Falun Dafa Minghui.org

Tražite unutar sebe za razlog prije nego što počnete govoriti uvrjedljive riječi

(Minghui.org)

Mi smo pet Falun Dafa praktikanata koji zajedno studiraju Fa. Svi smo dobili Fa prije srpnja 1999. (kada je počeo progon u Kini) i lideri smo u četiri različite industrije. Iako se ponekad događaju sukobi, mi takve događaje koristimo da se kultiviramo.

Na primjer, bio sam pod utjecajem kulture Komunističke partije Kine (KPK) i često sam promatrao nedostatke svojih kolega praktikanata, umjesto da koristim moja zapažanja kao priliku da se oslobodim mojih vezanosti. Nisam dovoljno razumio Učiteljev Fa i mislio sam da pomažem drugima u grupi ukazujući im na njihove nedostatke, ali zaboravljajući Fa princip gledanja unutar sebe za razlog, čak i ako sam treća strana koja promatra te stvari.

Hai (pseudonim) preuzeo je težak zadatak nabavke zaliha za proizvodnju kalendara za objašnjavanje istine. Čuo sam da je prihvatio novac od drugog praktikanta i ispitivao sam ga o tome prije grupnog Fa-studiranja. Rekao mi je da je praktikant želo donirati novac za proizvodnju kalendara, ali da je odbio to prihvatiti. Drugi praktikant je ostavio novac na stol i odmah otišao. Kad je ponovno ugledao tu osobu, ozbiljno ga je zamolio da uzme novac natrag, na što je praktikant rekao da mu je povrijedio ponos. Kada su drugi saznali što se dogodilo, praktikant je izazvao pometnju u grupi za Fa-studiranje pokušavajući saznati odakle je procurila priča.

Čuo sam da su mnogi ljudi preuzimali kalendare iz Hai-jeva doma. Zabrinuo sam se za sigurnost mjesta za proizvodnju informacija i zabrinuo sam se da ne bismo smjeli pustiti toliko praktikanata da znaju gdje su stvari napravljene, naročito oni koji nisu dobro kultivirali svoj govor. Međutim, na mene je utjecala kultura KPK i ispitivao sam Hai-a nakon Fa-učenja. Jakim tonom glasa upitao sam ga koliko je ljudi došlo kod njega i tko su oni. Hai nije dao puni odgovor.

Ming (pseudonim) također ima snažnu vezanost. Jednom nam je rekao da je primijetio sumnjivu osobu kako se šunjala oko njegove stambene zgrade i da je pratio tu osobu. Kad sam to čuo, prekinuo sam ga i pitao: "Zašto si ga slijedio? Možda je on (praktikant) koji je dijelio informacije o Falun Dafa. Tvoj posao nije špijuniranje ljudi." Ming je otišao prije nego što sam završio razgovor.

Ming se nije pojavio na sljedeća dva Fa učenja. Posjetio sam ga i on mi je otvoreno rekao da sam povrijedio njegove osjećaje. Još uvijek nisam razumio zašto je povrijeđen. Istaknuo je da ga je moja kritika ostavila bez riječi. Shvatio sam da sam nenamjerno povrijedio njegove osjećaje i odmah sam mu se ispričao. Počeli smo dijeliti mnoga kultivacijska iskustva. Istaknuo je da sam ja povrijedio i Hai-jeve osjećaje. Opet sam se iskreno ispričao.

Poslije sam razmislio zašto su mi se te stvari dogodile. Razmjena iskustava je platforma koju praktikanti koriste za poboljšanje kao cjeline. Zašto sam stalno stvarao sukobe među praktikantima i vrijeđao im osjećaje?

Shvatio sam da se ne bih trebao fokusirati na konkretne stvari nego na poboljšanje xinxing-a kada drugi dijele svoja iskustva. Prije nego što progovorim, prvo bih trebao razmisliti je li ono što želim reći unutar Fa. Kad čujem dijeljenje iskustava drugih praktikanata, trebao bih razmisliti o tome kako reagirati na njihove riječi i da li je moja reakcija u skladu s Fa.

Osjećao sam da su Ming-ove akcije bile previše reakcionarne, ali o tome nikada nisam razmišljao s njegovog stajališta. Moje je ispitivanje o Hai-u izgledalo dobronamjerno, ali nisam imao dobrodušnost prema njemu, a ni moj ton nije bio ljubazan. Zvučao sam kao da želim otkriti Hai-jeve nedostatke. U pogledu pitanja novca i također da mnogi ljudi dolaze kod Hai-ja, trebao sam s njim razgovarati nasamo, umjesto da izazivam sukob i nepotrebno utječem na druge praktikante.

Kad sam pogledao unutar sebe za razlog, shvatio sam Učiteljevu milost. Učitelj je koristio ove sukobe da shvatim svoje nedostatke i vezanost hvalisanja. Ne postoje službene titule u kultiviranju Dafa. Svatko je praktikant. Ne bih trebao gledati prema van kad se dogode sukobi i ne bih trebao koristiti jake riječi ili jak ton u poučavanju drugih.

Učitelj je rekao:

„Kultivacija je odgajanje samog sebe. A neki ljudi vječito gledaju van, govoreći stvari kao što su: “To što radiš nije u skladu s Fa” ili: “Ono što ta osoba radi nije na liniji s Fa.” Kad vidiš da je neko skrenuo, reci mu dobronamjerno: “Možda ovo treba uraditi na drugi način, gdje mi… Mi smo kultivatori…” Ja mislim da će ta osoba to prihvatiti.“ (Fa predavanje na Fa-konferenciji u Njujorku 2016)

„Ali kultivisati sebe samog je tvoj prvi prioritet. Kad bi se svi ostali dobro kultivisali, a vi im u tom pomagali dok vi sami niste dobri u svojoj kultivaciji, kakva bi bila korist od toga?“ (Fa predavanje na Fa-konferenciji u Njujorku 2016)

Uspoređujući se s Učiteljevim Fa, osjećao sam se posramljeno što se nisam dobro kultivirao i nisam slušao Učitelja i tražio u sebi razloge. Moram ozbiljno shvatiti ovu duboku lekciju i uvijek se prisjećati da sam Dafa praktikant tijekom svog budućeg kultiviranja. Moram dopustiti da moje istinsko ja preuzme odgovornost i eliminira sve ljudske predodžbe. Kao što je rekao Učitelj Li:

„Vaša prosvijetljena, izvorna priroda će automatski znati što da radi. Njegovanje vaše ljudske strane vam omogućava da se prosvijetlite i uzdignete u Fa.“ (*Bitno za daljnje napredovanje *)

Moram njegovati okruženje za kultivaciju, činiti tri stvari dobro i istinski se kultivirati u ovoj posljednjoj fazi Fa-ispravljanja.