Praktikanti u Kini, molim vas, zaustavite učenje Fa putem interneta (sa komentarom Učitelja)

(Minghui.org)

Učitelj je rekao: „Ovi softverski programi se ne mogu koristiti među praktikantima. Ko god da promijeni muziku za vježbanje nanosi štetu. " (Zabilježili urednici Minghuija, 13. jula 2021.)


Ja sam Falun Dafa praktikant u Kini. Nedavno se jedan softver za učenje Fa preko interneta proširio na lokalne praktikante u mom kraju. Rečeno je da su ovaj softver praktikanti u matici Kini koristili već 7 ili 8 godina. Softver se u početku koristio za izgradnju malih mrežnih platformi za one koji su uključeni u spašavanje praktikanata pritvorenih zbog toga što su podržavali svoju vjeru. Korisnici softvera su tvrdili da softver dobro funkcioniše i da „nikada nisu imali problema" [što znači da nije bio na meti policije]. Zato ga prijašnji korisnici sada aktivno promovišu među praktikantima u velikom obimu. Svi koji se žele pridružiti platformi moraju se registrovati.

Nekoliko je ljudi iz mog lokalnog područja također pokušavalo dobiti saglasnost praktikanata da se priključe. Čak su posjećivali jednog po jednog praktikanta tražeći od njih da izvade mobitel ili iPad da bi odmah instalirali softver. Za one koji nisu imali pojma o softveru ili one koji ga nisu htjeli instalirati, rekli su da njegovo instaliranje ne nanosi štetu i da prvo iskušaju ovu platformu prije donošenja konačne odluke, kao da su pokušavali završiti zadatak ili ispuniti određenu kvotu. Kad su ih neki koordinatori zaustavili, neki su se na ulici počeli svađati s koordinatorima bez ikakvog razmatranja mogućih posljedica. Ove akcije već odstupaju od onoga što bi praktikanti trebali činiti.

Kada su mnogi praktikanti odbili primiti ove ljude, oni nisu gledali unutar sebe, već su one koji su ih pokušali zaustaviti označili da „sabotiraju Fa iznutra“. Oni prave razdor i drže se svojih malih grupa kako bi obranili svoje radnje. Da bi zavarali druge, oni su također izvadili Učiteljev Fa iz konteksta i čak su uspjeli navesti neke praktikante da instaliraju ovaj softver.

Ali, vi praktikanti koji promovišete ovaj softver i oni koji ste instalirali softver, jeste li uzeli Fa kao učitelja da pažljivo procjenjujete i prepoznajete apsurdnost cijele stvari?

Prvo, rečeno je da softver potječe iz inostranstva. Čak i ako ga je sigurno koristiti izvan Kine, da li je on nužno siguran i u Kini? Situacije u Kini i van nje su različite. „Nikada se nije dogodio nijedan problem“ ne znači nužno da je softver siguran. Rečeno je da neke mrežne platforme koje koriste softver imaju stotine korisnika, a najveća se može pohvaliti hiljadama ljudi, uključujući praktikante iz različitih provincija, pa čak i izvan Kine. Da li je tako velika koordinacija različitih internetskih grupa saradnja jednog tijela koju zahtijeva Učitelj? Sigurno da nije.

Neki ljudi slijepo slijede gomilu, priznavajući i promovišući softver. Koje ljudske predstave stoje iza ovog postupka? Platformi se može pristupiti putem Wi-Fi od kuće bez praktično ikakvih sigurnosnih mjera. Nakon jednostavne prijave, možete vidjeti korisničko ime svakog praktikanta, objavljene poruke i čuti izgovorene glasove. Zvučni talasi praktikanata nisu obrađeni i to su njihovi autentični glasovi. Budući da svi koriste pseudonim, neki smatraju softver apsolutno sigurnim i detaljno govore o situacijama u lokalnim područjima.

Ali, jesu li ovi praktikanti malo dublje razmislili? Pretpostavimo da zlo već nadzire platforme, pa zar onda svi oni nehotice ne rade kao tajni agenti? Osim toga, zlo bi moglo identifikovati i locirati korisnike analizirajući glasove snimljene na platformama i korištenjem Wi-Fi adrese. Ako je to slučaj, sve objavljeno i izgovoreno na platformama bi postalo „dokaz“ koji zlo može iskoristiti da optuži praktikante za „organizovanje aktivnosti.“ Čak i ako samo jedan praktikant (ili špijun) kaže nešto što nije u skladu sa Fa, svi praktikanti koji učestvuju bi mogu biti odgovorni. Ako ono što neko kaže dovede do toga da praktikant bude progonjen, svi praktikanti koji učestvuju bi mogli postati meta. Jesu li korisnici softvera razmišljali o ovome? Osim što ugrožavaju kolege praktikante, ovakva velika internetska okupljanja mogu donijeti ogroman negativan utjecaj za Dafa i uzrokovati gubitke. Jesu li korisnici razmišljali o ovome?

Drugo, čuli smo da neke grupe na platformi imaju rutinska okupljanja pri kojima dijele iskustva svake večeri od 21:00 do ponoći, bez izuzetka. Da se ovih nekoliko sati utroši na smirivanje i učenje Učiteljevog Fa, puno bi se više naučilo. Međutim, neki praktikanti su opsjednuti praćenjem onih koje smatraju da su „prosvijetljeni do visokog nivoa", misleći da bi im slušanje izjava onih sa dostignutog „visokog nivoa" pomoglo da se brže poboljšaju. Oni nikad ne propuštaju ni jedno noćno okupljanje, vjerujući da je redovno prisustvovanje okupljanjima znak njihove marljivosti „u Fa“. Oni su zaboravili da ne postoji prečica u kultivaciji.

S tako velikom gomilom ljudi koja svakodnevno raspravlja o razumijevanju Fa u klupskom okruženju, moglo bi se posumnjati i da sami organizatori potkopavaju Fa u vidu održavanja predavanja. Ovo remeti put kultivacije koji je Učitelj uredio za svakog učenika i sprečava praktikante da provode više vremena radeći tri stvari. Učinak je isti onome kome teže stare sile.

Šta više, organizatori i sudionici daju grupi svoje interpretacije Učiteljevih predavanja, dok su drugi digli glas braneći koliko su ove grupe važne. Tvrdili su da su neki praktikanti na „provincijskom“ i „državnom nivou“ učinili herojske stvari objašnjavajući činjenice, suprotstavljajući se progonu i spašavajući pritvorene praktikante. Kad su neki praktikanti to pokušali provjeriti među grupom, velika se masa odmah okupila, braneći ove tvrdnje i napadajući one koji sumnjaju. Ovo je nalik opakoj Komunističkoj Partiji Kine (KPK), koja dopušta samo pozitivne glasove i ne toleriše različita mišljenja.

Drage kolege praktikanti, Fa možemo razumjeti samo na osnovu Fa, a ne putem prosvjetljenja određenih praktikanata. Kad se smirimo i učimo Fa, Učitelj će nam ukazati na Fa principe u koje bismo trebali biti prosvijetljeni na našem nivou. Slično tome, radeći dobro tri stvari i gledajući unutar sebe, možemo se i sami poboljšati. Neki su poslali svoje poruke na grupu kazavši da je ono što su u grupama naučili u jednom danu više od onoga što je naučeno iz Fa u toku 20 godina. Neki su rekli da je kratko slušanje razmjene iskustava bilo bolje od proučavanja tri Fa predavanja kod svoje kuće. Oni su tako pozicionirali ljude iz grupe na više mjesto od Učitelja i više od Dafa. Ometani vezanostima, zaboravili su ko su. Nije li to opasno?

Vrijeme provedeno sa tim grupama se moglo iskoristiti za čitanje više članaka o razmjeni iskustava objavljenih na Minghui ili slušanje članaka o konferenciji o dijeljenju iskustva (Fahui) na radiju Minghui. Mnogo je sjajnih priča o kultivaciji i velikih iskustava sa kultivacijom, koja se čitaju poput veličanstvenih epova. Svako od njih bi moglo ojačati naše ispravne misli, pomoći nam da činimo tri stvari bolje i stabilno hodati putem kojim nas vodi Učitelj. Zašto provoditi toliko vremena slušajući govore određenih praktikanata na mrežnim grupama?

Neki članci objavljeni na Minghui su objavljeni u nastavcima i svaki cilja specifične ljudske pojmove. Čitajući ih, pomoći će nam da dostignemo zamah Fa ispravljanja. Iza tih članaka stoje ogromne Učiteljeve žrtve učinjene da bismo se zajednički poboljšali. Ako praktikant ne obrati pažnju na Minghui, onda to on ili ona možda neće shvatiti.

Također, za one praktikante koji vole držati govore na mrežnim grupama, ono što govore nikada nije bilo pregledano. Šta ako ono što oni govore nije (u skladu) sa Fa i odvede gomilu da zaluta? Što ako govornik nije kultivirao svoj xinxing, ili se Učitelj nije brinuo o njemu i ako on ima nešto na sebi što ga je kontrolisalo da govori stvari da bi drugi u njih povjerovali? Šta ako je govornik otišao zlim putem, ali je uspio zavarati publiku da povjeruje u ono što je rekao? To su sve fenomeni koji nisu u skladu sa Fa. Zašto neki praktikanti slijepo, gorljivo promovišu ovaj softver i učestvuju na tim platformama, umjesto da Fa smatraju za učitelja i protive se korištenju softvera? Ako se dogodi nešto negativno, grijesi onih koji ga slijede bi mogli biti isti kao i onih organizatori koji potkopavaju Fa. Negativan utjecaj na ljude, posebno na nove praktikante, je vrlo ozbiljan.

Treće, neki promotori softvera također promovišu i editovanu verziju muzike za vježbu meditacije u sjedećem položaju, koju su promijenili iz originalnog jednosatnog trajanja u dvosatno dodavanjem muzike na početku jednog sata i na kraju jednoga sata (bez riječi koje izgovara Učitelj) da bi trajanje bilo ukupno dva sata. Muzika za vježbanje potiče od samog Učitelja, a format, vrijeme i sadržaj su svetinja kao i Dafa. Nije li takvo nasumično mijenjanje isto što i podrivanje Fa? Zašto se takve, očigledno pogrešne stvari, prihvataju i promovišu, umjesto da se protivno tome Fa smatra za učitelja?

Četvrto, neke su grupe na platformi editovale sadržaj slanja ispravnih misli i zamolile sve praktikante iz grupe da to slijede ne propuštajući i jednu riječi. Neki su dodali pet dodatnih minuta na zadanih 15 minuta, neki su pravili slanje ispravnih misli u toku jednog popodneva u trajanju od dva sata bez pauze, neki su ispravne misli slali nastavcima tokom 24 sata ili duže. Sadržaji u njihovom slanju ispravnih misli su objedinjeni, uređene rečenice koje su izvodile u grupi. Rekli su da je to tako bilo konkretnije i da je bolje ciljalo određene zle elemente.

Drage kolege praktikanti, uredništvo Minghuija je izričito dalo smjernice za slanje ispravnih misli. Da li je naknadno uređivanje sadržaja i da se to radi dugo vremena i u velikom obimu nešto što je zasnovano na Fa? Neki su organizatori rekli da je jedan od ciljeva stvaranja grupa i privlačenja ljudi da u njima učestvuju bio pružanje ispravne pomoći u naporima praktikanata da se suprotstave progonu. Na Minghuiju već ima dosta srodnih sadržaja; zašto bismo se vezali za tako nepouzdanu platformu?

Suprotstavljanje progonu nije u našem fokusu kada radimo tri stvari. Mi zapravo spašavamo živa bića u procesu suprotstavljanja progonu. U suprotnom, mogli bismo završiti svađajući se poput svakodnevnih ljudi, a rezultat ne bi bio dobar. Osim toga, neki koordinatori u grupama govore glasno i vatreno, s izraženim mentalitetom prepirke, ogorčenosti i mržnje. Kod tih praktikanata uopšte nema Dobrodušnosti. Oni ne uspijevaju razlikovati svakodnevne ljude od opakih elemenata koji stoje iza njih, oni izjednačavaju svakodnevne ljude sa zlom.

Neka strastvena i cinična iskustva na grupama bi lako moglo potaknuti vezanost i ljudske pojmove kod drugih učesnika. Cjelokupnoj razmjeni iskustava nedostaje mehanizam gledanja unutar sebe i uklanjanja vezanosti, niti postoji polje kultivacije Dobrodušnosti i mira. Umjesto da svima pomogne da se poboljšavaju Fa, takve bi se razmjene iskustava mogle primiti samo na one koji imaju snažne ljudske predodžbe. Stoga se nekima koji su duboko uključeni to jako sviđa i nisu spremni da deinstaliraju softver. Čak su kritikovali praktikante koji su intervenisali govoreći im da potkopavaju Fa, a pritom nisu shvatili da i oni sami padaju umjesto da se poboljšavaju.

Peto, praktikanti koji su promovisali i sudjelovali u tim grupama su rekli da su mnogi praktikanti uhapšeni u matici Kini zbog toga što su lično učestvovali u grupnom učenju Fa. Oni govore da bi ovaj softver mogao pomoći u grupnom učenju Fa i spriječiti progon praktikanata. Oni tvrde da je program koristan za praktikante koji se kultiviraju sami kao i za nove praktikante. Rekli su da je razmjena iskustava u grupama „na visokom nivou“ i da je zato korisna za praktikante koji već dugo ne mogu proći testove. Mnogo je naizgled dobrih izgovora poput ovog, a oni su primamljivi za one koji ne uče Fa dobro.

Iskorak da se lično pridruži grupnom učenju Fa je proces za praktikanta (ili praktikanticu) da savlada sebe i izgradi vjeru u Učitelja kao i u Fa. To je također proces jačanja nečije glavne svijesti i ispravnih misli. To je proces iskoraka i napretka. Sve dok ne postoji ideja razmetanja ili nepromišljena ideja povezivanja i stvaranja nerealno velikih grupa, ne bi trebalo biti problema sa ličnim grupnim učenjem Fa.

Jedan, dva ili tri praktikanta također čine grupu. Izvještaji o tome da su neki praktikanti bili uhapšeni zbog učenja Fa u grupi nisu legitiman razlog da ne poštujemo format grupnog učenja Fa koji nam je ostavio Učitelj; niti bi to trebao biti izgovor za pokušaj pronalaska novog, posebnog načina. S tom logikom, samo zato što su praktikanti bili uhapšeni zbog distribucije informativnih materijala, zar bismo onda trebali prestati izlaziti da bismo spašavali ljude? Ako radimo tako zapravo upadamo u zamke starih sila, kad bismo zapravo trebali negirati aranžmane starih sila. Pomoću ovog softvera neki praktikanti mogu prestati dolaziti na lično učenje Fa u grupi jer im je tako pogodnije ili zbog straha. Nije li ovo štetno za format grupnog učenja Fa licem u lice i format za dijeljenje iskustava koji nam je ostavio Učitelj? Nije li to ometanje napora praktikanata da formiraju jedno tijelo? Krajnji rezultat aktivnosti na mreži je suprotan onome što se tvrdilo.

I na kraju, kada su neki praktikanti kazali da je korištenje softvera u suprotnosti sa Fa, jedan je od njegovih organizatora rekao da je Učitelj u nedavnom predavanju priznao da svi slušaju iz različitih pojedinačnih soba. Organizator je rekao da su grupe poput pojedinačnih soba i da zato nema problema. Organizator u jednoj grupi ima pseudonim „Pijesak".

Učitelj je rekao:

„Praksa kultiviranja je kao kad veliki valovi ispiru pijesak: ono što ostane je zlato." („Za koga vi prakticirate kultiviranje?“ iz Bitno za daljnje napredovanje)

Učitelj je također rekao:

„Ako se netko ispostavio da je pijesak umjesto zlata, on će definitivno biti prosijan.“ („Staza“ iz Bitno za daljnje napredovanje II)

Pravi praktikanti se vole porediti sa zlatom i spremni su se kultivirati da postanu poput dijamanta. Gdje sebe postavljaju oni koji sebe smatraju pijeskom?

Kada učesnici prate „Pijesak“, umjesto Učitelja, šta ih očekuje? Neki praktikanti koji su promovisali ili sudjelovali u tome su čak kazali da to mogu raditi jer Minghui to nije zabranio. Nije li to iskorištavanje propusta?

Drage kolege praktikanti, ako ne prestanemo raditi stvari, osim ako nisu izričito zabranjene, zar to onda nije isto kao u budizmu ponašati se u skladu s „Uzmite zapovesti za svog učitelja” („Objašnjavanje sadržaja Falun Dafe“ iz „Objašnjavanje Fa asistentima Falun Dafe u Čangčunu“)? Mi bismo trebali smatrati Fa učiteljem i trebali bismo koristiti Fa za procjenu svega. Ne možemo raditi stvari koje su pomalo u suprotnosti sa Fa. Situacije u ovom svijetu su složene i komplikovane, kako bi onda praktikanti iz uredništva Minghuija mogli ukazati na sve ono što ne možemo činiti ili na svaki postojeći softver koji ne možemo koristiti? Samo Fa možemo smatrati Učiteljem.

Budući da se većina učesnika slaže s upotrebom softvera, a oni praktikanti koji jasno vide nisu duboko uključeni u softver, vani nije poznato mnogo informacija o softveru i o njegovim platformama. Neke informacije za koje čujemo možda nisu tačne, a stvarno stanje može biti mnogo gore. Ipak, nekoliko gore pomenutih tačaka već dokazuju da sve to podriva Fa. Situacija u drugim oblastima ostaje nejasna. Gore navedeno je samo kratak sažetak situacije za koju smo čuli u mom području.

Svi praktikanti koji sudjelujete u tome, posjetite Minghui i pretražite članke s ključnim riječima „podrivanje Fa.“ Postoje upozorenja uredništva Minghuija, kao i sve vrste situacija koje su praktikanti opisali u svojim člancima. Molimo vas da ih detaljno pročitate i razmislite o njima.

Šta više, Učitelj je o tome mnogo puta govorio i na predavanjima uključujući Zhuan Falun, Bitno za daljnje napredovanje, razna druga predavanja i članke s komentarima Učitelja. Učitelj je ozbiljno govorio o tome. Mi praktikanti ih moramo pronaći i pažljivo proučiti. Grijeh podrivanja Fa je strašan i izvan je onoga što bi bilo koje biće moglo podnijeti. Nije važno koliko ste bili marljivi, koliko ste velikih stvari mogli postići, koliko ste ljudi spasili i koliko ste učinili za Dafa. Sve dok praktikant podriva Fa, bit će strašnih posljedica.

Kultivirajući se sve do danas, marljivi bi praktikanti znali da su svaka naša misao i postupak važni i da moraju biti u Fa. Svaki će naš postojani korak ostati za istoriju i budućnost. Ne želimo postati negativni primjeri. Kad je kultivacija u pitanju, nema beznačajnih stvari. Čak i zbog nečega što možda ne smatramo da je od važnosti, iza njega mogu biti složeni problemi. To je nešto što možda nismo vidjeli ili razumjeli u potpunosti.

Drage kolege praktikanti, molimo vas da njegujete put kultivacije koji nam je Učitelj uredio i njegujete Učiteljevo spasenje. Ako smo zbog nečiste misli prevrnuli čamac u smrdljivi jarak, to bi bila najbolnija stvar. Naša je misija dobro se kultivirati i spasiti živa bića. Kultivacija nas samih se samo događa kada razumijemo Fa na osnovu Fa, a spašavanje živih bića je moguće samo uz zaštitu Učitelja. O svakoj koordinaciji koja odstupa od Fa principa, moramo dobro razmisliti. Svako iracionalno djelovanje koje nije (u skladu) sa Fa je rizično. Nadamo se da će praktikanti koji promovišu i učestvuju u korištenju ovog softvera u Kini postati odgovorni za sebe i odgovorni za Dafa. Ako svako od nas bude razmišljao jasno i ako svako od nas bude poduzimao akcije, možemo se suprotstaviti bilo kojem ponašanju koje podriva Fa.

Gore navedeno su prikupljena shvatanja nekoliko praktikanata iz moga kraja. Molimo vas da nam ukažete na moguće nepravilnosti.

Svi članci, grafike i sadržaji objavljeni na Minghui.org su zaštićeni autorskim pravima. Nekomercijalno umnožavanje je dozvoljeno, ali zahtijeva dodavanje naslova članka i vezu do izvornog članka.

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024