Falun Dafa Minghui.org

Otpustiti sebe

(Minghui.org)

Uvek sam mislila da mogu da sarađujem sa celom grupom, i da radim šta god mi koordinator kaže – nikada se nisam žalila. Bila sam prilično zadovoljna sobom, i mislila sam da sam uradila ono što je učitelj Li (osnivač Dafe) tražio od mene. Ali, jednom sam naišla na situaciju koja je razotkrila moje vezanosti. Shvatila sam da nisam otpustila sebe i da nisam dosegla da budem zaista nesebična.

Vezanost za korist

Jednom, nakon što sam pristala da podelim engleski Epoh times, drugi koordinator me je zamolio da se pridružim grupi za učenje Fa, i pošaljem ispravne misli za Shen Yun. Ovaj aranžman je bio upravo ono što sam želela da radim, jer nisam želela da distribuiram novine. Tada sam rekla timu za distribuciju novina da sam prihvatila još jedan zadatak, i da više ne mogu da budem deo njihovog tima.

Nisam želela da distribuiram novine jer nisam mislila da je distribucija novina najbolji način da se promoviše Falun Dafa. Takođe, osećala sam da mi je distribucija novina zamorna. Nisam mislila da je moja odluka problem. U svakom slučaju, Shen Yun je važan projekat, a ja sam samo radila ono što je lokalni koordinator tražio.

Nakon toga, drugi praktikant iz tima za distribuciju novina rekao je da se ne pridržavam principa "Istinitosti-Blagosit-Trpeljivosti", jer sam promenila mišljenje i nisam uradila ono što sam obećala. Onda sam pogledala unutra. Otkrila sam da želim da učestvujem u projektima Dafe koji me interesuju. Takođe sam našla svoju vezanost za korist. Ako distribuiram novine mora da delim troškove goriva, da bih uštedela novac. Iskoristila sam zahtev koordinatora da sakrijem svoju vezanost za korist.

Dalje kad sam pogledala unutra, takođe sam shvatila da ne želim da se suočim sa sukobom jer postoje različita mišljenja o distribuciji novina. Nisam shvatala ove vezanosti dok nisam pogledala unutra.

Memorisanje Fa

Jednog dana, praktikantkinja me je pitala da li želim da memorišem Fa sa njom. Mislila sam da imam slabo pamćenje, pa sam rekla ne, i opravdala joj to rekavši joj da ću da čitam Fa. Nešto kasnije, ova praktikantkinja me je ponovo pitala da li želim da joj se pridružim. U to vreme, drugi praktikant mi je rekao da želi da se pridruži. Tada sam pomislila da bi ovo mogao biti Učiteljev nagoveštaj. Tako smo počeli, nakon slanja ispravnih misli, da memorišemo Fa zajedno jedan i po sat svakog jutra.

U memorisanju Fa, čitali smo isti pasus iznova i iznova. Mogla sam da razumem principe koje ranije nisam kad sam čitala Fa, što je produbilo moje razumevanje. Svaki dan, imam novo iskustvo i razumevanje Fa. Zahvaljujem se Učitelju što je organizovao druge praktikante da mi pomognu da memorišem Fa. Kroz memorisanje Fa, shvatila sam da ono što sam mislila je proizašlo iz moje sebičnosti. Nisam baš pustila svoj ego da bih bolje sarađivala sa drugim praktikantima.

Kroz memorisanje Fa, shvatila sam da su mnoge stvari za koje sam pretpostavila da su ispravne zapravo pogrešne. Shvatila sam da nisam otpustila sebe.

Teškoće prilikom eliminisanja karme

Naš lokalni koordinator je mnogo puta razgovarao sa mnom o distribuciji novina. Ipak, nisam obraćala pažnju na to, niti sam se mešala. Nedavno me je naš glavni lokalni koordinator zamolio da pomognem oko pakovanja novina. Shvatila sam da treba da se popravim, pa sam pristala.

Iako sam znala da poboljšati se znači žrtvovati se, i dalje sam imala pitanja u srcu i vezanost za sebe. Na primer, kada sam pakovala novine, mislila sam da su neki praktikanti neracionalni. Praktikant mi je rekao da je osam do devet praktikanata uključeno u pakovanje novina svakog četvrtka. Mislila sam da to neće uticati na moje druge projekte ako mi svaki put treba samo tri do četiri sata. Pa sam pristala da to uradim.

Nije mi dugo trebalo da naiđem na priliku da se ponovo popravim. Jednog dana, nekoliko kolega praktikanata se nije pojavilo, pa smo nas četvoro morali da završimo posao za devetoro ljudi. Morala sam da provedem mnogo više vremena nego obično da završim posao. Nisam bila zadovoljna time jer je ovo uticalo na moje ostale planove.

Žalila sam se koordinatoru da je pakovanje novina uticalo na moje ostale planove i da neću doći ponovo ako se ova situacija ponovi.

Jednog dana, dok sam učila Fa, bila sam dirnuta kada sam pročitala:

"Mlađi sveštenik vodi težak, zamoran život, koji mu omogućuje da otplati svoju karmu i brže se prosvetli." Džuan Falun

Odjednom sam shvatila da treba da podnesem više teškoća da bih eliminisala više karme. Odmah sam se predomislila i odlučila da nastavim da pakujem novine, bez obzira koliko mi vremena trebalo za to.

Otišla sam da ponovo pakujem novine, čak i ranije nego obično, da bih mogla da uradim više. Kada sam stigla, otkrila sam da stvari nisu onakve kako sam mislila. Tog dana je tamo bilo mnogo ljudi, i mi smo brzo završili posao.

Poboljšanje šinšinga

Shvatila sam da će se stvari promeniti kad promenim srce. Naučila sam da uvek treba da pogledam unutra kada se suočavam sa bilo kakvim konfliktima, i tada konflikt može da se reši. Zato nam Učitelj uvek govori da pogledamo unutra. Nisam ranije gledala unutra. Sada sam se popravila u ovom aspektu.

Naišla sam na još jednu situaciju kako bih popravila šinšing. Jednom me je koordinator zamolio da završim smenu na mestu za objašnjavanje istine i da distribuiram novine na tri sata. U početku sam bila nevoljna jer sam morala da odem iz kuće u 10 ujutro i vratim se kući u 5 popodne. Bilo je nezgodno jer sam tog dana morala da ponesem ručak ili da jedem vani. Posle premišljanja, tretirala sam to kao priliku da se popravim, pa sam se složila.

Osetila sam da mi se šinšing popravio nakon ovog incidenta. Osećala sam se veoma prijatno kada sam tog dana radila vežbu meditacije. Shvatila sam da je to ono što treba da uradim kao praktikant. Ne možemo da se poboljšamo samo sedeći i učeći Fa jer je Učitelj tražio da radimo tri stvari dobro.

Dok sam bila srećna zbog napretka, primila sam telefonski poziv sa zahtevom da distribuiram novine na novoj lokaciji.

Složila sam se. Otišla sam na mesto za distribuciju sa željom da probudim savest kod više ljudi. Pozdravljala sam sve koji su prošli, a 90% ljudi je prihvatilo novine. Podelila sam pet snopova novina u roku od 2 sata. Kada je koordinator naišao, video je da se novine dele prilično brzo i rekao: "Ovo je Učiteljevo ohrabrenje." Ovo iskustvo me je nateralo da shvatim da je otpuštanje sebičnosti i poboljšanje mog šinšinga prava kultivacija.

Učitelj je rekao:

"Cilj Dafa učenika je dosegnuti Ispunjenje. " *Fa konferenciji na Tajvanu *

Nadam se da ćemo svi ostati marljivi, poboljšati se zajedno i probuditi savest kod većeg broja ljudi.