Falun Dafa Minghui.org

Lekcije koje sam naučio u vezi kultiviranja govora

(Minghui.org)

Dok sam razmišljao o svom putu kultiviranja tijekom protekle 22 godine, shvatio sam da se nisam ozbiljno pridržavao Dafa zahtjeva za praktikante. Ovaj je problem bio razotkriven činjenicom da nisam obraćao pažnju na svoju kultivaciju. Moje riječi i postupci često nisu bili u skladu s Fa.

Dok sam danas pamtio Zhuan Falun, prešao sam na odjeljak "Kultivacija govora". Prije sam lako pamtio ovaj odjeljak, ali sada sam imao poteškoća. Shvatio sam da je ovo bio podsjetnik, podsjećajući me da moram pogledati prema unutra i ispitati svoju kultivaciju - otkrio sam da nisam kultivirao svoj govor. Iako sam Učiteljeva učenja čitao mnogo puta, nisam ih primjenjivao u svakodnevnim interakcijama.

Ja sam učitelj, pa govorim vrlo dobro i ta mi sposobnost obično daje prednost. Međutim, vješto znanje jezika i sposobnost tečne komunikacije uzrokovali su probleme u mojoj kultivaciji i ponekad sam nenamjerno povrijedio kolege praktikante.

Budući da znam dobro govoriti, često volim komentirati probleme drugih praktikanata. Ovo je ponašanje slično lošoj navici običnih ljudi da ogovaraju. Iako se činilo da raspravljam o kultivaciji, nisam istinski pokušavao pomoći kolegama praktikantima. Umjesto toga, izražavao sam vlastito mišljenje s vezanošću isticanja sebe. Osjećao sam da tuđe probleme mogu jasno vidjeti - pa sam onda bio bolji od drugih. Nisam shvaćao da demonstriram lošu "KPK kulturu" skrivenu u sebi.

Samo Učitelj može jasno vidjeti stvarnu situaciju pojedinog praktikanta. Kad primijetimo vezanosti drugih praktikanata, to nam Učitelj omogućuje da ih vidimo, kako bismo mogli pomoći jedni drugima da se poboljšamo. Kad sam ogovarao nedostatke praktikanata iza njihovih leđa, isplivale su moje vlastite vezanosti. Nisam kultivirao govor i stvorio sam karmu. Umjesto da odmah komentiram, prvo sam trebao pogledati unutar sebe i korigirati se. Budući da nisam prepoznao svoje vezanosti, propustio sam mnoge prilike za poboljšanje.

Na primjer, otišao sam jučer kod kolegice praktikantice po materijale za objašnjavanje istine. Nemarno sam rekao nekoliko riječi, kad sam primijetio da joj je izraz lica odjednom postao čudan, kao da sam rekao nešto uvredljivo. Ali ono što sam rekao nije imalo nikakve veze s njom. Osvrćući se unazad shvatio sam da sam pokazao snažan ego. Iznio sam stvari određenim tonom, kako bih izrazio svoje mišljenje, ukazujući na to da sam potpuno u pravu. Kao rezultat toga ona se je osjećala zgroženo. I ranije su se događale slične situacije, ali ja se nisam korigirao.

Napokon sam shvatio svoj problem. Kultiviranje govora je vrlo važno. Od sada ću slijediti Fa standarde, razmotriti osjećaje drugih i kultivirati svoj govor da se istinski asimiliram s Fa. Kada dijelim iskustva s kolegama praktikantima, trebao bih raspravljati o pitanjima iz perspektive kultivatora. Uočavati ću samo vrline drugih praktikanata i tretirati njihove probleme kao odraz toga gdje se ja trebam poboljšati.

Ovo se dijeljenje iskustva temelji na mom osobnom razumijevanju. Ako sam rekao nešto što odstupa od Fa, molim vas, dobrodušno mi na to ukažite. Hvala vam!