Falun Dafa Minghui.org

Unutar tajnog zatvora 'Centar za pravno obrazovanje Guangzhou': na meti su Falun Gong praktikanti

(Minghui.org)

Centar za ispiranje mozga pri Školi za pravno obrazovanje u Guangzhou, osnovan 3. aprila 2001. godine, je jedan od najgorih objekata koje je Komunistička Partija Kine (KPK) koristila za progon Falun Gong praktikanata u gradu Guangzhou u provinciji Guangdong u proteklih 21 godinu.

Falun Gong, poznat i kao Falun Dafa, je praksa za kultiviranje uma i tijela zasnovana na principima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. KPK je, u julu 1999. godine, pokrenula kampanju u cijeloj državi protiv te prakse, a taj progon traje i dan danas.

Vezivanje u loptu, jedna od metoda mučenja, koju je u školu iz Prvog logora za prinudni rad u Guangzhouu donio Yang Yongcheng, jedan od kapetana timova. Ovo fizičko zlostavljanje vrlo je bolno i gura izdržljivost praktikanata do krajnjih granica kako bi ih se natjeralo da odustanu od vjere u Falun Gong.

Ilustracija mučenja: Vezanje u loptu, gdje se žrtvi naređuje da sjedi s nogama prekriženim jedna na drugu, s rukama iza leđa i tijela čvrsto vezanog poput lopte. Smještena unutar Centra za liječenje ovisnosti Tangang, Guangzhou škola za pravno obrazovanje (u daljnjem tekstu u ovom članku nazvana Centar za ispiranje mozga u Guangzhouu) djeluje direktno pod upravom biroa pravosudnog ureda Guangzhou, sa preko 30 pravosudnih policajaca. Njegova je svrha „educirati i transformirati“ Falun Gong praktikante mučenjem, to jest da ih se prisili da se odreknu svoje vjere. Otprilike je 1.000 praktikanata ovdje bilo zatočeno od osnivanja 2001. godine.
Centar za ispiranje mozga Guangzhou se nalazi unutar Centra za liječenje ovisnosti Tangang

Centar za ispiranje mozga u Guangzhouu: znak s lijeve strane glasi „Škola za pravno obrazovanje u Guangzhouu“, a onaj s desne strane „Biro za administrativno obrazovanje Guangzhou“.

Djelovanje u mafijaškom stilu

Većinu praktikanata zatočenih u Centru za ispiranje mozga u Guangzhouu su kidnapovali agenti iz lokalnih policijskih stanica, okružnih ureda ili komiteta stanara. Nakon što bi prvo saznali svakodnevnu rutinu praktikanata i zatim odabrali mjesto za zasjedu, ovi agenti bi okružili praktikante, odvukli ih u vozilo koje je čekalo i odvezli ravno do centra za ispiranje mozga.

Neko iz komiteta stanara je mogu obavijestiti porodicu praktikanta da je on ili ona podvrgnut produženom "treningu", ali nikakve informacije o lokaciji nisu davane. Čak i ako je porodica htjela poslati odjeću ili neke svakodnevne potrepštine, predmete je mogla predati samo putem komiteta stanara.

Ponekad porodica ne bi dobila nikakve informacije, pomislili bi da je njihova voljena osoba nestala pa su to morali prijaviti policiji. Često je trebalo puno vremena da porodica konačno sazna da je praktikant poslan u centar za ispiranje mozga. Kada bi se porodica pojavila sa zahtjevom za puštanje praktikanata, centar za ispiranje mozga je znao da to više ne mogu prikrivati. Neki bi policajci u centru za ispiranje mozga izlazili u susret porodici, ali ne prije nego što bi uklonili svoju značke s policijskim brojem. Fotografirali bi i ili snimali porodicu na video. Bez objašnjenja zašto tamo drže praktikanta, umjesto toga postavljali bi razna pitanja poput toga kako je porodica saznala za mjesto gdje je praktikant pritvoren i ko ih je "potaknuo da dođu u centar za ispiranje mozga".

Ulaz u centar za ispiranje mozga je cijelo vrijeme zatvoren i posjetioci nemaju mjesto gdje bi mogli da se prijave. Informacije o članovima osoblja su izuzetno povjerljive a ne izdaje se ni dokumentacija o zadržavanju praktikanata. Drugim riječima, kada se praktikant tamo zadržava mjesecima ili godinama, smatra se da je „nestao“ iz društva.

Intenzivno ispiranje mozga

Nakon što stignu u centar za ispiranje mozga, praktikanti će biti raspoređeni u jedan od četiri odjela. Šefovi odjela su bili Li Zhiqiang, Tian Lihui, Yang Yongcheng i Sun Wenhui. Tian je penzionisan u oktobru mjesecu 2019. godine. Šef odjela Sun ne samo da je aktivno progonio praktikante u centru za ispiranje mozga, već je često učestvovao u aktivnostima koje su u javnosti klevetale Falun Gong. Na primjer, u nekoliko događaja koji su organizirali Odbor za politička i pravna pitanja okruga Nansha i PLAC okruga Liwan, Sun je prisustvovao kao glavni govornik za klevetanje Falun Gonga pred prisutnima, od kojih su mnogi bili mladi učenici.

Svaki je odjel imao četiri ili pet čuvara, koji su bili policajci koji su radili u centru za ispiranje mozga do penzije. Oni su upravljali glavnim aktivnostima ispiranja mozga, poput puštanja klevetničkih videozapisa i razgovora s praktičarima, u pokušaju da ih se natjera da se odreknu svog vjerovanja.

Policija je imala pomagače za obavljanje aktivnosti ispiranja mozga. Ovi pomagači bili su bivši Falun Gong praktikanti koji su, pod pritiskom, odustali od svog vjerovanja i zauzvrat pomagali policiji da ciljaju praktikante koji su ostali čvrsto u svojoj vjeri. Dvoje pomagača su bili i Wang Zhongcheng i Feng Lingping, koji su bili plaćeni zaposlenici, a na posao su dolazili su putem vozila koje je osigurao centar za ispiranje mozga.

Centar za ispiranje mozga je naložio svim pritvorenim praktikantima da napišu "Četiri izjave", naime garantnu izjavu kojom se obećava da će prestati prakticirati Falun Gong, izjavu o pokajanju kojom pokazuju žaljenje zbog činjenice da su prakticirali Falun Gong, i izdajničku izjavu o prekida veze s Falun Gongom i izjava osude kojom kritikuju Falun Gonga.

Nije bilo unaprijed određene dužine trajanja pritvora, koji je obično trajao od najmanje tri mjeseca do dvije godine. Gospođa Ding Manju, praktikantica u sedamdesetim godinama života, je poslana u centar aprilu mjesecu 2002. godine. Nekoliko puta je štrajkala glađu kako bi se usprotivila ispiranju mozga. Puštena je tek krajem decembra 2003. godine, nakon što je bila pritvorena 20 mjeseci.

Čak i nakon što bi napisali „Četiri izjave“, praktikant je i dalje morao proći kroz postupak „ovjere“ prije nego što je mogao biti pušten. Za svakoga ko bi odbio ispiranje mozga, slijedilo bi psovanje, ponižavanje i fizičko mučenje. Uobičajene metode mučenja su uključivale vezivanje u loptu, stajanje pod uglom od 180 stepeni i uskraćivanje sna. Kad bi praktikanti štrajkali glađu u znak protesta, bili bi mučeni brutalnim nasilnim hranjenjem kako bi im se pogoršali bolovi.

Centar za ispiranje mozga u Guangzhouu: znak s lijeve strane glasi „Škola za pravno obrazovanje u Guangzhouu“, a onaj s desne strane „Biro za administrativno obrazovanje Guangzhou“.

Ilustracija mučenja: stajanje pod uglom od 180 stepeni Oko 1.000 praktikanata je bilo tretirano u Centru za ispiranje mozga u Guangzhouu od 2001. godine. Neki od njih su postali mentalno poremećeni zbog lošeg postupanja, a mnogi su se našli u životnoj opasnosti. Gospođa Wang Jiafang, instruktorica sa Univerziteta Guangzhou, je bila poslana u centar za ispiranje mozga u aprilu mjesecu 2001. godine i našla se u životnoj opasnosti zbog mučenja. Njena kolegica s posla, gospođa Li Xiaojin, je umrla drugi dan nakon što je dovedena u Centar za ispiranje mozga u okrugu Huangpu zbog intenzivnog zlostavljanja. Gospođi Liao Yuanmei iz provincije Hunan su ubrizgavane nepoznate droge dok je bila u centru za ispiranje mozga. Od toga je njena tjelesna težina pala sa 57,5 kilograma (127 lb.) na 35 kilograma (77 lb.). Gospođa Li Hongxia je dobila mentalni poremećaj zbog zlostavljanja. Gospodin Feng Huang, inženjer u Kineskoj akademiji nauka, je dospio u životnu opasnosti. Gospodin He Zhiwei, direktor kompanije za carinjenje Zhuhai, je bio vezan nekoliko dana, a sve vrijeme je bio i verbalno ponižavan. Gospođa Li Minwei iz Prve povezane bolnice Univerziteta Sun Yat-sen je dobila mišićnu atrofiju lijeve noge zbog mučenja i nije mogla hodati. Gospođa Liang Tingting, zamjenica generalnog direktora kompanije Baonan Energy & Communication iz Guangdonga, je bila vezana u loptu i bila lišena sna četiri dana i četiri noći. Policija ju je također zimi polivala hladnom vodom. Kao rezultat toga je izgubila polovinu tjelesne težine. Tek kad je dospjela u životnu opasnosti, puštena je.

Gospođa Liang Tingting, zamjenica generalnog direktora kompanije Baonan Energy & Communication Company iz Guangdonga, je bila jako oslabila i dospjela u životnu opasnosti zbog mučenja u Centru za ispiranje mozga u Guangzhouu.

Porodice i pravnici koji tuže centar za ispiranje mozga

Nezakonito lišavanje slobode krši i kineski ustav i krivični zakon.

„Sloboda ličnosti građana Narodne Republike Kine je nepovrediva. Nijedan građanin ne može biti uhapšen osim uz odobrenje ili odluku narodnog tužioca ili odlukom narodnog suda, a hapšenje mora izvršiti organ javne sigurnosti navodi se u članu 37 Ustava," Protivpravno je i lišavanje slobode ili uskraćivanje ili ograničenje ljudskih sloboda građanima na drugi način, zabranjena je i nezakonita potraga za građanima. "

Član 238. kineskog krivičnog zakona kaže: „Ko protivpravno pritvori drugog ili ga na bilo koji drugi način liši slobode ličnosti, mora biti osuđen na ne više od tri godine zatvora na određeno vrijeme, krivični pritvor, kontrolu ili lišavanje političkih prava. U okolnostima kada su u pitanju premlaćivanja ili ponižavanja, treba izreći težu kaznu. "

Svi zaposlenici koji rade u Centru za ispiranje mozga u Guangzhouu su bili policajci u Uredu za pravosuđe Guangzhou, agenciji koja je nadzirala tri zloglasna logora za prinudni rad pored Centra za ispiranje mozga u Guangzhouu.

Kao i drugi službenici u pravosudnom uredu, i policija u centru za ispiranje mozga ne samo da je ilegalno pritvorila praktikante u posljednje 21 godinu, već ih je i maltretirala raznim oblicima zlostavljanja, uključujući tjelesno kažnjavanje i lišavanje sna. Počinili su krivično djelo ilegalnog zadržavanja i mučenja.

Gospođo Lu Chunxia

Gospođa Lu Chunxia, praktikantica iz okruga Baiyun u Guangzhouu, je bila uhapšena kod svoje tašte 29. jula 2016. godine i odvedena u Centar za ispiranje mozga u Guangzhou. Uključeni policajci su bili Zhang Guangming i Li Liansheng iz Ureda za sveobuhvatno upravljanje iz ulice Huangshi. Zbog toga što je odbila ispiranja mozga i insistirala na prakticiranju njene vjere, gospođa Lu je prebačena u Pritvorski centar Shende u martu 2017. godine, što dokazuje da je bila progonjena zbog svoje vjere.

U februaru mjesecu 2018. godine sud u Shundeu je osudio gospođu Lu na dvije godine zatvora. Međutim, osmomjesečni nezakoniti pritvor u Centru za ispiranje mozga u Guangzhouu, joj nije oduzet od zatvorske kazne i na kraju je odslužila pune dvije godine.

Na osnovu "Propisa o Otvorenosti informacija vlade Narodne Republike Kine" donesenog 2007. godine, advokat gospođe Lu je kontaktirao vladu provincije Guangdong i gradsku vladu Guangzhou, tražeći da mu otkriju pravnu osnovu Centra za ispiranje mozga Guangzhou. Tužba je podnesena i Tužilaštvu u Guangzhou i Tužilaštvu Guangdong protiv Uprave iz ulice Huangshi, Zhang Guangminga, Li Liansheng-a i Centra za ispiranje mozga Guangzhou. I vlada Guangdonga i vlada Guangzhoua su odgovorile da njegov zahtjev prelazi njihove odgovornosti i uputile ga na Pravosudni ured u Guangzhou, koji međutim nije odgovorio na zahtjev advokata.

Gospođa Xie Yu

Gospođa Xie Yu (stara 34 godine), zaposlenica osiguravajuće kompanije iz Guangzhoua, je bila uhapšena u januaru mjesecu 2017. godine. Nakon što je odslužila dvogodišnju zatvorsku kaznu 25. januara 2019. godine, ona je bila direktno upućena u Centar za ispiranje mozga u Guangzhou od strane Uprave ulice Zhuguang i policijskog ureda Zhuguang. Puštena je tek nakon 8,5 mjeseci pa se vratila u svoj rodni grad u provinciji Hunan. Zbog mučenja u centru za ispiranje mozga imala je loše zdravlje i klimave zuba. U ovoj joj je ustanovi bila povrijeđena i kičma. Njena porodica je podnijela tužbu zbog zlostavljanja koje je pretrpjela.

Gospođa Yu Ping

Gospođu Yu Ping (staru 57 godina) su uhapsili službenici policijske stanice u Pekingu u okrugu Yuexiu u gradu Guangzhou 21. oktobra 2018. godine, jer je u svojoj torbi nosila nekoliko primjeraka Falun Gong materijala. Nakon što su je sljedećeg dana odveli u Centar za ispiranje mozga u Guangzhouu, bila je zatvorena je u Odjel 2.

Čak i nakon što je gospođa Yu bila pritvorena duže od mjesec dana, njena porodica još uvijek nije primila nikakvo obavještenje o pritvoru, niti su mogli stupiti u kontakt sa Odjelom 2. objekta kako bi joj poslali nešto odjeće. Kao rezultat toga, podnijeli su tužbu Uredu za pravosuđe Guangdonga, gradskoj vladi Guangzhou, kao i drugim agencijama protiv centra za ispiranje mozga. Slično slučaju gospođe Lu, i porodica gospođe Lu je također zatražila da se objelodane informacije o centru za ispiranje mozga.

Uključeno osoblje

Centar za ispiranje mozga u Guangzhou je imao blizu 40 članova osoblja, a svi su bili zaposlenici Guangzhou pravosudnog ureda. Direktor objekta se s vremena na vrijeme mijenjao i za to je mjesto uvijek bio imenovan neko iz pravosudnog ureda. Članovi osoblja su uglavnom ostajali isti.

U početku je Pan Jinhua bio direktor, a Liu Zhixiong i He Yunyu su bili njegovi zamjenici. Pored toga, Li Xuezhen, Qiu Taobiao, Zhuang Daqiang i Hua Shaoxia su bili politički direktori u različitim vremenima. Lai Jianfeng je u jednom trenutku bio nadzornik Ureda za obrazovanje. Među tim službenicima, Pan Jinhua i Liu Zhixiong su ondje radili već duže vrijeme sve do svoje penzije. Neki su policajci kasnije premješteni u druga odjeljenja u pravosudnom uredu, uključujući He Yunyu, Li Xuezheng, Qiu Taobiao, Zhuang Daqiang, Hua Shaoxia i Lai Jianfeng.

Zeng Bin je, 2016. godine, bio direktor a Jiang Weiqiang direktor 2017. godine. Trenutni direktor je Wang Taihua, s Feng Hongom kao zamjenikom direktora i Chen Jianshengom kao političkim direktorom. Rukovodeći tim uključuju Li Zhiqiang, Tian Lihui, Yang Yongcheng i Sun Wenhui. U zvaničnike koji se nalaze u prvom redu kada je u pitanju komunikacija s praktikantima su uključeni Zhou Jing, Hong Ya, Yang Xiaohui, Chen Bijing, Liao Weidong i Wen Yushu. Nekoliko drugih administrativnih službenika su Wu Xuewen, Li Canzeng, Li Liangqing i Tang Qinheng. Nekoliko drugih zvaničnika koji su također aktivno učestvovali u progonu, dok nisu otišli u mirovinu, su bili Deng Jinzhen, Zhong Yiming, Deng Meiqing, Tian Lihui, Chen Sulian i Liu Guozhuang.

Detaljne informacije o osoblju su dostupne u kineskoj verziji ovog članka.