Falun Dafa Minghui.org

Slanje ispravnih misli radi pomoći Učiteljevom Fa-ispravljanju

(Minghui.org)

Tokom nedavne razmene iskustava, pao mi je na pamet Učiteljev Fa:

„Otišao sam da vidim, i zatekao čoveka kako piše perom. Posle pisanja je na svaku reč rukama emitovao svoj či, a emitovani či je bio potpuno crn. Njegov um je bio opterećen novcem i slavom. Kako on može imati gong? Na isti način ni njegov či ne može biti dobar.” (Predavanje 6, Džuan Falun)

„Ja bih rekao da su ideja i um jedno. ” (Predavanje 1, Zhuan Falun)

Iznenada sam shvatila da mi Učitelja daje znak, koji ukazuje na moj problem: Slala sam ispravne misli iz sebičnih razloga i energija koju sam emitovala nije bila čista. Da sam mogla biti sasvim nesebična i da sam slala ispravne misli u želji da pomognem drugima, energija koju sam emitovala bi bila čista, jer samo čisto telo može da šalje čistu energiju, a to zavisi od čistih misli.

Slala sam ispravne misli više od 10 godina, otkad sam počela da se kultivišem. Sramota me je jer sam uvek slala ispravne misli sa svakojakim predstavama i nečistim motivima. Kad bi me kolege praktikanti zamolili za pomoć u slanju ispravnih misli, osećala sam da imaju visoko mišljenje o meni i moja vezanost za slavu se materijalizovala. Kad bliski praktikanti naiđu na teškoće, ja šaljem ispravne misli sa snažnim osećanjima.

Kad su kolege praktikanti koji su u vezi sa mnom uhapšeni, ja sam slala ispravne misli u nadi da njihov slučaj neće biti povezan sa mnom i naneti štetu meni i mojoj porodici. Kad projekat za spašavanje ljudi naiđe na probleme, ja šaljem ispravne misli zato što su tu uključeni i moji članovi porodice (takođe praktikanti), i želim da test što pre prođe.

S takvim vezanostima i sebičnim motivima, hoće li moje misli biti čiste? Hoće li moje misli upravljati čistom energijom? Kako moje misli mogu imati dejstva? Svi znamo da je priroda starog univerzuma sebična, a da je priroda novog univerzuma nesebična. Kao učenici Dafe, treba da eliminišemo svoju sebičnu prirodu i odgajimo nesebičnu. Samo radeći tako, možemo ući u novi univerzum i postati božanska bića na različitim nivoima novog univerzuma.

Ispravni postupci s nesebičnim motivima

Jang, praktikantkinja iz mog kraja, imala je početkom ove godine moždani udar. Bila je blizak prijatelj moje porodice, i dugo nam je pomagala. Ja sam naravno slala ispravne misli za nju. Kad sam sela da počnem, shvatila sam da moji motivi nisu čisti – oni su bili utemeljeni na osećanjima i bili su sebični. Kako da ispravim ovu misao i učinim svoju motivaciju nesebičnom? Pokušavala sam ovako da mislim: pomažem joj da šalje ispravne misli, tako da može da prođe test karma bolesti i spašava živa bića. Ova motivacija je izgledala nesebično. Ipak, kad sam dublje promislila, našla sam da i dalje imam osećanja, osećanja prema Jang i moje misli su i dalje sebične.

Šta da radim? Rekla sam sebi da treba da korigujem svoje motive iz ugla kultivacije u Fa-ispravljanju. Ako ne odstranim zlo koje ometa Jang, ono će nastaviti da ometa Učiteljevo Fa-ispravljanje i sprečava spašavanje živih bića. Eliminisati ga znači pomoći Učitelju.

Odjednom sam se osetila ispravno – ova motivacija je izgleda korektno. Kad sam u svom umu potražila bilo kakve ostatke osećanja ili sebičnosti, ništa nisam pronašla. Moje ispravne misli su eliminisale zlo koje je progonilo Jang, ali moj motiv nije bio pomoći prijateljici već pomoći Učitelju da ispravi Fa i spasi ljude. Šaljući ispravne misli, osetila sam svetu, božansku odgovornost.

Nedavno sam slala ispravne misli da bih pomogla dva praktikanta u zatvoru, i pomogla Dafa projektu. Efekat je bio sjajan. Dok se borim da korigujem svoje motive i stojim na nesebičnim temeljima šaljući ispravne misli, osećam da su moje ispravne misli sve jače i jače.