Falun Dafa Minghui.org

Kineska Fahui: Godina suprotstavljanja progonu i sazrijevanja na kultivacijskom putu

(Minghui.org)

Prošle godine, kada smo suprug i ja dijelili informativne materijale o Falun Gongu i progonu, snimila nas je nadzorna kamera. Premda smo imali puno nagovještaja, osjećala sam da nećemo imati problema jer imamo jake ispravne misli. Zbog toga nismo na vrijeme premjestili materijale iz kuće.

Došla je policija i oduzela nam računar, štampač, DVD snimač, Dafa knjige i veliku količinu informativnih materijala o Falun Gongu. Tvrdili su da proizvodimo i distribuiramo „ilegalne informacije“, zatim su nas pritvorili i pokušali protiv nas pokrenuti progon.

Ovdje bih željela podijeliti lekcije koje sam naučila kroz ovo iskustvo.

Otkrivanje vlastitih vezanosti

Prvih nekoliko dana pritvora sam provela revidirajući svoja iskustva u kultivaciji tokom svih ovih godina i pokušala sam utvrditi jesam li se zaista pridržavala Fa principa. Tako sam otkrila da sam imala puno nedostataka.

U prošlosti sam imala jaku vezanost za udobnost, ego, novac, emocije i samopotvrđivanje. Odlučila sam da eliminišem ove vezanosti premda je sam taj proces bio jako mučan. Kad god bi mi drugi praktikanti ukazivali na neke od vezanosti, ja bih ih samo saslušala i ne bih se branila. Osjećala sam da se tako poboljšavam.

Kad bih pokušala, ne bih se uspjela sjetiti svega što su mi rekli. Osjećala sam da bismo tokom bilo kakvih vrsta nevolja, uključujući karmu bolesti, trebali obraćati pažnju na ono na šta nam drugi ukazuju. Međutim, zbog emocija i raznih drugih načina shvaćanja, većina praktikanata u početku nije voljna prihvatiti tuđe sugestije.

Centar za pritvor je bio pretrpan, vlažan i mračan. Mnogim je pritvorenicima pozlilo, a bolesti su se brzo širile. Sa više od 20 ljudi koji su bili nagurani u moju malu ćeliju, bila sam odlučna da eliminišem svoju vezanost za komfor.

Kod kuće sam voljela spavati i nisam mogla svakoga dana završiti svih pet vježbi. Nakon što sam bila pritvorena, svakoga jutra sam vježbala prva četiri seta vježbi. Umjesto da u podne nakratko prilegnem, ja bih slala ispravne misli. Meditirala sam svaki dan bez muzike. Pritvorenice su bile zadivljene činjenicom da sam bila tako zdrava i imala sjajan ten čak i u tako teškom okruženju.

Uz Učiteljevu pomoć prisjetila sam se nekih Dafa učenja, uključujući Hong Yin, Hong Yin svezak III, Zhuan Falun i druga predavanja. Svakog dana sam po sjećanju učila Fa. Spoznala sam da su životi praktikanata dragocjeni samo zato što su zasnovani na Fa.

Mnoge su pritvorenice rekle da ih je teško okruženje u pritvorskom centru natjeralo da se ponašaju nenormalno. Na primjer, topla voda je bila ograničena i dostupna samo kratko vrijeme, pa se trebalo dovijati na razne načine da se nabavi.

Pritvorenice su se znale boriti i za komad kartona. Kartonske kutije od instant rezanaca su postale veoma dragocjene jer su pritvorenice spavale na njima, umjesto na golom, vlažnom podu. Ponekad kad bih zaspala dešavalo mi se da slučajno dodirnem susjednu osobu. Ta bi osoba onda znala uzvratiti gurnuvši laktove u moj trbuh. Zato sam nastojala spavati na boku da je ne bih uznemiravala.

Jedna pritvorenica koji je vodila vlastiti posao mi je rekla: „Vi ste tako ljubazni prema onima koji vam namjerno stvaraju probleme i ispitujete sebe da vidite da li ste vi njima uzrokovali kakve probleme. Da se prema meni neko tako ponaša ja bih se posvađala s njima. Stvarno ste moralna osoba. Vi istinski slijedite Istinitost, Dobrodušnost i Toleranciju. Stvarno vam se jako divim."

Negiranje progona uz pomoć ispravnih misli

Kada su me uhapsili i odveli u pritvorski centar, ostali praktikanti i ja smo vikali: „Falun Dafa je dobar! Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri!” Kad sam se morala fotografisati za ličnu kartu, začešljala sam kosu i smiješila se. Kazala sam im: „Napravite lijepu fotografiju. Želim ljudima u pritvoru njom prenijeti poruku „Falun Dafa je dobar“ i „Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri“.

Tokom godine boravka u tom surovom okruženju, ova me fotografija uvijek podsjećala da održavam svoje ispravne misli i da sam tu zato da spašavam živa bića.

Znam da su mnoge kolege praktikanti uložile napor da nas spase. Oni i naše porodice su angažovali advokate, koji su izvršili pritisak na policiju, tužioce i sudije. Advokati su tokom saslušanja i suđenja iz pravnog ugla objašnjavali činjenice o Falun Gongu.

Advokati su mi donijeli pisma od moje porodice i drugih praktikanata, koja su me hrabrila u tom surovom okruženju. Bila sam u stanju imati ispravne misli i na sudu se ponašati kao praktikantica.

Jedna osoba sa kojom sam dijelila ćeliju mi je rekla: „Vaša rasprava će uskoro biti održana." Odgovorila sam: „Nije stvar u tome da će oni ispitivati mene već u tome da ću ja njima objasniti istinu."

Jutro uoči suđenja, kada sam odradila prvi set vježbi, recitirala sam stihove. Prosvijetlila sam se da bih se trebala suočiti sa suđenjem u stanju božanskog bića. Kad smo muž i ja ušli u sudnicu, vikali smo: „Falun Dafa je dobar! Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri!"

Rekla sam: „Sudije, tužioci i svi koji su ovdje su predodređeni da danas budu ovdje. Imajte na umu da je Falun Dafa dobar i da svijetu treba Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije!“ Sudija me nije zaustavio i odmah odobrio zahtjev našeg advokata da nam se skinu lisice.

Sudija me pitao zašto prakticiram. Rekla sam: „Principi Falun Gonga zaista povisuju moral. Pokazuju mi kako da budem istinski dobra osoba, a dobri ljudi koriste društvu."

Advokat je ukazao na zakonske prekršaje počinjene od strane policije i iznio preciznu i snažnu odbranu. Opisala sam svoje muke u pritvorskom centru. Moja je porodica primijetila da su dvije osobe bile ganute do suza.

Kada je došao moj red da govorim, rekla sam: „Tužna sam zbog kineskog naroda, jer se ovaj okrutni progon zataškava. Pošto smo pokušali da objasnimo istinu i spasimo ljude, moj je muž bio lišavan sna, mučen i podvrgavan ispiranju mozga. Njegovi su ga progonitelji pokušali natjerati da se odrekne svoje vere."

Također sam ih upozorila da ne učestvuju u progonu. Predala sam sudiji svoje pismo u kojem je opisan progon koje smo pretrpjeli i zamolila ga da ga pročita.

Izlazeći iz suda sam pokazala na mjesto gdje sjede okrivljeni i rekla: „Jiang Zemin (bivši šef KPK koji je pokrenuo progon) će jednog dana sjediti na ovom mjestu. Nemojte više biti njegovi saučesnici. Umjesto toga, svi biste trebali podnijeti tužbu protiv Jianga. Izađite iz KPK!"

Na povratku sam rekla policiji: „KPK je oštetila svijest kineskog naroda i našu drevnu kulturu. Ljudi se više ne usuđuju govoriti istinu. Sada samo praktikanti Falun Gonga govore istinu. Nemojte misliti da ovaj problem nema nikakve veze sa vama. Imate porodice i morate razmišljati o svojoj budućnosti."

Dok sam pregledavala zapisnik sa saslušanja, primijetila sam da sekretar nije zapisao izjave naše odbrane. Ispravila sam to i dopisala: „Falun Dafa je dobar!“ i „Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri!“

Službenik sudske policije je komentirao da sam hrabra. Nakon što je preslušao suđenje, zatvorski je čuvar rekao da sam „nesebična i neustrašiva."

Na dan kad je presuda objavljena, sjetila sam se da je advokat spomenuo da bi to mogle biti četiri godine. Odmah sam zamolila Učitelja Lija (osnivača Falun Gonga) da me ojača i eliminisala sam tu negativnu misao. Upitala sam se: „Vjerujem li ja u Učitelja i u Fa?“ Slala sam ispravne misli i umirila se. Kad smo stigli na sud, jedino sam mislila na spašavanje ljudi.

Na ulasku u sudnicu sam kazala: „Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri! Falun Dafa je dobar! Hiljade praktikanata Falun Gonga su podnijele krivične prijave protiv Jiang Zemina. U nekoliko je zemalja on optužen za zločine protiv čovječnosti, mučenje i genocid. Umjesto da sudite seksualnim zločincima, kockanju i zloupotrebi droga, vi kažnjavate nas dobre ljude."

Dok sam ja razgovarala s policijom, moj je muž nastavio objašnjavati istinu. Sudija je rekao: „Izričem presudu.“ Sud nije prihvatio optužbe tužioca, i ja sam osuđena na godinu dana zatvora. Nekoliko mjeseci kasnije sam bila puštena na slobodu.

Potvrđivanje Dafa i spašavanje ljudi

Drugog dana boravka u pritvoru kod mene su se pojavili simptomi visokog krvnog tlaka. Odbila sam uzeti lijek i umjesto toga zatražila da budem puštena.

Zatvorski su ljekari rekli da bi pacijenti s visokim krvnim tlakom mogli doživjeti moždani udar pa čak i umrijeti. Nisam pokazivala znakove bolesti. Čvrsto sam vjerovala u snagu Dafa. Moje kolegice i policajci su bili zadivljeni što sam sačuvala optimizam i zdravlje uprkos užasnim uslovima. Čak su i mlađi pritvorenici često posjećivali doktora. Jedna je pritvorenica rekla je da sam nevjerovatna jer je njen suprug imao krvni tlak od oko 170 i svaki dan uzimao lijekove, ali je ipak često padao u nesvijest. Ona je uporedila njegovo stanje s mojim.

Jedna mi je cimerka rekla da je njena majka završila u bolnici zbog visokog krvnog tlaka. Rekla je: „Vjerujem da je Falun Gong sjajan jer ste vi tako zdravi i dobri prema drugima. Pacijenti sa visokim krvnim tlakom uopće nisu poput tebe." Ona mi je više puta kazala da će početi prakticirati Falun Gong nakon bude oslobođena.

Starija žena koja je također podnijela tužbu protiv Jiang Zemina mi je rekla: „Jaka si. Ljudi se prestrave kad ih ovdje zatvore, a ti si još u stanju prakticirati."

Stalno sam objašnjavala istinu svojim postupcima i riječima. U početku su pritvorenici govorili neke negativne stvari jer su bili zavedeni propagandom mržnje KPK koja je klevetala Falun Gong. Ipak, ja sam prema njima bila ljubazna. Ljudi koji se nađu u pritvoru neizbježno imaju problema, i zato sam rado razgovarala s njima i objašnjavala im istinu. Svi su znali da sam dobra osoba.

Na kraju je više od 100 ljudi pristalo da napusti KPK i njene pridružene organizacije, a više od dvanaest ljudi je podnijelo je krivičnu prijavu protiv Jiang Zemina.

Osjetila sam da su ljudi koje trebalo najviše žaliti bili policajci, tužioci i sudije koji ne razumiju da čine loše stvari progoneći nevine ljude.

Članovi naših porodica bivaju teško pogođeni kada mi praktikanti budemo bespravno uhapšeni. Slali su mnoga pisama policijskoj stanici, policiji unutrašnje sigurnosti, sudijama i tužiocima. U pismima su opisali kako je progon nanio štetu našim porodicama. Kazali su mi da su mnogi ljudi plakali nakon što su pročitali ta pisma.

Lokalni su praktikanti također slali pisma policiji, tužiocima i sudijama savjetujući ih da ne učestvuju u progonu. Naši su advokati predali pravne dokumente i otišli u policiju i sud kako bi tražili naše puštanje na slobodu. Osim toga, lokalni su praktikanti stalno slali ispravne misli. Uz Učiteljevu pomoć i saradnju svih nas, naš je progon propao.

Izlazeći iz pritvorskog centra uzvikivala sam: „Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri!“, „Falun Dafa je dobar!“.

Kasnije mi je jedna praktikantica čije je nebesko oko bilo otvoreno rekla: „Kada su se vrata pritvorskog centra otvorila, mnoštvo božanstava je bilo tamo da vas pozdrave. Tako vas je puno božanstava pratilo! Bilo je vrlo svečano.” Rekla je da se raznježi svaki puta kad se prisjeti tog prizora.

Koliko god da su me stare snage progonile, nikad nisam bila poljuljana u svom vjerovanju u Dafa. Ponosna sam što sam praktikantica. Bez obzira kako se lošom činila neka situacija, održavala sam ispravne misli. Učitelj će nam u takvoj situaciji pomoći i okruženje će se promijeniti.

Moja je kazna kasnije bila smanjena Učiteljevim blagoslovom. To je također dalo nadu advokatima, jer su postali pesimistični nakon su prisustvovali mnogim suđenjima u kojima je KPK progonom kršila zakon. Jedan od njih je rekao: „Mi smo advokati još uvijek zadivljeni kada govorimo o vašem slučaju."

(Predstavljeno na 16. internetskoj konferenciji za Falun Dafa praktikante u Kini, objavljenoj na Minghui.org)