Falun Dafa Minghui.org

Poziv praktikantima Falun Gonga da dostave spisak kršitelja ljudskih prava američkim imigracionim službama

(Minghui.org)

Američka služba za imigraciju i carinu (ICE) je nedavno uhapsila 39 imigranata koji su dokumentovano bili kršitelji ljudskih prava, a koji sada žive u SAD. Ova operacija, poznata kao No Safe Haven (Bez sigurnog utočišta), je provedena u saradnji s 12 lokalnih ICE ureda, uključujući New York, San Francico, Atlantu, Los Angeles kao i druge urede. Svih 39 pojedinaca, uključujući četvoricu iz Kine su bili uključeni u prisilne pobačaje i sterilizacije žrtava, te će biti vraćeni u njihove matične države.

Redakcijski članak uredništva Minghui.org objavljen početkom ove godine je pozvao na dostavu informacija o počiniteljima koji su uključeni u progon Falun Gonga kako bi im se zabranio ulazak u SAD. Kao odgovor na ovaj poziv na akciju, mi, grupa Falun Gong praktikanata u SAD, smo u julu mjesecu predali spisak počinitelja američkom State Departmentu.

S obzirom na najnoviju operaciju ICE, No Safe Haven, ovim putem tražimo od onih koji su upoznati s progonom Falun Gonga da prikupe informacije o pojedincima koji su nasilnički postupali sa Falun Gong praktikantima unutar i van Kine, a koji sada žive u SAD. Pri tome mislimo na legalne i ilegalne imigrante, kao i na one koji imaju turističke vize.

Nadamo se da će ih prijaviti kako naše kolege praktikanti tako i osobe koje same nisu praktikanti, a koje možda znaju bilo šta o tim počiniteljima. Mi ćemo zatim dostaviti ICE-u listu imena kako bi agencija mogla preduzeti odgovarajuće mjere.

HRVWCC i inicijativa "Bez sigurnog utočišta"

Već dugo vremena američka vlada izriče brojne vrste sankcija, uključujući deportaciju, za prekršitelje ljudskih prava koji su počinili zločine protiv čovječnosti. Čuvari koncentracionih logora i drugi nacistički zločinci su deportovani čak decenijama nakon završetka Drugog svjetskog rata.

Prema načelima koja su utemeljili osnivači Amerike, svaki prekršitelj ljudskih prava koji je počinio zločine protiv čovječnosti, bilo gdje u svijetu, i koji pokuša izbjeći kaznu boravkom u SAD, neće izbjeći odgovornost za svoje zločine. Centar za kršenje ljudskih prava i ratne zločine (HRVWCC) je osnovan 2008. godine kako bi istraživao takve osobe koje žive u SAD, da bi se spriječilo da Sjedinjene Američke Države postanu sigurno utočište za kršitelja ljudskih prava.

Prema podacima sa internetske stranice ICE, HRVWCC provodi istrage usredotočene na kršenja ljudskih prava u sljedećim oblastima:

Progon
Ratni zločini
Genocid
Mučenja
Vansudska ubistva
Teška kršenja vjerske slobode
i drugi prekršaji

Objašnjavajući funkciju Istraga o Nacionalnoj sigurnosti (HSI) i misiju inicijative Bez sigurnog utočišta, internetska stranica ICE kaže: „Oni [takvi pojedinci] mogu biti bivši službenici režima koji su bili ili su još uvijek potencijalno neprijateljski raspoloženi prema našoj naciji i njenim interesima, što ih čini ne samo kršiteljima ljudskih prava, već i prijetnjom za nacionalnu sigurnost. HSI inicijativa No Safe Haven cilja na ove pojedince."

Prva operacija "Bez sigurnog utočišta" je uslijedila 2014. godine, a nedavna hapšenja 39 spomenutih bjegunaca je bila njena peta operacija, koja se također naziva i operacija "Bez sigurnog utočišta V". Ova operacija uključuje hapšenje, osudu i deportaciju ratnih zločinaca i kršitelja ljudskih prava.

Sankcije protiv prekršitelja ljudskih prava, uključujući i one koji dolaze iz Kine, su pojačane posljednjih godina, kako donošenjem zakona tako i njihovim provođenjem. HRVWCC također surađuje s međunarodnim sudovima, stranim agencijama za provođenje zakona i Interpolom kako bi identifikovao i pronašao počinitelje. Nevladine organizacije (NVO) su igrale ključnu ulogu u pronalaženju svjedoka. Objašnjavajući načine kako pravnim mjerama progoniti kršitelje ljudskih prava, jedan je američki vladin službenik rekao mnogim progonjenim grupama, uključujući i Falun Gong praktikante da trebaju njihovu pomoć - posebno u osiguravanju vođenja istraga.

Prikupljanje informacija

Pozivamo na dostavu informacija o pojedincima koji trenutno žive u SAD i koji su učestvovali u progonu Falun Gonga, bez obzira na to jesu li djela agresije počinjena u Kini ili drugim zemljama (posebno u Sjedinjenim Američkim Državama). Naš fokus je na počiniocima čija su djela uzrokovala teške posljedice. Spisak imena bit će dostavljen američkim imigracijskim službama, koje mogu poduzeti odgovarajuće mjere kako to zahtijeva zakon.

Za one koji trenutno borave u SAD, a koji su počinili kršenje ljudskih prava u Kini, informacije koje se trebaju prikupiti uključuju (ali nisu ograničene na):

Priroda zločina, bilo mučenje, premlaćivanje, električne šokove i ubijanje (i izdavanje i izvršavanje naređenja) Falun Gong praktikanata.

Naziv agencije u kojoj su radili: Pravosuđe (policija, tužilaštvo), uključujući sudove koji su učestvovali u zatvaranju praktikanata u zatvore i radne logore što je rezultiralo mučenjem i smrću.

Informacije o pojedincima koji su kineskim vlastima pružali informacije koje su prouzrokovale hapšenje, mučenje i smrt praktikanata. To mogu biti pojedinci koji su praktikantima bili pretpostavljeni na njihovom radnom mjestu, kolege iz razreda, komšije i gledaoci.

Za one koji trenutno borave u SAD sa zločinima počinjenim izvan Kine (uključujući SAD), tražene informacije uključuju, ali nisu ograničene na, sljedeće:

Način ponižavanja, uključujući i verbalno zlostavljanje, udaranje praktikanata Falun Gonga ili oduzimanje ili nanošenje štete ličnim stvarima na mjestima poput turističkih znamenitosti.

Ponižavanje i verbalno zlostavljanja Falun Gong praktikanata u dvoranama u kojima je nastupao Shen Yun.

Informacije se mogu poslati e-poštom na ReportFugitive@minghui.org ili ERenBang@minghui.org a u naslovu navesti da se radi o akciji "Bez sigurnog utočišta." Alternativno se prijave mogu poslati i preko ICE web stranice na: https://www.ice.gov/webform/hsi-tip-form

Lični podaci počinitelja, ako je to moguće, trebaju sadržavati sljedeće:

Ime (kinesko ime i pinyin, kao i englesko ime u pasošu ako su dostupni)
Pol
Datum rođenja (ili približnu dob)
Nedavna fotografija
Bivše radno mjesto i zvanje u Kini
Grad i država prebivališta u SAD
Opis kršenja ljudskih prava

Povezani izvještaji:

Obavještenje

Falun Gong praktikanti su predali listu kršitelja ljudskih prava američkom State Departmentu