Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_bs

U julu 2021. g prijavljeno da je 69 praktikanata Falun Gonga u Kini bilo osuđeno zbog svoje vjere

(Minghui.org)

Tokom jula 2021. godine na Minghui.org pristigle su informacije iz Kine da je dodatnih 69 praktikanata Falun Gonga bilo osuđeno zbog svoje vjere.

Do danas je prijavljeno ukupno 736 slučaja krivičnih presuda u 2021. godini, uključujući 186 u januaru, 120 u februaru, 100 u martu, 90 u aprilu, 96 u maju, 75 u junu i 69 u julu mjesecu.

Kašnjenje u prijavljivanju i objavljivanju broja slučajeva je uzrokovano strogom cenzurom informacija u Kini i postojanjem Velikog kineskog vatrozida, što dopisnicima Minghuija otežava pravovremeno prikupljanje i slanje informacija.

Među 69 novo prijavljenih osuda o kojima je obaviješten Minghui.org, 7 se desilo 2020. godine, 30 je zabilježeno u prvoj polovini 2021. godine, 28 u julu mjesecu 2021. godine, kao i 4 slučaja koji su se dogodili 2021. g, ali izvori nisu mogli navesti točan mjesec. Ove nove informacije su učinile da ukupan broj poznatih kazni koje su se dogodile 2021. godine iznosi 451, što čini 61,3% od 736 prijavljenih slučajeva. Preostalih 285 prijavljenih slučajeva se odnose na 278 slučaja koji su se dogodili 2020. godine (37,7%) i 7 slučaja 2019. (1%).

Nova 69 prijavljena slučaja izricanja kazni u julu mjesecu su se dogodili u 21 provinciji i opštini. Hebei je na vrhu liste sa 10 slučaja, a slijede ga Liaoning (9), Heilongjiang (7), Hubei (6) i Jiangsu (5). Preostalih 16 regija ima zabilježen broj slučajeve od 1 do 4.

Trinaest (18,8%) osuđenih praktikanata je bilo starije od 65 godina, od kojih je 1 imao između 65 i 70, 10 su bili u sedamdesetim godinama života i 2 u osamdesetim godinama života. Jedan je osamdeset petogodišnji nastavnik u penziji osuđen je na tri godine zatvora.

Trinaest praktikanata je kažnjeno sa novčanim kaznama između 3.000 i 100.000 yuana, ili ukupno sa 346.000 yuana što u prosjeku čini 26.615 yuana po osobi.

Zatvorske kazne su se kretale od šest mjeseci do deset godina, ili prosječno 3,5 godine. Troje praktikanata iz provincije Heilongjiang koji su zajedno osuđeni su dobili duge zatvorske i visoke novčane kazne, uključujući i jednog muškarca koji je osuđen na devet godina i novčanu kaznu od 100.000 yuana, ženu koja je osuđena na sedam godina i 80.000 yuana, te još jednog muškarca koji je osuđen na četiri godine i novčanu kaznu od 5.000 yuana.

U nastavku slijedi kratak pregled slučajeva prijavljenih u julu mjesecu 2021. godine. Potpuni spisak osuđenih praktikanata može se preuzeti OVDJE.

Teške kazne

Troje stanovnika Heilongjianga je osuđeno zbog širenja informacija o svojoj vjeri

Troje je stanovnika grada Jixi u provinciji Heilongjiang osuđeno 2. juna 2021. godine: Pedesetogodišnji Bao Wanming je osuđen na devet godina i novčano kažnjen sa 100.000 yuana; Gospođa Teng Shuli, stara 51 godinu, je osuđena na sedam godina i novčano kažnjena sa 80.000 yuana; i pedeset trogodišnji Zhou Keming je osuđen na četiri godine i novčanu kaznu od 50.000 yuana.

Gosp. Zhou je prijavljen zbog podjele informativnih materijala o Falun Gongu. Nakon što ga je neko vrijeme nadzirala, policija ga je uhapsila 12. oktobra 2020. godine. Uhapšene su i gospođa Teng i gospodin Bao, koji su dijelili materijale sa gospodinom Zhouom.

Prilikom hapšenja gospođe Teng, policija joj nije dozvolila da obuče jaknu, iako je već bio oktobar mjesec i prohladno vrijeme. U policijskoj upravi Jiguan policajci su je naizmjenično ispitivali. Nisu joj dozvoljavali da spava ili da koristi toalet, čak i kada je u to vrijeme imala menstruaciju. Oduzeto joj je i 3.000 yuana u gotovini koje je imala u torbi.

Hapšenje troje praktikanata je odobreno 18. novembra i od tada su zadržani u pritvorskom centru grada Jixi.

Ova su tri praktikanata procesuirana na Okružnom sudu u Jidongu 23. aprila 2021. godine putem video konferencije. Samo je gosp. Bao imao advokata da ga zastupa, koji se za svog branjenika izjasnio da nije kriv. Druga dva praktikanta su djelovali kao sopstveni advokati i također su se izjasnili da nisu krivi. Sudija i tužilac su stalno prekidali njihovu odbranu.

Gospođa Teng je govorila o fizičkom zlostavljanju koje je pretrpjela u pritvoru. Gospodin Bao je svjedočio protiv policije jer je u dokaze optužbe protiv njega uključila i predmete koji mu ne pripadaju. Gospodin Zhou je tvrdio da nijedan zakon u Kini nikada nije kriminalizirao Falun Gong i da je njegovo objavljivanje materijala o progonu podiglo svijest o tome i da nikome nije naštetilo. Također je istakao da se broj dokaza tužilaštva koje je policija koristila protiv njega ne podudara sa predmetima koji su mu oduzeti.

Advokat gospodina Baoa je dodao da progon nema nikakvu pravnu osnovu. Advokat je dalje naveo da, iako su vlasti optuživale praktikante da su „potkopali provođenje zakona sa kultnom organizacijom“, policija nije pružila nikakve dokaze koji govore o tome kako je bilo narušeno provođenje i kojeg zakona.

Advokat je također ponovio argument svog klijenta da je policija sama prekršila zakonsku proceduru samovoljnim pretresom kuća praktikanata i fabrikovanjem dokaza za tužilaštvo.

Kada je advokat citirao obavještenje Kineskog ureda za izdavaštvo kojim se ukida zabrana objavljivanja Falun Gong knjiga, tužilac Liu Chunbo mu je odgovorio da “Mi se toga ne pridržavamo [u procesuiranju slučajeva]”.

Na zahtjev advokata da se provjeri neslaganja u broju dokaza, sudija Xu Zhongqi je advokatu naredio da sljedećeg dana, u subotu, kada su sve relevantne agencije zatvorene, pregleda video zapise o pretresu kuće.

Našavši se na meti grupnog hapšenja, šest stanovnika Hebeija osuđeno na 10 godina zatvora

Od trinaest stanovnika grada Tangshana u provinciji Hebei kojim je 20. jula 2021. godine suđeno na Okružnom sudu Luannan, za njih šestero je poznato da su osuđeni na zatvorske kazne.

Liu Weili je osuđen na deset godina, gđa Zhang Zhilan je dobila sedam godina, gosp. Zuo Desheng dvije godine i šest mjeseci, gosp. Wang Baozhu jedanaest mjeseci, a gosp. Lu Lifa i gđa Bi Guanqin su osuđeni na šestomjesečne uslovne kazne. Nejasno je da li i ostalih sedam praktikanata još čekaju presude.

Trinaest je praktikanata bilo uhapšeno u policijskoj akciji 12. avgusta 2020. godine, kada je preko 100 policajaca bilo mobilisano da terorišu, hapse i muče više od 50 praktikanata, u pokušaju da ih natjeraju da se odreknu svoje vjere. Uhapšeno je i nekoliko praktikanata i u obližnjem Tianjinu, opštini pod kontrolom centralnih vlasti. Gospodin Dong Jianquan je preminuo 25. oktobra 2020. godine od posljedica ogromnog pritiska.

Renomirani vlasnik restorana osuđen na osam godina zbog svog vjerovanja

Gospodin Yang Jianlu i njegova supruga gospođa Wang Huijun iz grada Zhangjiakou u provinciji Hebei su uhapšeni 3. decembra 2019. godine dok su, na lokalnoj tržnici, s ljudima razgovarali o Falun Gongu. Iako je gđa Wang bila puštena dva dana kasnije, gosp. Yang je zadržan u pritvorskom centru Xuanhua.

Policija je slučaj gosp. Yang predala tužilaštvu u aprilu mjesecu 2020. godine. Kada je njegov advokat 7. maja pozvao tužioca Cheng Xinga da se raspita o njegovom slučaju, Cheng mu je odgovorio da planira podići optužnicu protiv gosp. Yanga i njegov slučaj proslijediti na sud za dva ili tri dana.

Dana 4. septembra 2020. godine gosp. Yangu je bilo suđeno na Okružnom sudu Xuanhua. On se izjasnio da nije kriv i zatražio od sudije da pusti DVD diskove koji su mu bili oduzeti. Rekao je da nije prekršio ni jedan zakon posjedujući informativne materijale o Falun Gongu.

I kćerka gospodina Yanga ga je također branila na sudu naglasivši da se mora oglasiti kad se prema njenom ocu nepravedno postupa. Kazala je da ju je otac, u današnjem društvu u kojem je očigledan pad morala, uvijek učio da bude dobra i poštena osoba.

Opisala je incident u kojem je vozač kamiona ostavio veliku kesu novca u njenom porodičnom restoranu nakon što je tamo večerao. Otac je onda držao torbu na sigurnom mjestu i čekao da se vozač vrati. Nakon što je potvrdio da je torba pripadala ovome vozaču kamiona, gospodin Yang mu ju je vratio. Vozač mu je bio veoma zahvalan. Rekao je da se nije mogao sjetiti gdje je izgubio novac i da nije ni očekivao da će ga povratiti, jer bi većina ljudi u Kini sada samo strpala novac u džep i nikad se ne bi potrudila da pronađe vlasnika.

Drugom je prilikom gospodin Yang je organizovao ketering za jedno vjenčanje. Odabrao je najbolje sastojke, ali je mladencima dao veliki popust. Kada mu je porodica, nekoliko dana nakon vjenčanja, došla platiti žalili su se da je jedan gost dobio proljev nakon povratka kući pa su zahtijevali od gospodina Yanga da snizi cijenu za 900 yuana. Gospodin Yang se nije raspravljao i naplatio je 900 yuana manje. Njegovi su zaposlenici rekli da su bili impresionirani njegovom samokontrolom, s obzirom da bi se većina drugih vlasnika restorana, u tom slučaju, svađala i prepirala s mušterijom.

Advokat je također pročitao izjavu datu pod zakletvom koju je potpisalo 415 lokalnih seljana u znak podrške gospodinu Yangu.

Seljani su kazali: “Mi smo stanovnici ulice Banpo. Svi smo bili šokirani kada čuli za hapšenje Yang Jianlua. Svi ljudi iz obližnjih sela znaju da on prakticira Falun Gong i da je dobra osoba. Kome god treba pomoć, uvijek mu je spreman pružiti ruku. Ne znamo mnogo o sofisticiranim principima Falun Gonga, ali znamo da nije učinio ništa loše tako što je nastojao biti dobra osoba. On je u pritvoru već skoro osam mjeseci. Molim vas da ga pustite. Neka se njegova porodica ponovo okupi. "

Ročište je počelo u 9:15 časova. Sudija je proglasio desetominutnu pauzu u 11:00 časova. Kada je sudija napravio drugi prekid oko 13:30, tužilac je iznenada otišao bez navođenja razloga, pa je sudija morao prekinuti saslušanje.

Sudija je 16. marta 2021. godine osudio gosp. Yanga na osam godina zatvora i kaznu od 10.000 yuana. On se žalio Okružnom sudu u Zhangjiakouu, koji mu je potvrdio prvobitnu kaznu 19. jula, bez prethodnog saslušanja. U zatvor je odveden istog dana.

Čovjek iz Sichuana koji se našao na meti grupnog hapšenja u tajnosti osuđen na devet godina

Gospodin Shen Xuewen, iz grada Meishan u provincij i Sichuan, je bio uhapšen 10. jula 2019. godine, tokom policijske racije u kojoj j bilo uhapšeno više od 40 praktikanata u gradu Chengdu udaljenom oko 50 milja od Meishana. Njegova je porodica primijetila da je iz njegove kuće nestalo i 30.000 yuana u gotovini kao i računar i štampač.

Porodica gospodina Shena je nedavno saznala da je on u maju mjesecu 2021. osuđen na devet godina i da je odveden u zatvor Jiazhou. Vlasti su ih držale neinformisane tokom čitavog procesa gonjenja.

Ovo nije bio prvi put da je gosp. Shen bio progonjen zbog svoje vjere. Prethodno je bio uhapšen 12. januara 2007. godine, kada je svratio u kuću drugog praktikanta, gospodina Luo Libina, ne znajući da policija vrši pretres kuće gospodina Luoa. Tom prilikom su Shenu oduzeti laptop, mp3 plejer i informativne materijali o Falun Gongu.

Ponovo je bio uhapšen 7. septembra 2010. godine i ispitivan tokom noći. Tada je u pritvoru proveo tri dana, a zatim je pušten.

Ni starije osobe nisu pošteđene

Osamdesetpetogodišnja žena osuđena na tri godine zbog svoje vjere

Gospođa Han Guiyun, osamdeset petogodišnja nastavnica u penziji je 2. jula 2021. godine obaviještena da je osuđena na tri godine i novčanu kaznu u iznosu od 10.000 yuana, zbog "podrivanja provođenja zakona s kultnom organizacijom", standardni pretekst koji koristi kineska komunistička partija za kriminalizaciju Falun Gong praktikanata.

Gospođa Han, stanovnica grada Yingkou u provinciji Liaoning, je bila uhapšena 31. maja 2019. godine u parku, nakon što je bila prijavljena da je s drugim ljudima razgovarala o Falun Gongu. Policija je, bez njenog znanja, izvršila pretres njene kuće. Nakon što su je cijeli dan držali u lokalnoj policijskoj stanici, pozvali su njenog sina da je, oko 1 sat ujutro, odvede kući.

Policija je kasnije njen slučaj proslijedila Okružnom tužilaštvu Zhanqian, koje je potom protiv nje podiglo optužbu i njen slučaj proslijedilo Okružnom sudu u Zhanqianu.

Tokom suđenja održanom u Okružnom sudu Zhanqian 10. marta 2021. godine, gospođa Han je svjedočila u svoju odbranu. Tvrdila je da u Kini ne postoji ni jedan zakon koji kaže da je prakticiranje Falun Gonga zločin i da je kineski Biro za izdavaštvo 2011. godine ukinuo zabranu objavljivanja Falun Gong literature.

Kada je policija nakon saslušanja odvela gospođu Han na fizički pregled, ona je imala opasno visok krvni pritisak i povraćala je. Lokalni pritvorski centar je odbio njen prijem pa je ponovo bila puštena.

Jedan policajac i dvoje ljudi iz odbora stanara su uznemiravali gospođu Han 12. marta. Rekli su da će joj, ako pristane da potpiše izjavu kojom obećava da više neće prakticirati Falun Gong, izreći blagu kaznu i da će i dalje dobivati 60% svoje penzije. Zaprijetili su joj da će joj, ako odbije da se tome povinuje, suspendovati cijelu penziju. Gospođa Han je rekla da neće potpisati takvu izjavu pa su oni otišli. Još treba sačekati da se vidi jesu li joj vlasti obustavile penziju.

Policija je krajem aprila opet pokušala da privede gospođu Han. Zatvorski centar joj je ponovo odbio njen prijem zbog visokog krvnog pritiska, stanja sa kojim se borila u posljednjih godinu dana zbog stalnog uznemiravanja od strane policije.

Sudija Wang Feng je gospođi Han sudio 3. juna, a presudu izrekao 2. jula. "Dokazi" koji su korišteni protiv nje uključivali su činjenicu da je prakticira Falun Gong od 1996. godine i da je kod kuće imala Falun Gong materijale. Sudija joj je također naložio da plati i kaznu u roku od deset dana od prijema presude. On će također izdati posebno obavještenje o tome kada će početi da izdržava kaznu.

Inženjerka u penziji osuđena na pet godina

Gospođa Li Zhanjin, sedamdeset petogodišnja penzionisana inženjerka koja je radila u kompaniji Qingniao povezanoj sa Univerzitetom u Pekingu, je bila uhapšena 29. septembra 2019. godine. Policija je izvršila pretres njene kuće i oduzela joj Falun Gong knjige i računar, a cijeli incident je snimljen.

Dok je bila zatočena u pritvorskom centru u Haidian distriktu vlasti nisu dozvolile njenoj porodici da je posjeti ili nazove, već su prihvatile samo odjeću i gotovinu koju joj je porodica slala.

Okružni sud u Haidianu je 31. maja 2021. godine gđu Li osudila je na pet godina. Ona se žalila drugostepenom sudu grada Pekinga br.1 i sada čeka ishod.

Prije posljednje presude, gđa Li je bila više puta hapšena zbog prakticiranja Falun Gonga. Odležala je jednu i po godinu prinudnog rada i tri godine zatvora.

Sedamdesetšestogodišnja žena osuđena na dvije godine zbog prakticiranja Falun Gonga

Gospođu Xu Zhenying, sedamdeset šestogodišnja žena iz grada Shenyanga u provinciji Liaoning, je u februaru mjesecu 2020. godine prijavila blagajnica u supermarketu da koristi novčanice na kojima su ispisane informacije o Falun Gongu. Zbog stroge cenzure informacija u Kini, Falun Gong praktikanti koriste kreativne načine za širenje informacija o progonu svoje vjere, uključujući i štampanje poruka na novčanicama.

Policija je gospođu Xu uhapsila 17. februara 2020. godine. Uhapšeni su i njen suprug, koji ne prakticira Falun Gong, i njihovo dvoje djece, Chen Xin i Chen Fei. Njen muž je pušten nekoliko sati kasnije. Budući da je lokalni pritvorski centar, zbog pandemije, odbio prihvatiti gospođu Xu i njeno dvoje djece oni su dva dana kasnije pušteni na kućni pritvor u trajanju od šest mjeseci.

Gđa Xu je bila optužena a njen slučaj proslijeđen Okružnom sudu Huanggu. Pozvana je na sud u avgustu mjesecu 2020. godine da odgovori na neka pitanja. Da bi izbjegla da bude osuđena ona se počela skrivati da bi onda ponovno bila uhapšena 26. februara 2021. godine, dok je bila u posjeti drugoj praktikantici, gđe Jiang Shumei.

Policija je izvršila pretres kuće gospođe Jiang i oduzela joj Falun Gong knjige, računar i štampač. I ona i gospođa Xu su bile pritvorene u pritvorskom centru grada Shenyangosp.

Gospođi Xu je suđeno na Okružnom sudu u Huanggu putem virtualnog ročišta 20. maja 2021. godine. Nedavno je saopšteno da je osuđena na dvije godine zatvora. Ona je u junu mjesecu uložila žalbu drugostepenom sudu u gradu Shenyangosp.

Gospođa Jiang (stara 65 godina) je također optužena i sad čeka suđenje pred Okružnim sudom Huanggu.

Sedamdesetsedmogodišnja žena osuđena na pet godina

Dok je sedamdeset sedmogodišnja gospođa Sun Yanzhi iz grada Fushuna u provinciji Liaoning 12. maja 2021. čekala autobus, jedan se automobil bez registarskih oznaka zaustavio ispred nje. Pet je policajaca iz njega iskočilo i uhapsilo je. Direktno je odvedena u Pritvorski centar Nangou.

Mada je sud u Dongzhou negirao da je ikada održao saslušanje gospođe Sun kada je njena porodica tamo otišla da se raspita za njen slučaj, porodica je kasnije saznala da ju je sudija Tian Hao tajno osudio na pet godina nekoliko dana nakon hapšenja. Gospođa Sun odvedena je u zatvor za žene u provinciji Liaoning 28. juna.

Hapšenje gospođe Sun uslijedilo je sedam mjeseci nakon što je propustila sudsko ročište zakazano za 20. oktobar 2020. zbog svoje vjere u Falun Gong. Odbila je da se pojavi na sudu jer nijedan zakon nikada nije kriminalizovao Falun Gong u Kini i ne bi trebala biti procesuirana zbog svoje vjere.

Gospođa Sun je prethodno bila uhapšena 9. januara 2020. godine zbog distribucije informativnih materijala o Falun Gongu. Iako je te noći bila puštena, policija se 4. februara vratila da pretresne njenu kuću. Pokušali su da joj oduzmu knjige o Falun Gongu, ali su popustili kada se pobunila. Policajci su joj umjesto toga uzeli Falun Gong časopise.

Gospođa Sun je pozvana u lokalnu policijsku stanicu 10. juna. Ona je pozvala službenike da ne slijede komunistički režim u progonu Falun Gonga. Policija je odbila saslušati i ipak je predala njen slučaj tužilaštvu.

Nakon što je gospođa Sun propustila sudsko ročište u oktobru 2020., živjela je daleko od kuće kako bi izbjegla policijsko uznemiravanje, da bi bila uhićena i osuđena nedugo nakon što se vratila kući.

Starija žena osuđena na šest godina zbog dijeljenja letaka

Gospođa Pan Yunxia, iz grada Huainana u provinciji Anhui, koja ima gotovo 70 godina, je uhapšena 27. maja 2020. godine, nakon što je s jednim muškarcem, starim četrdesetak godina, razgovarala i dala mu letak o tome kako je kineski komunistički režim prikrivao pandemiju i kako je Falun Gong bio efikasan u pomaganju ljudima da se oporave od bolesti.

Okružilo ju je preko 20 policajaca u civilu, oborilo na tlo, a zatim je odvuklo u policijski automobil. Zadržana je u policijskoj stanici Shannan više od 12 sati. Za to vrijeme policija je izvršila pretres njene kuće i oduzela njene Falun Gong knjige i fotografiju osnivača Falun Gonga. Potom je puštena uz kauciju.

U martu mjesecu 2021. godine policija se dva puta obraćala gospođi Pan i postavila joj dodatna pitanja o tome gdje je dobila letke. Ponovo su se vratili 25. maja kako bi potvrdili da su Falun Gong knjige i fotografija osnivača Falun Gonga njene. Zatim ju je pozvalo tužilaštvo okruga Fengtai, koje je protiv nje podiglo optužnicu 10. juna.

Gospođi Pan je 17. jula 2021. godine suđeno na Okružnom sudu u Fengtaiju. Njen se advokat u njeno ime izjasnio da nije kriva. Tokom postupka, sudija je pokazao njenu fotografiju u bolnici kao dokaz tužilaštvu. Gospođa Pan je upitala kako se to može koristiti kao dokaz protiv nje.

Njena je porodica nedavno saznala da je osuđena na šest godina zatvora.

Na meti zbog zagovaranja svoje vjere

Četiri stanovnika Chongqinga osuđena u provinciji Henan

Tri su Falun Gong praktikantice iz Chongqinga, koje je uhapsila policija iz grada Zhoukou u provinciji Henan u periodu od jula do oktobra mjeseca 2020. godine, osuđene na zatvorske kazne od tri do pet godina od strane suda u Zhoukou oko jula 2021. godine. Četvrta praktikantica iz Chongqinga je također osuđena na služenje zatvorske kazne u zatvor Zhoukou, iako detalji o njenoj kazni ostaju nejasni.

Gđa Han Weifang (stara 75 godina) i gđa Yuan Rong (stara 66 godina) su osuđene na pet godina zatvora. Gospođa Wang Daiqing, stara oko 50 godina, je dobila tri godine zatvora.

Nevolje tri praktikantice su počele kada je policija iz Zhoukoua prešla 700 milja do Chongqinga i uhapsila četvrtu praktikanticu, gospođu Yu Xiurong, 31. decembra 2019. godine.

Izviješteno je da se gđa Yu našla na meti progona jer je objavila informacije o Falun Gongu na Sina Weibo, popularnoj kineskoj web stranici za mikroblogovanje.

Bilo je uhapšeno i još nekoliko praktikanata za koje je policija sumnjala da su podizali svijest o Falun Gongu na internetu ili razotkrivali progon na web stranici Minghui.org, uključujući gospođu Han i gospođu Wang, koje su bile uhapšene 1. jula 2020. godine, i gđu. Yuan, koji je uhapšen 24. oktobra 2020. godine.

Praktikantice su odvedene u Henan i zadržane u Pritvorskom centru grada Zhoukou. Kada su advokati gospođe Han i gospođe Wang podnijeli svoja pravna mišljenja i zatražili oslobađanje praktikantica, policija ih je pokušala zastrašiti govoreći da sumnjaju da su i advokati prijatelji Falun Gonga.

Policija je kasnije predala predmete ovih praktikantica Okružnom tužilaštvu Chuanhui, koje je zatim protiv njih podiglo tužbe i proslijedilo njihov slučaj Okružnom sudu u Chuanhuiju.

Gđa Han, gđa Wang i gđa Yuan su se dva puta pojavile pred sudom, 14. januara odnosno 29. aprila 2021. godine, a bile su osuđene u junu mjesecu. Izviješteno je da je gđa Yu također osuđena, ali detalji o njenom suđenju i zatvorskoj kazni su bili nejasni u vrijeme pisanja ovog teksta.

Žena iz Shandonga osuđena na tri godine zatvora

Gospođa Xue Lianxia se nije vratila kući nakon što je bila pozvana pred sud popodne 21. juna 2021. godine. Njena porodica je saznala da je osuđena na tri godine zatvora zbog prakticiranja Falun Gonga.

Gospođa Xue, stanovnica grada Qingdao u provinciji Shandong, je bila prijavljena policiji 6. novembra 2020. godine zbog distribucije Falun Gong informativnih materijala u stambenom kvartu. Službenici policijske stanice Dazhushan su je uhapsili 11. novembra. Puštena je uz kauciju sljedećeg dana nakon što je njena kćerka platila 5.000 yuana garancije.

Gospođa Xue je 14. maja 2021. godine dobila poziv od Okružnog tužilaštva Huangdao u kome joj je rečeno da im je policija podnijela njen slučaj. Isti ju je tužilac ponovo nazvao tri dana kasnije i pozvao u svoju kancelariju.

Gospođa Xue je 18. maja otišla u tužilaštvo u zakazano vrijeme. Portir joj nije dozvolio da uđe u njihovu kancelariju, već ju je odveo do privremenog stola u garaži i zatražio od nje da potpiše gomilu dokumenata. Gospođa Xue je odbila da se tome povinuje, rekavši da nije prekršila nijedan zakon. Zatim je došao tužilac i naredio joj da potpiše dokumenta.

Kada je gospođa Xue pokušala pojasniti službenicima da nijedan zakon u Kini ne kriminalizira Falun Gong, oni su joj kazali: „Ne razgovarajte s nama o takvim stvarima. Isto je bez obzira da li to potpišeš ili ne. Ako to potpišete, zatvorska vam kazna može biti smanjena za dvije godine. " Ponovo su je pitali hoće li potpisati dokumente. Gospođa Xue je i dalje to odbila. Zatim su otišli, a gospođa Xue se vratila kući.

Sljedećeg jutra, četiri su policajca, uključujući policajce i uposlenike odbora stanara, otišla u dom gospođe Xue i pokušali je nagovoriti da potpiše dokumente. Nastavila je objašnjavati činjenice o Falun Gongu, a policajci su 10 minuta kasnije otišli.

Gospođa Xue je pozvana u Okružni sud Huangdao 9. juna. Tužilac je također bio prisutan i ponovo je zamolio da potpiše dokumentaciju o svom predmetu. Gospođa Xue je i dalje odbijala da se tome povinuje. Tužilac je bio jako ljut i zamolio ju je da se vrati sutradan. Kazao je i da je sudska rasprava zakazana za 21. jun.

Gospođa Xue se sljedećeg dana nije vratila u sud, niti se 21. juna pojavila na ročištu.

Oko podne, 21. juna, pozvao ju je sudski službenik vičući na nju: „Zašto jutros nisi došla na sud? Nekoliko puta smo te zamolili da potpišete dokumente, a ti ih još uvijek niste potpisali, šta želiš? Kažem ti, moraš doći ovdje u 14 časova i potražiti suca Yina ili suca Oua. Ako ne dođeš, mi ćemo te uhapsiti. "

Gospođa Xue je u popodnevnim satima otišla u sud, nakon čega su je službenici policijske stanice Dazhushan vratili u pritvor. Nakon što je odbila da potpiše nalog za hapšenje, njena kćer ga je potpisala umjesto nje.

Porodica gospođe Xue je kazala da je od ljudi bliskih vlastima saznala da je osuđena na tri godine. Policija ju je odvela na fizički pregled 24. juna i zatim je stavljena u karanten na 14 dana. Nije jasno je li odvedena u zatvor nakon isteka karantena.

Tajne kazne i odbijanje posjeta

Žena iz Heilongjianga koja se našla na meti grupnog hapšenja odvedena u zatvor

Gospođa Liu Yuqiu, iz grada Heganga u provinciji Heilongjiang, je bila uhapšena 11. decembra 2020. godine, kada su ona i njen suprug kod kuće pravile valjuške. Policija je prvo, u hodniku, isključila prekidač za napajanje njene stambene zgrade, a kada je njen suprug gospodin Xu You izašao da provjeri situaciju, oborili su ga na tlo i upali u stan.

Jedan je policajac mahnuo komadom papira ispred gospođe Liu tvrdeći da je to nalog za pretres. Kad je posegnula za papirom, policija ju je također oborila na zemlju i stavila joj lisice.

Policajci su pretresli njihovo prebivalište i oduzeli Falun Gong knjige gospođe Liu, tri DVD, njenu ličnu kartu, 2.220 yuana u gotovini i njihove bankovne kartice. Policija je također gledala ispod njihovog kreveta i unutar cipela u ormara.

Kako gospodin Xu sam ne prakticira Falun Gong, je pušten u 21:00 sat. Ostao je u strahu prepričavajući svoje muku nekoliko dana kasnije.

Gospođa Liu je prvo držana u pritvorskom centru grada Hegang, a kasnije je osuđena na 3,5 godine zatvora koje treba odslužiti u zatvoru za žene u provinciji Heilongjian. Detalji o njenoj kazni nisu bili poznati u vrijeme pisanja ovog izvještaja.

Hapšenje gospođe Liu je bilo dio masovne kampanje progona u gradu Hegangu. Tom je prilikom preko 80 praktikanata uhapšeno u periodu između 11. i 13. decembra 2020.

Hapšenja je orkestrirao Zhang Fusheng, policajac iz Biroa za unutrašnju bezbjednost grada Heganga, a koje su sprovodile policijske stanice širom grada. Većina hapšenja se dogodila 12. decembra. Nekim praktikantima su pretreseni domovi i oduzete Falun Gong¸ knjige, fotografije osnivača Falun Gonga, računari, štampači i kancelarijski materijal koji je korišteni za štampanje Falun Gonga materijala kod kuće.

Stanovnik Shanghaija osuđen u tajnosti, advokatu uskraćeno da ga posjeti

Stanovniku Shanghaija je odbijena posjeta njegovog advokata kad je bio uhapšen zbog prakticiranja Falun Gonga prije gotovo godinu dana. Njegova je porodica nedavno potvrdila da je osuđen na godinu i dva mjeseca. Porodica i dalje za njega pokušavaju tražiti pravdu.

Gosp. Zhang Nanping je bio uhapšen na poslu 20. jula 2020. godine od strane službenika policijske stanice Luhui. Policija je potom izvršila pretres njegove kuće i oduzela mu računar, štampač i knjige o Falun Gongu. Krivični mu je pritvor određen 22. jula.

Gospodin Zhang se od tada nalazi u pritvorskom centru okruga Minhangosp. Njegovo je hapšenje odobreno 24. avgusta.

Kad je saznala za hapšenje gospodina Zhanga, njegova je porodica požurila iz njegovog rodnog grada u provinciji Jiangxi u Shanghaiju, pokušavajući da za njega angažuje šangajskog advokata. Nakon što je lokalni advokat s kojim su razgovarali rekao da ne može posjetiti gospodina Zhanga u pritvorskom centru, njegova porodica je angažovala drugog advokata iz provincije Hebei koji je bio voljan da ga posjeti.

Kada je advokat 29. septembra putovao 700 milja do Shanghaija, čuvari u pritvorskom centru su mu uskratili posjetu gospodinu Zhangu, tvrdeći da se svim praktikantima Falun Gonga uskraćuje posjeta ako se njihovi slučajevi još istražuju. Advokat je pozvao policiju da sazna više o njegovom slučaju, ali mu se niko nije javljao na telefon.

Advokat je ponovo došao u pritvorski centar 15. oktobra, a stražari su i dalje odbijali njegov zahtjev za sastanak. Advokat je uložio žalbu tužiocu nadležnom za pritvorski centar, ali je taj njegov zahtjev bio ignorisan .

Advokat je 17. oktobra pozvao policiju, ali se opet niko nije javljao na telefon. On je također podnio žalbe Uredu za žalbe grada Shanghaija, gradskoj tužiteljstvu Shanghaija i u nekoliko drugih agencija, ali bez uspjeha.

Nedavno je porodica gospodina Zhanga potvrdila da ga je Okružni sud u Fengxianu osudio na 14 mjeseci. Više detalja o njegovoj kazni nisu bili poznati u vrijeme pisanja ovog izvještaja.

Žena Heilongjianga tajno osuđena na četiri godine zatvora

Gospođa Li Chunhuan, stara 59 godina iz grada Jiamusi u provincii Heilongjiang, je prebačena u lokalni zatvor u maju mjesecu 2021. godine na sluđenje četverogodišnje zatvorske kazne na koju je osuđena zbog svoje vjere u Falun Gong.

Gospođu Li je uhapsilo desetak policajaca uvečer 25. januara 2016. godine. Oduzeli su joj štampač, dvije kutije papira za kopiranje, kertridž sa mastilom, prazne DVD i fotografiju osnivača Falun Gonga.

Policija ju je cijelu noć ispitivala u policijskoj stanici Changqing i sljedećeg dana odvela u gradski pritvor Jiamusi. Zbog njenog visokog krvnog pritiska, pritvorski centar joj je odbio prijem i bila je puštena tog istog dana.

Policija ju je ponovo maltretirala 9. marta 2017. godine, prijeteći da će je uhapsiti ako ne potpiše izjavu da se odriče Falun Gonga.

Policija je pratila svakodnevni život gospođe Li i uhapsila nju i njenog supruga, gospodina Liu Xiangyija, 8. novembra 2019. godine. Policija je pretresla dva stana gospođe Li. Njene Falun Gong knjige i slični materijali su bili oduzeti.

Nakon što je par ispitan u Odjeljenju za unutrašnju sigurnost u Jiaoquu, policija je gospođu Li odvela u pritvorski centar grada Jiamusi. Pokušali su prisiliti gospodina Liua da im da lažne podatke protiv gospođe Li, ali je on to odbio. Tada je uz pomoć prijatelja bio pušten.

Okružni sud u Xiangyangu je u decembru mjesecu 2020. godine sudio gospođi Li i osudio je na četiri godine zatvora. Vlasti njenu porodicu nisu obavještavali o toku suđenja. Porodica nikada nije dobila kopiju njene presude.

Budući da je njezinoj porodici od prošle godine, uskraćena posjeta nisu znali da je, 20. maja 2021. godine, prebačena u zatvor za žene u provinciji Heilongjiang sve dok nisu dobili poziv iz zatvora, kojim je zatraženo da za nju polože gotovinu. No, zatvor im je također odbio dozvoliti da je posjete navodeći kao razlog pandemiju.

Slično gospođi Li, i druga praktikantlca iz grada Jiamusi, gospođa Xie Wei, je također tajno osuđen na šest godina od strane Okružnog suda u Xiangyangu. Gđa Xie je bila meta policijske racije 27. jula 2019. godine. Tužilac ju je posjetio u pritvoru sredinom juna mjeseca 2020. godine i uručio joj kopiju optužnice. Također je naznačio da je ročište zakazano za početak avgusta.

Između 31. jula i 4. avgusta 2020. godine, advokat gospođe Xie je stalno zvao sudiju Song Tao kako bi dobio informacije o njenom saslušanju. Sudija je odbio da odgovori na njegov poziv, da prihvati njegovu punomoć ili da mu dozvoli da pregleda njene dokumente. Do danas, advokat gospođe Xie još uvijek ne zna nikakve detalje o njenom sudskom postupku. Zatvor za žene u provinciji Heilongjiang također odbija da joj dozvoli porodične posjete.

Povezani izvještaji:

U prvoj polovini 2021. potvrđeno 667 slučajeva osude Falun Gong praktikanata

U maju 2021. zaprimili smo informacije o 96 Falun Gong praktikanata osuđenih zbog svoje vjere u Kini

U aprilu 2021. zaprimili smo informacije o 90 Falun Gong praktikanata osuđenih zbog svoje vjere u Kini

U martu 2021. zaprimili smo informacije o 100 Falun Gong praktikanata osuđenih zbog svoje vjere u Kini

U februaru potvrđeno da je još 120 Falun Gong praktikanata osuđeno zbog svoje vjere

U januaru 2021. godine 186 praktikanata osuđeno zbog svoje vjere u Falun Gong 2021

Svi članci, grafike i sadržaji objavljeni na Minghui.org su zaštićeni autorskim pravima. Nekomercijalno umnožavanje je dozvoljeno, ali zahtijeva dodavanje naslova članka i vezu do izvornog članka.