Falun Dafa Minghui.org

Poziv na dostavu članaka za 17. Kina Fahui na Minghui.org

(Minghui.org)

Budući se približava 17. godišnja Kina Fahui na Minghui.org, od sada počine i prijem članaka koje su napisali praktikanti iz matice Kine. Nadamo se da će što više praktikanata dostaviti svoje tekstove.

Dafa učenici su prošli dvadeset i jednu godinu kultivacije u Fa-ispravljanju. Mnoge su se stvari u ovome svijetu promijenile od prošlogodišnje Kina Fahui. Zla komunistička partija Kine broji svoje posljednje dane izgarajući do pepela. Dafa učenici potpomažu ovu veliku istorijsku misiju dok idu kratkim dijelom preostalog puta.

Nadamo se da će praktikanti u Kini unijeti svoje srce u tekstove koje budu pisali i podijeliti s nama to kako su dobro radili tri stvari. Pod tim se podrazumijeva i najbolje korištenje vremena za spašavanje više ljudi u ovom kritičnom trenutku istorije; o tome kako su ostali nedirnuti i marljivi u vrijeme ovog svjetskog haosa; održali postojanu vjeru u Učitelja i Fa dok su prevladavali strah, suprotstavljali se progonu i spašavali ljude; otpuštanje vlastite ljenosti i vezanosti za komfor, uz sve vrste ljudskih predstava, kako bi se mogli držati prvobitnih namjera i osnova kultivacije; težnja da budemo još produktivniji u saradnji s drugim praktikantima, oslobađajući se vezanosti za vlastito ja; ustrajavanje i ne dopuštanje da nas zamori lavirint koji nas okružuje i naizgled neizmjerna usamljenost, i još mnogo toga.

Kao praktikanti, možemo pisati o uzdizanju u jednoj i bilo kojoj oblasti. Radeći tako, možemo jedni drugima pomoći i bolje raditi kao jedno tijelo. Drugi će praktikanti imati koristi čitajući detaljnu, živu dokumentaciju o našem istinskom napretku u kultivaciji u bilo kojoj oblasti.

Nakon hiljada godina reinkarnacije i miliona godina čekanja, na kraju smo danas, ipak, ovdje. Učitelj iskiva čista, nesebična božanska bića za novi kosmos dok se kultiviramo u Dafa. Svaki današnji trenutak je ključno bitan i krajnje dragocjen jer Dafa učenici spašavaju bića za budući kosmos. Samo ako ostanemo budni i unesemo više napora onda se možemo dobro kultivirati. I samo tako možemo ispuniti Učiteljevo spasenje i ono što živa bića očekuju od nas.

Nadamo se da će praktikanti međusobno naporno raditi kako bi učinili da ovaj Fahui bude uspješan i plodonosan!

Napomene za predaju članaka:

1. Prijave se primaju od 11. avgusta zaključno sa 15. septembrom 2020. godine. Kako bi se izbjegle nezgode uzrokovane pandemijom ili drugi problemi koji mogu imati uticaja na internet, molimo vas da počnete što ranije i pokušajte dostaviti svoje priloge do kraja avgusta mjeseca.

2. Ovaj poziv za podnošenje priloga je namijenjen samo Dafa učenicima iz matice Kine.

3. Prilikom pisanja, koordiniranja i slanja članaka, stalno vodite računa o sigurnosti.

4. Kada šaljete članke koristeći internu e-pošte na web stranici, molimo vas da navedete svoju regiju.

5. Molimo da prilikom slanja članaka naglasite "Dostava članaka za Fahui" kako bi se uredništvu olakšala pravilna obrada.

6. Molimo pošaljite članke u namjenski poštanski pretinac za Fa konferencije za maticu Kinu: fahui@minghui.org

Minghui uredništvo

11. avgust 2020. godine