Falun Dafa Minghui.org

San mi je pomogao da preispitam svoje stanje kultivacije

(Minghui.org)

Jednog jutra sam se probudio posle vrlo realnog sna. U tom snu sam hodao po plaži sa dve devojke. Plaža je bila na ivici litice, a okean je bio daleko dole.

Dok smo se približavali ivici litice, upozorio sam sebe da budem pažljiv da ne bih pao. Čim se ta misao javila, jedna od devojaka počela je da se kikoće i gurnula me je. Pao sam sa ivice i skliznuo s litice.

Gornji deo litice je bio manje strm. Uspeo sam da se zaustavim i popeo se gore. Rekao sam sebi da je sreća što nisam skliznuo na donji deo, koji je vertikalan.

Uspeo sam da stignem do vrha, ali pre nego što sam uspeo da se izvučem, ista devojka je pojurila na mene smejući se, i gurnula me još jače. Ponovo sam pao, ali ovaj put preko gornjeg dela litica, ravno na donji. Jako sam se uzrujao.

Pokušao sam da se uhvatim za nešto i zaustavim pad, ali ničeg nije bilo. Litica mora da je bila jako visoka, jer nakon nekog vremena i dalje nisam dodirnuo tlo. Odjednom sam se setio da sam praktikant i da ne treba da se uzbuđujem. Devojka se samo našalila i ne treba da se ljutim na nju.

Pomislio sam: „U najgorem slučaju ću pasti na dno. Ništa naročito, jer dole je voda. Mogu udahnuti vazduh i izroniti; onda ću naći način da se popnem. Ako se udavim, tu ništa ne mogu, samo ću slediti prirodan tok.“

U sledećem času, otkrio sam da mi se leva ruka drži za gvozdenu ogradu, koja ide sve do vrha. Uhvatio sam se za nju i počeo da se penjem. Na moje iznenađenje, moje noge su se penjale uz stepenice, a moja desna ruka uvek je mogla da pronađe nešto da se uhvati dok sam se penjao.

Pitao sam se kako to da ranije nisam našao ništa za šta bih se uhvatio? Odakle su se ograda i stepenice pojavili? Stigao sam do vrha litice i probudio se. Znao sam da san ima veze s mojom kultivacijom.

Pad s litice je upozorenje

U poslednje vreme sam se prepuštao gledanju TV i video igrama. Puno vremena i energije sam trošio na ovo. One noći kad sam usnio san, pričao sam o ovom s drugim praktikantom i on mi je dao nekoliko sugestija kako da odstranim svoju vezanost. Kad sam se probudio, shvatio sam da moram obratiti pažnju na svoje stanje kultivacije.

Kad nastanu problemi, gledaj unutar a ne izvan

U prvoj polovni sna sam bio zabrinut da ne padnem s litice. Razvio sam strah, što me je momentalno dovelo u opasnost. Umesto da gledam unutar i sagledam zašto se ovo desilo, ja sam zamerio devojci koja me je gurnula s litice i ugrozila me. Iako sam ostao miran, neprekidno sam izvan sebe tragao za rešenjima: kako da pronađem nešto da se uhvatim, kako da usporim pad - što je bilo uzalud.

U drugoj polovini sna sam promenio svoj stav prema devojci i prestao da joj zameram; shvatio sam njene namere, imao sam milost prema njoj. Više se nisam brinuo da ću skliznuti na dno i bio sam spreman da se suočim s posledicama. Na ovaj način sam se oslobodio vezanosti za bekstvo od opasnosti, u sigurnost. Bio sam spreman da snosim posledice.

Kako sam shvatio, oslobađanje od mojih vezanosti i prihvatanje stvarnosti je povratak istini.

Kad sam pomerio svoj fokus sa spoljne sredine na unutrašnju sferu, situacija se momentalno promenila. Odjednom su se pojavile stepenice i ograda.

Setio sam se Učiteljevog Fa:

“Kad učenici imaju dovoljno ispravnih misli

Učitelj ima moć da preokrene plimu” (Veza Učenik-Učitelj, Hong Yin II)

Sve što doživimo ima neke veze s kultivacijom

Zašto su se ograda i stepenište odjednom pojavili u snu? Verujem da se sve promenilo u skladu s mojim mislima. Nije devojka kriva što sam bio u opasnosti. Uzrok je bio moj strah. Mogao sam pasti s litice čak i da me devojka nije gurnula, jer je to postojalo u mojoj kultivaciji.

U času kad sam oprostio devojci, osetio sam da je uklonjen ogroman teret i bio sam srećan što sam na vreme uspeo da pogledam unutar i što sam postupio kao praktikant. Rezultat je bio da sam se oslobodio svoje vezanosti za bekstvo od opasnosti.

Moje razumevanje onog što je Učitelj rekao je da se život praktikanta rearanžira i da sve što doživimo ima veze s našom kultivacijom. Shvatio sam da je opasnost postojala u mom snu zarad moje kultivacije. Čim sam se oslobodio vezanosti, više nije bilo potrebno da postoji, i opasnost je nestala.

Nije li isto u stvarnosti? Pre nekoliko meseci sam dao otkaz na poslu i došao u ovo novo okruženje. Svuda sam nailazio na prepreke, ali nisam uspevao da pronađem novi posao. Posle ovog sna sam shvatio da imam vezanost za nalaženje posla.

Na primer, osećao sam da mi treba poveriti neki posao zbog moje stručnosti, iskustva i obrazovanja koje imam. Iskazivao sam veliko interesovanje i iskrenost, a pri tom su moji zahtevi za platom bili skromni - ali svejedno nisam dobijao posao.

Konačno sam postao frustriran i odbio sam da dalje gledam oglase za posao. Mislio sam da više nisam vezan za nalaženje posla. Ali posle ovog sna sam shvatio da to nije tačno.

Šta je privid? Šta je stvarnost?

San mi je pomogao da razumem nešto što sam ranije znao. Znati i razumeti su različite stvari. Shvatio sam da je sve što doživim u ljudskom svetu prividno poput sna.

U snu sam zbilja video liticu i okean. Osećao sam pesak i moja stopala kako se klizaju u pokušajima da zaustave propadanje u ponor. Osetio sam kako mi okean vlaži cipele. Nije li to bilo stvarno? Ali sve se promenilo posle jedne misli. Šta je prividno? Šta je stvarno?

U „stvarnom“ svetu, bez posla nema ni prihoda, i opstanak je ugrožen. Nije li ovo stvarno? Da li zbilja verujem da je sve priređeno radi moje kultivacije? Ili ne verujem u reći Učitelja, ili sam ih možda zapamtio?

Iznova i iznova sam modifikovao svoj CV i tragao za savetima u potrazi za poslom. Sve što sam radio je bilo gledanje izvan. Želeo sam da brzo izmaknem iz ove neugodne situacije i dospem na sigurno. Ovo je bila vezanost za ugodnost.

Kroz sopstveno iskustvo sam naučio da kad se oslobodim vezanosti, ono što želim ali ne mogu dobiti biće mi dato. U to doba, imati ili nemati više nije bilo važno, jer više nisam imao vezanost.

U životu, dobiti stvari ili izgubiti stvari je nevažno, jer ništa od toga me ne može pratiti kad budem otišao odavde, ali vrlina koju sam odgajio može.

Za kultivatora, sve u životu je prividno, dok je stvarna kultivacija našeg srca. Dafa nas je sve naučila, ali teško je do kraja je shvatiti i živeti u skladu s njom. Kad neko istinski može da vidi kroz „prividno“ i uhvati se za „stvarno“, to je onda prava kultivacija!

Učitelj mi je dao znak u snu. Hvala, Učitelju, na tvojoj neizmernoj milosti!