Falun Dafa Minghui.org

Kršitelj ljudskih prava: Tan Xiangqian, bivši službenik u Logoru za prisilni rad Baimalong

(Minghui.org)

Tokom posljednjih nekoliko mjeseci, praktikanti Falun Gonga su zapadnim vladama predali liste s imenima prekršitelja ljudskih prava kako bi podržali sankcije protiv tih prekršitelja s prebivalištem u Kini. Jedna je lista predata Ministarstvu vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država u julu mjesecu 2019. godine, a dodatne liste su predate u septembru vladama SAD, Kanade, Velike Britanije i Australije.

Tan Xiangqian je bivši službenik zaposlen u ženskom radnom logoru Baimalong u gradu Zhuzhou, provinciji Hunan. Prije raspuštanja radnog logora, bio je šef odjeljenja specijalne policije i vođa policajaca u progonu praktikanata Falun Gonga. Da bi primorali praktikante da se odreknu svoje vjere, Tan i njegovi podređeni su ih mučili desetinama različitih načina mučenja. U nekoliko godina, pod vodstvom Tana, približno je 100 praktikanata bilo povrijeđeno, onesposobljeno ili čak izgubilo život.

Na primjer, Tan je naložio Pan Xiangdongu, zamjeniku direktora odjeljenja i još šestorici službenika da, 2001. godine, muče četrdesetdvogodišnju gđu Hu Yuehui. Žestoko su je pretukli i šokirali po cijelom tijelu električnim palicama, čak i po očnim kapcima i obrvama. To se nastavilo do ponoći, kada su zatvorenice odvukle gđu Hu, koja je već izgubila svijest, natrag u ćeliju. Nakon što su je zatvorenice odnijele u krevet, jedna joj je zatvorenica pomogla da se skine. Ta je zatvorenica vidjela da su joj odjeća i donje rublje zalijepljeni za tijelo zbog osušene krvi. Zatvorenica je tada morala uzeti makaze da bi joj svukla odjeću. Vidjela je da joj je cijelo tijelo prekriveno krvavim modricama, a posebno donji dio tijela. Čak su i najokrutnijim kriminalkama u ćeliji potekle suze kad su to vidjele.

Drugi put su, u martu 2001. godine, Tan i drugi policajci pretukli gđu Cao Jing, praktikanticu iz okruga Yuanjiang. Gđa Cao je povraćala krv, a tri rebra su joj bila slomljena. Kad je odvedena u kliniku u logoru za prisilni rad, tamo su joj ubrizgane nepoznate droge, a ljekar ju je obavijestio da boluje od raka pluća. Gđa Cao je umrla ubrzo nakon što ju je porodica odvela kući.

Huang Ping, Tanova supruga i upravnica Prvog odjeljenja radnog logora, pozvala je Tana u svoje odjeljenje 2003. godine. Vidjevši da praktikantica gđa Li Yan uzvikuje „Falun Dafa je dobar“, Tan ju je bijesno oborio na zemlju i pretukao. Tan joj je zatim stao na glavu, i nastavio žestoko tući. On i Pan su tada zgrabili gđu Li i bacili je snažno na metalnu šipku na podu. Bedrena se kost gđe Li se od toga odmah slomila.

Lične informacije:

Ime: Tan Xiangqian (谭湘谦)

Pol: Muški

Datum rođenja: 14. oktobar 1963. godine

Trenutno zaposlenje: Sektor za upravljanje i obrazovanje Centra za rehabilitaciju od droga Baimalong

Adresa: Nalazi se u datoteci u Minghui bazi podataka

Ime: Huang Ping

Pol: Ženski

Pojedinosti: Tanova supruga, bivša upravnica prvog odjeljenja u Logoru za prisilni rad za žene Baimalong

Povezani izvještaj:

Dvije hiljade i pet stotina članova porodica Falun Gong praktikanta zajedno potpisali pismo u kom otkrivaju zločine odjeljenja u Logoru za prisilni ra za žene Baimalong