Falun Dafa Minghui.org

Objavljena nova knjiga: Minghui izvještaj: 20 godina progona Falun Gonga u Kini

(Minghui.org)

Nova knjiga na engleskom jeziku Minghui izvještaj: 20 godina progon Falun Gonga u Kini će uskoro biti objavljena i sada se može rezervisati.

Korice knjige Minghui izvještaja: 20 godina progona Falun Gonga u Kini

Ovaj značajni izvještaj je u potpunosti zasnovan na informacijama iz prve ruke koje je Minghui.org prikupio u Kini kao i širom svijeta. Knjiga čitaocima pruža razumljivo, izvorno iskustvo o proteklih dvadeset godina progona s kojim su se suočili Falun Gong praktikanti u matici Kini kao i o proširivanju progona na druge zemlje putem zastrašivanje čelnika i kompanija u drugim zemljama koje vrši Komunistička partije Kine. Ova knjiga dokumentuje ovu modernu borbu između dobra i zla i ne samo da živo ilustruje svu brutalnost progona u Kini i inozemstvu, već objašnjava i ulogu ključnih počinitelja i agencija KPK (uključujući Biro 610) odgovornih za pokretanje i poticanje progona.

Knjiga također otklanja mnoge zablude koje zastupaju kineski stručnjaci i učenjaci koje je zavela priča KPK. Knjiga govori i o tri osnovne činjenice o progonu (Apel od 25. aprila, Prevara o samospaljivanju na trgu Tiananmen i "1.400 smrti"), kao i o svim naporima praktikanata Falun Gonga u svijetu da se suprotstave progonu, grafikone statistike progona i osnovne informacije o Falun Gongu. Knjiga je pogodna za čitaoce koji žele sistematski razumjeti Falun Gong i za uticajne ljude koji žele steći dublje razumijevanje Falun Gonga, uključujući advokate, zajednicu ljudi koji se bave ljudskim pravima, poslovne ljude, naučnike i političare. Mnoge od tema obuhvaćenih ovom knjigom su neophodne svima koji imaju političke, poslovne ili lične veze sa Kinom.

Ovdje možete preuzeti ogledne stranice, uključujući tabelu sa sadržajem

Knjiga ima 450 strana, uključujući 26 strane sa fotografija i grafikona u boji. Dimenzija knjige (širina/visina) je 21 x 30 cm, a knjigu nudimo u tvrdom uvezu s kvalitetnim štampom i elegantnim izgledom.

Okvirna je cijena 23-25 dolara za praktikante, a procjenjuje se da će njena distribucija početi početkom mjeseca decembra.

Za rezervaciju knjige, pošaljite e-poštu na 20yr@mhpublishing.org sa sljedećim podacima:
1) Država i regija
2) Ime naručioca, adresa e-pošte i broj telefona
3) Količina (manje se korekcije mogu naknadno izvršiti)

Izdavački centar Minghui
5. novembar 2019.


Sadržaj

O ovom izvještaju
Rezime
Uvod

1. dio: Progon Falun Gonga

1. poglavlje: Pritvorske ustanove
§1.1 Centri za ispiranje mozga
§1.2. Logori za prisilni rad
§1.3 Mentalne bolnice
§1.4 Pravosudni sistem koji štampa istovjetne presude
§1.5 Okrutno kršenje ljudskih prava zatvorenih praktikanata

2. poglavlje: Uskraćivanje zaposlenja, obrazovanja, stanovanja i ekonomske sigurnosti
§2.1 Uloga školskog sistema u progonu
§2.2. Uskraćivanje mogućnosti za zapošljavanja i oduzimanje lične imovine
§2.3 Bez mjesta za život
§2.4 Pretresanje domova
§2.5 Iznuđivanje
§2.6 Uskraćivanje penzija
§2.7 Orvelovska država u sadašnjem vremenu
§2.8 Okretanje porodica protiv njihovih članova praktikanata

3. poglavlje: Patnje djece Falun Gong praktikanata
§3.1 Ispiranje dječjih mozgova
§3.2 Prerane smrti
§3.3 Siročad
§3.4 Razdvojene porodice
§3.5 Uzrokovanje ludila
§3.6 Nasilje i brutalnost
§3.7 Pritvor
§3.8 Silovanje

4. poglavlje: Metode mučenja
§4.1 Prebijanje
§4.2 Prisilno hranjenje
§4.3 Stresni položaji
§4.4. Bombardovanje čula
§4.5 Ograničavanje osnovnih potreba
§4.6 Elektro šokovi
§4.7 Metode mučenja uz pomoć vode i gušenje
§4.8 Samice
§4.9 Silovanje, seksualni napad i seksualno ponižavanje

5. poglavlje: Smrt progonjenih praktikanata
§5.1 Vlasti isključile zatvorenu ženu sa aparata za održavanje života bez saglasnosti njene porodice
§5.2 Žena iz provincije Liaoning umrla 13 dana nakon prijema u zatvor
§5.3. Žena iz provincije Hebei poginula pri padu dok je pokušavala da izbjegne hapšenje
§5.4 Smrt Jin Shunnua
§5.5 Drugi smrtni slučajevi

6. poglavlje: Fizičke povrede i psihičke traume
§6.1. Rezultati fizičke torture i zlostavljanja
§6.2 Porodične nevolje - svojim riječima

7. poglavlje: Žetva organa: Dosad neviđeni zločin
§7.1 Obilna ponuda organa s kratkim vremenom čekanja uprkos nedostatku zakonitih izvora
§7.2 Nestali praktikanti Falun Gonga
§7.3 Uključenost vojske
§7.4 Prisilno testiranje krvi
§7.5 Priče svjedoka
§7.6 Priznanja u telefonskim pozivima

8. poglavlje: Progon se proširio i izvan matice Kine
§8.1 Nasilje i prijetnje nad praktikantima u inostranstvu
§8.2 Progon u drugim zemljama i vraćanje praktikanata u Kinu
§8.3 Zastrašivanje stranih funkcionera i građanskih organizacija
§8.4 Cenzura međunarodnih medija
§8.5 Pritisak na firme izvan Kine
§8.6 Infiltracija u akademske institucije
§8.7 Ograničavanje putovanja praktikantima
§8.8 Prisiljavanje praktikanata da špijuniraju za KPK

2. dio: Ključni počinioci progona

9. poglavlje: Ključni počinitelji
§9.1 Uloga Jianga Zemina
§9.2 Ostali ključni počinitelji

10. poglavlje: Organizacije koje predvode progon
§10.1 Zajedničko liderstvo i resursi
§10.2 Kontrola nad policijom, pravosuđem i krivičnim sistemom
§10.3 Biro 610

11. poglavlje: Učesnici progona
§11.1 Vlasti na nivou zajednice
§11.2 Strane firme i medijske organizacije
§11.3 Kineski službenici koji su pomagali u sprovođenju progona

12. poglavlje: Podneseno je više od 200.000 sudskih žalbi protiv Jianga Zemina
§12.1 Primjeri krivičnih žalbi protiv Jianga Zemina
§12.2 Sažeta statistika
§12.3 Odmazda nad praktikantima
§12.4 Povećana javna podrška

3. dio: Trenutno stanje Falun Gonga

13. poglavlje: Suzbijanje progona unutar Kine
§13.1 Rane žalbe i protesti
§13.2 Razgovori s ljudima licem u lice
§13.3 Širenje informacija i postavljanje transparenata i plakata
§13.4 Pisanje osobnih pisama počiniocima
§13.5 Širenje informacija telefonskim pozivima i internetom

14. poglavlje: Podizanje nivoa svijesti izvan Kine
§14.1 Protesti pred kineskim ambasadama i konzulatima
§14.2 Mitinzi i peticije
§14.3 SOS marš i vožnja za slobodu
§14.4 Podizanje svijesti na društvenim manifestacijama i na turističkim lokacijama
§14.5 Međunarodne umjetničke izložbe
§14.6 Dokumentarni filmovi
§14.7. Međunarodne partije koje rade na osiguravanju oslobađanja praktikanata u Kini

15. poglavlje: Najnovija otkrića, širenje Falun Gong uprkos progonu
§15.1 Kina: Priča bivšeg zatvorenika o učenju Falun Gonga za vrijeme pritvora
§15.2 Tibetanska škola u Indiji pozdravlja Falun Dafa
§15.3 Indonezija: 500 učenika srednjih škola i nastavnika uče Falun Gong vježbe
§15.4 Sjedinjene Američke Države: duhovno putovanje softverskog programera
§15.5 Kineski turisti traže podatke o Falun Gongu tokom putovanja u inostranstvo
§15.6 Tajvan: Falun Dafa pomaže novom praktikantu da povrati ispunjen život
§15.7 Seul, Južna Koreja: Novi praktikanti dijele svoja iskustva
§15.8 Manhattan: Knjižara Tianti nudi prikladan način za učenje Falun Gonga

16. poglavlje: Podrška međunarodne zajednice
§16.1 Kineski zvaničnici tuženi u drugim zemljama
§16.2 Akcije nacionalnih vlada
§16.3 Akcije nevladinih organizacija
§16.4 Rezolucije, proklamacije i pisma podrške
§16.5 Međunarodni odgovor na prisilnu žetvu organa

Dodaci: Tri ključne činjenice o progonu Falun Gonga

Dodatak 1: Mirni protest od 25. aprila 1999.
§A1.1 Pregled
§A1.2 Osnovne činjenice
§A1.3 Analiza

Dodatak 2: Prevara o samospaljivanju na Trgu Tiananmen
§A2.1 Pregled
§A2.2 Osnovne činjenice
§A2.3 Analiza

Dodatak 3: 1.400 navodnih smrti
§A3.1 Pregled
§A3.2 Analiza

O Falun Dafa
Ilustracije fotografije
Reference
Indeks