazgovara sa mnom: „Spremi se da ideš na čas prevaspitanja. Svi obroci us pokriveni.” Za vreme mog razgovora sa sekretarkom političko-zakonodavnog komiteta, direktor Službe 610 ponovo ju je pozvao: „Časovi prevaspitanja su jako dobri. Reci joj da obavezno mora ići!”
Uvek kad bi Služba 610 pretila da će me poslati u centar za ispiranje mozga, moj prvi korak je bio da pogledam unutar. Nalazila bih puno vezanosti. Što je još važnije, shvatila bih da nisam dovoljno objasnila istinu. Rekla sam sekretarki političko-zakonodavnog komiteta: „Ja definitivno neću pohađati nikakve časove za ispiranje mozga. Sutra ujutru ću lično popričati sa direktorom.”

Kad sam se vratila kući, dobila sam poziv od direktora Službe 610, oko 17.00 časova. Ponovo je zahtevao moje prisustvo na časovima. Rekla sam mu: „Moj je problem što moja milost nije dovoljno jaka. Posetiću vas sutra ujutru.”
Sledećeg jutra bila sam spreman da krenem u Službu 610. Kad sam zapalila mirisni štapić Učitelju, na pamet mi je došla ideja: „Ako je Služba 610 spremna za moju posetu, neću li upasti u klopku?” Sekretarki političko-zakonodavnog komiteta sam do kraja objasnila istinu. Zato sam je pozvala i upitala: „Jesu li spremni da me danas pošalju u centar za ispiranje mozga?” Odgovorila je: „Ne znam planove Službe 610. Međutim, ako sumnjate da je to slučaj, ne morate ići.” Tako nisam posetila Službu 610 tog dana.

Posle podne sam ovo podelila sa drugim praktikantima. Rekli su: „Ne treba sama da ideš. Reci nam kad planiraš ići. Možemo poći s tobom i slati ispravne misli ispred kancelarije Službe 610.” Pomislila sam: „Svi smo zauzeti spasavanjem živih bića. Imam problema jer se nisam dobro kultivisala. Sad čak dodajem svoje probleme kolegama praktikantima. Ne bi trebalo. Treba da objasnim istinu dostojanstveno i spasem tu osobu rastvarajući zlo u pozadini, koje je kontroliše i tera da čini grehe protiv Dafe. Ja imam Učitelja, imam Fa. Čega se imam bojati?”

Više sam učila i više slala ispravne misli. Zamolila sam Učitelja za podršku. Dva dana kasnije, ušla sam u Službu 610 s jakim ispravnim mislima i milošću.
Bilo je to iznenađenje za direktora Službe 610. Kad me je video, ustuknuo je. Onda je brzo krenuo prema vratima, pozdravljajući me. Znala sam da će zvati policajce. Pomislila sam na reči Učitelja:

„Sve ovo je tvoja dobrota (šan) koja se manifestovala, i to je ono čega se zlo najviše boji, jer oni koji napadaju dobro, moraju biti zli.”

(“Razumnost” iz Bitno za dalje napredovanje II)

Ljubazno sam ga upitala: „Jeste li zauzeti? Odlazite li?” Bio je na vratima. Već je bio otvorio vrata svoje kancelarije. Odjednom se okrenuo i zamucao: „Ja... slobodan sam.” Rekla sam: „Ako ste zauzeti, mogu vas ovde sačekati.” Rekao je: „Ne, u redu je.” Upitala sam: „Videla sam da ste krenuli napolje. Imate li nešto hitno da obavite?” Rekao je: „Hteo sam u toalet. Ali sada je u redu.” Dok sam govorila, širom je otvorio vrata kancelarije. Znala sam da se plaši da ću mu objasniti istinu. Sa otvorenim vratima, drugi će čuti naš razgovor. Ovo je bilo nezgodno za moje objašnjavanje istine.

Odlučila sam: „Kako god bilo, danas te moram spasiti. Ne smeš činiti zločine protiv Dafa učenika.” Zamolila sam Učitelja za pomoć: „Učitelju, molim te daj mi mudrost da racionalno objasnim istinu, tako da mogu da ostanem neprogonjena, a on da shvati istinu.” U tom času je pozvao svog zamenika da uđe. Započeli smo razgovor.

Najpre je rekao da je hteo da me pošalje na časove jer pripadam onim „najtvrdoglavijim ”. Zatim me je optužio da pričam o Falun Gongu svuda gde god odem, dok služim svoju kaznu na slobodi.

Rekla sam mu zašto ne idem na časove ispiranja mozga. Počeo je da menja od „moraš da ideš” preko toga da ću „ostati u centru dve nedelje”, „nedelje ” do „tri dana ” i na kraju „samo da odem na brzinu na proveru.” Odbila sam da sarađujem. Na kraju je rekao: „Zapravo, ja sam od vas tražio da odete. Pomislio sam da će tako biti najbolje. Pošto vi sami možete da odete odande (s ispravnim mislima), a drugi možda ne mogu.” Rekla sam: „Nikog ne treba da šaljete. Kad to učinite, stvorićete puno karme.” Zatim sam mu ispričala neke istinite priče o karmičkoj kazni.

Uveče sam se prevrtala u krevetu, u nemogućnosti da zaspim. Pogledala sam unutar, šta je to što nisam dobro uradila tog dana. Shvatila sam da u direktoru Službe 610 i dalje ima malo dobrote. Tražio mi je da idem u centar za ispiranje mozga jer je znao da ću se ja izvući, a drugi možda neće. Međutim, skoro je bio kraj godine, a on još nije bio ispunio normu. Možda će imati pritisak od nadređenog. Možda… Misleći o ovome, uspravila sam se i poslala ispravne misli. Zamolila sam podršku Učitelja, jer sutra idem da ga spasem.

Sutradan u 8 sam ušla u njegovu kancelariju. Čitao je novine. Ugledao me je i upitao: „Šta vi opet radite ovde?” Rekla sam: „Sinoć nisam mogla da zaspim. Shvatila sam da ste dobra srca. Ne želite da učenici Dafe budu proganjani. Ja ne želim da vi stvorite karmu. Zato sam došla da vam predložim rešenje. Pomoći ću vam da izbegnete kritiku nadređenog i da ne stvorite karmu.”

Rekao je: „Kako?” Rekla sam: „Možete zatražiti pomoć od mog Učitelja. Ne morate ga nazvati učiteljem. Možete reći Majstor Li, ili učitelj Li. Moj Učitelj će vam pomoći.” Uozbiljio se: „Šta to pričate? Nisam čuo. Ponovite.” U tom času sam bila pomalo nesigurna, ali sam sve ponovila. Podigao je mobilni telefon sa stola i rekao: „Zovem policiju. Bićete uhapšeni.”

Smirila sam se. Pomislila sam: „Nisi ti taj koji odlučuje. Moj Učitelj sve odlučuje.” Rekla sam mu: „Došla sam da pomognem jer sam videla da ste u dilemi. Kako me možete uhapsiti? Vi to nećete učiniti.” Spustio je telefon i rekao: „Idi! Smesta idi!”

Posle Nove Godine, on je premešten na drugo radno mesto. Jednom smo pričali telefonom. Rekla sam mu: „Vi već znate kako treba postupati s nama. Nadam se da ćete na novom položaju dobro raditi svoj posao.”

Direktor Službe 610: Neću vas poslati na časove dok mi traje mandat

Kad je treći direktor preuzeo dužnost, bila sam zauzeta i nisam imala priliku da ga odmah posetim.

Rekla sam Učitelju: „S ispravnim mislima, odvratiću zlo da iskoristi novog direktora da me progoni.” Rekla sam sekretarki političko-zakonodavnog komiteta: „Molim vas da pozdravite novog direktora Službe 610. Posetiću ga kad stignem. Takođe vas molim da mu prosledite moj zahtev. Svaki direktor Službe 610 je pokušavao da me pošalje u centar za ispiranje mozga. Sad kad je on preuzeo mesto, neka ne pokušava da me pošalje tamo. Neću da idem.” Sekretarka je rekla: „Dobro, preneću mu.”

Mesec dana kasnije sam videla sekretarku. Rekla mi je da mu je prenela moje reči. Odgovorio je da me neće poslati tamo dok mu traje mandat.
Na proleće sam otišla u Službu 610 da ponovo zatražim svoju penziju. Nekoliko sekretara političko-zakonodavnog komiteta su imali sastanak. Ušla sam u kancelariju i ugledala sve same nove ljude. Pomislio sam kako je dobra prilika za objasniti istinu.

Upitala sam: „Ko je direktor?” Neko je rekao: „Jeste li došli da podnesete neku žalbu?” Rekla sam: „Ne. Ja sam praktikant Falun Gonga.” Rekla je: „Onda mora da ste prestali da vežbate. Šta radite?” Rekla sam: „Da sam prestala, sada ne bih bila ovde. I dalje vežbam.”

Neko drugi se uključio u razgovor: „Ovo je političko-zakonodavni komitet. Zar se usuđujete da kažete da i dalje vežbate?” Rekla sam: „Šta je političko-zakonodavni komitet? Nije li to služba KPK za kontakt sa narodom? Nije li to mesto da se ispravi nepravda? Falun Gong je moja vera. Zar ustav ne garantuje slobodu verovanja?”

Neko drugi je potražio direktora. Direktor je došao i rekao mi da dođem u njegovu kancelariju, i poveo je zamenika sa sobom. Započinjući s mojim pitanjem penzije, pričala sam o progonu KPK. Pričala sam o lepoti Dafe i pravim istinitim pričama, i karmičkoj kazni. Uzvratila sam ispravnim mislima i milošću. Ponekad bi klimnuli, kao da se slažu.

Kad sam se vratila kući, pogledala sam unutar i razmislila šta je to što nisam dobro uradila. Onda sam se setila nekih od podmuklih pitanja koje mi je uputio zamenik. Mislila sam samo na to da ih spasem s milošću, ali sam zaboravila na dostojanstvo Dafe. Morala sam da se vratim i ponovo popričam s njima. Sutradan sam otišla.

Saznala sam da u konferencijskoj sobi „proučavaju” slučajeve Falun Gonga. U drugoj sobi sam u tišini slala ispravne misli: „Učenici Dafe slede aranžmane Učitelja. Niko drugi ne može donositi odluke.”

Ušao je direktor Službe 610 i pozvao me u svoju kancelariju. Rekla sam mu: „Vrativši se kući, razmišljala sam o pitanjima vašeg pomoćnika. To je bila skrivena istraga. Želite li i dalje da me progonite? Da li i dalje planirate da me šaljete u centar za ispiranje mozga? Obećali ste mi da me nećete slati u centar za ispiranje mozga dok vam traje mandat.”

Rekao je: „Nemojte to zvati časovima za ispiranje mozga. To su časovi transformacije.” Rekla sam: „Ja ih zovem časovima ispiranja mozga. Vežbam Falun Gong i trudim se da budem još bolja od dobrog čoveka, prema standardima Istinitosti-Blagosti-Trpeljivosti. U šta biste da me transformišete? Oni koji su transformisani su konfuzni od vašeg ispiranja mozga!”

Rekao je: „Svratio sam na časove transformacije povodom jednog sastanka. Video sam da daju baš dobru hranu. “ Našalila sam se: „Hrana je ovde tako dobra.” On je onda rekao: „Trebalo bi da pošaljem tu i tu (mislio je na mene) ovde za koji dan.” Odgovorila sam ozbiljno: „Ja definitivno neću ići na nikakve časove ispiranja mozga. Ni drugi učenici Dafe neće ići.” Zatražila sam mu da ne čini takve stvari. Rekao je: „Nećete ići na časove ispiranja mozga, znam.”

Ja sam vesnik s neba

Kad sam se vratila kući iz zatvora, KPK nije htela da mi isplaćuje moju penziju. Da bih dezintegrisala ovaj progon, posetila sam mnoga odeljenja, ali nisam to razrešila. Na kraju sam rekla političko-zakonodavnom komitetu i Službi 610: „Ako mi ne isplatite moju penziju, ja neću imati prihoda. Napisaću svoju priču. Okačiću je gde god odem. Svuda gde uđem da prosim hranu, daću ljudima na znanje da su praktikanti Falun Gonga dobri ljudi. Ljudi će mi dati novac čim saznaju da sam progonjena zbog moje prakse.” I tako su mi dali „dodatak na niska primanja.”

Naravno da ja to nisam želela. Sekretarka političko-zakonodavnog komiteta je rekla: „Čak i ako dolazite da podnesete žalbu, morate biti u stanju da platite kartu za autobus.” Dodatak za niska primanja se dobijao mesečno u lokalnoj kancelariji.

U početku sam se složila, jer sam želela da objasnim istinu i spasem ljude u lokalnoj kancelariji. Nekoliko puta sam pomislila da je to saradnja sa zlom KPK. Ipak sam htela da mi vrate moju penziju. Ljudi u kancelariji su mi se žalili na svoje probleme. Nisam insistirala jer smo viđajući se mesečno postali dobri prijatelji.

Prošlog oktobra, sekretarka političko-zakonodavnog komiteta trebalo je da ide na 6 meseci obuke u KPK školi. Na njeno mesto stigla je privremena zamena. Zamolila sam Učitelja za pomoć da se spase nova sekretarka i da mi se vrati penzija.

Popričala sam sa privremenom sekretarkom. Tokom našeg razgovora, ispričala sam joj o lepoti Dafe i principima karmičke kazne. Često bi mi naznačila da je ona tu samo privremeno i da će važne stvari morati da sačekaju staru sekretarku da se vrati. U celom procesu, molila sam Učitelja za pomoć. Kasnije mi je rekla da mora da dobije odobrenje svog nadređenog. Upitala sam kog. Rekla je da može da popriča sa zamenikom sekretara mesne zajednice. Kad sam otišla da ga potražim, rečeno mi je da je izašao.

8.marta 2012, ponovo sam otišla u mesnu zajednicu. Bili su odsutni zbog Dana žena i zaboravili su na moj predmet. Samo novi čuvar je bio na dužnosti, a on nije znao moj predmet. Rekao je da će pozvati i raspitati se. U tom času je ušao zamenik sekretara.

Zahvalila sam se Učitelju! Učitelj je priredio sredinu za spasavanje živih bića i doveo ga je meni. Predstavila sam se i počela da objašnjavam istinu na osnovu mog problema s penzijom.

Na početku, ljutito mi je rekao: „Kakvo je ovo mesto? Dovoljno je da okrenem telefon i policija će doći.” Zamolila sam učitelja za pomoć i uzvratila mudro: „Nisam uspela da vas upoznam tokom nekoliko poslednjih poseta. Danas sam vas srela i momentalno osetila da smo povezani. Ovo što vam govorim su činjenice. Zar se ne slažete da je progon činjenica? Zar se ne slažete da je karmička kazna činjenica?”

Zatim sam mu ispričala neke slučajeve korupcije. Uključio se u razgovor. Na kraju je rekao: „Nije u redu što vam je oduzeta penzija. Danas ću vam iz svog džepa isplatiti penziju. Posle toga je na meni da kontaktiram i iskomuniciram sa liderima da vam se vrati penzija.”

Zatim je pozvao jednog od lidera. Rečeno mu je da je Služba 610 zahtevala oduzimanje penzije. Zatim je rekao: „Onda zatražite da političko-zakonodavni komitet reguliše ovo direktno. Nije u redu da zadržavamo tuđe penzije. Osim toga, mi nemamo vremena da se bavimo ovakvim stvarima. Danas je gospođa došla ovamo. Ona nema od čega da živi. Platio sam joj iz sopstvenog džepa.”

Spustio je slušalicu i zatražio moj broj. Zatražio mi je da ga ponovo posetim kad bude pozvao u vezi povraćaja penzije. Stegla sam mu ruku, zahvaljujući što je pomogao učeniku Dafe i izabrao dobru budućnost za sebe.

Dve nedelje kasnije me je pozvao telefonom. Otišla sam u mesnu zajednicu. Ovaj put su svi bili tamo, uključujući privremenu sekretarku političko-zakonodavnog komiteta.

Znala sam da je to poslednji put. Živa bića htela su da im poslednji put objasnim istinu. Ovo je bio još jedan milostivi aranžman Učitelja.
Kad smo prošli kroz proceduru, objasnila sam im istinu. Zamenik sekretara je prokomentarisao: „Vi ste tako hrabri! Vi sve smete da kažete. Mi ovde vas zovemo ‘Sestra Đijang’ ili ‘Liu Hulan.’”

Rekla sam: „Ja nisam sestra Đijang niti Liu Hulan. Oni su produkt KPK. Ja sam vesnik s neba.”

Kad smo završili procedure, ustala sam i rukovala se s svakim ponaosob. S iskrenošću i milošću, rekla sam im: „Na dalje više nema potrebe da dolazim. Više nećemo imati priliku da se tako često srećemo. Međutim, ovo što vam govorim – Falun Dafa je dobra – molim vas da zapamtite. To što se poznajemo je plod sudbinske veze. Da vam nisam rekla istinu, u času kad dođe katastrofa, ja bih vas bila izneverila. Zapamtite šta sam vam rekla. Imaćete sjajnu budućnost!”

Briznula sam u plač pišući ovo. Milostivi Učitelj mi je dao razum, mudrost i dobro srce za spasavanje živih bića. Nastaviću dalje prema Učiteljevim aranžmanima: uklanjati svoje vezanosti, kultivisati sebe dobro, spasavati živa bića, činiti tri stvari kako treba, i vratiti se sa Učiteljem u trenutku Ispunjenja.