Falun Dafa Minghui.org

O razmjeni iskustava nakon zajedničkog čitanja Fa

(Minghui.org)

Kao Falun Dafa praktikanti, svi znamo da su zajedničko čitanje Fa i razmjena iskustava u grupi formati zajedničkog poboljšanja koje je Učitelj od nas zatražio da slijedimo. Međutim, uočio sam neke uobičajene probleme s razmjenom iskustava.

Na primjer, neki praktikanti odlaze odmah nakon učenja Fa. Neki o svojim iskustvima govore samo površno i od toga ne dobivaju ništa. S vremenom se dogodila situacija da se na većini lokacija zajednički uči, a kasnije bude malo razmjene iskustva. Zbog toga mnogi kolege praktikanti smatraju da se zajedničko učenje ne razlikuje od samostalnog učenja kod kuće, pa više ne sudjeluju u grupama za zajedničko učenje Fa. Razmišljao sam o sebi da vidim kakve su vezanosti mogle prouzročiti takvu kultivacijsku klimu.

Učitelj nam je jasno rekao:

„Gledanje unutar sebe je, za kultivatora, magični alat.” (Fa predavanje na međunarodnoj Fa konferenciji u Washingtonu 2009.)

Primijetio sam da su moje ljudske predodžbe postale toliko prirodne da automatski tražim izgovore, u želji ih sakrijem. Nedostaju mi ispravne misli i ponašam se kao obična osoba. U sebi sam identificirao sljedeće ljudske predodžbe.

Skrivanje nedostataka iz samozaštite

Rijetko govorim tijekom razmjene iskustava, bez obzira na veličinu grupe. Iako je moja osobnost jedan od razloga, smatram da se iza toga krije moja vezanost za samozaštitu. Ne želim se naći pod povećalom ili dopustiti da me drugi povrijede, ne želim prizivati nevolje i samo želim ostati u svojoj zoni udobnosti.

Pogledao sam dublje unutar sebe i vidio sam još jedan faktor iza toga: Moja karma je ta koja ne želi biti eliminirana. Kad se identificira, ona bude otopljena, stoga sam imao potrebu da se zaštitim. Kao kultivator, samozaštita nije dobra stvar, a dopustiti da mi osjećaji budu povrijeđeni također nije loša stvar.

Pokušavam ne razgovarati o sebi tijekom rasprava jer ne želim postati tema ili meta. Na ovaj način moje samopoštovanje ne bude povrijeđeno. Iza toga se krije vezanost za ugled i taštinu. Iako povremeno govorim, izbjegavam neke ključne točke. Umjesto toga govorim o trivijalnim detaljima. Izbjegavam dodirivati svoje dobro skrivene ljudske predodžbe.

Loše stvari se boje biti izložene jer će biti eliminirane kad ostanu bez mjesta za skrivanje. Suprotno tome, skrivanje tih vezanosti pomaže im da ojačaju. Iz perspektive kultivacije, naše najgore vezanosti trebale bi biti još više izložene da ne nađu mjesto za skrivanje. U situaciji kada vezanosti više puta izađu na površinu, shvaćam da je tako jer sam im pružao sklonište. Kad se prestanemo povlačiti u ta skloništa to također može probuditi i ojačati glavnu svijest te nam olakšati da prođemo testove u kultivaciji.

Vezanosti su naizgled ogromne i nedodirljive, ali zapravo su krhke poput papira. Jednom kada odlučimo probiti se kroz njih, borit će se i pružati nam otpor. One su te koje u um puštaju misli da je bolje da stojimo po strani, prikriveni.

Učitelj je rekao onima koji su potajice učinili loše stvari da otkriju sve što su učinili. To je jedini način da se probije kroz prepreke i izađe iz sjene. Bogovi nas ne bi osuđivali na osnovu ružnih vezanosti koje izlaze na površinu. Ono što smatraju sramotnim su pokušaji da prikrijemo vezanosti. Primijetio sam da su praktikanti koji otvoreno izlažu svoje vezanosti oni koji se marljivo kultiviraju. S druge strane, oni koji prikrivaju vlastite vezanosti često posrću u kultivaciji. Zbog toga sam podsjetio samoga sebe da moram prevladati strah od izlaganja svojih vezanosti. Ojačao sam želju da otvoreno i iskreno razmjenjujem kultivacijska iskustva s kolegama praktikantima.

Nakon što sam počeo otvoreno dijeliti iskustva lakše sam prepoznao svoje nedostatke. Također sam prestao tražiti tuđe greške. Manje sam se žalio i postao sam pažljiviji prema drugima. Također sam postao skroman i solidnije sam se kultivirao.

Još jedna predodžba mi je otežavala na tom putu. Kad bih prepoznao svoje vezanosti, smatrao sam da je dobro imati ih na umu i podsjetiti samoga sebe kad dođe do toga da ih eliminiram. Nisam smatrao da je potrebno reći sve drugim praktikantima. To nije zvučalo pogrešno u teoriji, ali iza te predodžbe skrivao se moj strah od izlaganja vezanosti. To je pokazatelj kultiviramo li se otvoreno i iskreno i mjerimo li se prema najvišim kriterijima. Učitelj nam je rekao da podijelimo svoja iskustva jedni s drugima kako bismo se mogli poboljšati kao grupa. Ozbiljni kultivatori trebali bi hrabro izlagati vlastite vezanosti.

Novi praktikanti često prolaze bolje u ovom aspektu. Oni se ne boje popričati s drugima o vlastitim vezanostima. Nadalje, neki praktikanti veterani postali su sofisticirani i ne mogu se osloboditi svoje vezanosti za ugled. Misle da se kultiviraju već godinama i da će im narušiti ugled ako priznaju da imaju vezanost za pokazivanjem sebe, novac, ljubomoru ili požudu.

Neugodno im je priznati da rijetko uče Fa ili rade vježbe, ili ako još uvijek pate od karme bolesti. Osim njihove vezanosti, blokira ih i nerazumijevanje Fa. Učitelj nam je rekao da bez obzira koliko godina smo u kultivaciji, mi ćemo i dalje imati ljudske predodžbe sve da trenutka prije Ispunjenja. To što se godinama kultiviramo ne znači da nemamo nikakve ljudske predodžbe ili da se ne trebamo dalje kultivirati.

Nakon godina zajedničkog rada i truda na objašnjavanju istine, mnogi su praktikanti veterani doživjeli nesuglasice i sukobe. Neki se ne usuđuju izlagati vlastite vezanosti - boje se da će na taj način drugi biti ispred njih. Svoje vezanosti skrivaju iz samozaštite.

Napadi ili podsmjehivanje vezanostima kolega praktikanata mogu ostaviti prljavu mrlju na najsvetijem putu kultivacije i oštetiti naše kultivacijsko okruženje. Ako nam nedostaje dobro okruženje i stav gledanja prema unutra, učenje Fa i objašnjavanje istine postat će površni.

Skrivanje iza objašnjavanja istine

Kad me pitaju da podijelim iskustvima, a kad ne želim izložiti svoje nedostatke, hvalim se sudjelovanjem u aktivnostima za objašnjavanje istine umjesto da govorim o vlastitom kultivacijskom stanju. To zvuči veličanstveno i važno. Osjećam da to pokazuje moje jasno i duboko razumijevanje glavnih događaja ili koliko sam marljiv i pro-aktivan po pitanju spašavanja živih bića.

Svi praktikanti u razdoblju Fa-ispravljanja znaju koliko je važno objašnjavanje istine. Tko bi se usprotivio razgovorima o toj temi? Međutim, na taj način zaobilazim gledanje unutar sebe. Iako jasno znam da objašnjavanje istine ne može zamijeniti samu kultivaciju, moje ponašanje nije u skladu s tim. Prečesto govorim. Čak i drugima dajem prijedloge i vodim ih da se usredotoče na istu temu, umjesto da razgovaraju o vlastitoj kultivaciji.

Pokušavam mijenjati druge umjesto sebe, a moje riječi gube bit kultiviranja. Čak sam se toliko vezao za svoje mišljenje da se prepirem s drugima. Mnogo puta se naši planovi za objašnjavanje istine ne realiziraju zbog naših nesuglasica.

Također sam shvatio da, kada sam koristio riječi "mi", "naše" i "svi" , zapravo mislim na druge i pokušavam ih promijeniti. Naizgled sam i ja uključen u te riječi, dok je zapravo moja namjera promijeniti druge.

Uvidi u Fa iskorišteni kao štit

Uživam dijeliti svoje razumijevanje Fa principa. Kultivatori bi, naravno, trebali jasno razumjeti Fa, ali ne bismo trebali trošiti previše vremena raspravljajući o svom razumijevanju, a da ne razgovaramo o uklanjanju svojih vezanosti. Razmjena naših razumijevanja Fa razumljiva je kad tek postanemo praktikanti, ali mislim da bi kultivatori veterani trebali obratiti više pažnje na iskustva o tome kako kultivirati vlastiti xinxing, kako ukloniti svoje vezanosti i kako objašnjavati istinu.

Pronašao sam još vezanosti:

1. Vezanost za rasprave o društvenim pitanjima

Iako ne govorim o ugledu ili o novcu, pozorno pratim situaciju u društvu, promjene u Fa-ispravljanju, izbore, društvene pojave i degenerirani moral društva. U redu je spomenuti ih, ali ne bismo se trebali zanositi. Također ne bismo trebali kritizirati obične ljude.

2. Ismijavanje tuđih vezanosti

Kao što sam gore spomenuo, kad neki praktikanti otkriju svoje vezanosti onda drugi o njima pričaju. Duboko sam se pokajao shvativši da sam i sam to činio. Dugo sam osjećao krivnju. Ono što sam učinio bilo je užasno i oštetilo je naše kultivacijsko okruženje. Takvo ponašanje dovelo je do toga da se praktikanti boje pričati o svojim vezanostima. Nisam slijedio Učiteljevo učenje i zaprljao sam naš sveti proces kultivacije.

3. Odbijanje tuđih iskustava

Kad bih primijetio da praktikanti i dalje govore o svom razumijevanju situacija u društvu, ali izbjegavaju govoriti o vlastitim vezanostima, prestao bih slušati. Iako ne bih ništa rekao, smatrao sam da mi samo trate vrijeme.

Sad sam shvatio da bi njihovo razumijevanje određenih pitanja moglo biti korisno drugima, posebno novim praktikantima. Podsjetio sam samoga sebe da bih razmjenom vlastitih kultivacijskih iskustava mogao biti koristan drugima ili bi ti uvidi mogli biti korisni za rad na objašnjavanju istine. I sam tratim vrijeme kolega praktikanata ako govorim o površnim stvarima.

4. Ljubomora i vezanost za isticanje

Razne vezanosti povremeno isplivaju na površinu tijekom rasprava. Neke nakratko izrone pa ih je teško primijetiti dok se pažljivo ne pogleda unutar sebe. Kad pronađem vlastite vezanosti duboko kopam unutar sebe i ne prestajem dok ih ne iskorijenim.

Nadam se da ćemo svi uspjeti razmjenjivati svoja iskustva u kultivaciji otvoreno i iskreno, stavljajući veći naglasak na kultiviranje xinxinga i uklanjanje naših vezanosti.