Istinsko vjerovanje u Učitelja i Dafa nam omogućava da igramo vodeću ulogu

(Minghui.org)

Zbog uplitanja starih sila, Falun Dafa praktikanti su suočeni s dva aranžmana u kultivaciji u vremenu Fa ispravljanja. Jedan je uredio Učitelj Li, dok su drugi uredile stare sile.

Ako slušamo Učiteljevo učenje i slijedimo ono što zahtijeva Dafa, onda smo na putu koji je za nas uredio Učitelj. U suprotnom smo na putu koji su uredile stare sile. Jedini način da idemo naprijed na putu koji je za nas uredio Učitelj je vjerovati u Učitelja i Fa i djelovati u skladu s tim.

Učitelj je rekao:

„Štogod iskusili za vrijeme vaše kultivacije -- bilo to dobro ili loše -- je dobro, jer se događa samo zbog toga što se kultivirate.„ Fa konferenciji u Chicagu, Bitno za marljiv napredak III

„Ali svejedno, Učitelj ih ne priznaje. Ni vi ne treba da ih priznate. Postupajte na ispravan način, dostojanstveno, poričite ih, i ojačajte malo svoje ispravne misli. „Ja sam učenik Li Hongdžija, i ne želim druge aranžmane, niti ih priznajem“ – tada se neće usuditi da to rade. Znači, sve se može razrešiti. Kad ovo zaista možete, ne samo rečima već i delima, Učitelj će definitivno stati iza vas. „Fa-predavanje za vreme Festivala lanterne na Fa-konferenciji na zapadu SAD

Iz Učiteljevih učenja sam razumio da se stare sile ne usuđuju ometati praktikantima ako ne želimo ili ne priznajemo njihove aranžmane. Zapravo Učitelj je odmah tu pored nas kada nas progone. Ako se djelujemo ispravno, Učitelj će se zauzeti za nas.

Ako pak aktivno ne negiramo faktore koji vrše pogon kada se oni pojave, onda se stavljamo u ulogu progonjenog, a to je zapravo priznavanje aranžmana starih sila. Ako to potvrđujemo onda znači da to želimo i Učitelj ne može intervenisati ili nas zaštititi. Učitelj je rekao:

„Ti si sam to želio i niko se ne može umiješati, to je pitanje kvaliteta prosvjetljenja. „1. Lekcija, Zhuan Falun

Sve dok sebe smatrate žrtvom progona, vi priznajete aranžmane starih snaga i Učitelj se ne može zauzeti za vas. Trebamo uzeti sve što nas ometa kao dobru priliku za potvrđivanje Dafa. Stare sile mogu promijeniti naše kultivacijsko okruženje samo ako ne negiramo njihovo postojanje. Bez obzira na okolnosti, moramo ih shvatiti kao dobru priliku za potvrđivanje Dafa, dobro raditi tri stvari i spasiti ljude.

Svi želimo da se progon završi. Ipak, prošlo je 20 godina, a kraj još uvijek nije na vidiku. Zašto? To je zato što gledamo napolje i nadamo se da će se Komunistička partija Kine (KPK) srušiti ili da neko na vlasti zaustavi progon. I zato smo razočarani.

Kraj progona zavisi od misli Dafa učenika

Završetak progona ne zavisi o nekome ko je na vlasti, o KPK ili starim silama. On zavisi od razmišljanja učenika Dafa. Drugim riječima, naše misli mogu završiti progon.

Učitelj je rekao:

„...sve što se događa danas u svakodnevnom društvu je rezultat razmišljanja Dafa učenika“ Podučavanje Fa na konferenciji u Philadelphiji

Trebali bismo vidjeti progonstvo kao priliku da koračamo stazom koju je uredio Učitelj. Trebali bismo iskoristiti ovu situaciju da tri stvari radimo dobro, potvrđujemo Dafa i spasimo ljude. U tom bi slučaju progon koji su organizirale stare snage postao potvrda Dafa koju je uredio Učitelj.

„Oni koji se zaista progone su ljudi svijeta.“ Predavanje Fa na Fa-konferenciji u New Yorku 2010.

Kao Dafa učenici s misijom, mi bismo trebali razmišljati o ljudima svijeta umjesto o sebi, čak i kad smo suočeni sa nevoljama. Trebali bismo svim srcem raditi na tome da zaustavimo i negiramo progon koji vrše stare sile nad svim ljudima svijeta i trebamo spasiti ljude.

U potpunosti vjerovati u Učitelja i Fa

U drevnoj Kini, ako bi neko upotpunosti vjerovao drugoj osobi, on bi se onda usudio povjeriti i svoj život toj osobi. Dakle, koliko mi vjerujemo u Učitelja?

„Kada patite od karma bolesti, da li verujete u ono što je Učitelj je rekao „Pravi kultivatori nemaju bolesti, ...“ Objašnjavanje sadržaja Falun Dafe;“ Objašnjavanje Fa asistentima Falun Dafe u Čangčunu“

Da li se usuđujete u potpunosti dopustiti Učitelju da se pobrine za vašu smrtnost? Jeste li u stanju učiniti sve što trebate i dobro raditi tri stvari i spasiti živa bića?

Kad vas zatvore, da li vjerujete u ono što je Učitelj rekao - da je sve dobra stvar? Da li se usuđujete u potpunosti dopustiti Učitelju da se pobrine za vaš život? Možete li potvrditi Dafa i spašavati ljude bez ikakvih negativnih misli u vašem umu?

Ako u potpunosti vjerujete u Učitelja i Fa, pustite Učitelja da sredi sve za šta ste vi odgovorni, uključujući vaš život, i nećete imati žaljenja čak ni ako izgubite život. To je zaista vjerovanje u Učitelja i Fa. Ako vjerujete u Učitelja, moći ćete potpuno djelovati u skladu s Učiteljevim učenjima i slijediti Fa, a na vašem putu potvrđivanja Dafa neće biti prepreka.

Ako smo potpuno vjerovali Učitelju i Fa, i sve stvari uzeli kao dobre stvari a sve što se pojavi kao dobru priliku da pomognemo Učitelju i spasimo živa bića bez obzira na to što se dogodilo ili gdje smo bili, onda bi situacija po pitanju kako smo potvrđivali Dafa u ljudskom svijet bila sasvim drugačija.

Kada se suočimo sa karma bolestima, trebali bismo to uzeti kao dobru priliku za poboljšanje našeg xinxinga. Kada nam policija pokuca na vrata, trebali bismo to iskoristiti kao dobru priliku da ih spasimo. U slučaju da nas uhapse ili zatvore, trebali bismo to uzeti kao dobru priliku za potvrđivanje Dafa i spašavanje ljudi.

Učitelj je za nas napravio aranžman da spasimo živa bića

U tom slučaju, praktikanti ne bi razmišljali o spašavaju zatvorenih praktikanata kao o njihovom spašavanju; to bi jednostavno bila prilika za saradnju unutar i izvan zatvorskih zidova da se spase ljudi. Od danas, u razmišljanju Dafa praktikanata ne bi trebalo biti progona koji su uredile stare sile; trebalo bi samo slijediti Učiteljeve aranžmane za potvrđivanje Dafa i spašavanje živih bića.

Kada bi svi mogli djelovati s takvim ispravnim mislima, situacija po pitanju potvrđivanja Dafa u svijetu bila bi nepobjediva, snaga potvrđivanja Dafa bi bila jača i više ljudi bi bilo spašeno.

Trebali bismo se osloboditi misli o progonu, i ne sarađivati sa starim silama igrajući ulogu pomoćnika. Učitelj je odredio da mi budemo protagonisti u ovom poduhvatu spašavanja živih bića. Bez obzira s kim da se suočavamo, mi igramo glavne uloge u spašavanju ljudi.

Od sada bismo trebali gledati na policajce i agente Biroa 610 kao na ljude koje trebamo spasiti. Trebali bismo gledati na policijske stanice, pritvorske centre i zatvore ne kao na mjesta koja su stare sile uredile za progon Dafa praktikanta, već kao mjesta gdje potvrđujemo Dafa i spašavamo ljude.

Moramo se u potpunosti odreći uloge žrtve koju nam stare sile žele namijeniti. Moramo samo priznati da igramo vodeću ulogu koju nam je Učitelj priredio. Progon za nas predstavlja priliku da spasimo ljude. Mi smo protagonisti koji će spasiti živa bića do kraja Fa ispravljanja.

Naravno, pri objašnjavanju istine ljudima, moramo im objasniti da su praktikanti progonjeni kako bi ljudi shvatili situaciju. Ali u našem sopstvenom umu ne možemo na sebe gledati kao da smo progonjeni.

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024