Falun Dafa Minghui.org

Obavještenje: otvorene prijave za plesni program Fei Tian umjetničke akademije

(Minghui.org)

Program za plesače na Fei Tian umjetničkoj akademiji oglašava da se od danas prihvaćaju prijave kandidata. Podnosioci prijava moraju biti Falun Dafa praktikanti ili biti porijeklom iz porodica praktikanata. U obzir će se uzeti i kandidati koji namjeravaju postati Falun Dafa praktikanti.

Elementi potrebni za prijavu:

1. Studenti: mlađi od 13 godina, najmanja visina kandidata je 1,75 m. Studenti stariji od 15 godina moraju biti visoki najmanje 1,78 m.

2. Studentice: mlađe od 13 godina, najmanja visina kandidata je 1,65 m. Studentice: starije od 15 godina, najmanja visina kandidatkinje je 1,68 m.

3. I kod muških i kod ženskih kandidata dužina nogu mora biti najmanje 10 centimetara veća nego visina gornjeg dijela trupa. Studenti moraju biti zdravi.

4. Zahtjevi u pogledu fleksibilnosti: i muški i ženski kandidati moraju biti u stanju napraviti i vertikalni i horizontalni špagat pod uglom od 180 stepeni.

5. Kandidati moraju biti zdravi.

Napomena:

1. Kandidati starosti 16 do 17 godina- mladići moraju biti visoki najmanje 1,80 m, a djevojke 1,68 m. Studenti koji su savitljivi i koji su u stanju izvesti i horizontalni i vertikalni špagat pod uglom od 180 stepeni mogu podnijeti prijave.

2. Kandidati koji ne odgovaraju gore navedenim zahtjevima ipak mogu biti uzeti u razmatranje ako posjeduju druge izuzetne sposobnosti.

Materijali za podnošenje prijave

1. Svaki kandidat mora priložiti životopis, profesionalno iskustvo, lično ili porodično iskustvo u kultivaciji. Životopis mora sadržavati ime i prezime, pol, datum rođenja, mjesto rođenja, visinu, težinu, adresu stanovanja, e-mail adresu i broj telefona.

2. Podnosioci prijave moraju dostaviti i informacije o svojim roditeljima uključujući njihovu visinu, mjesto rođenja i iskustvo u kultivaciji.

3. Najnovije fotografije:

Fotografije moraju biti napravljene prije manje od mjesec dana i trebaju sadržavati:

  • Cijelu figuru sprijeda, stojeći stav

  • Cijelu figuru sa strane, stojeći stav

  • Cijelu figuru sa leđa, stojeći stav

  • Špagat

  • U stavu mosta

Podnosioci prijave moraju biti obučeni u plesnu ili gimnastičku odjeću, a osoba koja ih fotografira mora pri pravljenju fotografija čučnuti kako bi fotografija precizno prikazala kandidatove tjelesne osobine.

4. Svi gore traženi podatci i materijali moraju biti zajedno dostavljeni da bi se prijava mogla smatrati važećom.

5. Kandidati primljeni u prvi krug kvalifikacija će biti obaviješteni u roku od tri sedmice po prijemu prijava.

6. Ako kandidati ne prođu prvi krug kvalifikacija, ili nisu dostavili materijala tražene za prijavu kako se to od njih zahtijeva, ili u prijavi nedostaju neki od traženih materijala ili su falsifikovani, ili ne odgovaraju zahtijevanim ulovima, kandidati neće dobiti pojedinačne odgovore.

7. Kandidati moraju prijave dostaviti preko interneta, a Fei Tian umjetnička akademija sa sjedištem u New Yorku organizovat će audiciju za kandidate odabrane prvim krugom kvalifikacija.

E-mail za sve kandidate izvan Kine: admission@feitianacademy.org

Telefon: +1-845-741-3914

Email za sve kandidate iz Kine: feitian@minghui.org

Fei Tian umjetnička akademija i Fei Tian koledž