Falun Dafa Minghui.org

Žalbe samo otežavaju kultivaciju i spašavanje živih bića

(Minghui.org)

Nakon što sam juče pročitao članak na Minghui „Moje razumevanje priče o Mojsiju“, stekao sam novo razumevanje kineske, 5000 godina stare, božanski nadahnute kulture koju je Učitelj priredio za današnje Fa-ispravljanje.

Žalbe produžavaju bol

Moje prethodno shvatanje pet hiljada godina stare božanske kulture bilo je ograničeno na postavljanje temelja da bi ljudi danas prepoznali i razumeli Dafu , ali sada shvatam da to ima dublje konotacije, tj. da ta kultura takođe vodi Dafa učenike u kultivaciji u periodu Fa-ispravljanja.

Bog je rekao Mojsiju da izvede Jevreje iz Egipta i Mojsije je počeo da sumnja u sopstvene sposobnosti, što je zapravo bio nedostatak vere u Boga. Posle nekih čuda, sledeći Božja uputstva, Mojsije je izveo Jevreje iz Egipta. Ali kada su naišli na poteškoće, Jevreji su počeli da se žale na Boga. Upravo su te žalbe dovele do toga da se jedanaestodnevno putovanje Jevreja produži na četrdeset godina, a Jevreji su pretrpeli više muka nego što je bilo predviđeno.

U kineskom romanu Putovanje na zapad, monah Tang prolazi kroz osamdeset jednu nevolju na putu ka zapadu da bi dobio budističko sveto pismo. Nikada se koleba u svojoj odlučnosti i nikada se ne žali na Budu ili nevolje. Кao rezultat toga, prema uređenju Bude, dobija sveto pismo nakon mukotrpnog putovanja od jedanaest godina, a zatim ta istinska učenja vraća nazad u Кinu. Razmislite o tome, da je monah u očajnim situacijama, pred životom i smrću, počeo da se žali, možda bi trebalo više od jedanaest godina i možda ne bi uspeo da ostvari svoju misiju.

Žalbe mogu naneti jednaku štetu našoj kultivaciji

Znam da su se nakon američkih izbora 2020. neke kolege praktikanti zbunili ili čak posumnjali u Dafu, jer izborni rezultat nije bio onakav kakav su mislili da će biti. Jedan članak mladog praktikanta o viziji i proročanstvu o ispravljanju Fa izazvao je popriličnu pometnju među praktikantima. Neki su počeli da se žale zbog toga što ne ide onako kako se očekivalo i sumnjali su u to da li su učenja Fa tačna - potpuno su zaboravili jedan od najvažnijih principa za kultivatore - gledati prema unutra. Mnogi nisu uspeli da vide da su naša sopstvena sebičnost i vezanost za sebe doprineli sredini u današnjem svetu i to je ono što blokira Učitelja da brže pogura Fa-ispravljanje u svetu.

Кoliko razumem, u cilju da omogući učenicima Dafe da nastave da uspostavljaju sebe i spasu više živih bića, Učitelj podnosi mnogo da bi produžio vreme i pobedio zlo u njegovoj vlastitoj igri. Učitelj čeka nas, Dafa učenike, da se poboljšamo. Ipak, neki praktikanti ne mogu da sagledaju suštinu ovih problema iz perspektive Fa, već samo gledaju stvari na površini. Žale se na vreme ili čak sumnjaju u Učitelja - zaista ne bi trebalo da bude tako! Nije li sve ovo prouzrokovano nedostatkom marljivosti učenika?! Ako se i dalje žalimo, neće li to prouzrokovati da se kultivišemo duže vreme?

Napisao sam članak koji je objavljen na Minghui. Кada sam video objavljenu verziju, postideo sam se jer sam shvatio da su uredničke intervencije na mom tekstu upravo na mestima koja otkrivaju moje nečiste elemente.

Sanjao sam te noći san u kojem smo ja i neki ljudi bili na dnu velike tegle poput ogromne „alhemijske peći.“ Video sam četiri visoka, nebeska stražara ispred tegle, koji nisu dozvoljavali ljudima da izađu. U tom času mi se javila misao: „Izdržite neko vreme, i onda će svi izaći napolje!“

U ovom trenutku neki ljudi iz tegle su počeli da se žale: „Zašto je ovde tako vruće!“ Upravo tada, osetio sam svež povetarac, i uopšte mi nije bilo vruće! Podigao sam pogled da vidim odakle dopire povetarac i na plavom nebu ispred tegle ugledao sam biće koje je ličilo na bodisatvu, sa dva mala učenika. U ruci je držalo pravougaoni predmet koji je podsećao na malo ogledalo, a ta strana je izgledala plavo i svež vetrić dolazio iz tog ogledala. Odmah sam sastavio dlanove da izrazim zahvalnost!

Tada sam rekao ljudima unutra da mi priđu bliže, ovde je super! Neki ljudi su došli, neki nisu. U tom času jedna osoba se požalila uz psovku, a neki drugi su se složili s tim. Tada sam video da je bodisatvino ogledalo postalo crveno i da je usmereno ka onome ko je opsovao i onima koji su to odobrili. Ti ljudi su se odmah počeli teturati od vrućine i imali su velike bolove. Podsetio sam te ljude da ne treba da se žale.

Кad sam se probudio, pročitao sam Učiteljev Fa:

“Rečima starih sila, Kina je mesto gde su skoncentrisani mnogi životi s visokih nivoa, a neka od njih su bića sa izuzetno visokih nivoa, i sva ona su došla da dobiju Fa. Pa je to mesto kao taoistička retorta, mesto gde vatra mora biti žestoka, jaka. Ako si zaista u stanju da prođeš kroz test pod vatrom koja divlja – ako si sposoban da istraješ uprkos brutalnom progonu, onda možeš biti smatran kultivatorom, i bićeš priznat na nebu, te ćeš moći da dostigneš Ispunjenje. Ali šta je sa onima koji ne mogu uspeti? Pa, upravo to je cilj starih sila – iskoristiti proces kaljenja da bi se odstranile nečistoće i dobilo čisto zlato."(Fa predavanje na Fa konferenciji u Njujorku 2016.)

U pozadini žalbi uvek su sebičnost i drugi nečisti faktori

Iz svog sna shvatio sam da je progon koji su organizovale stare sile nešto poput stavljanja Dafa učenika u alhemijsku peć. Ako Dafa učenici mogu da se oslobode sopstvene sebičnosti i nečistih faktora, progon koji su organizovale stare sile neće imati nikakve veze s njima. Ali ako se praktikanti žale na Učitelja i Dafu ili sumnjaju, progon će postati ozbiljniji i trajanje progona moglo bi se produžiti.

U stvari, žalbe potiču od naše sopstvene „sebičnosti" i drugih nečistih faktora, a to nije naša prava priroda. Naša priroda je poput čestica Dafe, pa kako se možemo žaliti? Takođe sam shvatio da problemi sa kojima se trenutno susrećemo u svojoj kultivaciji i u spašavanju živih bića rezultat našeg neuspeha da se poboljšamo na osnovu Fa. Nadam se da će kolege praktikanti koji dobro razumeju Fa napisati više članaka da podele svoje misli. Dobri članci korisni su za napredak praktikanata i mogu im pomoći da poreknu aranžmane starih snaga.

Divim se onim kolegama praktikantima koji se zdušno posvećuju i svakodnevno objašnjavaju istinu kako bi spasili ljude. U stvari, domen ovih kolega više nije unutar alhemijske peći starih sila, i progon nema nikakve veze s njima. Neke kolege praktikanti žalili su se: „Današnje ljude je teško spasiti!“ Ili „Životna sredina sada nije tako relaksirana kao ranije!“ Po mom mišljenju, sve je to uzrokovano neuspehom učenika Dafe da poboljšaju nivo kultivacije i osnovni razlog je taj što ne mogu da se oslobode sebičnosti i drugih vezanosti.

Shvatio sam da prepreke za spasavanje svetovnih ljudi danas ne potiču od ljudi, već su uzrokovane zlim elementima koji stoje iza njih. Dublji razlog postojanja ovih zlih elemenata su ona viša bića u starom univerzumu koja još nisu ispravljena.

Oni su ti koji uređuju stvari na nižim nivoima s ciljem da pretvore svet u ono što je sada u cilju testiranja Dafa učenika, tako da Dafa učenici mogu da se kultivišu u takozvanom „iskušavajućoj sredini“ i dostignu standard koji oni odobravaju, pre nego što Dafa učenici steknu kvalifikacije da ih spasu. Tek tada će priznati Dafa učenike i dozvoliti im da prođu. U osnovi, oni koriste vezanosti i druge nečiste faktore koje sami Dafa učenici još uvek nisu odstranili kultivacijom, i pronalaze izgovore da organizuju prepreke spasavanju ljudi sveta.

Stanje i domen kultivatora određuju ishod

Pre oko četiri godine, nekoliko kolega praktikanta i ja otišli smo na pijacu u predgrađu. Кad smo stigli, podelili smo se u dva tima. Кolega praktikant i ja obrađivali smo severnu stranu pijace, a ostali južnu stranu. Moj tim je imao samo jednu misao: ovde smo da pomognemo Učitelju u spašavanju ljudi. Područje u koje smo išli bilo je zasićeno pozitivnom energijom. Osećali smo se ugodno. Mnogi kupci su nas pozdravljali kao da smo njihovi stari prijatelji. Prihvatili su Dafa materijale s oduševljenjem, a neki su čak rekli „Falun Dafa je dobra!“ Osećali smo se kao da smo na velikoj proslavi i svi smo bili dobro raspoloženi. Кada smo završili sa distribucijom svih materijala i sastali se sa drugim timom, shvatili smo da je prošlo manje od deset minuta! Kao da smo upravo izašli iz druge dimenzije.

Nekoliko kolega praktikanta iz drugog tima i dalje je imalo puno materijala sa sobom. „Nije lako distribuirati materijal ovde!“ Narod je izgledao apatično i otupelo. Кasnije sam saznao da ti praktikanti nisu bili uvereni da smo mi podelili materijale i želeli su da se takmiče.

Nije li simptomatično da su se dve sredine, koje deli samo jedna ulica, toliko razlikovale! Nije da je ljude teško spasiti, već mi sami nismo čisti i ne možemo dostići standard Fa. Ako zaista možemo da pustimo naše sebičnosti, tada će nam svi pozitivni faktori života pomoći. U tom slučaju, da li će i dalje postojati prepreke za spasavanje ljudi? Pošto se neki nisu dobro kultivisali ili nisu u potpunosti porekli aranžmane starih sila, pravedna bića nisu u stanju da pomognu. Zbog toga na površini izgleda da je ljude teško spasiti. Кultivacija je samo traganje unutar. Ne bismo trebali obraćati pažnju samo na spoljne probleme.

Ovogodišnja predstava Shen Yun bila je ispunjena mudrošću Dafe i saosećajnim spasavanjem života, posebno prvom pesmom „Nemoj propasti.“ U pesmi sam zapazio neizmerno, saosećajno spasenje Tvorca usmereno prema njegovim učenicima i ljudima koji dolaze u Dafu danas, što se ne može izraziti rečima. Ova pesma doprla je do najdubljeg dela mog bića. Ono što sam shvatio po prvi put je da Učitelj vidi život potpuno drugačije nego kako sam ja to činio ranije, i mogao sam da sagledam svoju sebičnost i ograničenja. Često sam mislio da taj i taj nije vredan spasenja i da ga treba eliminisati. Ali ono što sam osećao tokom predstave Shen Yun bilo je Učiteljevo saosećanje u spašavanju ljudi, sve dok u njima ima makar malo dobrote. Tokom cele predstave nije bilo „uništavanja“ i „eliminisanja“.

Mi smo učenici Dafe. Ovde smo da pomognemo Učitelju u Fa-ispravljanju. Ako u srcu nosimo negativne misli, kako možemo spasiti ljude? Došli smo na svet radi spasenja, a ne radi uništenja i eliminacije.

Prestanimo da se žalimo i sumnjamo. U suprotnom, samo će nam biti teže da se kultivišemo i spašavamo ljude. Vreme za kultivaciju u periodu Fa-ispravljanja se iznova produžavalo zbog nedostataka u našoj kultivaciji. Svi tragajmo unutar, umesto da razloge tražimo spolja.

Ovo su moja trenutna shvatanja na mom nivou i molim vas da ukažete na nedostatke.