Falun Dafa Minghui.org

Ne mijenjajte prirodu slanja ispravnih misli

(Minghui.org)

Nedavno su se pojavili ljudi koji su slali hitne poruke Falun Dafa praktikantima u Kini, pozivajući ih da, kod slanja ispravnih misli, ciljaju Hong Kong i Makao.

Željeli bismo sve vas podsjetiti da način na koji se šalju ispravne misli određuje Fa i da ne bismo trebali posebno dodavati ovu ili onu vrstu dodatnog sadržaja tokom tog procesa.

Ova obavijest služi kao poseban podsjetnik na to da bismo se prema svemu trebali odnositi racionalno i da ne smijemo mijenjati Fa zbog vlastite uznemirenosti ili zbog drugih faktora.

Uredništvo Minghui portala

11. juli 2021. godine

Svi članci, grafike i sadržaji objavljeni na Minghui.org su zaštićeni autorskim pravima. Nekomercijalno umnožavanje je dozvoljeno, ali zahtijeva dodavanje naslova članka i vezu do izvornog članka.