Falun Dafa Minghui.org

Otpuštanje ljudskih predodžbi i logike dovodi do prosvijetljenja u duboki sadržaj Dafa

(Minghui.org)

Uvijek osjećam nevidljivi pritisak kada pišem članke za razmjenu iskustava. Vjerujem da ako o Fa ne pišem čistog srca, tada me vode ljudske predodžbe i to je kao da sam neodgovoran prema Fa i kao da ga ne poštujem.

Tijekom prethodne godine doživio sam velike promjene u načinu razmišljanja. Promjene su zamijenile moja stara shvaćanja Učitelja i Fa, i natjerale su me da se u potpunosti odreknem tvrdoglavih predodžbi o kultivaciji kojih sam se dugo držao.

Učitelj je rekao:

„Ljudski način razmišljanja i ljudska logika ne postoje na nebu.“

„Predavanje i objašnjavanje Fa na Fa-konferenciji u njujorškom Metropolitanu“

Međutim, u svakom periodu moje kultivacije, prije i za vrijeme progona, često sam bio blokiran ljudskom logikom koja se činila ispravnom. Drugim riječima, razvio sam usku predodžbu zbog svog ograničenog razumijevanja Fa. Vođen tom predodžbom, mislio sam da sam se marljivo kultivirao i da je moje razumijevanje Fa ispravno. Sada, kad pogledam unatrag, shvaćam da su sve bile pogrešne.

Prije nego što sam se počeo kultivirati, nadao sam se da ću naći praksu koja će mi pomoći da razumijem sve principe kozmosa i da izađem iz kruga reinkarnacije. Dakle, tijekom traženja takve prakse razvio sam skup krutih misaonih struktura temeljenih na ljudskoj logici i namjerno sam ih pokušao ojačati. Čak sam razvio skup rigoroznog znanstvenog razmišljanja. To je imalo komponentu dobrodušnosti i to je postao je glavni pristup koji sam koristio da bih razumio Fa.

U dvadeset godina mog kultiviranja nisam smatrao da postoji nešto loše u mom pristupu. Bilo je to skriveno duboko u mom životu na suptilan način, teško ga je otkriti, a uvelike se miješalo i sprječavalo me da ispravno razumijem Fa. Manifestacija smetnji bila je u tome što sam prihvaćao samo sadržaj Fa koji sam razumio. Za sadržaje koje nisam mogao razumjeti, samo sam pasivno slijedio Učiteljeva učenja, mjereći Fa ljudskim predodžbama i logikom.

To kruto i logično razmišljanje na ljudskoj razini doista mi je pomoglo da razumijem Fa, ali onemogućilo me je da vidim dublje Fa principe. Na neki način, čak je postalo i najozbiljnija prepreka koja me je sprječavala da se kultiviram i odbacim ljudske predodžbe. Kao rezultat toga, moje su temeljne vezanosti ostale skrivene. Kako praktikant može mjeriti Fa koristeći njegovo ograničeno logičko razmišljanje? Kako praktikant može pomisliti na Učitelja koristeći takvo razmišljanje?

Učitelj je mnogo puta rekao da je „Kultivacija je ozbiljna.“ ( iz „Izričito podsjećanje,“ Bitno za daljnje napredovanje). Ipak, bio sam zbunjen vlastitim logičkim razmišljanjem koje je razvijeno na različitim razinama moje kultivacije.

Učitelj je rekao:

„Ali kultivacija je ozbiljna stvar i ne možete biti s njom nimalo nemarni. Ako ponesete sa sobom bilo kakvu nečistu misao kada učite Fa, knjigu, nećete vidjeti ništa i nećete dobiti ništa.“

„Fa predavanje na Međunarodnoj Fa konferenciji šireg područja New Yorka 2009“

Ljudska logika je korisna kada tražite znanje i vršite istraživanje na ljudskoj razini. Ali to je opasna prepreka koja sprječava kultivatora da istinski razumije Dafa. Kad se danas osvrnem natrag, odjednom mi se učini da se u posljednjih 20 godina nisam istinski kultivirao. Sva moja razumijevanja Učitelja i Dafa bila su na ljudskoj razini.

Svi znamo da kultivatori ne bi trebali formirati ljudske predodžbe, i trebali bismo se odvojiti od ljudske logike i predodžbi koje su se razvijale tisućama godina u našim prethodnim životima. Da nije kultivacije i Učiteljeve dobrodušnosti, ne bih mogao shvatiti da sam koristio ljudske predodžbe da shvatim Dafa. Vrlo vjerojatno, u svakodnevnom životu bi me vodile predodžbe i logika i postao bih sve više poput svakodnevnog filozofa ili svakodnevnog učenjaka ispravne logike. Zar to nije strašno?

Od početka progona, kako bih se zaštitio i umanjio štetu, koristio sam se svakakvim trikovima svakodnevnih ljudi koji su često bili učinkoviti. Takvo ponašanje lako postaje vezanost i predodžba koju je teško otkriti.

Na početku progona bio sam pritvoren s dvadeset kolega praktikanata. Suočavajući se sa stalnim mentalnim i fizičkim mučenjem, analizirao sam riječi policajaca. Pomoću njihove logike i riječi sastavio sam izlaganje koje je je obustavilo suđenje. Nisam izdao kolege praktikante. Natjerao sam policiju da povjeruje da nemam korisne informacije za njih. U usporedbi s kolegama praktikantima koji su ukorili policiju ispravnim mislima i ispravnim riječima i koji su šutjeli tijekom suđenja, imao sam previše ljudskih pojmova. Logika je smanjila progon na mene, ali moje ponašanje je bilo potaknuto strahom. Da sam tada stvarno shvatio snagu Fa i uistinu bazirao svoje djelovanje na Fa, bio bih u stanju vidjeti taj nedostatak i izravno se osloboditi straha.

Nakon što sam se u kultivaciji riješio ljudske logike, postigao sam potpuno nova shvaćanja Dafa. Iskreno osjećam da se Učiteljeva bezgranična dobrodušnost ne može opisati jezikom. Prirodno razvijam najveće poštovanje prema Učitelju i Dafa što proizlazi iz porijekla mog života. Svi životi koji su zastupljeni i koje ja mogu spasiti također ostaju s istim poštovanjem prema Učitelju i Dafa; osim ovog poštovanja, ništa drugo nije važno. Ovo poštovanje učvršćuje moju ispravnu vjeru unatoč teškom progonu, i tjera me da poštujem dragocjeno vrijeme prije kraja perioda Fa-ispravljanja. Moje razumijevanje je da Učitelj produžuje vrijeme za nas i da je to odraz Učiteljeve veličanstvene dobrodušnosti prema živim bićima.

Sve dok iskreno poštujemo Učitelja i Fa, snaga Fa će se manifestirati u našoj svakodnevnoj kultivaciji i potvrđivanju Fa. Ovaj sveti osjećaj daje mi hrabrost i vjeru da mogu prevladati sve poteškoće u ljudskom svijetu.

Učitelj je rekao:

„Kada ljudi pokažu prikladno uvažavanje i poštivanje Dafa dok se on manifestira u ovom svijetu, oni, njihova rasa ili nacija će uživati u blagoslovima, časti i slavi.“

(„O Dafa,“ Zhuan Falun)

Kad pogledam unatrag, ustanovio sam da moje poštovanje prema Učitelju i Dafa u prošlosti nije bilo dovoljno. Ranije sam smatrao da sve dok u srcu poštujem Učitelja, formalnosti na površini nisu važne.

Kad me policija maltretirala zbog vježbanja Dafa, skinuo sam Učiteljev portret sa zida i pomislio da je to zbog sigurnosti. Sad sam u dnevnoj sobi postavio Učiteljev portret i zamolio članove moje obitelji koji ne vježbaju Dafa da to poštuju.

Kad je moja kćerka nekoliko puta imala groznicu, moja se majka zabrinula i pripremila da je odvede u bolnicu. Rekao sam joj da se smiri i da pokaže poštovanje prema Učiteljevom portretu. Svaki put bi se moja kćerka oporavila. Ostali članovi obitelji bili su zadivljeni čudom.

Duboko shvaćam da je za vrijeme Fa-ispravljanja naš odnos prema Učitelju i Fa najvažniji.

Učitelj je rekao:

„Sve ostalo je potpuno nevažno u usporedbi sa Fa-ispravljanjem – ništa se ne može usporediti. Ne možete usporediti stvari koje se događaju u vašoj osobnoj kultivaciji sa Fa-ispravljanjem. Bez obzira koliko je to staro biće visoko, ako se ne može pravilno postaviti u harmoniji sa situacijom, u opasnosti je da ga se odstrani tijekom Fa-ispravljanja kozmosa; sva nebrojena bića koja su pala dolje radi ovog bila su sa vrlo visokih razina.“

„Podučavanje Fa na konferenciji u Philadelphiji“

Za svakodnevne ljude, njihov odnos prema Dafa određuje da li mogu ostati. Za kultivatore vjerujem da je isto. Bez obzira koliko je visoka razina nekog bića, poštovanje Učitelja i Fa je najvažnije.

Vidim da mnoge kolege praktikanti dijele moje ranije shvaćanje poštovanja Učitelja i Fa. Oni ne mogu jasno vidjeti odstupanje pojmova skrivenih u umu. Mnogi kolege praktikanti oko mene poštuju Učitelja i Fa površno, ali zbog nedovoljnog razumijevanja Fa, oni zapravo daju prednost samima sebi.

Učitelj je rekao:

„Ali postoji jedan problem, a taj je da ako ne poštujete Učitelja, to je pogrešno prema principima kosmosa, pa će stare sile iskoristiti ovaj nedostatak, i zbog toga vas uništiti. Ugrabiće najveće opravdanje da vas unište, budući da su videle celokupan proces kako vas spasavam.“

„Fa-predavanje za vreme Festivala lanterne na Fa-konferenciji na zapadu SAD“

Da nije Učitelja koji je podnio tako mnogo karme za nas i spasio nas od pakla, sva sveta bića u našim univerzumima već bi se odavno dezintegrirala.

Gore navedeno je moje vlastito shvaćanje kultivacije. Ako sam rekao nešto pogrešno, molim vas da me dobrodušno ispravite.