Falun Dafa Minghui.org

Ispravno postaviti osnove učenika Dafe povodom američkih izbora

(Minghui.org)

Američki izbori dirnuli su u srce mnoge učenike Dafe. U prvim danima sam posvećivao veliku pažnju izborima u SAD i pomno pratio vesti.

Nakon što je Učitelj objavio članak O opštim izborima, počeo sam intenzivno da šaljem ispravne misli za američke izbore.

Učitelj nas je ponovo podsetio u Fa konferenciji na Taiwanu:

„Iako je to bitka između dobra i zla, vi se trebate čuvati i ne biti ometani, a u isto vrijeme radite bolje u objašnjavanju istine i spašavanju ljudi svijeta.“

Pa kako bismo trebali razmišljati? Za nas, Dafa učenike, naš osnov je spašavanje svih živih bića. Prevaru na izborima u SAD možemo iskoristiti da pomognemo ljudima da dalje razumeju infiltraciju i štetu koju Kineska komunistička Partija (KPK) nanosi američkom društvu. Ali ne smemo se uplitati u stranačku, političku borbu običnih ljudi. Nebo će eliminisati KPK i to je istorijska neizbežnost, a oni koji se priklone KPK i komunističkoj aveti će biti odstranjeni.

Na ovim američkim izborima stvari su se okrenule naopako. Zlo očito vara. KPK i levičarske snage u Sjedinjenim Državama, koje kontroliše komunistička avet, manipulisale su medijima, pravosudnim organima i vladama da izvrše prevaru. Iza toga su, naravno, aranžmani starih sila. Jedan od njihovih istinskih ciljeva je da postave prepreke učenicima Dafe u spašavanju ljudi i podignu prag za spas živih bića u Sjedinjenim Državama i celom svetu. One postavljaju zamke običnim ljudima.

Ako Dafa učenici ne uspeju da se dobro nose sa delikatnom situacijom i mešaju se u stranačke sporove, to može dovesti do toga da ljudi koji podržavaju Demokratsku partiju stvore negativan utisak o Dafi i da ih to spreči da podrže Dafu . KPK bi takođe mogla iskoristiti priliku da širi glasine o Dafi u Kini i dalje blokira spašavanje Kineza.

Usled mešanja svih vrsta prinude, iskušenja i medijskih dezinformacija, živim bićima je veoma teško da održe svoj ispravan stav i snađu se u tako složenoj i haotičnoj situaciji. Čak su i mnogi u Republikanskoj partiji ćutali ili čak postali saučesnici u prevari. Ako ljudi nemaju dovoljno ispravnih misli i hrabrosti da se suoče sa istinom i podrže pravdu, tada možda neće biti spašeni.

Kada šaljemo ispravne misli, možemo direktno dezintegrisati zle elemente koji stoje iza komunističke aveti, ojačati ispravne misli američkog naroda i ukloniti prepreke koje ih ometaju - to su stvari koje obični ljudi ne mogu učiniti.

Drugim rečima, ako dobro šaljemo ispravne misli, možemo pomoći većem broju Amerikanaca i državnih zvaničnika, ili čak ljudi širom sveta, da jasno sagledaju zlu prirodu komunizma. Oni zauzvrat mogu da se odluče da se drže podalje od KPK i tako naprave pravi izbor za svoju budućnost.

Trebali bismo pokušati da pomognemo većem broju ljudi da shvate činjenice i ne propuste priliku da uđu u budućnost u ovom velikom procesu odabira. Ali svaka osoba sama mora da donese svoj konačni izbor. Niko drugi ne može da bira stranu za njih.

KPK još uvek vodi takozvanu kampanju uznemiravanja u Kini kako bi prisilila svakog učenika Dafe na crnoj listi da se odrekne svojih uverenja. Trebali bismo i dalje dobro raditi tri stvari i ne dozvoliti da se američki izbori mešaju u ono što treba da radimo u Kini.

Glavno telo Dafa učenika je u Kini. Lično smatram da nam je dovoljno da odvojimo nekoliko sati dnevno, ili kad god imamo slobodnog vremena, da pošaljemo ispravne misli za izbore u SAD, i dalje se fokusirajući pre svega na objašnjavanje istine kineskom narodu.

Pravda će prevladati. Ne bismo trebali biti opsednuti izbornim rezultatom niti očekivati da se određeni ljudi ponašaju na određeni način. U suprotnom, stare sile će imati izgovor da nas ometaju. Naš osnovni cilj je eliminisanje zle komunističke aveti i starih sila, tako da više bića može razumeti istinu, razlikovati ispravno od zla i učiniti životni izbor.

Pandemija nas nikada nije napustila i sada se pogoršava. Eliminacija kroz pandemiju i opšte izbore u SAD odvija se uporedo. Moramo biti bistri i racionalni, izvršavati svoje dužnosti kao učenici Dafe i spasiti još ljudi.

Ovo je moje razumevanje na mom trenutnom nivou. Molimo vas da ukažete na bilo šta što nije u skladu sa Fa.