Falun Dafa Minghui.org

Božansko nije iznevjerilo ljude

(Minghui.org)

Prije nekoliko sam godina sanjala sam živopisan san. Bio je sunčan dan i šetala samulicom. Odjednom je počelo grmjeti i sijevati, a nebo se zamračilo. Pješaci su ostali zapanjeni ne usudivši se pomaknuti. Ni sama nisam znala što napraviti. Nebo je odjednom progovorilo. Glas je bio glasan i razgovijetan za sve prisutne na Zemlji.

Nebo je prozborilo sljedeće: „Božansko je silno propatilo da bi spasilo ljude, iskoristivši svu svoju mudrost uređujući tradicionalnu kulturu kroz ljudsku povijest da bi ljudi štovali božansko i cijenili vrlinu. Kad su ispravna vjerovanja u povijesti bila suzbijana, način na koji bi ljudi reagirali na progon donosio je različite posljedice, što zauzvrat ljudima služi kao upozorenje da dobro i zlo sustiže odgovarajuća odmazda. U međuvremenu je također pružilo nadu u božansko spasenje u vremenu kraja dharme.“

„Kroz povijest je božansko brinulo o ljudima koristeći razna sredstva i dajući ljudima savjete kako prepoznati božansko koji će ih spasiti na sudnji dan. Na taj su način mogli prepoznati zlo i otrgnuti se od njega kako bi bili spašeni. Međutim, ne samo da mnogi ljudi danas ne cijene božansko, već staju uz bok sa zlom čineći loše stvari. Proklinjali su božansko i odbili istinu, opetovano zanemarujući božansko upozorenje kako Komunistička partija Kine (KPK) namjerava uništiti čovječanstvo.“

„Iako je božansko poslalo glasnike (učenike Falun Dafe) da razjasne istinu i spase ljude usred oštrog progona, mnogi su propustili takve prilike brutalno progoneći glasnike. Trenutno mnoge nije moguće spasiti jer su postali nedostojni spasenja. Stoga, vrijeme je da se uvede disciplina i da krene kazna.“

Nakon što je nebo prestalo pričati vidjela sam brojne divovske bogove kako dolaze pročistiti one ljude koji ne udovoljavaju kriterijima i koje je trebalo ukloniti. Jedan od bogova me primijetio. Naklonio mi se i pozdravio me, oslovljavajući me božanskom titulom u drugoj dimenziji, rekavši da ja nemam nikakve veze s onim što oni rade, već da moram na ovom ljudskom svijetu čekati mjesec dana. U tom trenutku se prizor naglo promijenio. Zajedno s mnogim Dafa učenicima boravila sam na mirnoj planini i živjela jednostavnim životom. Mirno smo čekali da nam se uredi novi položaj u novom kozmosu nakon čišćenja svijeta.“

Ponovno sam razmišljala o ovom snu vidjevši kako je KPK-a manipulirala predsjedničkim izborima u SAD-u putem svih vrsti besramnih taktika i koliko je Trump - onaj kojeg je izabralo božansko - trpio na svakom koraku.

Učitelj je rekao:

„Zar zlo i dobro ne biva izloženo upravo kako bi ga ljudi svijeta vidjeli? Zar oni koji mogu biti spašeni nisu identificirani i izdvojeni? Kao što sam rekao ranije, neka bića su nedostojna toga da budu spašena. Možete razjašnjavati činjenice svakom čovjeku, ali neće svaki čovjek na kojeg naiđete biti spašen, jer neki više nisu dostojni toga da budu spašeni. U kritičnim momentima, ishod je determiniran time kako se osoba postavi i kako svaka osoba postupa sa stvarima. Da li radnje te osobe proizlaze iz dobrih ili loših misli? Bogovi gledaju što svaka osoba razmišlja i odlučuju o tome hoće li to biće biti zadržano. Drugačije gledano, zar ti događaji sami po sebi ne pružaju mogućnost spašavanja onim bićima koja mogu biti spašena? Može li se išta što se događa u Dafa kultivaciji, u Fa- Ispravljanju ili potvrđivanju Fa dogoditi slučajno? Zar ovaj incident sam po sebi ne spašava živa bića? Stvorio je tako veliki utisak u društvu i svi razmišljaju o njemu.“

„Bogovi su već u ranom periodu mog Fa-Ispravljanja iznijeli jedno pravilo, a to je da nevažno o svrsi, bilo što što zla Partija napravi će konačno pomoći meni i Dafa učenicima. Tako da kada god zla KPK želi učiniti nešto loše, to će završiti kao neuspjeh i skandal već od samog početka. Obratite pažnju i objektivno gledajući vidjet ćete kako je sve što se dogodilo zadnjih devet godina tako završilo. Zla KPK zna da ljudi svijeta smatraju njen gangsterovski režim nastranim tako da je oduvijek pokušavala kreirati fasadu za javnost. Sada je čak i ta fasada uništena i maska skinuta, tako da zna da se više ne može pretvarati te ispoljava golu agresiju.“

„Samo gledajte i vidjet ćete da se ova drama upravo tako odvija.“ Predavanje Fa na konferenciji u New Yorku 2008.

Prema vlastitom razumijevanju, sve je pod kontrolom Učitelja. Dopuštajući zlobnicima da uklone fasadu i razotkriju svoju prirodu, Učitelj daje ljudima priliku da je prozru. Odnosno, stvari koje ljudi ne vjeruju će im biti pokazivane jedna za drugom. Primjerice, u prošlosti neki Tajvanci nisu vjerovali da je KPK-a totalitarni režim. Nakon što je prošle godine u Hong Kongu uveden Zakon o nacionalnoj sigurnosti, mnogi su se tamošnji ljudi probudili i počeli odbacivati KPK-a.

Kad osoba odabere stranu tijekom bitke između dobra i zla, ona odabire budućnost. Spasenje se odvija na uređeni način. Uz bezgranično suosjećanje, božansko nije iznevjerilo ljude koji čekaju tisućama godina. Rezultati čišćenja će također na koncu biti očigledni ljudima.

Učitelj je rekao:

„Ljudi su me pitali zašto jednostavno ne raščistim ovakve stvari. No pomislite koliko bi teško bilo napredovati na duhovnom planu kad bismo razriješili sve izazove s kojima se susrećete. Upravo kad se zlo umiješa u tvoj život, možeš pokazati svoju duhovnu odlučnost, svoju razboritost, svoju sposobnost da ostaneš na putu, i svoju odanost jednoj praksi. Duhovno putovanje iskušava dušu čovjeka i samo oni najposvećeniji će uspjeti.“ Predavanje 6 iz Zhuan Faluna, verzija 2020.

Stoga, um Dafa praktikanta ne bi trebao fluktuirati s postojećom situacijom, na primjer, biti razočaran nepovoljnim scenarijima i čak gubiti povjerenje u pomaganje Učitelju u Fa-ispravljanju.

Kako razumijem, u ovom kritičnom trenutku će svima biti suđeno, bilo da su praktikanti ili ne. Učitelj je preokrenuo trik starih sila u svoju korist. Kad bi se mogli pridržati izvornog zavjeta u svom umu i imati vjere u Dafa i Učitelja, uspjet ćemo cijeniti te prilike i dovršiti svoju misiju spašavanja ljudi.

Ovo su samo moja osobna razumijevanja. Molim, ukažite mi na bilo što neprimjereno.