Falun Dafa Minghui.org

Obavještenje: Tvornica odjeće Shen Yun prihvata prijave za svoj program naukovanja

(Minghui.org)

Kandidati moraju biti učenici Falun Dafa, zdravi i voljni učiti zanat šivanja i krojenja.

Kandidati trebaju biti stari između 18 i 35 godina i moraju imati zakonsko ovlaštenje za rad u SAD.

Zainteresovane osobe se ohrabruju da svoje prijave podnesu sada. Svaka prijava mora sadržavati biografiju, svježu fotografiju cijele figure i pismo preporuku lokalnog koordinatora Falun Dafa udruženja, koordinatora Dafa projekata ili Dafa učenika veterana.

Kandidati čija prijava bude prihvaćena proći će obuku u trajanju od dvije godine za šta će im biti obezbijeđen smještaj u internatu. Pripravnici koji se budu smatrali kvalifikovanim nakon perioda obuke dobit će ponudu za stalno zaposlenje i plaću.

E-mail adrese za prijave:

auditions@shenyunperformingarts.org
admission@feitianacademy.org

Broj telefona:

+1 201-500-5193
+1 845-796-8230

Tvornica odjeće Shen Yun

5. decembar 2019. godine